text bild karta   info, a-ö

Målningar i kyrkan - vem är det

Gotland | Guide Gotland | Utskrift | Mobilsida
Målningar i kyrkan - vem är det
Målningar i kyrkan - vem är det, foto Bernt Enderborg

Samlingssida för vem det är på målningar och skulpturer


Det är på sin plats att ge några fingervisningar om hur man vet vilka figurer man ser när man besöker kyrkorna på Gotland. Från och med gotiken så framställs t ex de olika apostlarna med olika attribut, ofta syftande på hur de togs av daga.

Apostlar

Petrus - nycklar, se Lau men också Väskinde kyrka (korsfäst upp och ner)
Johannes - en örn och/eller en kalk med orm, se Havdhem kyrka
Andreas - ett x-format kors - se Ganthem och Väskinde kyrka
Filippus - en korstav - se Ekeby
Bartolomeus - en kniv och sin avflådda hud - se Rone
Tomas - en vinkelhake eller lans, se Burs
Matteus - en bila
Jakob d.ä. - pilgrimshatt och stav
Jakob d.y. - en klubba, se Linde kyrka
Judas Taddeus - en hillebard
Simon - en såg, se Altartavlan i Lojsta kyrka
Mattias - en yxa
Paulus - ett svärd, se Othem

Evangelisterna

Markus, ett lejon, se S:ta Maria, kunglig makt
Matteus, ängel eller människa, helig inkarnationen, se Sanda kyrka
Lukas, en tjur, bön och offer, se S:ta Maria, predikstolen i Havdhem
Johannes, en örn, se 4:e bilden på Barlingbo dopfunt, inspiration av den Helige Ande

Helgon

Barbara, se Öja kyrka
Bernhardinus av Siena, se Anga
Boris och Gleb, se Garde
Christopher, se Vamlingbo
Dionysius, se Othem
Gertrud, se Visby
Laurentius, se Anga men därför också Öja
Mikael, drakdödare, se Anga
Nicolaus, jultomten, se Sanda kyrka
Olof den helige, S:t Olof, se Levide kyrka


Övriga

Debora, se Burs kyrka, domare
Rakel, skönhet, se Burs kyrka
Josef, drömmaren, se Hamra kyrka
Judith, smart skönhet, se Burs kyrka
Maria Magdalena, se Tingstäde kyrka
Moses med horn i pannan, författare, se Västerhejde kyrka

Profan konst på kyrkorna

Jag vet inte om man kan kalla konst som förekommer på eller i våra medeltida kyrkor för profan, men den föreställer nog inte heligt folk i alla fall.

Soldater från 1300-taletl, Källunge kyrka
Spel och dobbel, Källunge kyrka
Spelemän med nyckelharpor från 1300-talet, Källunge kyrka
Säckpipa och speleman, Martebo kyrka
Tröskning på 1300-talet, Källunge kyrka

Sök på guteinfo.com

Vi får forska lite mera i det här, ty kyrkorna vimlar av bilder och det är inte lätt att få saker och ting klart för sig. Allting är inte infört på denna sida, sök på:

1) Textlänkar: Målningar, Skulpturer
2) Bildlänkar: Målningar, Skulpturer
3) Kartlänkar: Målningar, Skulpturer

Kanhända kan det vara av nöje att ta del av sidan om den medeltida tankevärlden när du ändå tycks intressera dig för dessa saker.

Medeltida målningar

1100-talets världsdelar »

Något saknas i Mästerby kyrka

Adam och Evas befrielse »

Alskogaren - glasmålare »

Från den unggotiska perioden - 1230-1290

Altartavlan i Martebo »

Altartavlan i Silte »

En sentida själavägning är den i Silte medeltida kyrka, bland de äldsta själavägningarna i världen finns förresten på Gotland. Inuti i kyrkan finns märken kvar efter den stavkyrka som en gång stod där.

Andreas, Paulus och Petrus »

Några av apostlarna avbildas i Ganthem

Angakoden »

Tyckte du att boken Da Vinci-koden var häftig? Det här är häftigare. Det finns en del andra härliga målningar i kyrkan liksom ett meddelande i runor vem som byggde den.

Aposteln Filippus »

Aposteln Filippus på den medeltida målningen i Ekeby kyrka finns med för att du skall veta vem som är vem

Aposteln Jakob den yngre »

Den medeltida målningen av aposteln Jakob den yngre i Linde kyrka så att du vet vem du ser i kyrkorna. De har alla olika attribut, som återkommer på ett eller annat sätt på målningarna.

Aposteln Paulus »

Aposteln Petrus i Lau »

Batseba i Västerhejde kyrka »

Hur man blir klokare av Batsebas historia vet jag inte

Bernard i Hablingbo »

Bernhardinus av Siena »

Målningen av Bernhardinus i Anga kyrka förfärdigades strax efter hans kanonisering - det är nästan modern journalistisk bildöverföring, säger Roosval

Bjäru och tjuvmjölkerskan »

Blir man vägd där också »

En del av själavägningen i Vamlingbo kyrka. Hela målningen är Nordens största medeltida bildframställning och det tidiga motivvalet är mera ovanligt än vad man tror. Det är en av de äldsta själavägningarna i världen. Gotland va?

Boris och Gleb »

Helt unika målningar i Garde kyrka som själva är värda en gotlandsresa - det är bysantinsk konst från 1100-talet, väldigt ovanligt

Daniel och Habackuk »

En annorlunda målning

David och Goliat i Mästerby »

Också 1500-talsmålningarna i Mästerby kyrka är sevärda. Här funderar vi lite på hur historien hade utvecklat sig om David hade varit en flicka i stället.

Debora i Burs kyrka »

Kyrkbänkarna i Burs och grannsocknen När har målningar av bibliska personer och i När nog en och annan närk också

Den helige ande i Vallstena »

Kikar du efter i predikstolarna, om de har något tak, så är det väl den Heliga Ande som sänker sig ner över talaren, alldeles som då Jesus döpte sig.

Den onde i Tingstäde »

En målning på predikstolen i Tingstäde ståtliga kyrka

Den stekte Laurentius »

Det går inte att steka ihjäl heligt folk, de måste halshuggas. Det finns på bild i Anga kyrka, ty S:t Lars är full av brännmärken.

Den unge Jesus »

Dionysius i Othem »

Den förste biskopen i Paris blev av med huvudet några hundra år efter Jesu födelse, vilket han visar dig i Othem kyrka

Djävulens gullgryta »

Drakdödaren i Anga »

Drakar och prinsessor förekommer förstås också i kyrkokonsten

En drake till »

I Burs anser man uppenbarligen att kyrkan har bra mycket större sevärdheter än denna målning - och det är i och för sig riktigt

En lilja i Levide »

En tavla i Lärbro kyrka »

En ängel med glasögon »

Sånt finns också

Ett bart huggande svärd »

Några tankar om utdrivandet ut paradiset

Fleringekoden, altartavlan »

Färg från 1100-talet »

Ännu finns gammal färg kvar på dopfunten i Gerum kyrka, kanske ända från 1100-talet

Glasmålningar i Hablingbo kyrka »

Glasmålningar i Lojsta kyrka »

Många bevarade glasmålningar i Lojsta kyrka, 1200-talet

Gud Fader i Ganthem »

Kanhända avbildas Gud själv i Ganthem medeltida kyrka

Gud fader själv i Västerhejde »

Haec abluit unda »

Helvetesgapet »

Vad handlar själavägningar om

Helvetesgapet »

På pottkanten

Hesekiel på predikstolen i Alva »

Himmelsk dagg i Buttle »

Bevattning från ovan är en förutsättning för allt liv

Hjälp från ovan vid skvaller »

En del av en målning i Linde kyrka som visar hur djävulen får på skallen

Ingalunda huvudlöst i Hejnum »

Det är Paris' skyddshelgon det där

Jesus driver ut månglarna »

En underbar målning i Tingstäde kyrka

Jesus i Getsemane »

Jesus som världsdomare »

Jorden var rund i mitten av 1400-talet

Johannes, apostel och författare »

Jona i valfiskens buk »

Judaskyssen i Gerum »

Judith »

En målning från 1700-talet - Judith och Holofernes

Korbänken i Bro »

Om den medeltida korbänken i Bro

Korbänken i Hejnum »

Märkliga bilder på korbänken i Hejnums kyrka

Kyrkbänkarna i När »

Är det närkar från 1600-talet

Kyrkmålningen i Väte »

Legenden om S:ta Katarina »

Hon verkar ha varit populär i trakterna, Katarina martyren

Lidande i Lärbro »

Maria har ett svärd i själen

Livsträdet i Hemse »

Det andra trädet

Lukas på predikstolen i Havdhem »

Mahomet i Gothem »

Det är inte profeten Mohammed

Margareta månne »

Maria Magdalena - Tingstädekoden »

Denna bänkinredningsmålning fick mig att tänka

Maria med Jesusbarnet »

En högklassig målning från 1300-talet

Mariabilder - Maria med skyddsmantel »

Den medeltida konsten är från katolsk tid

Medeltida glasmålningar »

Om en utomordentlig sevärdhet i Norden.

Moses i Västerhejde »

Horn men ingen svans

Månadsbilderna i Gothem »

Unika bilder från 1300-talet

Nådastolen »

1400-talsmålning i Eke

Paradiset i Dalhem »

1900-talskonst i Dalhem kyrka

Pietá i Lummelunda »

Modern sörjer sonen vid hans kropp

Predikstolen i Hall kyrka »

Några tankar vid Halls predikstol

På stora fötter i Ganthem »

Rakel »

Lea i stället för Rakel

Rebecca, Rebecka »

Starka kvinnor i Burs

Riddaren i Stenkyrka »

Är det Lichnat själv

Romanska målningar i Vall kyrka »

Unika målningar från 1200-talet upptäcktes 2016

Rökelsekar »

S:t Bartolomeus »

Han blev levande flådd

S:t Christopher »

Jesusbäraren

S:t Nicolaus i Sanda »

S:t Nicolaus bör ha varit ett särskilt tillbett helgon på Gotland

S:t Simon på altartavlan i Lojsta kyrka »

Om aposteln Simon och hans attribut

S:t Thomas »

Det tror jag inte på

S:ta Barbara »

S:ta Brigida i Hemse »

Betydande Brigida-kult på Gotland

S:ta Clara av Assisi »

S:ta Dorotea »

Målning i Gothem kyrka från 1300-talets början

S:ta Katarina i Kräklingbo »

Lite information om baksidan på altartavlan i Kräklingbo medeltida kyrka

Själavägningen i Anga »

Den här målningen tillhör en sorts svit av bland de äldsta målningarna i världen av själavägningar

Själavägningen i Buttle »

Så här tidiga själavägningar är inte vanliga i världen

Själavägningen i Ganthem »

Fanns det två alternativ eller flera

Själavägningen i Mästerby »

En själavägningen igen - det är för att de är så häftiga

Själavägningen i Sanda »

Skördeunder, sonoffer, brodermord »

Också andra bilder på passionsfrisen i Eke

Största målningen - kejsar Henriks själavägning »

Största enskilda, medeltida bildframställningen i Sverige

Syndafallet i Burs »

Så såg Jesus ut i verkligheten »

I Follingbo vet dom allting

Thebanska legionen eller 1361 »

Bunge kyrka kan väl nästan karaktäriseras som en krigskyrka, och det kan gott vara slakten av gutar 1361 som visas

Tjuvmjölkerskan i Näs »

Det hände verkligen

Varför steg han inte ner från korset »

Centralmotivet på altartavlan i Hejnum kyrka och lite till

Vem eller vad är detta »

En underlig målning i Vamlingbo kyrka

Vem ror »

Väderstigen i Fide »

Passionsfriser från 1400-talet finns i många gotländska kyrkor. Konkret och bra, kanhända, men förmodligen förstördes många oskattbara konstverk också.

Vänd på steken - S:t Laurentius »

Yttersta domen »

Skilj på får och getter

Zodiaken i Eskelhem »

Det är förmodligen stjärnbilder

Zynt Ylvan »

Hemse kyrkas skyddshelgon

Äldsta Marie kröning i Hejdeby »

I rosornas kyrka finns den äldsta målningen av Marie kröning i Sverige. Fast den är behäftad med ett litet misstag, säger en expert.

Är det inte fan själv »

Det är inte bara det, han skall pröva din moral också, alldeles som Winnerbäck sjunger

Öjamannen »

Örnen i Gothem, Aquila »

/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


Se vidare Boendesidan