text bild karta   info, a-ö

Russvätar

Gotland | Ardre socken | Naturreservat | Utskrift | Mobilsida
Russvätar
Russvätar, foto Bernt Enderborg

Väten ovan är uttorkad, kortet taget den 8 juni 2014


Russvätar är ett ovanligt frodigt vätområde. Här finner man Gotlands största förekomst av Gotlandssippan, en underart till den "vanliga" backsippan.

På den gotländska hällmarken är vad vi kallar "vätar" vanliga. En vät är en naturlig fördjupning där tillfälliga vattensamlingar uppstår, men de torkar vanligtvis ut under sommarhalvåret.Här är den lilla bäck som flanerar den närliggande skogen alldeles såsom bäckar skall - kroksnodar i stället för snörrät avvattnare.Länsstyrelsen säger att "Bergrunden består av lagrad kalksten, som inom större delen av området bildar kala, delvis uppspruckna hällmarker eller bara täcks av ett mycket tunt jordtäcke. Till de vanligaste växterna på hällmarkerna hör bl.a. grusslok, alvargräslök, liten sandlilja, getrams, blodnäva, vitmåra, bergsskrabba, fältmalört och tulkört. På några platser växer alvarglim och stenmalört."

Från parkering vid vägens kant är det en promenad på nära nog en kilometer innan du kommer fram till den hällmark som kallas Russvätar, en skön promenad dock.
/text och foto Bernt Enderborg
Ardre socken

Russvätar

.

Ardre socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Naturreservat.

Länk: http://www.guteinfo.com?id=2152

Naturevenemang på Gotland


 

2019

 

oktober

18Friluftsfrämjandet »
 

2020

 
 

februari

24Sportlov på Gotland »
 
 

april

30Valborgsmässoafton »
 
 

juni

6Nationaldagen »
 
 

juli

27Russpremiering »
 
 

september

13Kulturarvets dag »


Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan