text bild karta   info, a-ö

Digerrojr

Gotland | Garda socken | Stenrösen | Utskrift | Mobilsida
Digerrojr
Digerrojr, foto Bernt Enderborg

Vid det stora röset i Garde finns mera sevärdheter, bautastain, gravar, skeppssättningar, unika och väldigt tidiga fynd av järn, bronsålderstida, har gjorts på platsen, där arkeologer har undersökt det mesta.


Digarojr stavas vanligen Digerrojr och är ett storröse, troligen ett gravmonument över någon. Ordet diger betyder stor, precis som i Digerdöden, men det är svårt att visa hur stort det är på bild: röset är 5 meter högt och 35 meter i diameter.

Digerrojr i Garde

Det är omgivet av mer eller mindre nedsjunkna bautastainar, och i sydöst återfinns resterna av något som forskarna tror har använts till offer av något slag. Runt hela härligheten står tät skog, som en naturlig inramning.

Digerrojr i Garde

Röset kallas enligt informationsskylten för Graips rojr, ty en sonson till den enligt Gutasagan förste guten Tjelvar som hette Graip lär vara begravd där; han var den förste innehavaren av norra tredingen. I Garde socken, där röset är beläget, återfinns förresten också resterna av något som kallas för Graips hus; det ligger ungefärligen mitt i socknen, strax bredvid kyrkan i Häguldssorkars änge, till skillnad från Digerrojr som ligger i den östra kanten mot Lau socken till.

Digerrojr i Garde

Man får promenera en 700 meter ner i skogen från vägen mellan Alskog och Lau för att komma fram till röset. Ta det varligt under promenaden och se dig omkring, kanske får du se en vit skogslilja stå som en liten ängel i skogens dunkel. Det finns någon skeppssättning och några gravar att beskåda längs den södra stigen.

Digerrojr i Garde

På toppen av röset finns, vilket är vanligt, en krater. Sakkunskapen verkar mena att kratern härrör från en byggnadskonstruktion inuti röset som rasat samman. Utgrävningar av andra rösen som har gjorts, bl a Kauparveröset i Lärbro, röset vid Hau i Fleringe och det vid Uppgarde i Vallstena bekräftar antagandet.

Somliga säger att kratrarna nog kommer från skattsökare, som grävt sig neråt i jakt på gravgåvor. Vad gäller just Digarojr vet man att ett antal figurer har grävt och grävt och grävt men inte funnit något. Upplysningsvis kan sägas att det är en alldeles förfärlig massa sten som förfäderna har släpat samman, dock inte lika många som i det väldiga Uggarde rojr i Rone socken.

Digerrojr i Garde

Vandrar man norrut längs en upptrampad stig från Digarojr så hittar man några skeppssättningar (gravar från bronsåldern - området är Gotlands rikaste lokal för skeppssättningar, se denna sida), och den skarpsynte kan hitta en svärdslipningssten eller slipskårstenar, som de kallas av arkeologer. Lämningarna hänger samman med det stora gravfältet Gålrum i Alskog som ligger längs samma väg.

Ett så stort monument från avlägsna tider är kringvärvt av sagor och myter, som om den kristne om Fålltare fylling, men liksom Olaus Petrus är jag inte mycket för vidskepelse och spökelse. Intressantare är de järnfynd som 2010 gjordes av arkeologistudenter vid Digarojr, något slags dräktnålar, ty de torde tillhöra de äldsta järnfynden överhuvutaget i Sveriges okristligt avlånga land, se Unika fynd har gjorts vid Digerrojr, men också Järnugnar - Sveriges äldsta; mer om järnåldern här, men glöm inte bort att Digarojr är från bronsåldern.

En asteroid som upptäcktes den 17 mars 1993 är uppkallad efter detta bronsåldersröse, se 10808 Digerrojr - Nasa (nasa betyder förresten näsan på gutamål - om en gute säger sig ha ont i "nasa" så har det alltså inget med rymden och Amerika att skaffa; näsan, så är det).
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.
Garda socken

Vägbeskrivning


Garda socken är gulmarkerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Stenrösen.

I närheten - fågelvägen

Artiklar

Bieffekten, 4,1 km
Ljugarns förskola - Bikupan, 4,9 km
Ljuvliga Ljugarn på Gotland - film, 4,8 km
Ormkvinnans barn 2006, 4,7 km
På vandring i Garde den 24/7-2003, 2,2 km

Evenemang

Motormarknad & Loppis, 3,1 km

Fiskeläge

Brändu fiskeläge (Bränndu), 5,5 km
Gamle hamn i Ljugarn, 4,9 km
Langbjänne, Langbjenne fiskeläge, 4,4 km
Natudd fiskeläge, 5,6 km
Svajde fiskeläge, 2,8 km
Tutens eller Masrebodar fiskeläge, 1,8 km

Fornborgar

Botvidebackar - Walbierg, 1,7 km
Fornborgen Burgen eller Burgvallen, 4,5 km

Företag

Ljugarns Bygg, 4,6 km

Hamnar

Ljugarns hamn, 4,5 km

Historia

1100-talstaket i Garde kyrka, 3,4 km
Anckarströms änka, 2,3 km
God Gardesten, 4,7 km
Kalkstensbrytning i Garde, 3,4 km
Kyrkan som står barfota, 3,3 km
Lite mer om Garde kyrka, 3,4 km
Medeltida gårdsport i Garde, 3,4 km
Portklappen i Alskog, 2,5 km
Visbjerg - promenadguiden, 2,1 km

Kastaler

Lau kastal, 3,0 km

Kuriosa

Västra kyrkogårdsmuren i Lau, 3,1 km

Kyrka

Alskog kyrka, 2,5 km
Garde kyrka, 3,4 km
Lau kyrka, 3,1 km

Kåseri

Ellinor på land, 4,4 km
I centralplaneringens anda, 4,6 km
Ljugarn med Fish n Chips, 4,9 km
Nog ser det ut som, 3,4 km
Säsongsförlängare, 2,8 km

Kämpgravar

Graips hus, 3,6 km
Käldänge, 1,9 km
Kämpgravar i Juves änge, 851 m

Magiska Gotland

Hur mycket magi tål du, 1,9 km
Månen, 3,0 km
Några bilder på Lau, 1,4 km
Soluppgången bei Natudd, 5,6 km
Ta det lugnt - besök Ljugarn i stället, 4,8 km
Vinter i världens vackraste land, 5,3 km
Älvorna dansar, 2,6 km

Museer

Fossilmuseum, 4,6 km
Ljugarn strandridaregård, 4,6 km

Målningar

Alskogaren - glasmålare, 2,5 km
Aposteln Petrus i Lau, 3,1 km
Boris och Gleb, 3,3 km
Den unge Jesus, 3,1 km
Mariabilder - Maria med skyddsmantel, 2,5 km

Naturreservat

Ollajvs naturreservat, 2,7 km

Platser

Godugn - stenåldersgrotta, 2,1 km
Lau käldu, 2,5 km
Visbjerg, 2,0 km

Reklam

Husbyggarna, 3,9 km

Runor

En av våra kyrkor, 3,4 km

Saga

Fålltare fylling, 11 m

Skeppssättningar

Gålrum gravfält, 2,5 km
Bandeläins täppu, 1,8 km
Skeppssättningar vid Digerrojr, 51 m

Skulptur

Altartavlan i Lau kyrka, 3,1 km
Globus, stenkonstnär, 2,5 km
Josefs första dröm, 2,5 km
Medeltida föreställningar, 3,1 km
Triumfkrucifixet i Lau, 3,1 km
Tvivlaren i Lau, 3,1 km

Socken

Alskog, 2,5 km

Stenrösen

Digerrojr, 0 m
Dikkarehagens röse, 2,6 km

Stränder

Lausviken, 1,8 km
Svajde, 2,8 km

Ängen

Hemängen i Ljugarn, 4,8 km
Käldänge, 1,9 km

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan