text bild karta   info, a-ö

Hertig Erik

Gotland | Historia | Utskrift | Mobilsida
Hertig Erik
Hertig Erik, foto Bernt Enderborg
Hertig Erik, son till den svenske kungen Albrekt av Mecklenburg 1364-89 (systerson till Magnus Eriksson), har gravplats i St:a Maria, domkyrkan i Visby.

Kungen Albrekt av Mecklenburg var den första som avtvingades en kungaförsäkran i Sverige, vilken bl a lade större delen av makten i rådets händer, men ständiga bråk med stormännen med Bo Jonsson Grip i spetsen ledde till att dessa inkallade drottning Margareta av Danmark. 1389 besegrades Albrekt i Åsle i Västergötland och hölls fången till 1395 då han återvände till sitt tyska Hertigdöme.

Den frigivne konungen avsände en flotta till Visby för att stärka sin position på den omstridda ön Gotland (vitalianerna härjade med kungens goda minne), och befälhavare var kungens egen son, hertig Erik - en gång Sveriges tronföljare, en prins.

När Erik nådde fram till Gotland anlade han bl a fästet Landeskron på Vivesholm i Klinte. Sven Sture, som var Margaretas man och höll en del av ön, gick över i Eriks tjänst varför Gotland därefter helt stod under Mecklenburg.

Albrekt hade planer på att återerövra Sveriges tron och skickade till den ändan en flotta till Stockholm, som dock aldrig lyckades komma fram till det av Hanseaterna hållna Stockholm.

Det politiska läget är synnerligen förvirrat vid den här tiden och kanske hade Albrekt småningom lyckats, säkert är det dock inte, men då drabbades han ytterligare vilket står att läsa i Visbymunkarnas dagböcker:

"I Herrans år 1397 den 26 juli avled hertig Erik, Albrekts son, på Gotland i Klinte, i sitt slott, som han hade byggt, kallat Landeskron och är begraven i Visby vid den heliga Jungfrun."

Härav kommer det sig att den krönta Mecklenburgska tjuren hänger i S:ta Maria, den heliga jungfrun, i Visby. Det är förresten Gotlands enda furstegrav, om vi inte räknar Angantyrs, ty furstar har aldrig intresserat gutar särdeles.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.
Visby socken

Mer info

Här finns mer om Historia.

Visby omnejd stugor

4 bäddar - Lägenhet
4 bäddar - Visby. Lägenhet
5 bäddar - Uthyres
5 bäddar - Gotlandshus
6 bäddar - Uthyres


Se vidare Boendesidan