text bild karta   info, a-ö

Tommy Wahlgren

Gotland | Marknadsföring
Tommy
Tommy Wahlgren , foto Bernt Enderborg
Den 22 augusti 2002 var Guteinfo och samtalade korteligen med Tommy Wahlgren, PR-chef på Svenska Spel. Det är förstås spel och dobbel han sysslar med men som alla gutar intresserad av att få sitt ord med i laget - därtill en välkänd man för han presenterar Keno varje dag på TV året runt - och kanske är han den som faktiskt marknadsför Gotlands mest. För tydlighetens skull bör det påpekas att det var Tommy Wahlgren som Guteinfo talade med, inte Svenska Spel.

Vi skickade några frågor till honom i förväg, nämligen:

  1. Destinationsmarknadsföring = vad drar folk till Gotland
  2. Hur skall detta marknadsföras?
  3. Samarbete mellan gotländska företag - vem skall samarbeta, hur då osv.
  4. Har Du någon egen idé om hur man skulle kunna marknadsföra något?

Förutom frågeställningarna ovan sa vi att vi var särskilt intresserade av hans åsikter om marknadsföring genom banners på Internet.

Tommy Wahlgren har många åsikter, och sånt är trevligt när man talar om hur Gotland skall marknadsföras. Indirekt så betygsatte han faktiskt genom klara och tydliga åsikter en hel radda saker – det överraskade - men innan vi hoppar över till dessa så skall jag säga att det praktiska arbetet med målgrupper, syften och liknande är självklara. Ett aber för vår del är förstås att han själv just inte använder Internet, varför hans tankebanor kretsar kring mera sedvanliga media.

Klickar du på de små bilderna så får du veta mer. Som alltid lägger vi in våra åsikter i texterna, där vi försöker förklara vad vi anser att det handlar om och vad vi tycker om det.


Vad gäller frågan om vad som drar folk till Gotland svarade Tommy Wahlgren lite annorlunda än vad jag hade väntat mig. Vi pratade i huvudsak om metoder för marknadsföring.

Han sa att de stora greppen behövs inte längre (skall bort). Det är inte värt att lägga massvis med pengar på någon stor reklamkampanj. Folk vet redan att Gotland är ett badparadis, att ringmuren finns, att solen går ner osv.

Det är en intressant åsikt, möjligen kontroversiell, och kanske skall man uppfatta den som en sorts sågning av den traditionella övergripande marknadsföringen av Gotland. Men det som sågas är i så fall den kommunala biten, ty han framhöll uttryckligen att Destination Gotland från sitt perspektiv givetvis satsar sina pengar på ett förnuftigt sätt (Destination Gotland är det företag som lägger mest pengar på att marknadsföra Gotland).

Tommy Wahlgren tyckte att Gotland borde satsa på PR i stället, och påstod att en artikel i en tidning skriven av ”någon annan” är mycket mera värd än t ex en allmän reklambroschyr. Han om någon borde veta detta.

Hans åsikt om värdet av PR som övergripande marknadsföring har Guteinfo inte kompetens att säga något om, men reklamföretagen säger ibland att ordet reklam betyder att man upprepar någonting, ständigt utskriker eller så. Fast hur PR fungerar och hur man genomför sånt vet vi ytterst lite om. Uppenbart är dock att Tommy Wahlgren anser att PR till viss del kan ersätta dagens övergripande marknadsföring av Gotland.

Envar får fundera på konsekvenserna av Tommy Wahlgrens åsikt att de stora greppen skall bort - vi frågar av lätt insedda skäl inte om sånt. Möjligen är det en trevlig åsikt för Guteinfos del, möjligen tvärtom, dock undrar man om åsikten går ihop med vad han säger på nästa sida om en stark part/företag som samordnare ty det tycks mig som att sådana oftast använder slägga.

Tommy Wahlgren passade förresten på att säga att han skulle torgföra åsikter om bl a dessa frågor men att det fick vänta tills efter valet. Givetvis hade det varit intressant att få del av dem redan nu, men åsikterna har väl större möjlighet att hamna i god jord efter valet.


Vad gäller samarbete så menade Tommy Wahlgren att bristen på samarbete om marknadsföring är stor. Han tyckte att det skall finnas ett telefonnummer, en Internetadress osv. som alla kan enas kring. På frågan hur det där skall gå till tyckte han att det borde finnas någon tillräckligt stark part/företag som kunde få ordning på samordningen. Han hade därtill vänligheten att säga att det kunde ju vara vi, dvs Buffert 4 som ju gör guteinfo.com.

Tommy Wahlgren påstod att Gotland borde konkurrera med andra regioner i stället för att vi konkurrerar med varandra. Vi sa förstås att vi välkomnar alla, men han invände att andra kanske inte tyckte att kvaliteten var tillräcklig på Guteinfo.

Det där är en vådligt känslig fråga för oss, kvalitetsaspekten, ty det är förmodligen den som vänds mot oss i olika sammanhang. Eftersom det sällan står att läsa i traditionella media om sajten, så känner vi oss nödda och tvungna till följande: Guteinfo blev utsedd till ett föredöme inom turistnäringen i Sverige år 2000 av Aftonbladet, 1999 fick vi näst högsta betyg av dem, och i år har vi gett bort texter och bilder till Turistrådet för att marknadsföra Sverige, som också gratulerade ”till en av de bästa turistiska sajterna med regional information” de har hittat.

Åter till saken. Så här långt i samtalet om hur samarbetet skall gå till frågade Tommy Wahlgren mig vari jag ansåg att felet bestod. Jag sa det till honom men det tänker jag inte återge (elefanter och soffor). Han kände också till att jag hade skrivit en insändare om ”Kommunal konkurrens”. Det är många som kommer ihåg detta men på riktigt är sådana insändare förstås betydelselösa.

Den starka parten som kan samordna såväl samarbete som marknadsföring har faktiskt varit på tapeten ganska länge. Vi drar oss till minnes att Gotlands kommun funderade ett tag genom något som heter tillväxtavtal på ett sorts samarbete eller företag vid namn Gotland & Co - dessa tankar än nog inte avsomnade utan vilar väl i en skrivbordslåda någonstädes. Vi kan också nämna att i år hoppade en av de stora aktörerna inom besöksnäring på Gotland, Kneippbyn, av Gotlands Turistförening (GTF), och det stod i tidningen att GTF hade diskuterat om inte Gotland borde marknadsföras genom ett starkt företag i stället.

Riktigt hur samordning och samarbete som alla anser nödvändigt kommer att se ut i framtiden är inte gott att veta, förslag om en stark part finns och Tommy Wahlgren förordar en sådan tanke, såframt den leder till att vi konkurrerar med andra regioner om besökare i stället för inbördes slagsmål.


Vad gäller bannermarknadsföring på Internet, det som vi särskilt ville prata med Tommy Wahlgren om, så fick vi till svar att han inte kände till att sådan hade lett till någonstans. Det gladde oss. Men det visade sig dessvärre att han just inte vet någonting om denna form av marknadsföring, eller dess resultat, varför hans uttalande ovan inte kan användas som någon sorts fingervisning.

Därefter så ägnade vi oss en kort stund åt att kika på varandras sajter. Svenska Spels sajt är förstås avancerad och bra, men jag begriper mig inte på spel och därför heller inte sajter som sysslar med sånt. Roligare för oss att säga är att menyfunktionen under Gotlandsmenyn föll Tommy Wahlgren på läppen, dvs att man kan kika på t ex fisk och se vad de restauranger som är med hos oss har att bjuda på - "djävligt smart" tyckte han.

Guteinfo tackar Tommy Wahlgren och ser fram emot de åsikter han nämnde tidigare i detta samtal.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


Se vidare Boendesidan