text bild karta   info, a-ö

Stavkyrkor

Gotland | Historia
Stavkyrkor,
Stavkyrkor , foto Bernt Enderborg

En planka från vikingatiden på Gotland


Stavkyrkor kallas föregångarna till våra dagars stenkyrkor och de byggdes av trä i antingen skiftesverk- eller stavbyggnadsteknik, dvs antingen liggande eller stående plankor till väggar.

Ingen hel stavkyrka finns kvar men rester, plankor med vikingatida snirklar och sånt, har påträffats i kyrkorna bl a i Eke, Guldrupe, Hemse, Silte och Sproge (bilden ovan kommer från en planka från stavkyrkan i Guldrupe).

Någon stenkyrka har inte burits iväg från Gotland, än, men däremot den bäst bevarade Stavkyrkan i Sverige, den som påträffades vid en restaurering i slutet av 1800-talet av Hemse kyrka. Vid restaureringen gjorde man en sensationell upptäckt då golvet skärskådades, ty där låg en nära nog komplett stavkyrka, rikt ornerade ekplankor, den enda någorlunda fullständigt kompletta stavkyrka som återfunnits i Sverige.

Dessvärre kan vi inte visa upp stavkyrkan på Gotland eftersom den och tonvis annan kultur är ivägburen från Gotland till det Historiska Museet i Stockholm. Det är för sorgligt.

Drakhuvudet i fotots vänsterkant har Du förmodligen sett många gånger, men visste Du att det kommer från en bevarad planka från stavkyrkan i Guldrupe på Gotland.

Det är nog inte att anta att Gotlands stavkyrkor har varit lika imponerande som Urnes stavkyrka i Norge (sidan på danska), som är en helt enastående skapelse som du kan se många bilder på här.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


Se vidare Boendesidan