text bild karta   info, a-ö

Viklau fornborg

Gotland | Viklau socken | Fornborgar
Viklau
Viklau fornborg , foto Bernt Enderborg

Fornborgen i Viklau socken är rätt välbevarad och ligger i ett område som är späckat av fornlämningar, dock inte alldeles vid borgen


Fornborgen i Viklau är inte någon liten sak - 115 x 95 meter. Den återfinns i dag en bit inne i skogen, dock med en tydlig kringla vid allfarvägens kant.

Fornborgar finns det omkring 1000 stycken i Sverige, ungefär 100 på Gotland. Borgarna är av lite olika typer, vid Viklau är det en så kallad flatmarksborg, dvs den ligger på flata backen och är omgiven av en vall av sten samt vallgrav.

Andra borgar återfinns uppe på klintar, som giganten Torsburgen, och andra i sjöar, som det allbekanta Bulverket i Tingstäde träsk.

Skogarna runt fornborgen är pepprade av fornlämningar varför folk åtminstone sen bronsåldern har hållit till i trakterna. Det är skönt att gå runt i fornborgen och fundera på vad fornfolken egentligen hade för sig. Hur var det tänkt? Vad skulle de försvara? Mot vem?

Riktigt vad förfäderna har haft för sig i borgarna är emellertid inte gott att veta. Fornborgen i Viklau bjuder en stunds tankar och en liten promenad - man kan förresten passa på att kika på borgen efter att ha undersökt de rekonstruerade järnåldershusen vid Sjonhem.


Borgområdet skyddas av två vallar, öppningar i nordväst och sydost, och utanför den yttre vallen återfinns en vallgrav. Och forskarna tror att stenvallarna har haft träpallisader ovanpå sig.

10 meter sydöst om borgen står tre resta stenar, men vilken funktion de har haft vet man inte säger informationsskylten.

Informationsskylten spekulerar vidare lite grann över till vad borgen kan tänkas ha använts. Kontrollstation, flyktborg eller befäst gård, handelsplats, tullstation, tingsplats, kultplats eller kanske något med djur.

De borgar som har undersökts på Gotland tycks framförallt ha använts under järnåldern.


Den här bilden är med bara för att demonstrera storleken på Viklau fornborg, ty du ser tvärs över borgen på bilden ovan, över 100 meter.


På bilden ser man tydligt vallarna på fornborgen i Viklau. Träpallisader har återfunnits på den innersta, till höger på bilden, och det måste ha varit en mäktig fästning när det begav sig.

Riktigt vad folk har haft för sig och till vad nytta de har haft alla fornborgar på Gotland är det väl ingen som säkert vet, men forskarna tycks börja vädra stora förändringar på Gotland under 200-talet e.Kr., t ex att gutarna drog söderöver på kontinenten och ställde till rabalder med tiden (goternas vandringar).
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.
Viklau socken

Vägbeskrivning


Viklau socken är gulmarkerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Fornborgar.

I närheten - fågelvägen

Artiklar

Arkeologins dag 2017, 4,7 km
Bjärges Solljus, 3,0 km
Bolagsstämma i Vänge, 2,7 km
Bredbandsmöte i Vänge 16/3 2015, 2,7 km
Hästtjuvar, 2,4 km
Western Riders Gotland, 4,2 km
Veterantraktorer, 4,1 km
Veterantraktorklubben plöjer vidare, 4,3 km

Bilder

Dr Hans Karrillon, 5,4 km
En cowgirl, 4,3 km
Gotland - hästarnas land, 4,3 km
Våtmark, 4,5 km

Fauna

En vit stork, 4,1 km

Flora

Majviva, 3,6 km

Fornborgar

Arängsbacke, 4,2 km
Borgen vid Hallegårda, 3,5 km
Tuna i Viklau, 4,3 km
Viklau fornborg, 0 m

Företag

Bjärges Träförädling AB, 3,0 km
Gervide gård, 2,3 km
GOTFire Värmesystem, 2,9 km

Gravfält

Broa gravfält, 2,3 km

Historia

Allén till kyrkan från Kungsgården, 4,8 km
Domarringen vid Sojvide i Sjonhem, 523 m
Draken i Vänge, 2,9 km
En portal i Halla kyrka, 3,8 km
Guteriddaren, 3,9 km
Gutnaltinget - marknadsplats, varv, 4,7 km
Inbördeskriget 1288, 2,5 km
Jacobs minnessten, ringkors, 4,5 km
Järnålderns organisation och försvar, 2,9 km
Nordens största gravklot, 2,4 km
Skyltinformation vid Roma kloster, 4,7 km
Vikingatida smideskonst i Vänge, 2,9 km

Kuriosa

Eisläggar, 3,2 km
En holländare, 5,0 km
Fotavtrycken och bilan i Vänge, 2,9 km
Jag såg rus, 620 m
Många böcker i Gutnalia, 4,8 km
Tors borg, 2,9 km
Vad betyder ortnamnet Roma, 4,0 km
Vad är det väl, 3,0 km
Wigarius i Romakloster, 4,7 km
Vikingakläder, 740 m

Kyrka

Björke kyrka, 5,4 km
Halla kyrka, 3,8 km
Roma kloster, 4,7 km
Sjonhem kyrka, 2,0 km
Viklau kyrka, 2,3 km
Vänge kyrka, 2,9 km

Kåseri

En vårsida för 2007, 2,1 km
Ett silverne träd, 2,4 km
Havets söner, 2,1 km

Kämpgravar

Fornänge i Vänge, 3,3 km
Gervide, Sojvide, 691 m

Magiska Gotland

En promenad i slutet av maj 2009, 3,7 km
Jag börjar gilla Kungsgårn, 4,7 km
Man ser dem sällan, 2,0 km
Skelett i vindarna, 4,8 km
Väderfront 2010, 3,0 km

Medeltida hus

Klosterbyggnad, 4,8 km
Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos, 1,6 km
Viklau medeltida prästgård, 2,3 km

Museer

Cedergrens orgelmuseum, 3,2 km
Lapidarium i Björke, 5,3 km
Russmuseum, 1,9 km

Naturreservat

Klosteränget, 2,1 km

Platser

Ett gotländskt vattendrag, 1,4 km
Fiskdammar i Roma, 4,8 km
Tjaukle, 4,0 km
Vänge bygdegård, 2,7 km

Romateatern

En Midsommarnattsdröm spelades 2002, 4,8 km

Runor

Dräpte lübeckare, 3,8 km
Rodfos sveks i Rumänien, 2,4 km

Skulptur

Bysantisk figuration, 2,9 km
Den vikingatida kyrktuppen, 2,9 km
Ett bart huggande svärd, 2,9 km
Gaitbucken jär a gaitbuck, 2,9 km
Ingalunda fastspikad, tjusig krona, 2,3 km
Jesus väcker Lasaros, 2,3 km
Kvinnans skapelse, 2,9 km
Mannens skapelse, 2,9 km
Salomes hand, 3,8 km
Triumfkrucifixet i Vänge, 2,9 km
Tuppundret i Vänge, 2,9 km
Vattenvarelsen i Vänge, 3,0 km
Vem - Josef, Tor eller Hägwald, 2,0 km
Vem blir sluken, 2,9 km
Viklaumadonnan, 2,3 km

Stenrösen

Disroir, disrojr, 6,0 km

Tackar

Vi fick ett brev om Tjaukle, 3,8 km

Ängen

Vänge prästänge, 2,9 km

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan