text bild karta   info, a-ö

15) Den första kyrkan

Gotland | Vall socken | Gutasagan | Utskrift | Mobilsida
15) Den första kyrkan
15) Den första kyrkan, foto Bernt Enderborg

Hög moralisk standard


Gotland är förmodligen ett av världens kyrktätaste ställen. 92 välbevarande kyrkor från medeltiden är ännu i bruk på landet, där det också finns fyra ruiner, samt tio ruiner och en fungerande i Visby. Roosval, den professor som flitigast undersökt Gotlands kyrkor, säger att de utgör "en enastående företeelse i den europeiska kristenheten", se översikten Medeltida kyrkor på Gotland.

Den första kyrkan byggdes emellertid inte alls i Visby utan i socknen Vall, och vår krönika (Gutasagan) berättar därtill om hur kristendomen kom till ön:

þaut gutar hainir waru. þau silgdu þair miþ caupmanna scap innan all land baþi cristin oc haiþin. þa saghu caupmenn cristna siþi j cristnum landum þa litu sumir sic þar cristna Oc fyrþu til gutlanz prestj

botair af acubek hit þann sum fyrstj kierchiu gierþi j þann staþ sum nu haitir kulasteþar. þy wildi ai land þula vtan brendu hana þy callar þar en kulasteþar.


Översättning
Ehuru gutarna var hedningar seglade de dock med köpmannaskap till alla länder både kristna och hedniska. Då såg köpmännen kristna seder i kristna länder, då lät somliga sig där döpa, och förde till Gutland kristna präster.

Botair av Akebäck hette den som första kyrkan gjorde på den ställe som nu heter Kulstäde. Det ville ej landet tåla utan brände henne varför platsen nu kallas Kulstäde.

Kommentar
Gutasagan, som inte säger ett knäpp om att det var Olof den helige som kristnade Gotland, vilket ofta påstås, berättar lugnt och sansat att gutarna under sina handelsfärder stötte på kristendomen och att somliga lät kristna sig utomlands och tog med präster hem.

Anledningen till att de kristnade sig var att de såg "kristna seder i kristna länder". Vi skall inte spekulera i vilka länder som kan ha varit kristna vid den här tiden utan bara säga att det ligger något realpolitiskt över det hela. Det sägs inte att de var tvungna att primkristna sig, snabbekännelse, för att kunna uträtta sina affärer, utan det var de kristna sederna de ville ha hem.

I förbigående kan nämnas att Bertrand Russel i sin bok Västerlandets filosofi, Natur och Kultur, 1994, s 289, där han redogör för Gibbons resonemang om varför kristendomen spred sig så mycket några hundra år efter Kristi födelse, säger:

"Enligt min mening har Gibbon rätt, när han tillägger den höga moraliska standard stor betydelse såsom en av orsakerna till kristendomens utbredning".

Och då är det ju skojigt att detta är precis vad som står i Gutasagan, att det var sederna man ville åt, även om nu Gotland inte kristnades så tidigt; Gibbons och Russels antagande bör i vart fall vara en sorts bjälke i ögat på dem som vill att det var Olof den helige som tvångskristnade Gotland, se nej 1 och nej 2 (t ex Region Gotland (Gotlands kommun) sprider ännu 2013 denna enfald).

Mer om kristendomens praktiska hitkomst resonerar vi om på sidan om Marias altare.

Den första kyrkan
Botair som byggde den första kyrkan sprang emellertid på patrull; kanske kan man anta att Botair var en handelsman som från främmande land hade tagit hem en präst. Det sägs emellertid i krönikan att "landet" inte ville tåla en kristen kyrka varför den brändes. För den som är hemma i organisationsplaner är det därför klart att det fanns en sorts riksdag på Gotland, Gutnaltinget, redan före kristendomen hade gjort sitt intåg.

Kulstäde (kolstället) ligger förresten fortfarande i Vall socken, någon mil från Roma, och där finns verkligen spår av gamla byggnader, bilden ovan. Ibland sägs att Vall socken ligger i Dede ting, där också Visby finns, och att enligt en medeltida plattysk uppgift hölls kanske Alltinget i Roma, vars sockennamn därmed antas komma från ett ord "Rumme" som påstås betyder platsen där Alltinget hölls (jag har också läst att Roma kan uttalas "Rumme" vilket jag emellertid aldrig någonsin har hört på Gotland - det skall vara ett långt härligt "o" i Roma, som i sol). Du behöver inte alls tro på att Alltinget hölls i Roma, och det har förresten inte ett smack med kristendomen och den första kyrkan att göra. Men Kulstäde ligger i Vall socken, så är det.

Vill du veta mer om ortnamnet Roma, kika på den här sidan.

Strelow 1633
Prosten över Medeltredingen, Hans Nielsson Strelow, säger i sin krönika:

"Aar Christi 826, udi kong Haralds tid, er Guds Ord och Jesu Lærdom prædicket udi Dannemarck, Suerrig och paa Guthiland. Anscharius oc Rombertus aff det Closter Corbeja, disse vaare de förste. Om de sielff eller ved deris Sendingebud formeldis i den Bremiske Cronica intet".

Nuförtin förefaller det vara officiell svensk historia att Ansgar kom till Birka i Mälaren, men var den kunskapen kommer ifrån är det ingen som vet. För den som orkar läsa engelska (eller latin) så framgår det i Vita Ansgarii, berättelsen om Ansgars liv och leverne, att Birka låg på Gotland. Det sägs i fotnot ** till kapitel XXVII om ett möte som hölls att "Birka, in which this assembly had been held, was not, strictly speaking, in Sweden, but in Gotland. Thus Adam Brem. (de Sit, Dan. chap. clxxii.), writes, Gothia habitant usque ad Bircam, postea longis terrarum spatiis regnant Sueones. The second assembly was held to the south in Sweden proper."

Ovannämnda är förstås en lysande källa till att påstå att Gotland lydde under sveakungen, men den används aldrig eftersom det står att Birka låg på Gotland. Tror du mig inte? Läs om det i kapitel XXVII i Life of Anskar, the Apostle of the North, 801-865.

Men det finns också folk som säger att Birka låg på Öland; där sägs förresten också att vikingarna var kristna, att torshammaren inte alls är någon hednisk symbol och att Snorri Sturlusson har förlett oss.

I krönikan om Ansgars liv och leverne står om det möte som hölls i Birka på Gotland att en av de äldste tog till orda och sa: "Some of us who on various occasions have been to Dorstadt have of our own accord adopted this form of religion, believing it to be beneficial", vilket i Gutasagan skrivs: "saghu caupmenn cristna siþi j cristnum landum þa litu sumir sic þar cristna". Återigen ett belägg för att det var handelsmän som tog hem kristendomen för att det var sederna man ville åt, alldeles som Gutasagan berättar.

Hur sockenindelningen såg ut vid tiden för den första kyrkan är inte gott att veta, om det överhuvudtaget fanns någon sådan, men det kan väl vara skoj att känna till att socken Vall gränsar alldeles till en socken vid namn Björke (de som råkar känna till Gotland vet förstås att Sockerbruket i Roma ligger i Björke, blott några stenkast från ruinen i Romakloster där ju det gutniska Alltinget påstås plägar ha hållits). Det är alltså inte särskilt långt mellan Kulstäde och dagens Björke. Och för den som kommer ihåg att Botair var från Akebäck så ligger den socknen alldeles bredvid Vall och Björke - det förekommer förresten på gamla kartor och annat att sockennamnet stavas Birka.

Upplysning - sidan handlar inte om var Birka låg
Det här stycket finns bara för att somliga blir exalterade när man nämner Birka. För att slippa detta tilläggs följande:

Undertecknad har inte en aning var Birka låg, kanske på Björkö, kanske i Björke, kanske på Öland, och kanske fanns det flera "birkor". Ovan har jag citerat lite som är positivt för Gotlands del; det finns folk som hävdar att Birka låg på Gotland, närmare bestämt i Roma. Men var Birka låg är nu inte intressant för det som denna sida handlar om, nämligen den första kyrkan och hur kristendomen kom till Gotland.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.

Kulturevenemang på Gotland


 

2024

 

juli

23Kulturhistoriska promenader »
Gotlands Folkhögskola, Hemse »
Hemse biblioteket evenemang »
Hemse hembygdsförening »
Sudrets pastorat »
Valborgsmässoafton »
Valborg »
Medeltidskyrkorna öppnar »
Motormarknad & Loppis »
Kristi himmelfärdsdag »
Handduksdagen, kultur »
Pingstdagen »
Mors dag »
Motorhistoriska fordonsdagen »
Nationaldagen »
Trädgårdsveckan »
Midsommardagen »
Hemsedagen »
Barnkörveckan »
Stångaspelen »
Fårösunds marknad »
Russpremiering »
Slite marknad »
Summaratingg »
Havdhem marknad »
Kräklingbo marknad »
Kulturarvets dag »
Medeltidskyrkorna stänger »
Fårönatta »
Klinte marknad »
Hemse torgdag »
Höstlov, läslov på Gotland »
Alla helgons dag »
Fars dag »
Internationella dagen »
Skyltsöndag på Hemse »
Mulde World Cup »
Kramens dag »
Buldardagen »
Internationella kvinnodagen »
Skaparfestivalen, inställt t.v. »
Rocka sockorna »
Världsvattendagen »
Vattensågning i Hejde - inställd »
Påskdagen »
Bokmässa, inställt t.v. »


Visby omnejd stugor

4 bäddar - Lägenhet
4 bäddar - Visby. Lägenhet
5 bäddar - Uthyres
5 bäddar - Gotlandshus
6 bäddar - Uthyres


Se vidare Boendesidan