text bild karta   info, a-ö

Domarringen vid Sojvide i Sjonhem

Gotland | Sjonhem socken | Historia | Utskrift | Mobilsida
Domarringen vid Sojvide i Sjonhem
Domarringen vid Sojvide i Sjonhem, foto Bernt Enderborg

Domarringen vid vägkanten är från Vendeltiden, rättarsten står en bit längre fram


På den södra sidan av det vendeltida gravfältet Sojvide i Sjonhem, alldeles vid vägkanten, kan man numera på få se den domarring som gömts i ett tynnesnår i årtionden. Vem som har haft vänligheten att snygga till det vet jag inte, men stort tack.

Om domarringen är vendeltida är det väl ingen som vet - dvs tiden från omkring 550 e.Kr. fram till vikingatidens början, som alltså är namngiven efter båtgravsfynden när Vendels kyrka norr om Uppsala (vill du läsa sagor om Vendeltiden i Sverige, mäktiga sveakungar och sånt så kan du kolla på Wikipedia) - utan den kan gott vara bra mycket äldre, från äldre järnåldern. Även om fynden vid Vendel är alldeles enastående, fjorton båtgravar utgrävda, så tycker jag personligen inte att Vendeltid är något vidare namn i den gutniska historien - kanske kolonisationstid skulle vara bättre efter de gutniska kolonier som fanns i bl a Balticum och Polen, men det kanske passar ännu bättre långt tidigare i Gotlands historia.


Det är landsvägen du ser längst ner, lätt att hitta.

Domarringen ligger alldeles i kanten av ett stort gravfält och inne i skogen bakom fornlämningen ligger långt över 300 relativt stora stenhögar som alltså är gravar från vendeltid, dock inget gigantiskt stenröse som Digarojr eller Uggarde rojr. Det förefaller som att samtliga gravar är plundrade och hur mycket som har burits iväg är det ingen som vet (det fanns folk i Visby som hade handel med fornlämningar som affärsidé under 1800-talet).Reitarstain - rättarstenen

Det finns inte särskilt många s.k. domarringar på Gotland, och också huruvida det verkligen har varit säten för något slags ting i längst förgången tid är omtvistat. Stenen på bilden ovan är en s.k. rättarsten och den står ett par hundra meter längre fram vid vägens kant (om jag minns rätt så reste man den upp vid något tillfälle då vägen förbättrades) - se sidan om Nåt läskigt.

Att göra en utflykt bara för att se denna domarring är väl kanske en smula överdrivet, då är Trullhalsar ett bättre alternativ, men har man vägen förbi så stanna gärna en stund, sätt dig på någon av stenarna och grunna en stund. Vi skall också säga att det ganska nära också finns en stor fornborg och på andra sidan vägen, strax före domarringen finns ett fantastisk änge med flera kämpgravar och där finns också restaurerade sådana (Midgard kallat eftersom det ligger ungefär mitt på Gotland). Det finns alltså goda skäl att bege sig till trakterna, och som sagt, vill du se vendeltida gravar på Gotland så finns det över 300 sådana en bit inne i skogen bakom domarringen.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.
Sjonhem socken

Vägbeskrivning


Sjonhem socken är gulmarkerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Historia.

I närheten - fågelvägen

Artiklar

Arkeologins dag 2017, 5,2 km
Bjärges Solljus, 2,7 km
Bolagsstämma i Vänge, 2,3 km
Bredbandsmöte i Vänge 16/3 2015, 2,3 km
Hästtjuvar, 2,1 km
Western Riders Gotland, 4,0 km
Veterantraktorer, 3,9 km
Veterantraktorklubben plöjer vidare, 3,9 km

Bilder

En cowgirl, 4,1 km
Gotland - hästarnas land, 4,1 km
Våtmark, 4,0 km

Fauna

En vit stork, 3,9 km

Flora

Majviva, 3,6 km

Fornborgar

Arängsbacke, 3,8 km
Borgen vid Hallegårda, 3,8 km
Guldrupe fornborg, 6,1 km
Tuna i Viklau, 4,5 km
Viklau fornborg, 523 m

Företag

Bjärges Träförädling AB, 2,7 km
Gervide gård, 2,0 km
GOTFire Värmesystem, 2,4 km

Gravfält

Broa gravfält, 2,8 km

Historia

Allén till kyrkan från Kungsgården, 5,3 km
Domarringen vid Sojvide i Sjonhem, 0 m
Draken i Vänge, 2,5 km
En portal i Halla kyrka, 4,1 km
Guteriddaren, 4,2 km
Gutnaltinget - marknadsplats, varv, 5,1 km
Inbördeskriget 1288, 3,0 km
Jacobs minnessten, ringkors, 4,4 km
Järnålderns organisation och försvar, 2,5 km
Nordens största gravklot, 2,8 km
Skyltinformation vid Roma kloster, 5,2 km
Vikingatida smideskonst i Vänge, 2,4 km

Kuriosa

Eisläggar, 3,7 km
En holländare, 4,9 km
Fotavtrycken och bilan i Vänge, 2,5 km
Jag såg rus, 413 m
Många böcker i Gutnalia, 5,3 km
Tors borg, 2,5 km
Vad betyder ortnamnet Roma, 4,6 km
Vad är det väl, 2,7 km
Wigarius i Romakloster, 5,2 km
Vikingakläder, 519 m

Kyrka

Guldrupe kyrka, 6,3 km
Halla kyrka, 4,1 km
Roma kloster, 5,2 km
Sjonhem kyrka, 1,9 km
Viklau kyrka, 2,6 km
Vänge kyrka, 2,5 km

Kåseri

En vårsida för 2007, 1,6 km
Ett silverne träd, 2,0 km
Havets söner, 1,9 km
Landet av mjölk och honung, 6,3 km

Kämpgravar

Fornänge i Vänge, 3,1 km
Gervide, Sojvide, 511 m

Magiska Gotland

En promenad i slutet av maj 2009, 3,7 km
Jag börjar gilla Kungsgårn, 5,2 km
Man ser dem sällan, 1,7 km
Skelett i vindarna, 5,3 km
Väderfront 2010, 2,7 km

Medeltida hus

Klosterbyggnad, 5,3 km
Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos, 2,1 km
Viklau medeltida prästgård, 2,5 km

Museer

Cedergrens orgelmuseum, 2,9 km
Russmuseum, 1,8 km

Naturreservat

Klosteränget, 2,5 km

Platser

Ett gotländskt vattendrag, 1,5 km
Fiskdammar i Roma, 5,3 km
Tjaukle, 4,0 km
Vänge bygdegård, 2,3 km

Romateatern

En Midsommarnattsdröm spelades 2002, 5,3 km

Runor

Dräpte lübeckare, 4,1 km
Mässhaken i Guldrupe, 6,3 km
Rodfos sveks i Rumänien, 2,2 km
Runor i Guldrupe kyrktorn, 6,3 km

Skulptur

Bysantisk figuration, 2,5 km
Den vikingatida kyrktuppen, 2,5 km
Ett bart huggande svärd, 2,4 km
Gaitbucken jär a gaitbuck, 2,5 km
Ingalunda fastspikad, tjusig krona, 2,5 km
Jesus väcker Lasaros, 2,5 km
Kvinnans skapelse, 2,5 km
Mannens skapelse, 2,5 km
Salomes hand, 4,1 km
Triumfkrucifixet i Vänge, 2,5 km
Tuppundret i Vänge, 2,5 km
Vattenvarelsen i Vänge, 2,5 km
Vem - Josef, Tor eller Hägwald, 1,9 km
Vem blir sluken, 2,5 km
Viklaumadonnan, 2,5 km

Stenrösen

Disroir, disrojr, 5,5 km

Tackar

Vi fick ett brev om Tjaukle, 3,8 km

Ängen

Vänge prästänge, 2,4 km

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan