text bild karta   info, a-ö

Kyrkor på Gotland - guide

Gotland | Guide Gotland | Utskrift | Mobilsida
Kyrkor på Gotland - guide
Kyrkor på Gotland - guide, foto Bernt Enderborg

Kyrkorna på Gotland är en enastående företeelse i den europeiska kristenheten


Evenemang

15/5-2020:Medeltidskyrkorna öppnar
15/9-2020:Medeltidskyrkorna stänger

Förutom ett dussintal ruiner i Visby så finns det nästan 100 medeltida kyrkor som fortfarande används på Gotland. I förstone kan allihop tyckas likadana, men med lite kunskaper om vad man ser så är varje kyrka en skatt i sig.

I en förundersökning - Gotlands medeltida kyrkor - en del av världsarvet? - säger Louise Borgö i Visby den 17 augusti 2009 att:

"På Gotland finns 92 medeltida kyrkor i bruk. En av dem ligger i Visby och är stiftets domkyrka och övriga 91 är utspridda på resten av ön. På medeltiden hade Visby ytterligare minst 12 kyrkor och landsbygden minst 4 till, som idag är ruiner."

"I inget annat landskap har man byggt så intensivt under medeltiden som på Gotland" (s 144), alla är byggda före år 1350, och 100% av kyrkorna är klassade som riksintresse för kulturmiljövården (s 123), vilket står att läsa i "Sockenkyrkorna, Kulturarv och bebyggelse", ett forskningsprojekt, Riksantikvarieämbetet, Kristianstad boktryckeri, 2008.

Några röster om kyrkorna

Konsthistoriker Brunius skrev på 1800-talet att ”Af Gotlands talrika kyrkor finns knappt någon, som ej förtjenar att i konsthistoriskt afseende tagas i närmare skärskådande”. Konstprofessorn och den störste undersökaren av våra kyrkor, Johnny Roosvall, sa att Gotlands kyrkor var "En enastående företeelse i den europeiska kristenheten." Gunnar Svahnström säger i guideboken Gotlands kyrkor, Arlöv 1984 att: ”En sådan koncentration av märkliga kulturminnen möter man eljest knappast på dessa nordliga breddgrader”. Engelsmannen och konsthistorikern T Frances Bumpus skrev i sin bok om kyrkorna i Sverige, Norge och Danmark 1908 att: "...I know no district of Europe more fascinating to the ecclesiologist then this little sea-girt isle." Nedan lämnar också en engelsman, Heales, sitt vittnesbörd.

I mitt tycke är Garda kyrka den vackraste, som också är en av de äldsta stenkyrkorna, med bl a sin unika 1100-tals konst och det bevarade taket från samma århundrade. Men det finns många vackra kyrkor, fyllda med makalös konst av allehanda slag.

99% av konsten, eller mer, finns på landet och inte i S:ta Maria, domkyrkan i Visby, som är den mest besökta platsen. Och det är också på landet som den unika och nyskapande konsten finns, och då är det fråga om 100%.

När och varför byggdes kyrkorna


Alf Henriksson säger att det nästan finns en katedral i varje socken på Gotland, och så är det väl ungefär, men det som förundrar är att det är så få som har åstadkommit alla dessa kyrkor, omkring 10-15 gårdar per kyrka - de måtte ha varit rika som troll ty varje kyrka är utsmyckad på allehanda sätt: stenarbeten, målerier, skulpturer, glasmålningar, smide osv.

Det är många som har frågat sig varför det har byggts så många kyrkor, tätheten är exceptionell och varhelst man än befinner sig på ön så har man ofta en eller flera kyrkospiror i blickfånget.

Antag för perspektivets skull att Gotland hade en befolkning på låt säga 50.000 personer under 1100- till 1300-talet och att det var jämt 100 kyrkor de byggde. Antag vidare att Sveriges största stad Stockholm i dag har 1 miljon innevånare. Divisionen ger alltså 2.000 kyrkor att bygga och fylla med konstverk om stockholmarna skulle göra samma sak i dag som gutarna gjorde under medeltiden.

Se Kyrkornas ålder, Varför byggdes alla kyrkor och Vem byggde kyrkorna.

Det största kulturarvet


Gotland är långt ifrån bara rosor, badstränder och en ringmur. Kyrkorna är otvivelaktigt vårt största kulturarv, och fastän såväl danskar som svenskar, arkeologer och museifolk har burit iväg med tonvis av konstverk från kyrkorna, återstår ändå bra mycket. Vi döper ungarna i dopfuntar som snart nog är tusen år gamla, vi ser de inmurade bildstenarna som är flera hundra år äldre än kyrkorna och vi kan alla se runor, klotter och allvarliga saker, på golv och väggar, på stenar och minnesmärken.

I varje kyrka på Gotland bor medeltiden kvar högst påtagligt - tiden har på något sätt konserverats och vid ett besök i en kyrka så är man alltså nära den.

Det tar sin tid


Visby hinner man springa runt på några timmar men landets kyrkor och de kolossala byggnadsverken från forntiden kräver lite planering och tar längre tid.

Och det är en lisa för själen att ta del av kyrkorummens självklara tystnad, de medeltida tankarna på väggarna, häpnadsväckande målningar som t ex i Anga och Garda, reliefer som t ex Tänkaren i Martebo, Spel och dobbel, den Medeltida punkrockaren och Kvinnan klädd i solen. Det finns väldigt, väldigt mycket att se och lika mycket att begrunda.

Till sist ett litet råd: visst är kunskaper om vad du ser bra att ha, men den medeltida konsten skapades inte för allehanda förståsigpåare. Det är faktiskt bara att åka ut i härligheten, kika efter och tycka vad du tycker.

* Målningar i kyrkan - vem är det
* Kyrkorna på en karta

Kyrkorna i Visby


I Visby finns det ju som bekant bara en medeltida kyrka i behåll, S:ta Maria, resten är mer eller mindre välbevarade ruiner, som i och för sig är väldigt vackra. I skriften De hundra kyrkornas ö från 1989, som ges ut av Stiftsamfälligheten i Visby stift, säger Tore Furberg att den engelska majoren Alfred Heales besökte Gotland 1884 och blev så fascinerad av kyrkorna på landet att han också återvände nästa år, sedermera blev det en bok av det hela: The churces of Gotland (other than those of Wisby).

Vi citerar ett stycke av Furberg där han beskriver lite av bokens innehåll: "Texten börjar med att beskriva Visby under glansperioden, då staden som handelscentrum överglänste t o m London. De många kyrkorna i Visby, liksom Roma klosterkyrka, har enligt författaren sina motsvarigheter i andra länder men kyrkorna på den gotländska landsbygden är till stor del unika i sitt slag. Kyrkorna på Gotland är i jämförelse med de engelska landskyrkorna nästan orörda och har nästan helt och hållet undgått den destruktiva procedur, som kallas restaurering."

Och jag kan inte annat än att hålla med major Heales och Roosvall. Det är kyrkorna på landet som är den enastående företeelsen i europeiska kristenheten.

Fler guider


Gotlands kyrkor är ett omfattande område. Vi har gjort några andra guider som kan vara av nytta:

* Glasmästarna, glasmålningar, Lye kyrka
* Målningar
* Målningar - vem är det
* Skulpturer, reliefer
* Smideskonst

- Gotlands sökmotor uppe i högra hörnet är också snabb och bra.

Gotlands kyrkor

Akebäck kyrka »

En romansk kyrka med absid, en stor bildsten vars bilder nöts bort av tidernas oavlåtliga gnagande står uppställd på norrsidan, en skulptur kan föreställa Botair själv

Ala kyrka »

Kyrkan är från 1100-talet, brandhärjades 1938 men har trots detta intressanta målningar från 12- och 1400-talet

Alskog kyrka »

Krucifix av central betydelse i Europa, glasmålningar, välbevarad dopfunt, domare skjuten i kyrkan

Alva kyrka »

En kyrka som likt nästan alla andra har färdigställts i etapper, ett stort triumfkrucifix från 1200-talet och en felvänd och annorlunda passionsfris

Anga kyrka »

En favoritkyrka på Gotland tack vare dess rika inre med runor och målningar, annars ser den lite hopklämd ut

Ardre kyrka »

Kyrkan tillhör en av de mindre, och därtill har den målats invändigt i början av 1900-talet av en man som ville återskapa medeltiden. Det har hittats intressanta run- och bildstenar i kyrkan.

Atlingbo kyrka »

Nuvarande kyrka uppfördes på 1200-talet men på platsen har det stått en kyrka sen vikingatiden. Ett inclusorium finns på denna kyrka, som i Gutalagen sägs vara en av de tre asylkyrkorna.

Bara ödekyrka »

Ruin av en ödekyrka som ligger ett par stenkast från ett gammalt offerberg, och det hänger säkert ihop det där, en skön plats för picnic

Barlingbo kyrka »

I denna 1200-tals kyrka som står på grunderna av tidigare kyrkor återfinns medeltidens främsta konstverk i Sverige

Björke kyrka »

Triumfkrucifixet är en klenod från 1100-talet i denna kyrka, där den sista priorn vid Romakloster tjänade som kyrkoherde efter den danska reformationen

Boge kyrka »

Denna 1200-talskyrka återuppfördes i slutet av 1800-talet, måhända tillfrågades Urim och Tummin om vad som borde göras efter att stormar hade tagit den

Bro kyrka »

En gammal offerkyrka, också en hednisk offerkälla finns kvar en liten stump sydöst om kyrkan, makalösa bildstenar inmurade i kyrkan har knackats fram av nyfiknare tider

Bunge kyrka »

Tornet är krenelerat, muren har skottgluggar och kanske finns i kyrkan en målning av den danska invasionen 1361, den som kallas brandskattningen av Visby

Burs kyrka »

Den största sevärdheten i denna vackra kyrka är nog den gotiska stenbänken, ehuru jungfrur också är av intresse

Buttle kyrka »

En pre-gotisk kyrka, dvs romansk till stora delar

Bäl kyrka »

Det finns ovanligt många träskulpturer i denna 1200-talskyrka, intressanta målningar från 1200-talet och en blek Jesus är annat man kan få se

Dalhem kyrka »

En av Gotlands största och ståtliga kyrkor på landet ehuru målningarna invändigt rent vetenskapligt lämnar ett och annat att önska, men vackert nog ändå. En drake slukar någon på utsidan.

Eke kyrka »

En sandstenskyrka vari man funnit rester av en stavkyrka

Ekeby kyrka »

En 1200-talskyrka vars smäckra torn dock är äldre, utomordentligt vacker dopfunt, intressant gravsten i norra stigluckan - Lyckans hjul

Eksta kyrka »

Kyrkan byggdes om 1838 varav den har sitt på Gotland annorlunda utseende

Elinghem ödekyrka »

Övergiven 1200-talskyrka i en borttagen socken, vackra environger

Endre kyrka »

Rester från 1100-talskyrka, glasmålningar, tjuvmjölkerska

Eskelhem kyrka »

Denna på 1200-talet ombyggda kyrka innehåller fantastiska och annorlunda målningar

Etelhem kyrka »

I kyrkan finns den med runor signerade dopfunt som har fått ge namn åt stilen Hegwaldr

Fardhem kyrka »

En romansk kyrka som står på platsen för tidigare kyrkor, omnämnd som asylkyrka i Gutalagen, märkliga skulpturer/friser

Fide kyrka »

Utanpå denna 1200-talskyrka ristade någon en kogg i den fortfarande mjuka putsen

Fleringe kyrka »

Dopfunten kommer från Visborgs slottskyrka i denna 1200-talskyrka, Sören Norbys barn döptes förmodligen i denna

Fole kyrka »

Någon allemansrätt fanns inte på medeltiden, vilket envar runkunnig kan försäkra sig om utanpå denna kyrka

Follingbo kyrka »

Det märkvärdigaste i denna ståtliga kyrka är kanhända den målning som sägs utvisa Jesu rätta utseende

Fröjel kyrka »

Kyrkan står förrädisk på kanten av en klint, långhuset är från 1100-talet, magnifikt triumfkrucifix, trojaborg på kyrkogården, kastal strax norr om kyrkan

Fårö kyrka »

Ombyggd 1858, kutatavlan, Ingmar Bergman

Gammelgarn kyrka »

Berömda skulpturer/friser, en äldre kastal som numera renoverats står strax bredvid kyrkan

Ganns ödekyrka »

En vacker ruin i ett vackert område, Hångers källa ligger strax bredvid

Ganthem kyrka »

Trappsteg i tiden, sevärd passionsfris, dopfunt av Hegvald

Garde kyrka »

En av Gotlands äldsta stenkyrkor, bysantinska målningar, bevarat 1100-talstak

Gerum kyrka »

Klockan 800 år, välbevarad dopfunt, triumfkrucifix

Gnisvärd kapell »

Ett litet kapell i fiskeläget för att minnas de som havet uppslukat

Gothem kyrka »

Nuvarande 1200-talskyrka, en av Gotlands största, har föregåtts av en tidigare, praktfulla och märkliga målningar, en av Gotlands vackraste interiörer

Gotska sandöns kapell »

Uppförd i slutet av 1800-talet

Grötlingbo kyrka »

Sudrets domkyrka, Gråitlingen, med utsökta och märkliga stenreliefer på utsidan

Guldrupe kyrka »

Rester av en stavkyrka har upptäckts i kyrkan, som har ett torn med ursprunglig utformning, runor i tornspirans virke visar hur det hela skulle sättas samman

Gunfjauns kapell »

En kyrkoruin på en åkerlapp, som sägs vara uppförd till minne av Tjelvars, Gotlands upptäckare, sonson. Några hundra meter bakom, öster om kyrkan, återfinns fornborgen Kaupungs slott.

Hablingbo kyrka »

Den första kyrkan i Hablingbo byggdes 1050, romanskt torn från 1100-talet, märklig nordportal, Lejonporten

Hall kyrka »

Vacker kyrka med en paradisfunt från 1200-talet

Halla kyrka »

Vacker 1200-talskyrka med förstorat kor från 1300-talet. Runsten inmurad sydöstra hörnet, annorlunda triumfkrucifix från 1400-talet där Jesus är rödhårig

Hallshuks fiskekapell »

Fiskekapell strax bredvid ett fiskeläge att minnas försvunna fiskare och sjöfarare

Hamra kyrka »

Märklig byggnadshistoria, många medeltida träskulpturer

Hangvar kyrka »

Kyrka uppförd i ett sammanhang under 1200-talet

Havdhem kyrka »

Denna medeltida kyrka med för lågt torn har nog en besynnerlig byggnadshistoria

Hejde kyrka »

En ståtligt vacker medeltidskyrka med bevarade glasmålningar. Kyrkan brann 1492, senaste restaurering stod folk själva i trakterna för. En bildsten står på kyrkogården, en annan i ett änge några hundra meter öster om kyrkan.

Hejdeby kyrka »

Rosornas och apostlarnas kyrka

Hejnum kyrka »

I den vackra Hejnumdalen ligger denna 1200-talskyrka, märkliga stenreliefer på utsidan, Jesus har vingar

Hellvi kyrka »

Utanpå Hellvi 1200-talskyrka står det i runor vad entreprenören hette, skeppare från Danmark har egen bänkinredning

Hemse kyrka »

I denna kyrka hittades som golvplankor den bäst bevarade stavkyrkan i Sverige (kulturstulen till Stockholm). Triumfkrucifixet är en klenod, runalmanacka på väggen bakom predikstolen.

Hogrän kyrka »

Ytterligare en på 1200-talet ombyggd kyrka, triumfkrucifix och dopfunt från 1100-talet, inclusorium

Hörsne kyrka »

Romanskt torn från 1100-talet, enastående reliefer

Klinte kyrka »

En 1200-talskyrka som byggdes om på 1300-talet

Koviks kapell »

Ett kapell för fiskare som för mager bärgning offrade sina liv

Kräklingbo kyrka »

700 år gamla korbänkar, kastalruin

Källunge kyrka »

Den ovanliga formen kyrkan har föranlett många spekulationer. I långshusportalen finns de märkligaste friserna på Gotland och därmed förmodligen också i Sverige - profana bilder som borde vara ett måste för alla skolungar och historiskt intresserade.

Lau kyrka »

Lau kyrka är störst på landet, lång efterklang, största krucifixet

Levide kyrka »

En helt romansk byggnad med välbalanserat, skönt inre

Linde kyrka »

Medeltidskyrka med några väldigt ovanliga målningar

Lojsta kyrka »

Omfattande kalkmålningar, krucifix av en bygdekonstnär och glasmålningar från 1200-talet

Lokrume kyrka »

Kyrkan har föregåtts av en 1100-talskyrka, varifrån dopfunten av Majestatis kommer, vackert triumfkrucifix

Lummelunda kyrka »

Kyrka från 1200-talet. Intressanta målningar i koret.

Lye kyrka »

Långhuset förlängdes redan på 1100-talet, välbevarade glasmålningar från 1300-talet, gott om runklotter på väggarna

Lärbro kyrka »

Kyrkan har ett annorlunda format torn, åttasidigt, kastalen bredvid kyrkan är från vikingatiden; den används fortfarande

Martebo kyrka »

Kyrkan från 1300-talet har väldigt vackra friser i portalerna och en bönekammare

Mästerby kyrka »

Kyrka från 1200-talet, målningar från olika århundraden

Norrlanda kyrka »

Kyrkan består bl a ett försvarstorn från 1200-talet, klockan från samma århundrade är en av de största i Sverige, välbevarad passionsfris från 1400-talet

När kyrka »

1200-talstornet har skottgluggar

Näs kyrka »

Sandstenskyrka från 1200-talet. 40 dagars avlat utlovades 1296 av påven åt dem som besökte kyrkan

Othem kyrka »

1200-talskyrka med många kalkmålningar, bl a S:t Dionysius

Roma kloster »

Den vackraste ruinen av en romansk 1200-talskyrka på Gotland, och ett präktigt fähus därtill

Roma kyrka »

Kyrka i basilikaform från 1200-talet

Rone kyrka »

Rone 1200-talskyrka kallas Langg Jaku, vackra och ovanliga kalkmålningar från 1200-talet

Rute kyrka »

1200-talskyrka, altaruppsats från Visborgs slottskyrka, danskar har bekostat lite målning i kyrkan

S:t Ole på Fårö »

Ruin efter en kyrka på Fårö vid den igenstormade hamnen som kallas Gamle hamn

Sanda kyrka »

Kyrka ombyggd i etapper, som nästan alla Gotlands kyrkor, inbyggda kvaderstenar med ornamentik från en äldre kyrka

Silte kyrka »

Dagens 1200-talskyrka föregicks av en stavkyrka på samma plats, spår finns kvar av den i kyrkan

Sjonhem kyrka »

Kyrkans klenod är dopfunten från 1100-talet, men också glasmålningar hundra år senare

Slite kyrka »

Kyrka byggd 1959-60, havsutsikt

Sproge kyrka »

Den första kyrkan i Sproge byggdes år 1058, spår av denna stavkyrka sägs finnas kvar

Stenkumla kyrka »

Rester av en 1100-tals kyrka, Jesus har strumpor

Stenkyrka kyrka »

Asylkyrka i Gutalagen, äldsta gravstenen, ypperlig dopfunt

Stånga kyrka »

Ett av Gotlands högsta kyrktorn, vacker dopfunt och märkliga skulpturer från 1300-talet sitter inmurade bredvid långhusportalen

Sundre kyrka »

Romansk 1200-talskyrka, karbunkelstenar, kastal

Tingstäde kyrka »

Asylkyrka omnämnd i Gutasagan. Sockens namn har nog något att göra med de ruiner av det tingshus som ligger strax norr om kyrkan. Badplatsen Tingstäde träsk med Bulverket alldeles i närheten.

Tofta kyrka »

En ringbrynja från medeltiden hittades på vinden, nu utställd i kyrkan, och samma gäller brudbänken, två sevärdheter i världsklass

Träkumla kyrka »

Medeltidskyrka invigd 1287, övergiven 1868 men började användas igen 1917, målning av S:t Olof som bränner sina egna händer

Vall kyrka »

Kyrkan är mäktig med en ovanligt vacker dock skadad dopfunt. Petrus Harding, en av ledarna vid inbördeskriget 1288, ligger begravd i kyrkan, och kanhända finns han avbildad utanpå

Vallstena kyrka »

1200-tals kyrka med intressant dekorerad triumfbåge, en kopia av en bildsten från 400-talet står utanför kyrkan, som ligger ett par hundra meter norr om ett stort forntida gravfält

Vamlingbo kyrka »

Kyrkan har bl a Nordens största medeltida, enskilda bildframställning, och det råkar dessutom vara en själavägning som är en av de tidigaste i världen av sådana. Också den enda bevarade talarstolen från medeltiden, en ambo, finns inuti kyrkan.

Viklau kyrka »

Kyrkan har bl a Viklaumadonnan, berömd i hela världen

Visby domkyrka - S:ta Maria »

Gotlands domkyrka, bekostad av tyska besökare, invigd 1225

Vårdklockans kyrka »

Vänge kyrka »

Kyrkan från 1200-talet är berömd för friserna på korets södersida, som kommer från 1100-talskyrkan, men har också en berömd dopfunt där du bl a kan få se Adams skapelse

Väskinde kyrka »

En 1100-tals kyrka föregick nuvarande 1200-talskyrka, vacker bemålad dopfunt från 1100-talet och tre medeltida altaren

Västergarn kyrka »

Kyrkan är nog inte färdigbyggd, och dessutom ligger ruinen av ytterligare en strax bredvid; Kastalruinen alldeles nordöst om kyrkan ingår i den stadsmur som kallas Västergarnsvallen

Västerhejde kyrka »

Välbevarad romansk 1200-talskyrka med annorlunda torn, större delen av inredningen är från 1600-talet

Väte kyrka »

1100-talskyrka ombyggd under 1200-talet, färdigställd före 1350; takryttaren från 1914.

Öja kyrka »

Kyrkan kallas Gra gasi (grå gåsen) och är magnifik, talrika kalkmålningar och ett väldigt vackert triumfkrucifix, Öjamadonnan står också där, bara en sån sak

Östergarn kyrka »

Kyrkan uppförd enhetligt under 1200-talet
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


Se vidare Boendesidan

1) Oplysninger om gotlandske kirker

Det er et helt fantastisk arbejde Bernt Enderborg her har udført. Det har glædet os rigtig meget at kunne hente mange personligt udformede kommentarer til det righoldige billedmateriale her findes til eget brug i forbindelse med vores ophold på Gotland i juni 2012, hvor vi besøgte 47 af kirkerne. Derved har vi fået et endnu bedre indblik i den fantastiske rigdom, Gotland er i besiddelse af.
Iver Gaarden. Aalborg. Danmark.

--- webmastern kommenterar ---

- Tack Iver för dina vänliga ord! Det glädjer oss att vi kunnat vara till hjälp.

2) Besökte Gotlands alla kyrkor på en dag

Sommaren 2010 tog jag och min hustru Karolina och genomförde en gammal dröm. Vi besökte Gotlands alla 96 kyrkor på en och samma dag!

Nja, vi var inte inne i kyrkorna, men vi stannade vid varje och tog två bilder: en på namnskylten och en på kyrkan. Det tog 13,5 timme och turen blev, tror jag, 96 mil. Bragden resulterade i alla fall i artikel i Gotlands allehanda!

Med vänlig hälsning,
Sven Andersson, Uppsala

--- webmastern kommenterar ---

Hej Sven!

Det måste ha varit häftigt att se all denna rikedom på en enda dag. Och det är roligt att veta att det är möjligt att göra det, men jag vet inte om jag vill rekommendera någon annan att göra samma sak.

- Tack för din information!

3) Stenportalerne - er de blevet restaureret og genhugget?

Efter at have besøgt en pæn del af Gotlands fantastiske kirker sommeren 2015 vil jeg spørge om man har haft et restaureringsprogram vedr. stenportaler på kirkerne.

På vore breddegrader vil natursten blive mørkt, overgroet med alger, forvitre lidt i overfladen osv. så det bliver vanskeligt at aflæse figurerne. Vi oplevede at alle portaler var fine, rene og skarpe i konturene. Derfor spørger jeg om de generelt er blevet restaureret, afrenset eller genhugget? Eller om Gotland er velsignet med et klima der ikke tærer på sandstenen?

UL (København)

webmaster kommenterar


Nej, så välsignat klimat har inte Gotland, utan portalerna rengörs. Däremot vet jag inte om det sker med jämna mellanrum, vid behov eller möjligen enbart när hela kyrkan restaureras.

Det finns också hårresande exempel på sådan rengöring. Erik Olsson, kulturgiganten och skaparen av fiskerimuseet vid Kovik, berättar i en bok att han hade upptäckt rester av färg i en portal - jag tror det var Lejonporten i Hablingbo - men innan han hade hunnit undersöka det hela närmare kom någon från myndigheterna och tvättade portalen med kaustiksoda så att alla spår av färger försvann.

Det förekommer också att portalerna restaureras. Vid ett snabbt ögonkast på t ex kyrkan i Östergarn så ser man att utsmyckningarna är relativt nya. Och så är det nog också med kyrkor som brunnit i senare tid, som t ex Träkumla (vi visar inte exteriöra utsmyckningar från denna kyrka), och det finns därtill ett par kyrkor som har återtagits i bruk och också dessa har nog restaurerats.

Det finns ett företag på Gotland, Byggnadshyttan, med 38 anställda som inte gör annat än att restaurera kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

- Tack för din fråga! Roligt att höra av någon från Danmark. Flera danskar borde besöka Gotland, vi var ju den del av Danmark en gång. Och t ex jägarna som drev iväg på isflaket 1603 var danskar, se Kutatavlan.

Och ja, jag har besökt Danmark ett par gånger. Strosat runt i Köpenhamn, hälsat på i Kristiania (nej, jag använder inte sånt, vi bara kikade och tog en öl), njutit av konsten i Lousiana och dinglat med benen från Danmarks underbara klippor ut mot Östersjön.

/bernt

Vill du fråga om, kommentera eller diskutera något på denna sida - klicka här.

Mer information

Mer om Guide: länkar, karta - för annat se Information.
Mer om Annorstädes: länkar, karta.