text bild karta   info, a-ö

Runstensliknande funktion

Gotland | Bildsten | Utskrift | Mobilsida
Runstensliknande funktion
Runstensliknande funktion, foto Bernt Enderborg

Nationalencyklopedin säger att Gotlands bildstenar kan tillskrivas en runstensliknande funktion


I Nationalencyklopedin står om bildstenar följande:

"bildstenar, främst ornerade kalkstenshällar från Gotland. Bildstenarna dateras till yngre järnålder och tidig medeltid och kan tillskrivas runstensliknande funktioner. Stenarnas bildvärld ger en unik inblick i yngre järnålderns myter, ritualer och samhälle. De har ibland placerats vid vägar och broar, och ny forskning framhåller deras funktion som gränsmarkörer, såväl rumsligt som symboliskt."

Ovan ser du en bild från en sten med "runstensliknande funktion". Visst kan man undra om Nationalencyklopedin tycker att målningarna av t ex Chagall och Carl Larsson har textliknande funktion.
/text och foto Bernt Enderborg


Se vidare Boendesidan