text bild karta   info, a-ö

Begränsad info


Eftersom Tillväxtverket och Region Gotland, sistnämnda jobbar aktivt för att försämra marknadsföringen av Gotland, givit bidrag av skattemedel till ett projekt som heter Tjelvarprojektet, tror jag, som på nåt sätt har med hållbar Kultur- och Naturturism på Gotland att göra så har vi begränsat informationen om några utflyktsmål.

Guteinfo har haft information om detta besöksmål på nätet i snart 20 år, men om Tillväxtverket och kommunen vill göra det själva och, enligt mig, försämra marknadsföringen av Gotland så ska de förstås få göra det.

Detta är också det enda sätt jag har att protestera mot att man med skattemedel gör om Guteinfo, vilket bl a kommunen på många sätt försöker göra.

/webmastern