text bild karta   info, a-ö

Bildstenar på Gotland

Gotland | Guide Gotland | Utskrift | Mobilsida
Bildstenar på Gotland
Bildstenar på Gotland, foto Bernt Enderborg

Bildstenar är den mest fantasieggande konst som bevarats i Norden från hitsidan av Jesu födelse


Direkt - Länklista | bildlista - till bildstenar.


Kulturkringlan på en bildstenDe gutniska bildstenarna är unika. Att rista, måla och resa sådana tycks gutarna ha gjort i all världens tider, i alla fall sen 400-talet e.Kr. De äldsta bildstenarna på Gotland är alltså över 500 år äldre än de många svenska runstenarna från vikingatiden, som vanligen ristades omkring 1000-talet (det finns förresten ganska gott om runor också, t ex världens äldsta runalfabet).

Den internordiska kulturkringlan, till vänster, som man ser på vägkanterna är från 400-talets Hablingbo på sydvästra Gotland. En likadan symbol från 1100-talet finns förresten på Hejnum kyrka, se Kulturkringlan.

Det har hittats strax över 550 bildstenar, och det antas att flesta är minnesstenar som rests på gravfält. Att många bildstenar har hittats inmurade i kyrkorna kan måhända bero på vad som står i Tredje Mosebokens 26:e kapitel: "Ni skall inte göra er några avgudar, inte resa stoder av trä eller sten, och inte heller får ni sätta upp någon bildsten i ert land för att tillbe vid den...".

Den antas att inspirationen till att resa bildstenar kommer från romarna ehuru gutarna knackade in sina egna tankar (80% av de upphittade romerska slantarna från 200-talet e.Kr. i Sverige har hittats på Gotland).

Denna teori har dock kritiserats av t ex Maria Gregner i en bra uppsats vid namn "De Gotländska Bildstenarna", En studie av deras dateringsunderlag, Påbyggnadskurs i Arkeologi , Ht 2005. Uppsatsen skrevs vid Högskolan på Gotland som nu emellertid är en del av Uppsala Universitet och heter Campus Gotland.

"Det resultat jag nått har inte kunnat påvisa någonting som talar för att dagens datering är korrekt. Jag anser att det fattas en hel del viktiga byggklossar som lämnats till den framtida forskningen. Många faktorer talar för en tidigare datering samt en relevans för en undersökning av en dylik."

Dagens datering är alltså att bildstenarnas historia på Gotland börjar vid pass 400 e.Kr. Maria säger att inspirationen till bildstenar kanske har kommit från "framförallt från de egeiska området och den grekiska övärlden" och att detta förefaller rimligare än att den kom från romarna. Om hennes teorier stämmer, som de förmodligen gör, så är bildstenarna äldre än vad de antas vara i dag.

Tidsperioder, om de kommer från romarriket

Stenarna tycks kunna indelas i olika stilar eller perioder. Vi redogör bara för de häftigaste.

Bildsten, stående yxor

De första bildstenarna

De första bildstenarna, 400-700 e.Kr., såg vanligen ut som stående yxor - de kan vara över två meter höga.

Symboler som vanligen tolkas vara solen, några gubbar som står emot varandra och skepp utan segel förekommer, se första bilden. Men att virvlarna skulle vara solsymboler är få överens om, se Virvelhjulen.

Längre fram

Lite längre fram i århundradena fick stenarna vanligen en annan form, somliga ser en dörr till evigheten medan andra tycker att det liknar mest en fallossymbol, den manliga stoltheten (och när vi ändå är inne på sånt kanske vi skall tillägga att de många skeppssättningarna från bronsålder har föreslagits vara motsatsen).

Bildstenar från den här tiden är ofta fulla av bilder; det antas att man skall läsa dem som en seriestrip.

BildstenMen att alla dessa bilder och scener skall tolkas i ljuset från de sentida isländska sagorna, som vanligen görs, är ingalunda fakta. Ofta tycker sig folk se Nordisk mytologi från dessa underbara sagor, men det finns ingenting som säkert säger att detta är vad man bör göra.

Bildstenar av denna typ kan vara över tre meter höga, se Änges bildstenar.

Här är exempel på ett exempel på en bildrik sten - En bildsten - och skeppen på denna sida kommer också från sådana stenar, se Gutarnas kolonier - Vendeltiden

Nationalencyklopedin tar det hela ett steg till, se Runstensliknande funktion, och man blir tvungen att ta sig för pannan; för övrigt har nog cycloparen rätt.

Wikipedia slås det utan vidare fast att bildstenarna har med vad som kallas den Nordiska mytologin att göra, men det är inte på långa vägar någon sanning.

Stig Lundberg har skrivit en intressant artikel, se Var våra vikingar verkligen hedningar, där hedendomen och uttrycken för denna ifrågasätts. Begrundansvärt.

Bildsten

Bildstenen på bilden (du ser bara en scen) är en av dem som tolkningsfebern har slagit till mest på, ty det finns ett par konstiga scener som förefaller passa in i sagor från Island som nedtecknades omkring 400 år efter det att stenen gjordes.

Flitiga uttolkare ser mycket: Sleipnir, Volund, en dörr till Valhall och annat sånt, till och med Oden själv. Det är en kopia du ser på bilden, som står vid Bygdegården i Ardre socken, ty originalet har släpats iväg till Historiska Museet i Stockholm. Över till tolkningarna. Åtta ben har hästen, alltså är det Sleipnir enligt den sagoläsande fackkunskapen, men det finns dock andra som har sett annat. Scener från det trojanska kriget t ex, och i så fall ser vi hur trojanerna släpar in trähästen i Troja.

Gotland, bildsten, kantsten

Längre fram i tiden finns kristna budskap på bildstenarna, se t ex Rodfos sveks i Rumänien. Bilden ovan kommer från en kantsten till en grav och den har bl a tolkats visa Jesu uppståndelse, se Vad föreställer bilden. En och annan antar att kristendomen hade landkänning på Gotland ganska tidigt, ett par hundra år före Ansgar, men härom vet vi inget säkert; se också sidan om Marias altare, och varför inte den om Byzantios och ortodoxi.

Bildsten, vikingatida skepp

Den här bildstenen kommer från Stenkyrka, datering 700-800, och på den ser man den detaljrikaste skeppsbilden av dem alla (det finns ofta skepp på stenarna) och hela bildstenen är ungefär 2,5 meter hög; för fler skepp se kolonierna

Utan de gutniska bildstenarna hade vi inte vetat särskilt mycket om hur vikingatidens segel och anordningar såg ut. Vikingaskepp har ju hittats i vackra exemplar i Norge, men också en liten flotta sänkta skepp vid Skuldelev utanför Roskilde i Danmark (skeppen finns utställda i Roskilde och ett av dem är en gutnisk knarr, ty den stämmer exakt med beskrivningen av en sådan i Gutalagen).

På bildstenen kan vi se att seglen var rutiga, antagligen smala vävda remsor som de hade satt ihop, och vi ser också att varje man håller i ett rep som styr seglet. Seglen var alltså inte alls randiga, vilka de ju brukar vara på filmer. Vikingaskeppen var grundgående och kantrade lätt för kastvindar. Ett sätt att parera detta och dessutom nyttja vinden maximalt är att göra vad männen på bilden gör.

Bildsten, Gotland, vikingatida skepp

Ofta läser man att gutarna nog inte var vilda vikingar utan handelsmän i stället. Det författarna vill ha sagt vid sådana tillfällen är att det var svearna som var krigare och att gutarna liksom seglade efter dem och satte till att göra affärer under svearnas beskydd (det är väldigt klent beställd med bevisen för något sådant). Och det är väl också sådana antaganden som leder fram till en feltolkning av Gutasagan, dvs att gutarna skulle ha stått under svearnas beskydd, se Skyddslandet Gotland och sidan om min påstådda lokalpatriotism.

Vi skall också påminna om att med sådana skepp som på bilden ovan korsades Atlanten, i England och ända ner i Medelhavet bedrevs handel, och skeppen bar också till Konstantinopel över de ryska floderna, se Runor på ön Berezanj och Gutarnas Aifur.

Bildsten, drake

Många tycker att de gutniska bildstenarna är makalöst häftiga, bilderna är fantasiväckande, men riktigt vad vi ser kan inte forskarna ge säkert besked om. Det vanligaste är att tolka om dem till Nordisk mytologi, men att detta skulle vara rätt är långt ifrån godtaget.

- Vad ser du?

Mer information

Scen från en bildsten med procession
Scen från en vikingatida bildsten, 7-800-tal

Vill du se bilder så sök på bildstenar, vill du se bildstenar som fortfarande står kvar ute i markerna så kika på kartan och vill du ha så mycket information som möjligt: textsök. Bilden är vikingatida.

Gotlands bildstenar

Bildsten inmurad i Bro kyrka »

Bildstenen från 400-talet i Bro medeltida kyrka på Gotland är nog tagen från ett gravfält i trakterna då kyrkan byggdes om

Bildsten på Klinteberget »

Skönt utsiktsberg med fornborg i Klinte socken där också en bildsten från 700-talet står uppställd.

Bildsten vid Vallstena kyrka »

Alldeles bakom bildstenen från 400-talet vid Vallstena kyrka, i skogsdungen, finns fortfarande mängder av gravar från folkvandrings- och vendeltid kvar. I förbigående kan vi nämna att det finns en utgammal målning i kyrkan på någon underlig procession.

Bildstenar i det fria »

Bildstenar i Hejde »

Bildstenar i Hejde socken

Bildstenen i Sanda »

Bildstenen står fortfarande upprätt i den vackra ängsmarken med den lilla bäcken i Sanda socken på Gotland, men det går inte längre att se några bilder

Bildstenen vid Stenbro »

En kopia i Silte

Djur på en bildsten »

Riktigt vilka monster det är som ylar fram på bildstenarna från 400-talet vet vi inte, och inte heller i vilket syfte

Draken »

Denna gotländska bildsten från Hangvar, kanske så tidigt som 400-tal, får prof. Nylén att tänka på Sigurd Fafnesbane - omkring 800 år före Snorre på Island skrev ner texterna om denne. Kan det vara Beowulf i stället?

En bildsten »

Denna bildsten från Lärbro och 800-talets Gotland är en kopia som vi inte får tala om var den står, originalstenen är därtill kulturtjuvad till Stockholm, som inte har så här fantastiska fjädrar

En bildsten i ett änge »

En bildsten i Väskinde »

En bildsten på kyrkogården »

En blåsbälg till fågelhamn »

En av bildstenarna som den isländska tolkningen är livligast kring är möjligen denna från Ardre socken, vid bygdegården. Stenen är en kopia ty originalet är av riksintresse i Stockholm!

En ormgrop på en bildsten, 700-talet »

På en bildsten, 700-talet, från Hunninge i Klinte påstås en ormgrop för avlivning finnas avbildad. Den giftigaste ormen på Gotland är emellertid huggorm, varför man kan undra om det verkligen är en ormgrop.

Forse bildsten »

Bildstenen från 700-talet i Stenkumla på Gotland står fortfarande kvar på ursprunglig plats i en liten park bak en gård.

Härstain »

Härstain står längs gamla vägen mellan Klinte och Fröjel

Midvinterblot från vikingatiden »

En scen från 7-800-talet på en bildsten från Ardre socken på Gotland visar måhända hur folk blotade, vilket förefaller vara väldigt likt vårt julfirande

Närkar raised stain atar »

Detta är en av de märkligaste bilderna från forntiden i Sveriges avlånga land. Bildstenen, 400-600-tal, från När socken på Gotland har dock burits iväg av kulturtjuvar. Ett vikingatida gravfält ligger på andra sidan vägen.

Runstensliknande funktion »

Nationalencyklopedin säger att Gotlands bildstenar kan tillskrivas en runstensliknande funktion

Suderbys bildsten »

Originalstenen från 700-talet står kvar på originalplatsen, som numera är mitt ute i en åker, i Västerhejde socken på Gotland. Du kan se den från vägen, om du vet vad du ser.

Underliga hälsningar »

Vad föreställer bilden på stenen »

Bildstenen, 600-800-tal, från Hellvi socken på Gotland har givit många huvudbry. Förutom randiga långbyxor kan det vara Jesu uppståndelse som visas.

Var de fredliga handelsmän »

Gutarna sägs i läroböckerna hellre ha vädjat till våg än vapen, men bildstenarna förefaller vittna om annat

Vikingatida åkdon »

Vikingatida bildsten med häst och kärra - stenen som också har runor är från Levide socken på Gotland

Virvelhjulen - vad är det för nåt »

Inmurad i Bro kyrka på Gotland är denna bildsten, men de där virvelhjulen, vad föreställer de egentligen? Solsymboler? Sköldar?

Änges bildstenar »

Originalstenar står kvar på originalplats längs en utgammal väg i Buttle socken på Gotland. Kulturlandskap, sköna fält och ett vackert änge ligger halvvägs ner till bildstenarna.

Är det smeden Volund »

Bildstenen var halvannat årtusende gammal när islänningarnas sagor om smeden Volund nedtecknades i den form som förundrar eftervärlden. Den är från Ardre socken på Gotland och sägs ibland visa smeden Volund. Är det sant det?

Är det solsymboler och ärans ringar »

Bildstenarna från Hammarsänget i Lärbro socken på Gotland visar många obekanta men väldigt intressanta scener. Spekulationerna kring dessa bilder är legio.

Är det symboler på Vallstenastenen »

Här görs en tolkning av den gotländska bildstenen som bl a baserar sig på att en km norr om Vallstena medeltida kyrka har man hittat ett stort offerställe, hundratals spjut och svärd - Gudings åkrar kallat.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


Se vidare Boendesidan