text bild karta   info, a-ö

Skulpturer, reliefer

Gotland | Guide Gotland | Utskrift | Mobilsida
Skulpturer, reliefer
Skulpturer, reliefer, foto Bernt Enderborg

Skulpturöversikten handlar om reliefer och dopfuntar, men inte träskulptur, och det mesta återfinns i kyrkorna, otroliga mängder


Detta är inte någon vetenskapligt översikt - material, varianter och århundraden är på tok för många - men däremot skall vi visa dig vägen till underbara ting.

Använd sökmotorn

Och först skall vi säga att man kan använda vår sökmotor på tre olika sätt för att söka: text, bild (begränsad till att bara visa strax över 80 bilder) och karta. Också innehållsförteckningen är snabb.

Stenmästarna

Lite klassificering, årtal och sånt finns på översiktssidan om Stenmästarna.

Dopfuntar

Johnny Roosval, konstprofessorn, ansåg att dopfunten i Barlingbo till vänster var medeltidens främsta konstverk i Sverige; skaparen är ett konstruerat namn: Karl Kryptmästare.

Dopfunten är gjord i sandsten, som återfinns på sydvästra Gotland, och i detta hyfsat lättarbetade material var det som gutarna på 1100-talet, se Stenmästarna, började utforma saker av sten (det finns hela kyrkor byggda av sandsten).
Längre fram i tiden gick man över till den tåligare kalkstenen, och t ex dopfuntar i kalksten har det exporterats så många att ingen ens gittat räkna dem alla.

Dopfuntarna är ett jättekapitel, några exempel, också på enskilda scener: Christus natus est, Den gulbleka hästen, Den sovande Josef, Hemse, Grötlingbo, Stånga, Dopfuntsfoten, Ett bart huggande svärd, Heliga tre konungar, Hynse ei Hajde, Jesu dop, Skördeundret, Syndafallet, Tranan, Jesus väcker Lasaros, Baggen, Mannens skapelse.

Reliefer

Förutom konst som nästan känns helt inhemsk, som Hegwalds dopfuntar, finns väldigt gamla saker som tycks tillhöra helt andra kulturer. På en och annan kyrka finns reliefer av en verkstad som kallas Byzantios, dvs den mästare som var skolad i byzantisk konst. Vänge kyrka har ganska många reliefer som tagits tillvara från den gamla kyrkan och murats in i den nya 1200-talskyrkan.

Dessa reliefer är en stor sevärdhet, och åker man till Vänge så finns också på andra sidan vägen en rolig utställning, se Skolgalleriet.

Några exempel på reliefer: Barnamorden, Den sista måltiden igen, En lustiger dans, Gaitbucken jär a gaitbuck, I ditt anletes svett, Vem blir sluken, Var har du skallen, Barnamorden i Stånga, En stenskulptur.

Det finns mängder av reliefer och oftast anges på sidan om sockenkyrkan, eller som länkar, om det finns något av extraordinärt intresse, se kyrkkartan.

De märkligaste skulpturerna

På söderväggen av Stånga kyrka är det inte -->
fråga om reliefer. Vad folk en gång i världen har tänkt sig är det ingen som vet. Det har gissats hej vilt men inget känns övertygande.Motiv ut Bibeln är vanligast, men ofta finns reliefer som folk nog oftast inte känner till, som kvinnan klädd i solen i Hörsne.

Det finns jungfrur, madonnor, Jesusar i långa banor, Noak i Gammelgarn (kyrkan är berömd för sina vackra skulpturer). Nästan varje kyrka på landet är en skatt av rikedom och glädje vad gäller skulptur. Av kyrkorna i Visby är det bara S:ta Maria som har nåt att bråka om, som Fan i helvete, för övriga är utsmyckningarna så gott som helt borta, de är ruinerade. Det tar tid att hitta sånt som Jacob av Charra och Carins blomma.

Profan konst på och i kyrkorna

Kyrkorna har dock mera att visa upp än bara bibliska motiv. Källunge kyrkas sydportal har friser som helt är av denna världen, 1300-talsliv.

Vardagsliv och andra underligheter finns också på andra kyrkor, se t ex Säckpiparen i Martebo, Ryttaren på Fardhem kyrka, Den drakdiande kvinnan, Huru svin i ollonskog må hållas, Dom har koll på dig, En tidigmedeltida riddare, Några arnar, Kejsaren i Buttle, Lejonporten i Hablingbo, Märkliga ansikten, Lejonskulpturen, Underliga saker i Grötlingbo, Bänken i Burs (se bild på sidan om kyrkan).

Mer information om skulpturer kommer, men vi hoppas att denna lilla glutt har väckt ditt intresse. Det är ett stort område och vi har bara precis börjat, se innehållsförteckningen för ett och annat.

Gotlands medeltida skulptur

1100-tals riddare (några arnar) »

Tala inte om för Guillou att kyrkan finns, det har SVT inte råd med

Adam och Eva i Gammelgarn »

Ytterligt sevärda skulpturer från 1300-talet av Egypticus

Alexander den stores himlafärd »

Absidkorportalen på Fardhem kyrka

Altartavlan i Lau kyrka »

Altartavlan, några bilder och Bertil Nyström

Altartavlan i Näs »

Kåseri om en målning

Altaruppsatsen i Hemse kyrka »

Lite om Mosen och Aron

Anna själv tredje »

Ivägburen skulptur

Asger Jorns gravplats »

Den danske konstnärer sägs bl a ha blivit så fascinerad av relieferna på kyrkan att han blev kvar på Gotland

Aspisryttare »

Drakryttare på Gotland

Baggen i Eskelhem »

Gutabaggen sticker fram där han kan, här på en dopfunt från 1100-talet

Barnamorden »

Lye kyrka har också intressanta reliefskulpturer, förutom mängder av runklotter och en historiskt sett intressant gravsten.

Barnamorden i Norrlanda »

Herodes barnamördande anses inte längre korrekt; här på reliefer från en medeltidskyrka

Barnamorden i Stånga »

Skulptur av Egypticus på Stånga kyrkas praktportal

Bladmannen, den gröna mannen »

En bladman på Lokrume kyrka

Brudstenen i Rute, stenkors »

En sägen som berättas om flera kors och minnesstenar

Bullar i Eskelhem »

Altartavlorna i de medeltida kyrkorna visa ofta den sista måltiden. I Eskelhem ser det ut som gänget spisade bullar, och det ser ut att vara helt andra saker på andra ställen.

Bysantisk figuration »

1100-talslejon få en medeltida kyrka på Gotland

Cernunnos »

Ibland resoneras det om kelternas religion

Christus natus est »

Tuppundret på en 1100-talsdopfunt i Stånga medeltida kyrka

Daniel i lejongropen »

En annorlunda skulptur och försvarshistoria

Den drakdiande kvinnan »

Det här är såväl en sevärdhet av rang som underligt. Varför kvinnor överhuvudtaget ansluter sig till kristendomen kan man gott fråga sig, såvitt de inte begriper att vi vanliga karlar också begriper.

Den gulbleka hästen i Hogrän »

Dopfunten från 1100-talet av Byzantios i Hogrän kyrka är såväl vacker som intressant

Den ridande S:t Mikael »

Egypticus placerade ärkeängeln ovanför porten

Den sista måltiden igen »

Den sista måltiden förekommer i många olika tappningar, här i sten på Väte kyrka, som också har intressanta reliefer vi inte riktigt säkert vet vad de visar

Den sovande Josef »

Sällan funderas det på Josef i nutiden, medeltiden tycks dock ha ägnat Jesu jordiska pappa större uppmärksamhet.

Den vikingatida kyrktuppen »

Ända sen 1100-talet sitter tuppen tillsammans med ett gäng andra figurer på Vänge kyrka som ett av de bättre exemplen på romansk stenkonst i Sverige.

Den återuppståndne i domkyrkan »

På medeltiden fick folk kanhända se denna skulptur stiga till väders genom taket i domkyrkan

Det egna valet, Kain och Abel »

Lite om hur medeltiden egentligen var

Dom har koll på dig »

Nutiden är omänsklig med medeltiden

Dopfunten i Barlingbo »

Medeltidens främsta konstverk är den i ett block huggna dopfunten från 1100-talet i Barlingbo kyrka

Dopfunten i Grötlingbo »

Sigrafs favoritmotiv tycks ha varit de tre vise männen, som du kan se på denna dopfunt från det slutande 1100-talet. Kyrkan har också reliefer som borde kunna få Jan Gillou att skriva ett helt bibliotek.

Dopfunten i Hemse »

Annorlunda dopfunt från 1100-talet i Hemse kyrka

Dopfunten i Stånga »

Makalöst vacker dopfunt från 1100-talet

Dopfuntsfoten - Hegvald »

Runor och vanliga bokstäver på dopfuntsfoten har fått ge namn åt en hel stil: vild och vacker, utsökt

Draken i Gerum »

Offer och något om medeltiden

Duvorna i Hejnum »

Den helige Ande verkar ha kommit i kläm

En biskop från 1100-talet »

Den roliga hatten sägs visa att det är en biskop som är avbildad

En dödskalle »

Den figur som sedan 1300-talet hälsar envar välkommen i Källunge kyrka hör kanhända samman med de unika relieferna av vardagsliv som utan vidare är av riksintresse men trots detta har lyckats undgå att bli kulturstulna till Stockholm. Fantastiskt!

En huvudlös orm - Leviatan »

Den gamle, bevingade ormen på Endre kyrka

En lustiger dans »

Relief från de fantastiska relieferna på Källunge medeltida kyrka

En medeltidsman »

En av de relieferna på Väte medeltida kyrka. Det finns inte någon som säkert kan säga vad de föreställer de där

En slurk dricke »

En av de fantastiska relieferna på Källunge medeltida kyrka

En stenskulptur »

Kanhända var de onda makterna städse närvarande under medeltiden, eller så skrattade folk bara åt det

En tidigmedeltida riddare »

Sen 1100-talet rider riddaren stolt på Väte kyrka, kanske en av gutarna som var med och kristnade Balticum

Ett bart huggande svärd »

Relief från en av Hegvalds 1100-talsdopfuntar

Ett torn i Väte »

Framför de till ytterlighet märkvärdiga skulpturrelieferna på Väte kyrka reser sig ett torn, vilket är inte gott att veta.

Evangelisterna på krucifixen »

En översiktssida om evangelisternas symboler på medeltida triumfkrucifix

Flykten till Egypten »

Reliefer av Fabulator

Friser i Norrlanda »

Friser av Egypticus på en av Gotlands vackraste kyrkoportaler

Gaitbucken jär a gaitbuck »

Bland de berömda relieferna på Vänge kyrka finns också a gaitbuck, en liten språklektion bland sevärdheterna.

Globus i Gothem »

En medeltida, intressant konstnär

Globus, stenkonstnär »

Globus är ett anonymnamn på denna mästare

Gripar i kyrkokonsten på Gotland »

Gubben Noak i Gammelgarn »

Relieferna från 1300-talet på Gammelgarna kyrka är med rätta vida berömda

Guds stad i Gammelgarn »

Huvudportalen på Gammelgarns kyrka

Guldgänget i Sanda »

Många föreställningar om den stränga kyrkan härrör från det skvatt galna 1600-talet

Haren i Väte »

En fris på Väte kyrka som visar en hare

Hathor, Egypticus och hans mormor »

Klassificera konst - är det rimligt, Hablingbo långhusportal

Heliga tre konungar »

De vise männen på en välbevarad dopfunt från 1100-talet

Huru svin i ollonskog må hållas »

Grisar är orena djur och symboliserar svinaktigheter

Hynse ei Hajde »

Dopfunten i Hejde medeltida kyrka har en märklig bild av en höna på dopfunten

Högrelieferna i Stånga »

Ett av Gotlands förnämsta kyrkliga monument

Hönsen i Hablingbo »

Tvenne 1100-talshönor från en arabisk legend

I ditt anletes svett »

En scen till från de berömda relieferna på Gammelgarns kyrka

Ingalunda fastspikad, tjusig krona »

Ett 1100-talskrucifix i Väte kyrka där också Viklaumadonnan sitter på sitt eget altare i kyrkan

Jesu dop »

Jesus själv döps i en dopfunt från 1100-talet

Jesu frestelse »

Djävulen frestar

Jesus - var det en bråkstake »

Vad sa han egentligen

Jesus väcker Lasaros »

Lasaros återupplivas

Josefs andra dröm »

Jesu jordiska farsa var en drömmare

Josefs första dröm »

Är det samma scen två gånger...

Jungfru Maria »

Den guldmålade Jungfru Maria är en kopia av den staty stadsborna bar omkring i Visby efter att de trodde sig ha vunnit inbördeskriget

Jungfru Maria spinner purpurull »

Bebådelsen enligt ett apokryfiskt evangelium

Jungfru Marie bebådelse »

Maria bebådelse finns avbildad på många ställen i Gotlands nästan 100 medeltida kyrkor

Kejsaren i Buttle »

Den medeltida dopfuntsfoten i Buttle visar okända ansikten

Kentaurer i gotländsk kyrkokonst »

Kentaurer förekommer i medeltida kyrkokonst

Klädd i solen »

1300-talsskulptur av Egypticus

Klädd i solen i Visby »

En skulptur/frisdetalj på en kyrka i Visby

Korsfäst på 1100-talet »

Relief från 1100-talet på Hejnum kyrka

Korsfästelse på dopfunten »

Krucifixet i Stenkyrka »

Korsfästelsen

Krucifixet i Väte »

Fakta eller upplevelse

Kubbstolen i Källunge »

En skulptur, relief, bland många på fantastiska Källunge kyrka

Kulturkringlan »

Den samnordiska kringlan som utvisar sevärdheter kommer från en bildsten skapad på 400-talet på Gotland

Kvinnans skapelse »

Ett bildfält på en dopfunt i Vänge mitt på Gotland

Kyrkbyggaren i Akebäck »

Det kan vara Gotlands förste kyrkbyggare som hänger där

Lejonet i Linde »

Sånt man kanhända går förbi

Lejonporten i Hablingbo »

Detta är en märkvärdighet

Lejonskulpturen »

En skulptur av Hegwalds posthuma verkstad, 1100-talet

Mannens skapelse »

Adam skapas på dopfunten i Vänge kyrka

Markus, evangelisten »

Mata hånnpelle »

Om en ristning på fattigbössan i Hejnum kyrka

Matteus - änglamänniskan »

Medeltida föreställningar »

Damerna i Lau fick otrevligt sällskap då de gick in i kyrkan för att förmodligen höra svavelpredikningar. Konstnären kallas Globus i litteraturen

Medeltida punkrockare »

En dopfunt från 1100-talet, något utöver det vanliga

Märkliga ansikten i kyrkorna »

Okända ansikten i och på de gotländska kyrkorna

Nattvarden genom århundraden »

Konst genom tiderna

Nederstigen i dödsriket i Bro »

Ofta förekommer scener på dopfuntar och i kyrkokonsten som inte är oss alla bekanta. Det är tråkigt att vi låter en så stor kulturskatt falla i glömska.

Predikstolen i Martebo »

En av de äldsta predikstolarna i Sverige

Processionskrucifix »

Processionskrucifixen finns kvar här och där

Prosten Nicolaus i Dalhem »

Redan de gamla... »

En personlig sida om Gotlands kulturarv

Relikkista från 1100-talet »

Rumphuggen objektivitet »

Här skojar vi med den numer nedlagda Turistföreningen genom de underbara relieferna på Gammelgarns kyrka. Djävulen är fjättrad.

S:ta Brigida i Bäl »

Det fanns en betydande Brigidakult på Gotland

Sakristiportalen i Väte kyrka »

Återanvänd från 1100-talskyrkan

Salomes hand »

En ovanlig scen

Samband och kontinuitet, symboler »

Sfinxer i kyrkokonsten »

Simson och Delila »

Skulpturer på kyrkan i Hogrän »

Också Hogräns kyrka har en liten samling högintressanta reliefer från 1100-talet

Skördeundret i När »

1100-talsdopfunten i När kyrka är fantastisk

Smärtornas man i Hamra »

Jesus lidande framställdes konkret på medeltiden

Soldater från 1300-talet i Källunge »

Friserna är inte bara utomordentligt vackra, de är också av stort historisk intresse för nutida folk som undrar hur soldater tog sig ut på 1300-talet. Varför inte kika efter?

Solsymbolen i Buttle kyrka »

Spel och dobbel »

Av någon outgrundlig anledning använder spelbolag inte denna underbara relief i sin marknadsföring. Alla vet vem som vinner på spel och dobbel.

Spelemän med nyckelharpa och fiddla »

De tidigaste avbildningarna i världen av en nyckelharpa, 1300-talet, finns inte bland knätofsarna i Dalarna utan på Källunge medeltida kyrka. Visste du det?

Stackars Josef »

Josef var i och för sig en drömmare, men har du tänkt på vad egentligen gjorde

Stefanos martyrium, stenandet »

Den första martyren

Stridselefanter på Hablingbo kyrka »

Det finns mer än vad du tror

Strumpor till alla »

Bland alla underbara och märkvärdiga saker som finns i de sköna gotländska kyrkor är faktiskt det här rent av konstigt

Syndafallet i Ekeby »

Dopfunten från 1100-talet borde envar beskåda och -grunda

Säckpiparen i Martebo »

Sveriges äldsta framställning av en säckpipa

Till väders i Hejnum »

Det är svårt att flyga utan vingar

Tranan i Vamlingbo »

Byzantios satte på 1100-talet dit en trana på dopfunten i Vamlingbo, riktigt varför är inte gott att veta

Triumfkrucifixet i Lau »

Ett av Nordens största krucifix återfinns i Lau medeltida kyrka

Triumfkrucifixet i Vänge »

Av utomordentlig och gripande verkan

Triumfkrucifixet i Öja kyrka »

Triumfkrucifixet i Öja kyrka är ett utomordentligt konstverk, skönast i Norden

Triumkrucifixet »

I Anga medeltida kyrka finns som i så många gotländska kyrkor utomordentligt vackra och gamla krucifix.

Triumkrucifixet i Barlingbo »

Tingstädemästarens medeltida krucifix i Barlingbo

Tröskning på 1300-talet »

En av de fantastiska relieferna på Källunge medeltida kyrka

Tuggmotstånd i bröden från Bro »

Tänk på vilodagen så att du helgar den. Här i Bro kyrka ligger de förvandlade bröden från en sägen från 1600-talet.

Tuppundret i Vänge »

Kristendom och kanhända lite Nordisk mytologi

Tvivlaren i Lau »

Vad ser du egentligen

Tänkaren i Burs »

Kalksten, 1300-talet, Gotik, Egypticus, tankar

Tänkaren i Hablingbo »

Tänkaren i Lye »

Josef sitter och funderar på Lye kyrka, fast kyrkligt folk menar nog att han sover och får påpassliga drömmar i stället

Tänkaren i Martebo »

Drömmaren Josef sitter och snarkar

Tänkaren i Norrlanda »

Törnutdragaren »

Synderna sitter i

Underliga saker i Grötlingbo »

En annorlunda nisch i Grötlingbo medeltida kyrka

Urim och Thummin »

Dessa orakel är judiska, vad de gör i ett par gotländska medeltida kyrkor är inte gott att veta

Vad gör killen - överträdelsens barn »

Överträdelsens barn

Vad har han med sig »

Ett bultlås att kedja Djävulen

Var finns Djävulen »

Närmare än vad du tror

Vattenvarelsen i Vänge »

Relieferna i Vänge från 1100-talet är underbara men svåra att förstå sig på

Vem - Josef, Tor eller Hägwald »

Vem är det egentligen som avbildas på 1100-talsdopfunten i Sjonhem? Har vi Hegwaldarn på bild?

Vem blir sluken »

En glupande ulv ingår kanhända i de berömda relieferna på Vänge kyrka. Härute bryr sig ingen just om dem, men på riktigt är de en fantastisk konstskatt.

Vem är det på Ganthems kyrka »

Ganthem har en timmerman från 1100-talet på sin kyrka

Vikingatida snirklar i Vamlingbo »

På Vamlingbo kyrka tycks vikingatiden snirkla sig vägen fram

Viklaumadonnan »

Viklau har berövats sin madonna! Om det varit en liten sten så hade kanske Indiana Jones...

Världens syndfulla liv »

Vad är det egentligen man ser

Änglavingar »

Också domkyrkan S:ta Maria har vackra skulpturfriser

Är det nån i Källunge »

En medeltida dam finns avbildad bland de andra helt profana skulpturerna på Källunge kyrka

Öjamadonnan »

En outsägligt vacker skulptur från 1200-talet på madonnan

Överträdelsens barn i Buttle »

Brukar du göra dig lustig över folk
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


Se vidare Boendesidan