text bild karta   info, a-ö

Allemansrätt

Gotland | Ordning | Utskrift | Mobilsida
Allemansrätt
Allemansrätt, foto Daniel Behr

Frihet under ansvar


Allemansrätten - frihet under ansvar!

Alla har rätt att vistas i naturen i Sverige. Och det gäller inte bara inom begränsade områden - som i de flesta andra länder - utan så gott som överallt. I Sverige får man åka båt på annans vatten, gå iland på stränderna, bada, övernatta i tält och vistas i skog och mark som andra äger. På en del vatten får man också fiska. Du får lägga till och stiga iland vid strand som inte tillhör en tomt. Du får röra dig fritt, plocka svamp, bär och blommor som inte är fridlysta.

Som regel får man göra upp lägereld, ordna korvgrill. Elda dock med förstånd och tänk på brandfaran! Du får INTE göra eld på eller vid raukar och släta hällar!

Allemansrätten innebär INTE att man får gå inte på andras tomter, på åkrar och ängen med växande gröda eller på områden som är skyddade för att fåglar eller och andra djur skall få vara ifred. Tänk på att våren och den tidiga sommaren är en ömtålig period. Bada och fiska inte vid en strand där du förstår att fåglar har bon. Det är förbjudet att förstöra fågelbon, -ägg eller -ungar. Håll hunden kopplad i skog och mark.

Bär dig åt som folk helt enkelt!

Lokala ordningsstadgan
I den lokala ordningsstadgan ger myndigheterna de bestämmelser som gäller lokalt på offentlig plats.

 • Alkolholförtäringsförbud
 • Camping

  Det kan bli böter.

  Får man plocka fossil

  Och kolla sidan: "Får man plocka fossil", för det får du inte.
 • /text Bernt Enderborg, foto Daniel Behr

  Platsguide

  Guteknappen - platsguide

  Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

  Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


  Se vidare Boendesidan