text bild karta   info, a-ö

Gårdar på Gotland

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö - Socknar

Gårdar på v


Valdarve, Eskelhem
Valde, Eskelhem
Vale, Stenkyrka
Vallbys, Hogrän
Valle, Klinte
Valle La., Rute
Valle St., Rute
Valve, Eskelhem
Vanges, Burs
Varbos La., Sanda
Varbos St., Sanda
Varplöse, Björke
Vassmunds, Östergarn
Vasstäde La., Hablingbo
Vasstäde St., Hablingbo
Vaters, Gothem
Vatlings, Fole
Vattskogs, Sproge
Vede La., Follingbo
Vede St., Follingbo
Velinge La., Buttle
Velinge St., Buttle
Verkegards, Fårö
Vibble, Västerhejde
Viby, Gothem
Vidfälle, Kräklingbo
Vidrings, Burs
Vidunge, Dalhem
Vidunge-Stenstugu, Dalhem
Viges, Grötlingbo
Vikare La., Viklau
Vikare St., Viklau
Vike, Östergarn
Vike, Boge
Vikers La., Lärbro
Vikers St., Lärbro
Vinarve, Rone
Vinkels, Sjonhem
Vinor, Fårö
Vis, Väskinde
Visborgs Kungsladugård, Visby
Vives, Sanda
Vivlings, Hellvi
Vivungs, Vänge
Vägume La., Lärbro
Vägume St., Lärbro
Väller La., Roma
Väller St., Roma
Vännes, Sundre
Väntinge, Hejde
Värsände, Klinte
Väskinds, Väskinde
Västerbjärs, Gothem
Västerby, Sanda
Västerby, Ardre
Västerby, Guldrupe
Västerbys, Hall
Västergårde, Sundre
Västergårde La., Fide
Västergårde St., Fide
Västerlaus, Burs
Västers, Boge
Västerväte, Väte
Västlands, Vamlingbo
Västninge, Lärbro
Västringe, Etelhem
Västris, Tingstäde
Västrume, Rute
Västös, Hall