text bild karta   info, a-ö

Gårdar på Gotland

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö - Socknar

Gårdar på h


Hage, Gothem
Hage, Mästerby
Hageby, Etelhem
Hagelhem, Guldrupe
Hagsarve, Hablingbo
Hagvards, Follingbo
Hajdeby, Kräklingbo
Hajdes, Fole
Hajdes La., Fröjel
Hajdes St., Fröjel
Hajdgårde, Hejde
Hajdungs, Hejdeby
Hajslunds La., Havdhem
Hajslunds St., Havdhem
Hajstäde, Eksta
Hakuse, Björke
Hakuse, Sanda
Hallbenarve, Rone
Hallbenarve, Hablingbo
Hallbjänne, När
Hallbjäns, Hablingbo
Hallbjäns, Sundre
Hallbjäns, Lau
Hallbjäns, Guldrupe
Hallbjärs, När
Hallbros, Västerhejde
Hallbåter, Levide
Halldings, Hemse
Hallegårde, Halla
Hallfose, Dalhem
Hallfrede, Follingbo
Hallgårds, Östergarn
Hallgårds, Alskog
Hallgårds, Hörsne
Hallgårds, Fröjel
Hallinge, Grötlingbo
Hallsarve, När
Hallsarve, Fardhem
Hallsarve, Lau
Hallute, Ardre
Hallute, När
Hallvards, Västerhejde
Hallvards, Vamlingbo
Hallvards La., Hablingbo
Hallvards St., Silte
Hallvide, Eke
Hallvide, Dalhem
Hallvide, Silte
Hallvide, Östergarn
Halner, Bro
Halor, Rone
Halsgårde, Ardre
Haltarve, Vä te
Haltarve, När
Haltarve La., Lokrume
Haltarve St., Lokrume
Halvands, Garda
Hammars, Norrlanda
Hammars Hoburg a L:a (Träska), Fårö
Hammars La., Lärbro
Hammars La., Lokrume
Hammars La., Kräklingbo
Hammars St., Lokrume
Hammars St., Lärbro
Hammars St., Kräklingbo
Hamngården, Västergarn
Hamngården, När
Hamre La., Östergarn
Hamre St., Östergarn
Hanes La., Endre
Hanes St., Endre
Hangre, Gothem
Haralds, Alva
Harde, Hellvi
Hardings, Vall
Harkvie, Björke
Harstäde, Dalhem
Hartviks, Ganthem
Hassle, Väte
Hau »»», Fleringe
Haugstajns, Gammelgarn
Havor, Havdhem
Havor La., Hablingbo
Havor St., Hablingbo
Hellvis La., Fole
Hellvis St., Fole
Hemdarve, Silte
Hemmor, När
Hemmor, Garda
Hemmor, Lau
Hemmungs, Hablingbo
Hemmungs, Hellvi
Hemmungs, Anga
Hemmungs, Sanda
Hemöstris, Havdhem
Herrans, Hamra
Hinser, Gothem
Histilles, Kräklingbo
Hoburga St. (Smiss), Fårö
Home La., Stenkumla
Home St., Stenkumla
Hommunds, Hörsne
Huglajvs, Silte
Hugrajvs, Gammelgarn
Hulte, Hemse
Hulte La., Endre
Hulte St., Endre
Hultungs, Bunge
Hummelbos, Burs
Hunninge, Klinte
Husarve, När
Husarve »»», Lau
Häffinds, Burs
Häffride, Burs
Häffride, Lye
Häftings La., Hangvar
Häftings St., Hangvar
Hägdarve, Rone
Hägdarve, Akebäck
Hägdarve, När
Hägdarve, Silte
Hägelsarve, Ekeby
Häglajvs, Hejde
Häglajvs, Gothem
Hägsarve, Hablingbo
Hägsarve, Sproge
Hägsarve, Buttle
Hägsarve, Fardhem
Hägulds, Garda
Hägur, Bunge
Hägur, Eksta
Hägvalds, Vallstena
Hägvalds, Endre
Hägvalds, Vänge
Hägvalds, Gerum
Hägvalds, Linde
Hägvards, Hall
Hägvide, Lärbro
Hägvide, Stånga
Hägvide, Burs
Hägvide, Boge
Hägvier, Vamlingbo
Hälge, Stenkyrka
Hällhage, Barlingbo
Hällinge, Sjonhem
Härdarve, Eke
Härfars, Lye
Härvide, Eke
Härvide, Stånga
Hässelby, Linde
Hässelby, Dalhem
Hässle, Fleringe
Hässle, Östergarn
Hästings, Guldrupe
Hästnäs La., Visby
Hästnäs St., Visby
Hångers, Lärbro