text bild karta   info, a-ö

Gårdar på Gotland

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö - Socknar

Gotlands gårdar

Gotland var långt fram i tiden en fristående republik, som skötte sig själv, hade egna lagar och ett eget styrelseskick.

Gotland har upplevt många storhetstider. Samtliga gånger är det den fria republiken (bonderepubliken säger somliga) som ligger bakom det hela. Det var republiken som såg till att 80% av alla romerska denarer århundraden efter Kristus har hittas på Gotland, det var de som såg till att på vikingatiden göra Gotland till världens rikaste plats för skattfynd och de var republiken som såg till att handeln satte fart i början av medeltiden, inte bara för Gotland.

Grunden för republiken var de olika gårdarna. Det var de som skrev Gutalagen, Sveriges första lagbok, där ett demokratisk styrelseskick stadgades (det finns inte en tillstymmelse till adel, konungsliga rättigheter och annat sånt i lagtexten). Gutalagen var gällande rätt på Gotland ända fram på 1600-talet.

Vi skall börja uppmärksamma gårdarna, indelning, styrelseskick och annat sånt framöver. Just nu börjar vi dock med att lägga ut gårdarnas namn i alla socknar.