text bild karta   info, a-ö

Lifsungs AB


Adress

Lifsungs AB
La Allmungs 124
62011 Havdhem

Kontaktuppgifter

Tel: 0498481930, 0708481263

BranscherSökord/kortinfo

Gris, mjölk, mjölkgrop, utfodringar, utgödslingar, värmekanoner, maskinhallar, gödselbrunnar, tvättrobbot, inredningar, ladugård,