text bild karta   info, a-ö

St��nga socken

Sockenbild

Gårdar St��nga

Almungs
Bogs
Bosarve
Botvalde
Frigsarve
Gumbalde
Hägvide
Härvide
Kylver
Liffride
Maldes
Odvalds
Smissarve
Stallause
Stenstugu
Stångkvie
Sutarve
Tjängvide
Tällungs
Ungbåtels
Österlings