text bild karta   info, a-ö

Källunge socken

Sockenbild

Företag

Reservdelar
Källunge Verkstad AB

Verkstäder
Källunge Verkstad AB

Gårdar Källunge

Aumunds
Burs
Bölungs
Ekeskogs
Gannarve
Kullingbos
Kullsarve
Larsarve
Prästgården »»»
Skäggstäde
Skällhorns
Suderbys
Säggeby
Tollby La.
Uggårds