text bild karta   info, a-ö

Fårö socken

Sockenbild

Gårdar FÃ¥rö

Austers
Ava
Bondans
Broa
Broskogs
Butleks
Båta
Dämba
Friggars
Gasmora La.
Gasmora St.
Hammars Hoburg a L:a (Träska)
Hoburga St. (Smiss)
Kalbjärga
Langhammars
Lansa (Landsnäsa)
Lassor
Lauter
Marpes
Mölnor
Nors
Nystugu
Ringvida
Simunds
Sudergarda
Svens
Verkegards
Vinor
Ödehoburga