text bild karta   info, a-ö

Bildsten, Gotland, bilder
Guide till bildstenar »
  
Bildsten inmurad i Bro kyrka

Bildsten inmurad i Bro kyrka, Bro »

Bildstenen från 400-talet i Bro medeltida kyrka på Gotland är nog tagen från ett gravfält i trakterna då kyrkan byggdes om
Bildsten på Klinteberget

Bildsten på Klinteberget, Klinte »

Skönt utsiktsberg med fornborg i Klinte socken där också en bildsten från 700-talet står uppställd.
Bildsten vid Vallstena kyrka

Bildsten vid Vallstena kyrka, Vallstena »

Alldeles bakom bildstenen från 400-talet vid Vallstena kyrka, i skogsdungen, finns fortfarande mängder av gravar från folkvandrings- och vendeltid kvar. I förbigående kan vi nämna att det finns en utgammal målning i kyrkan på någon underlig procession.
Bildstenar i det fria

Bildstenar i det fria, Hejnum »

Bildstenar i det fria
Bildstenar i Hejde

Bildstenar i Hejde, Hejde »

Bildstenar i Hejde socken
Bildstenen i Sanda

Bildstenen i Sanda, Sanda »

Bildstenen står fortfarande upprätt i den vackra ängsmarken med den lilla bäcken i Sanda socken på Gotland, men det går inte längre att se några bilder
Bildstenen vid Stenbro

Bildstenen vid Stenbro, Silte »

Bildstenen vid Stenbro
Djur på en bildsten

Djur på en bildsten, Bro »

Riktigt vilka monster det är som ylar fram på bildstenarna från 400-talet vet vi inte, och inte heller i vilket syfte
Draken

Draken, Hangvar »

Denna gotländska bildsten från Hangvar, kanske så tidigt som 400-tal, får prof. Nylén att tänka på Sigurd Fafnesbane - omkring 800 år före Snorre på Island skrev ner texterna om denne. Kan det vara Beowulf i stället?
En bildsten

En bildsten, Gotland »

Denna bildsten från Lärbro och 800-talets Gotland är en kopia som vi inte får tala om var den står, originalstenen är därtill kulturtjuvad till Stockholm, som inte har så här fantastiska fjädrar
En bildsten i ett änge

En bildsten i ett änge, Mästerby »

En bildsten i ett änge
En bildsten i Väskinde

En bildsten i Väskinde, Väskinde »

En bildsten i Väskinde
En bildsten på kyrkogården

En bildsten på kyrkogården, Hemse »

En bildsten på kyrkogården
En blåsbälg till fågelhamn

En blåsbälg till fågelhamn, Ardre »

En av bildstenarna som den isländska tolkningen är livligast kring är möjligen denna från Ardre socken, vid bygdegården. Stenen är en kopia ty originalet är av riksintresse i Stockholm!
En ormgrop på en bildsten, 700-talet

En ormgrop på en bildsten, 700-talet, Klinte »

På en bildsten, 700-talet, från Hunninge i Klinte påstås en ormgrop för avlivning finnas avbildad. Den giftigaste ormen på Gotland är emellertid huggorm, varför man kan undra om det verkligen är en ormgrop.
Forse bildsten

Forse bildsten, Stenkumla »

Bildstenen från 700-talet i Stenkumla på Gotland står fortfarande kvar på ursprunglig plats i en liten park bak en gård.
Härstain

Härstain, Fröjel »

Härstain står längs gamla vägen mellan Klinte och Fröjel
Midvinterblot från vikingatiden

Midvinterblot från vikingatiden, Ardre »

En scen från 7-800-talet på en bildsten från Ardre socken på Gotland visar måhända hur folk blotade, vilket förefaller vara väldigt likt vårt julfirande
Närkar raised stain atar

Närkar raised stain atar, När »

Detta är en av de märkligaste bilderna från forntiden i Sveriges avlånga land. Bildstenen, 400-600-tal, från När socken på Gotland har dock burits iväg av kulturtjuvar. Ett vikingatida gravfält ligger på andra sidan vägen.
Runstensliknande funktion

Runstensliknande funktion, Gotland »

Nationalencyklopedin säger att Gotlands bildstenar kan tillskrivas en runstensliknande funktion
Suderbys bildsten

Suderbys bildsten, Västerhejde »

Originalstenen från 700-talet står kvar på originalplatsen, som numera är mitt ute i en åker, i Västerhejde socken på Gotland. Du kan se den från vägen, om du vet vad du ser.
Underliga hälsningar

Underliga hälsningar, Gotland »

Underliga hälsningar
Vad föreställer bilden på stenen

Vad föreställer bilden på stenen, Hellvi »

Bildstenen, 600-800-tal, från Hellvi socken på Gotland har givit många huvudbry. Förutom randiga långbyxor kan det vara Jesu uppståndelse som visas.
Var de fredliga handelsmän

Var de fredliga handelsmän, Ardre »

Gutarna sägs i läroböckerna hellre ha vädjat till våg än vapen, men bildstenarna förefaller vittna om annat
Vikingatida åkdon

Vikingatida åkdon, Levide »

Vikingatida bildsten med häst och kärra - stenen som också har runor är från Levide socken på Gotland
Virvelhjulen - vad är det för nåt

Virvelhjulen - vad är det för nåt, Bro »

Inmurad i Bro kyrka på Gotland är denna bildsten, men de där virvelhjulen, vad föreställer de egentligen? Solsymboler? Sköldar?
Änges bildstenar

Änges bildstenar, Buttle »

Originalstenar står kvar på originalplats längs en utgammal väg i Buttle socken på Gotland. Kulturlandskap, sköna fält och ett vackert änge ligger halvvägs ner till bildstenarna.
Är det smeden Volund

Är det smeden Volund, Ardre »

Bildstenen var halvannat årtusende gammal när islänningarnas sagor om smeden Volund nedtecknades i den form som förundrar eftervärlden. Den är från Ardre socken på Gotland och sägs ibland visa smeden Volund. Är det sant det?
Är det solsymboler och ärans ringar

Är det solsymboler och ärans ringar, Gotland »

Bildstenarna från Hammarsänget i Lärbro socken på Gotland visar många obekanta men väldigt intressanta scener. Spekulationerna kring dessa bilder är legio.
Är det symboler på Vallstenastenen

Är det symboler på Vallstenastenen, Vallstena »

Här görs en tolkning av den gotländska bildstenen som bl a baserar sig på att en km norr om Vallstena medeltida kyrka har man hittat ett stort offerställe, hundratals spjut och svärd - Gudings åkrar kallat.