text bild karta   info, a-ö

Vykort Gotland

Vykort Gotland
Meddelande

avsändarens epostadress
mottagarens epostadress

Information på sidan varifrån bilden kommer
Carins blomma
När man besöker ruinen som kallas S:ta Carin i Visby, Gråbrödernas kyrka, ser man en blomma över den norra korportalen. Det vanliga var förstås att man dekorerade utsidan av portalerna, men här sitter blomman på insidan och tjänstgörande munk, mässande präst eller vad det kan heta måste ofta ha sett den (jfr förresten runorna i Hemse kyrka).


S:ta Carin, den vackraste av ruiner i Visby, var helgad åt den heliga Catharina av Alexandria, en skön och mäkta boklärd kungadotter. Kejsaren Maxentius befallde henne att offra åt gudarna men hon vägrade och argumenterade för Gud med sån framgång att hon omvände alla som lyssnade. Kejsarinnan sålunda omvänd halshöggs varefter Catharina själv fick välja mellan att äkta Kejsaren eller dö.

När hon halshöggs steg änglar ner från himlen och förde kroppen till Sinai berg. Över graven uppfördes ett kapell kring vilket en krans av rubinröda anemoner uppväxte. Munken Johannes i S:ta Carin vallfärdade till hennes grav, och med sig hem till Gotland tog han en av anemonerna. Det var han som lät hugga blomman över korportalen någon gång mellan 1374-84 då kyrkan byggdes ut.

Mässorna har tystnat, obevekligt har tiden brutit sönder valven, men blomman påminner nu också dig om den heliga Catharina av Alexandria./text och foto Bernt Enderborg