text bild karta   info, a-ö

Vykort Gotland

Vykort Gotland
Meddelande

avsändarens epostadress
mottagarens epostadress

Information på sidan varifrån bilden kommer
Drottens ruin
Kyrkan är byggd i slutet av 1200-talet och kallas på latin S:ta Trinitatis - Trefaldighetskyrkan. Namnet Drotten finns nämnt i Gutalagen där det betecknar ägaren till en träl, men i andra sammanhang betyder det oftast Herren Gud. Vi har många länkar där vi skrivit S:t Drotten men har fått en påminnelse från en påläst man, som också ger en varsam skrapa åt beslutande församlingar (sånt måste publiceras), ty han säger att:

"Drotten bör heta just Drotten och inte S:t Drotten (med hänsyn till att namnet syftar på Herren Gud, som väl är så helig att han inte behöver något särskilt epitet för att understryka det). Däremot heter gatan utanför ruinen S:t Drottensgatan, det bestämde Visby stadsfullmäktige i början på förra seklet och så länge en politiskt vald församling inte ändrar på det får det mer eller mindre felaktiga namnet nog vara kvar."


Guteinfo kan upplysa att det finns en hel massa helgon men inget bekant vid namn Drotten. Fanns det inte någon som talade om det för politikerna då det begav sig (ingen gotlänning har förresten någonsin blivit helgonförklarad)?

Bilden ovan visar Drottens höga torn från söder. Lite orientering kan vara bra. Kommer du gående från Södertorg så har du S:t Lars till vänster och Drotten till höger, och på samma sätt förhåller det givetvis om du står på utsiktsplatsen på Klinten. Ser du ruinerna från Almedalen så har du Drotten till vänster och följaktligen S:t Lars till höger.


Ruinen är öppen sommartid för besök, vilket är bra bestämt av bestämmarna, ty det är sköna saker som finns att beskåda. Ovan ser du ett medeltida slaget valv som har stått sig ganska bra genom århundradena. Valvet är från 1400-talet och sägs ibland sitta i vapenhuset.


Här är absiden inifrån, byggd på 1100-talet, dvs den lilla runda avslutningen på många kyrkor med fönster åt olika håll för att fånga ljuset till huvudaltaret. Som du ser så har taket trillat av trots att ett och annat valv fortfarande hänger med, i huvudskeppet har alla tre valv fallit.


På den lilla gräsplätten alldeles norr om Drotten står universalgeniet Christopher Polhem staty. Det är egentligen ett konstigt ställe att ställa honom ty han är ett stort namn i den svenska tekniska historien och norrsidan om kyrkorna hålls alltid för den sämre, i alla fall var det så fordom. Det finns förresten en gård i Lärbro som är något slags museum eller så över honom, om du vill veta mer (vi har inte hunnit skriva om honom än). Jag skall förresten ta och lägga till att jag läste på en hemsida någonstans, någon myndighetssida om tekniken historia, att han var född i Visby, men nä, han är född i Tingstäde. Så det så.


Ruinerna efter S:t Lars och Drotten ligger nära varandra - de kallas ibland systerkyrkorna. Det beror inte på att systrar eller nunnor har haft hand om kyrkan utan helt enkelt på att de ligger nära varandra, säkert 20 meter. Bilden ovan från gatan är hur ruinerna ter sig när man kommer gående från Stora Torget och står alldeles öster om S:t Lars.

Dedikation
Den här sidan och bilderna dediceras till Benny Leksäther och midsommargänget 2006 som ett ringa tack för att Ni hjälpte oss rätta till ett fel. Tack!/text och foto Bernt Enderborg