text bild karta   info, a-ö
Gutaspegeln

Gutaspegeln

Gotland Interactive Park odödliggjort

Emedan ingen riktigt vet varför Gotland Interactive Park finns, vad som åstadskommits därigenom, ej ens vilka mål som inte uppnåtts, har en enig kommun beslutat tillskjuta medel för att verksamheten skall fortsätta. Dess chef låter i en lokal tidningsartikel meddela att detta kommer att ta längre tid.

/red 5/3-2007
Saknade demokratiaspekter, 3/3-2007 »»»
Oroande gasledning, 3/3-2007 »»»
Om Gutaspegeln, 18/2-2000 »»»