text bild karta   info, a-ö

Gotlands sökmotorEvenemang Kyrka


Guide Gotland


Kartor


Information

Lene och Karin fra Danmark på GotlandArtiklarStenkyrka 
Min vän är minArtiklarEkeby 
S:ta GertrudArtiklarVisby 
Tempo i StenkyrkaArtiklarStenkyrka 
 
Dr Hans KarrillonBilderBjörke 
Gotlands kristnandeBilderVall 
Hus vid Fide kyrkaBilderFide 
 
Bildsten inmurad i Bro kyrkaBildstenBro 
Bildsten vid Vallstena kyrkaBildstenVallstena 
Djur på en bildstenBildstenBro 
En bildsten på kyrkogårdenBildstenHemse 
Virvelhjulen - vad är det för nåtBildstenBro 
Är det symboler på VallstenastenenBildstenVallstena 
 
GotlandskaninFaunaStenkyrka 
 
Lickershamn fiskelägeFiskelägeStenkyrka 
 
Guldrupe fornborgFornborgarGuldrupe 
Lickershamn fornborgFornborgarStenkyrka 
Lindebergets fornborgarFornborgarLinde 
Mulde fornborgFornborgarFröjel 
 
B&M gård, djurparkFöretagStenkyrka 
Gothem Logi, restaurang VedugnenFöretagGothem 
 
Djaurmänni, djurmännenGravfältSanda 
HjulkorsgravenGravfältStenkyrka 
Lilla BjersGravfältStenkyrka 
VallstenarumGravfältVallstena 
 
Skyddad kulturegendomGuideGotland 
Viklaugruppen - romansk konstGuideGotland 
 
05) Gotland delasGutasaganGotland 
15) Den första kyrkanGutasaganVall 
16) Peters kyrkaGutasaganGotland 
17) KristendomenGutasaganGotland 
 
LickershamnHamnarStenkyrka 
 
1100-talstaket i Garde kyrkaHistoriaGarda 
1436 - Erik av Pommern belägrasHistoriaGotland 
Allén till kyrkan från KungsgårdenHistoriaRoma 
Atterdag på landet 1361 - Hundens likeHistoriaFide 
Byzantios och ortodoxiHistoriaGotland 
Båt med likadana ändarHistoriaBro 
Dannebrogen och Strelow i FoleHistoriaFole 
Den unika predikstolen i GrötlingboHistoriaGrötlingbo 
Det medeltida världsalltetHistoriaEskelhem 
Diie Rostocker SkipperHistoriaFröjel 
Draken i VängeHistoriaVänge 
En nedbränd kyrkaHistoriaVall 
En portal i Halla kyrkaHistoriaHalla 
Fader vår på gutniskaHistoriaHavdhem 
Fångar i Bergen-Belsen och AuschwitzHistoriaLärbro 
Försvarstornet i NorrlandaHistoriaNorrlanda 
Gaitkörku - kyrkoruin...HistoriaLevide 
God GardestenHistoriaGarda 
GuteriddarenHistoriaHalla 
Gårdskors på GotlandHistoriaEksta 
Jägarna på KutatavlanHistoriaFårö 
Kalkstensbrytning i GardeHistoriaGarda 
Kung David den helige av SkottlandHistoriaHablingbo 
Kyrkan som står barfotaHistoriaGarda 
Lichnat ei StainkörkeHistoriaStenkyrka 
Lite mer om Garde kyrkaHistoriaGarda 
Ljudkrukor i Akebäck kyrkaHistoriaAkebäck 
Ljudkrukor i Vamlingbo kyrkaHistoriaVamlingbo 
Lyckans hjul i EkebyHistoriaEkeby 
Långhusportalen i Stånga kyrkaHistoriaStånga 
Medeltida gårdsport i GardeHistoriaGarda 
Medeltida smide i VäteHistoriaVäte 
Petrus Harding i VallHistoriaVall 
Ringkorset i MästerbyHistoriaMästerby 
Ryttaren på Fardhem kyrkaHistoriaFardhem 
Skeppsristningar i AlaHistoriaAla 
Skärselden och Lidfrid i KlinteHistoriaKlinte 
Sproge kyrkas byggnadsår stämmerHistoriaSproge 
StenhuggarmärkenHistoriaVäte 
Stensarkofagen i Eke (Åhus)HistoriaEke 
Tavlan flyttas ickeHistoriaFårö 
Tiondeladan i HablingboHistoriaHablingbo 
Tornet på Dalhem kyrkaHistoriaDalhem 
Varför kyrkan i Wi inte brändesHistoriaVisby 
Vikingar i EskelhemHistoriaEskelhem 
Vikingatida flöjelHistoriaKällunge 
 
Ardre kastalKastalerArdre 
Gammelgarn kastalKastalerGammelgarn 
Gothem kastalKastalerGothem 
Hamra kastalKastalerHamra 
Kastaler och organisationKastalerKräklingbo 
Kräklingbo kastalKastalerKräklingbo 
Lau kastalKastalerLau 
Öja kastalKastalerÖja 
 
Bertil Nyström - Madonnan i OthemKonstOthem 
 
Det ståtliga kyrktornet i Lärbro talarKuriosaLärbro 
En underlig sten i EkeKuriosaEke 
Fotavtrycken och bilan i VängeKuriosaVänge 
Före nedom klintenKuriosaKlinte 
Kniven i LevideKuriosaLevide 
Mangard - med anor från vikingatidenKuriosaLye 
Norra stigluckan vid Visby domkyrkaKuriosaVisby 
Rätt Guta aln - alnlikareKuriosaStånga 
Skeppsristningen i FideKuriosaFide 
Timstenen vid Hemse kyrkaKuriosaHemse 
Tors borgKuriosaVänge 
Vad betyder ortnamnet RomaKuriosaRoma 
Vad är det välKuriosaVänge 
Var har du skallenKuriosaDalhem 
VigvattenskarKuriosaFide 
Votivskeppet i kyrkanKuriosaHejdeby 
Akebäck kyrkaKyrkaAkebäck 
Ala kyrkaKyrkaAla 
Alskog kyrkaKyrkaAlskog 
Alva kyrkaKyrkaAlva 
Anga kyrkaKyrkaAnga 
Ardre kyrkaKyrkaArdre 
Atlingbo kyrkaKyrkaAtlingbo 
Bara ödekyrkaKyrkaHörsne 
Barlingbo kyrkaKyrkaBarlingbo 
Björke kyrkaKyrkaBjörke 
Boge kyrkaKyrkaBoge 
Bro kyrkaKyrkaBro 
Bunge kyrkaKyrkaBunge 
Burs kyrkaKyrkaBurs 
Buttle kyrkaKyrkaButtle 
Bäl kyrkaKyrkaBäl 
Dalhem kyrkaKyrkaDalhem 
Eke kyrkaKyrkaEke 
Ekeby kyrkaKyrkaEkeby 
Eksta kyrkaKyrkaEksta 
Elinghem ödekyrkaKyrkaHangvar 
Endre kyrkaKyrkaEndre 
Eskelhem kyrkaKyrkaEskelhem 
Etelhem kyrkaKyrkaEtelhem 
Fardhem kyrkaKyrkaFardhem 
Fide kyrkaKyrkaFide 
Fleringe kyrkaKyrkaFleringe 
Fole kyrkaKyrkaFole 
Follingbo kyrkaKyrkaFollingbo 
Fröjel kyrkaKyrkaFröjel 
Fårö kyrkaKyrkaFårö 
Gammelgarn kyrkaKyrkaGammelgarn 
Ganns ödekyrkaKyrkaLärbro 
Ganthem kyrkaKyrkaGanthem 
Garde kyrkaKyrkaGarda 
Gerum kyrkaKyrkaGerum 
Gnisvärd kapellKyrkaTofta 
Gothem kyrkaKyrkaGothem 
Gotska sandöns kapellKyrkaGotland 
Grötlingbo kyrkaKyrkaGrötlingbo 
Guldrupe kyrkaKyrkaGuldrupe 
Gunfjauns kapellKyrkaArdre 
Hablingbo kyrkaKyrkaHablingbo 
Hall kyrkaKyrkaHall 
Halla kyrkaKyrkaHalla 
Hallshuks fiskekapellKyrkaHall 
Hamra kyrkaKyrkaHamra 
Hangvar kyrkaKyrkaHangvar 
Havdhem kyrkaKyrkaHavdhem 
Hejde kyrkaKyrkaHejde 
Hejdeby kyrkaKyrkaHejdeby 
Hejnum kyrkaKyrkaHejnum 
Hellvi kyrkaKyrkaHellvi 
Hemse kyrkaKyrkaHemse 
Hogrän kyrkaKyrkaHogrän 
Hörsne kyrkaKyrkaHörsne 
Klinte kyrkaKyrkaKlinte 
Koviks kapellKyrkaSanda 
Kräklingbo kyrkaKyrkaKräklingbo 
Källunge kyrkaKyrkaKällunge 
Lau kyrkaKyrkaLau 
Levide kyrkaKyrkaLevide 
Linde kyrkaKyrkaLinde 
Lojsta kyrkaKyrkaLojsta 
Lokrume kyrkaKyrkaLokrume 
Lummelunda kyrkaKyrkaLummelunda 
Lye kyrkaKyrkaLye 
Lärbro kyrkaKyrkaLärbro 
Martebo kyrkaKyrkaMartebo 
Mästerby kyrkaKyrkaMästerby 
Norrlanda kyrkaKyrkaNorrlanda 
När kyrkaKyrkaNär 
Näs kyrkaKyrkaNäs 
Othem kyrkaKyrkaOthem 
Roma klosterKyrkaRoma 
Roma kyrkaKyrkaRoma 
Rone kyrkaKyrkaRone 
Rute kyrkaKyrkaRute 
S:t Ole på FåröKyrkaFårö 
Sanda kyrkaKyrkaSanda 
Silte kyrkaKyrkaSilte 
Sjonhem kyrkaKyrkaSjonhem 
Slite kyrkaKyrkaOthem 
Sproge kyrkaKyrkaSproge 
Stenkumla kyrkaKyrkaStenkumla 
Stenkyrka kyrkaKyrkaStenkyrka 
Stånga kyrkaKyrkaStånga 
Sundre kyrkaKyrkaSundre 
Tingstäde kyrkaKyrkaTingstäde 
Tofta kyrkaKyrkaTofta 
Träkumla kyrkaKyrkaTräkumla 
Vall kyrkaKyrkaVall 
Vallstena kyrkaKyrkaVallstena 
Vamlingbo kyrkaKyrkaVamlingbo 
Viklau kyrkaKyrkaViklau 
Visby domkyrka - S:ta MariaKyrkaVisby 
Vårdklockans kyrkaKyrkaVisby 
Vänge kyrkaKyrkaVänge 
Väskinde kyrkaKyrkaVäskinde 
Västergarn kyrkaKyrkaVästergarn 
Västerhejde kyrkaKyrkaVästerhejde 
Väte kyrkaKyrkaVäte 
Öja kyrkaKyrkaÖja 
Östergarn kyrkaKyrkaÖstergarn 
 
Kika efterKåseriBro 
Nog ser det ut somKåseriGarda 
Norra stigluckan i NorrlandaKåseriNorrlanda 
Ortnamn som AustergårdsKåseriStenkyrka 
Så som du villKåseriHavdhem 
Var hälsad resandeKåseriÖja 
Vem har vi här dåKåseriGrötlingbo 
Vår Gud är oss en väldig borgKåseriBunge 
VärdegrundKåseriStånga 
 
Höglundar järnåldersgårdKämpgravarStenkyrka 
 
Domkyrkoberget i VisbyMagiska GoVisby 
 
Den medeltida prästgården i LindeMedeltida Linde 
Viklau medeltida prästgårdMedeltida Viklau 
 
Lapidarium i BjörkeMuseerBjörke 
 
Det helga korset i BroMytologiBro 
Spökelse eller vidskepelseMytologiGotland 
Är detta Frej månneMytologiLokrume 
 
1100-talets världsdelarMålningarMästerby 
Adam och Evas befrielseMålningarEke 
Alskogaren - glasmålareMålningarAlskog 
Altartavlan i MarteboMålningarMartebo 
Altartavlan i SilteMålningarSilte 
Andreas, Paulus och PetrusMålningarGanthem 
AngakodenMålningarAnga 
Aposteln FilippusMålningarEkeby 
Aposteln Jakob den yngreMålningarLinde 
Aposteln PaulusMålningarOthem 
Aposteln Petrus i LauMålningarLau 
Batseba i Västerhejde kyrkaMålningarVästerhejde 
Bernard i HablingboMålningarHablingbo 
Bernhardinus av SienaMålningarAnga 
Bjäru och tjuvmjölkerskanMålningarÖja 
Blir man vägd där ocksåMålningarVamlingbo 
Boris och GlebMålningarGarda 
Daniel och HabackukMålningarVästergarn 
David och Goliat i MästerbyMålningarMästerby 
Debora i Burs kyrkaMålningarBurs 
Den helige ande i VallstenaMålningarVallstena 
Den onde i TingstädeMålningarTingstäde 
Den stekte LaurentiusMålningarAnga 
Den unge JesusMålningarLau 
Dionysius i OthemMålningarOthem 
Djävulens gullgrytaMålningarStenkyrka 
Drakdödaren i AngaMålningarAnga 
En drake tillMålningarBurs 
En lilja i LevideMålningarLevide 
En tavla i Lärbro kyrkaMålningarLärbro 
En ängel med glasögonMålningarFollingbo 
Ett bart huggande svärdMålningarHejde 
Fleringekoden, altartavlanMålningarFleringe 
Färg från 1100-taletMålningarGerum 
Glasmålningar i Hablingbo kyrkaMålningarHablingbo 
Glasmålningar i Lojsta kyrkaMålningarLojsta 
Gud Fader i GanthemMålningarGanthem 
Gud fader själv i VästerhejdeMålningarVästerhejde 
Haec abluit undaMålningarBurs 
HelvetesgapetMålningarGanthem 
Hesekiel på predikstolen i AlvaMålningarAlva 
Himmelsk dagg i ButtleMålningarButtle 
Hjälp från ovan vid skvallerMålningarLinde 
Ingalunda huvudlöst i HejnumMålningarHejnum 
Jesus driver ut månglarnaMålningarTingstäde 
Jesus i GetsemaneMålningarFardhem 
Jesus som världsdomareMålningarEke 
Johannes, apostel och författareMålningarHavdhem 
Jona i valfiskens bukMålningarGothem 
Judaskyssen i GerumMålningarGerum 
JudithMålningarBurs 
Korbänken i BroMålningarBro 
Korbänken i HejnumMålningarHejnum 
Kyrkbänkarna i NärMålningarNär 
Kyrkmålningen i VäteMålningarVäte 
Legenden om S:ta KatarinaMålningarNorrlanda 
Lidande i LärbroMålningarLärbro 
Livsträdet i HemseMålningarHemse 
Lukas på predikstolen i HavdhemMålningarHavdhem 
Mahomet i GothemMålningarGothem 
Margareta månneMålningarFide 
Maria Magdalena - TingstädekodenMålningarTingstäde 
Maria med JesusbarnetMålningarOthem 
Mariabilder - Maria med skyddsmantelMålningarAlskog 
Medeltida glasmålningarMålningarLye 
Moses i VästerhejdeMålningarVästerhejde 
Månadsbilderna i GothemMålningarGothem 
NådastolenMålningarEke 
Paradiset i DalhemMålningarDalhem 
Pietá i LummelundaMålningarLummelunda 
Predikstolen i Hall kyrkaMålningarHall 
På stora fötter i GanthemMålningarGanthem 
RakelMålningarBurs 
Rebecca, RebeckaMålningarBurs 
Riddaren i StenkyrkaMålningarStenkyrka 
Romanska målningar i Vall kyrkaMålningarVall 
RökelsekarMålningarHejnum 
S:t BartolomeusMålningarRone 
S:t ChristopherMålningarVamlingbo 
S:t Nicolaus i SandaMålningarSanda 
S:t Simon på altartavlan i Lojsta kyrkaMålningarLojsta 
S:t ThomasMålningarBurs 
S:ta BarbaraMålningarÖja 
S:ta Brigida i HemseMålningarHemse 
S:ta Clara av AssisiMålningarSanda 
S:ta DoroteaMålningarGothem 
S:ta Katarina i KräklingboMålningarKräklingbo 
Själavägningen i AngaMålningarAnga 
Själavägningen i ButtleMålningarButtle 
Själavägningen i GanthemMålningarGanthem 
Själavägningen i SandaMålningarSanda 
Skördeunder, sonoffer, brodermordMålningarEke 
Största målningen - kejsar Henriks själavägningMålningarVamlingbo 
Syndafallet i BursMålningarBurs 
Så såg Jesus ut i verklighetenMålningarFollingbo 
Thebanska legionen eller 1361MålningarBunge 
Varför steg han inte ner från korsetMålningarHejnum 
Vem eller vad är dettaMålningarVamlingbo 
Väderstigen i FideMålningarFide 
Vänd på steken - S:t LaurentiusMålningarÖja 
Yttersta domenMålningarLummelunda 
Zodiaken i EskelhemMålningarEskelhem 
Zynt YlvanMålningarHemse 
Äldsta Marie kröning i HejdebyMålningarHejdeby 
Är det inte fan självMålningarVamlingbo 
ÖjamannenMålningarÖja 
Örnen i Gothem, AquilaMålningarGothem 
 
Grausne källmyrNaturreserStenkyrka 
JungfrunNaturreserStenkyrka 
SalmbärshagenNaturreserStenkyrka 
 
Barlingbo prästgårdPlatserBarlingbo 
Båtskulpturen i RonePlatserRone 
Dansa, din djävulPlatserVisby 
Ingmar Bergmans gravPlatserFårö 
LojstaekenPlatserLojsta 
TjauklePlatserViklau 
 
Jungfrun, Jungfruklint, blå JungfrunRaukStenkyrka 
Raukar vid LickershamnRaukStenkyrka 
 
Drottens ruinRuinVisby 
Helgeands kyrkoruinRuinVisby 
Ryska kyrkanRuinVisby 
S:t Clemens ruinRuinVisby 
S:t Göran - kyrkoruinRuinVisby 
S:t Hans och S:t Pers ruiberRuinVisby 
S:t Lars ruinRuinVisby 
S:t MikaelRuinVisby 
S:t Nicolai ruinRuinVisby 
S:t Olof ruinRuinVisby 
S:ta Carin ruinRuinVisby 
S:ta Gertrud ruinRuinVisby 
Solberga Kloster ruinRuinVisby 
 
Aspö kyrka i SödermanlandRunorGotland 
Audvald dog i FinlandRunorRute 
Dräpte lübeckareRunorHalla 
En almanacka månneRunorHemse 
En av våra kyrkorRunorGarda 
En runsten i Vallstena kyrkaRunorVallstena 
En viking från HablingboRunorHablingbo 
Envar som läser dettaRunorLojsta 
Fröja i Västerhejde - G 210RunorVästerhejde 
Frötuna kyrka i UpplandRunorGotland 
Kristendomens ålder på GotlandRunorMästerby 
Kunde alla läsa runorRunorHörsne 
Mässhaken i GuldrupeRunorGuldrupe 
Norrsunda Uppland, Köping ÖlandRunorGotland 
Runor från 1300-taletRunorHejnum 
Runor i Guldrupe kyrktornRunorGuldrupe 
Runsten vid kyrkanRunorVästergarn 
Runstenen i Atlingbo kyrkaRunorAtlingbo 
Röde orm från ToftaRunorTofta 
Vad står det på runstenen från ArdreRunorArdre 
Varför skrev han med runorRunorHellvi 
 
Takstainarn i LärbroSagaLärbro 
 
1100-tals riddare (några arnar)SkulpturGrötlingbo 
Adam och Eva i GammelgarnSkulpturGammelgarn 
Alexander den stores himlafärdSkulpturFardhem 
Altartavlan i Lau kyrkaSkulpturLau 
Altaruppsatsen i Hemse kyrkaSkulpturHemse 
Anna själv tredjeSkulpturVäte 
Asger Jorns gravplatsSkulpturGrötlingbo 
Baggen i EskelhemSkulpturEskelhem 
BarnamordenSkulpturLye 
Barnamorden i NorrlandaSkulpturNorrlanda 
Barnamorden i StångaSkulpturStånga 
Bladmannen, den gröna mannenSkulpturLokrume 
Brudstenen i Rute, stenkorsSkulpturRute 
Bullar i EskelhemSkulpturEskelhem 
Bysantisk figurationSkulpturVänge 
CernunnosSkulpturGrötlingbo 
Christus natus estSkulpturStånga 
Daniel i lejongropenSkulpturAla 
Den drakdiande kvinnanSkulpturVäte 
Den gulbleka hästen i HogränSkulpturHogrän 
Den ridande S:t MikaelSkulpturHörsne 
Den sista måltiden igenSkulpturVäte 
Den sovande JosefSkulpturGerum 
Den vikingatida kyrktuppenSkulpturVänge 
Den återuppståndne i domkyrkanSkulpturVisby 
Det egna valet, Kain och AbelSkulpturGammelgarn 
Dom har koll på digSkulpturSanda 
Dopfunten i BarlingboSkulpturBarlingbo 
Dopfunten i GrötlingboSkulpturGrötlingbo 
Dopfunten i HemseSkulpturHemse 
Dopfunten i StångaSkulpturStånga 
Dopfuntsfoten - HegvaldSkulpturEtelhem 
Draken i GerumSkulpturGerum 
Duvorna i HejnumSkulpturHejnum 
En biskop från 1100-taletSkulpturArdre 
En dödskalleSkulpturKällunge 
En huvudlös orm - LeviatanSkulpturEndre 
En lustiger dansSkulpturKällunge 
En medeltidsmanSkulpturVäte 
En slurk drickeSkulpturKällunge 
En tidigmedeltida riddareSkulpturVäte 
Ett bart huggande svärdSkulpturVänge 
Ett torn i VäteSkulpturVäte 
Flykten till EgyptenSkulpturMartebo 
Friser i NorrlandaSkulpturNorrlanda 
Gaitbucken jär a gaitbuckSkulpturVänge 
Globus i GothemSkulpturGothem 
Globus, stenkonstnärSkulpturAlskog 
Gripar i kyrkokonsten på GotlandSkulpturVänge 
Gubben Noak i GammelgarnSkulpturGammelgarn 
Guds stad i GammelgarnSkulpturGammelgarn 
Guldgänget i SandaSkulpturSanda 
Haren i VäteSkulpturVäte 
Hathor, Egypticus och hans mormorSkulpturHablingbo 
Heliga tre konungarSkulpturGerum 
Huru svin i ollonskog må hållasSkulpturMartebo 
Hynse ei HajdeSkulpturHejde 
Högrelieferna i StångaSkulpturStånga 
Hönsen i HablingboSkulpturHablingbo 
I ditt anletes svettSkulpturGammelgarn 
Ingalunda fastspikad, tjusig kronaSkulpturViklau 
Jesu dopSkulpturGrötlingbo 
Jesu frestelseSkulpturStenkyrka 
Jesus - var det en bråkstakeSkulpturMartebo 
Jesus väcker LasarosSkulpturViklau 
Josefs andra drömSkulpturHamra 
Josefs första drömSkulpturAlskog 
Jungfru Maria spinner purpurullSkulpturSanda 
Jungfru Marie bebådelseSkulpturEskelhem 
Kejsaren i ButtleSkulpturButtle 
Klädd i solenSkulpturHörsne 
Klädd i solen i VisbySkulpturVisby 
Korsfäst på 1100-taletSkulpturHejnum 
Korsfästelse på dopfuntenSkulpturStenkyrka 
Krucifixet i StenkyrkaSkulpturStenkyrka 
Krucifixet i VäteSkulpturVäte 
Kubbstolen i KällungeSkulpturKällunge 
KulturkringlanSkulpturHejnum 
Kvinnans skapelseSkulpturVänge 
Kyrkbyggaren i AkebäckSkulpturAkebäck 
Lejonporten i HablingboSkulpturHablingbo 
LejonskulpturenSkulpturEtelhem 
Mannens skapelseSkulpturVänge 
Mata hånnpelleSkulpturHejnum 
Matteus - änglamänniskanSkulpturSanda 
Medeltida föreställningarSkulpturLau 
Medeltida punkrockareSkulpturStenkyrka 
Nederstigen i dödsriket i BroSkulpturBro 
Predikstolen i MarteboSkulpturMartebo 
ProcessionskrucifixSkulpturTräkumla 
Relikkista från 1100-taletSkulpturLye 
Rumphuggen objektivitetSkulpturGammelgarn 
S:ta Brigida i BälSkulpturBäl 
Sakristiportalen i Väte kyrkaSkulpturVäte 
Salomes handSkulpturHalla 
Samband och kontinuitet, symbolerSkulpturHejnum 
Simson och DelilaSkulpturNorrlanda 
Skulpturer på kyrkan i HogränSkulpturHogrän 
Skördeundret i NärSkulpturNär 
Smärtornas man i HamraSkulpturHamra 
Soldater från 1300-talet i KällungeSkulpturKällunge 
Solsymbolen i Buttle kyrkaSkulpturButtle 
Spel och dobbelSkulpturKällunge 
Spelemän med nyckelharpa och fiddlaSkulpturKällunge 
Stackars JosefSkulpturLokrume 
Stefanos martyrium, stenandetSkulpturStenkyrka 
Stridselefanter på Hablingbo kyrkaSkulpturHablingbo 
Strumpor till allaSkulpturStenkumla 
Syndafallet i EkebySkulpturEkeby 
Säckpiparen i MarteboSkulpturMartebo 
Till väders i HejnumSkulpturHejnum 
Tranan i VamlingboSkulpturVamlingbo 
Triumfkrucifixet i LauSkulpturLau 
Triumfkrucifixet i VängeSkulpturVänge 
Triumfkrucifixet i Öja kyrkaSkulpturÖja 
TriumkrucifixetSkulpturAnga 
Triumkrucifixet i BarlingboSkulpturBarlingbo 
Tröskning på 1300-taletSkulpturKällunge 
Tuggmotstånd i bröden från BroSkulpturBro 
Tuppundret i VängeSkulpturVänge 
Tvivlaren i LauSkulpturLau 
Tänkaren i BursSkulpturBurs 
Tänkaren i HablingboSkulpturHablingbo 
Tänkaren i LyeSkulpturLye 
Tänkaren i MarteboSkulpturMartebo 
Tänkaren i NorrlandaSkulpturNorrlanda 
TörnutdragarenSkulpturTingstäde 
Underliga saker i GrötlingboSkulpturGrötlingbo 
Urim och ThumminSkulpturBunge 
Vad gör killen - överträdelsens barnSkulpturTingstäde 
Vad har han med sigSkulpturMartebo 
Var finns DjävulenSkulpturBro 
Vattenvarelsen i VängeSkulpturVänge 
Vem - Josef, Tor eller HägwaldSkulpturSjonhem 
Vem blir slukenSkulpturVänge 
Vem är det på Ganthems kyrkaSkulpturGanthem 
Vikingatida snirklar i VamlingboSkulpturVamlingbo 
ViklaumadonnanSkulpturViklau 
ÄnglavingarSkulpturVisby 
Är det nån i KällungeSkulpturKällunge 
ÖjamadonnanSkulpturÖja 
Överträdelsens barn i ButtleSkulpturButtle 
 
Slipningar vid Grauns klintSlipskårorLärbro 
Vad är skårornaSlipskårorStenkyrka 
 
Båticke i AngaStenrösenAnga 
 
Lickershamn badplatsStränderStenkyrka 
 
Mölnor träskTräskFårö 
 
Anga prästängeÄngenAnga 
EkebyängetÄngenStenkyrka 
Kräklingbo ängeÄngenKräklingbo 
Lummelunda kyrkängeÄngenLummelunda 
Mangsarve ängeÄngenEkeby 
Öja kyrkängÄngenÖja 
Östergarns prästängÄngenÖstergarn