text bild karta   info, a-ö

Sveriges Riksdag

North East West South

Riksdagsbeslut i korthet 

En utvecklad översiktsplanering

Betänkande 2019/20:CU7    2020-02-11... läs mer »

Hyresrätt m.m.

Betänkande 2019/20:CU9    2020-02-13... läs mer »

Ändringar i statens budget för 2020 - Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden

Betänkande 2019/20:FiU49    2020-02-13... läs mer »

Hemlig dataavläsning

Betänkande 2019/20:JuU19    2020-02-14... läs mer »

Riksrevisionens ledningsstruktur

Betänkande 2019/20:KU6    2020-02-14... läs mer »

Jakt och viltvård

Betänkande 2019/20:MJU6    2020-02-13... läs mer »

Skogspolitik

Betänkande 2019/20:MJU7    2020-02-13... läs mer »

Underskott i förhållande till elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2012-2015

Betänkande 2019/20:NU9    2020-02-13... läs mer »

Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro

Betänkande 2019/20:SfU13    2020-02-18... läs mer »

Riksrevisionens rapport om mörkertal inom bostadstillägget

Betänkande 2019/20:SfU14    2020-02-14... läs mer »

Riksrevisionens rapport om Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete

Betänkande 2019/20:UU13    2020-02-13... läs mer »

Återkoppling vid rapportering om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism och vissa andra frågor

Betänkande 2019/20:FiU32    2020-02-06... läs mer »

Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

Betänkande 2019/20:FöU8    2020-02-07... läs mer »

Riksrevisionens rapport om styrningen av rättskedjan

Betänkande 2019/20:JuU14    2020-02-06... läs mer »

Samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper i krissituationer

Betänkande 2019/20:JuU18    2020-02-06... läs mer »

Äldrefrågor

Betänkande 2019/20:SoU4    2020-02-10... läs mer »

Riksrevisionens rapport om diskrimineringslagens krav på lönekartläggning

Betänkande 2019/20:AU5    2020-01-30... läs mer »