text bild karta   info, a-ö

Sveriges Riksdag

North East West South

Riksdagsbeslut i korthet 

Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur och idrott samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Betänkande 2020/21:FiU49    2021-04-20... läs mer »

Kemikaliepolitik

Betänkande 2020/21:MJU14    2021-04-08... läs mer »

Grundläggande om utbildning

Betänkande 2020/21:UbU12    2021-03-25... läs mer »

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

Betänkande 2020/21:UbU16    2021-04-21... läs mer »

Internationella försvarssamarbeten

Betänkande 2020/21:UFöU5    2021-04-16... läs mer »

Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

Betänkande 2020/21:AU10    2021-03-25... läs mer »

Arbetsrätt

Betänkande 2020/21:AU8    2021-03-26... läs mer »

Integration

Betänkande 2020/21:AU9    2021-03-25... läs mer »

Arbetskraftsinvandring

Betänkande 2020/21:SfU18    2021-04-09... läs mer »

Migration och asylpolitik

Betänkande 2020/21:SfU20    2021-04-09... läs mer »

Företag, kapital och fastighet

Betänkande 2020/21:SkU19    2021-03-31... läs mer »

Mervärdesskatt

Betänkande 2020/21:SkU21    2021-03-29... läs mer »

Anpassning av lagen om omställningsstöd

Betänkande 2020/21:SkU36    2021-04-09... läs mer »

Lärare och elever

Betänkande 2020/21:UbU11    2021-03-25... läs mer »

Inkomstskatt

Betänkande 2020/21:SkU18    2021-03-29... läs mer »

Punktskatt

Betänkande 2020/21:SkU20    2021-03-29... läs mer »

Skatteförfarande och folkbokföring

Betänkande 2020/21:SkU22    2021-03-30... läs mer »