text bild karta   info, a-ö

Sveriges Riksdag

North East West South

Riksdagsbeslut i korthet 

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Betänkande 2021/22:FiU2    2021-12-14... läs mer »

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Betänkande 2021/22:FiU3    2021-12-10... läs mer »

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Betänkande 2021/22:FiU4    2021-12-14... läs mer »

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Betänkande 2021/22:FiU5    2021-12-10... läs mer »

Utgiftsområde 8 Migration

Betänkande 2021/22:SfU4    2021-12-10... läs mer »

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Betänkande 2021/22:SoU1    2021-12-09... läs mer »

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Betänkande 2021/22:UbU2    2021-12-10... läs mer »

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Betänkande 2021/22:AU2    2021-12-14... läs mer »

Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

Betänkande 2021/22:AU6    2021-12-09... läs mer »

Förstärkt skydd för väljare vid röstmottagning

Betänkande 2021/22:KU6    2021-12-09... läs mer »

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Betänkande 2021/22:MJU1    2021-12-08... läs mer »

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Betänkande 2021/22:NU1    2021-12-09... läs mer »

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Betänkande 2021/22:SfU1    2021-12-10... läs mer »

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Betänkande 2021/22:AU1    2021-12-07... läs mer »

En möjlighet för vissa försäkringsföreningar att tillämpa anpassade rörelseregler

Betänkande 2021/22:FiU35    2021-12-09... läs mer »

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Betänkande 2021/22:MJU2    2021-12-03... läs mer »

Kommissionens meddelande om en ny EU-skogsstrategi för 2030

Betänkande 2021/22:MJU8    2021-12-07... läs mer »