text bild karta   info, a-ö

Sveriges Riksdag

North East West South

Riksdagsbeslut i korthet 

Riksrevisionens rapport om effektiviteten i förmedlingsverksamheten

Betänkande 2020/21:AU3    2020-10-15... läs mer »

ILO:s hundraårsdeklaration för framtidens arbetsliv

Betänkande 2020/21:AU4    2020-10-15... läs mer »

Tillfällig ändring i Första-Fjärde AP-fondens placeringsregler med anledning av covid-19

Betänkande 2020/21:FiU12    2020-10-15... läs mer »

Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersfinansiering

Betänkande 2020/21:FiU29    2020-10-15... läs mer »

Medgivande för Riksbanken att ge kredit till IMF

Betänkande 2020/21:FiU31    2020-10-15... läs mer »

Riksrevisorns årliga rapport 2020

Betänkande 2020/21:FiU9    2020-10-15... läs mer »

En effektivare kommunal räddningstjänst

Betänkande 2020/21:FöU3    2020-10-16... läs mer »

En moderniserad radio- och tv-lag

Betänkande 2020/21:KU3    2020-10-14... läs mer »

Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet

Betänkande 2020/21:KU4    2020-10-08... läs mer »

Kommissionens vitbok om utländska subventioner på den inre marknaden

Betänkande 2020/21:NU8    2020-10-16... läs mer »

Riksrevisionens rapport om RUT-avdraget

Betänkande 2020/21:SkU2    2020-10-15... läs mer »

Delegationsbestämmelser för Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden och några ändringar i fråga om informationsutbyte på skatteområdet

Betänkande 2020/21:SkU4    2020-10-14... läs mer »

Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden – regional skattereduktion

Betänkande 2020/21:SkU6    2020-10-20... läs mer »

Skärpta regler avseende hanteringen av sprängämnesprekursorer

Betänkande 2020/21:FöU2    2020-10-01... läs mer »

Granskning av meddelande om en handlingsplan för rättvis och enkel beskattning till stöd för återhämtningsstrategin

Betänkande 2020/21:SkU15    2020-10-09... läs mer »

Utvidgad förundersökningsrätt för Tullverket

Betänkande 2020/21:JuU2    2020-09-24... läs mer »

Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten - regler, tillämpning och tillsyn

Betänkande 2020/21:UbU3    2020-09-14... läs mer »