text bild karta   info, a-ö

Sveriges Riksdag

North East West South

Riksdagsbeslut i korthet 

Mer träffsäkra krisstöd för företag för att möta coronapandemins konsekvenser

Betänkande 2020/21:FiU38    2021-01-21... läs mer »

Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv

Betänkande 2020/21:JuU11    2021-01-21... läs mer »

Säkerhetsprövning av domare och några andra frågor som rör Domarnämnden

Betänkande 2020/21:JuU12    2020-12-10... läs mer »

Tillträdesförbud till butik och förstärkt straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet

Betänkande 2020/21:JuU13    2021-01-21... läs mer »

En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder

Betänkande 2020/21:JuU8    2021-01-15... läs mer »

Konkurrensverkets befogenheter

Betänkande 2020/21:NU10    2021-01-21... läs mer »

Tullfrågor och Tullverkets utökade möjligheter att besluta om postspärrar

Betänkande 2020/21:SkU12    2021-01-22... läs mer »

Cykelfrågor

Betänkande 2020/21:TU3    2020-12-28... läs mer »

Yrkestrafik och taxi

Betänkande 2020/21:TU2    2020-12-30... läs mer »

Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

Betänkande 2020/21:TU5    2021-01-19... läs mer »

Yttrandefrihet

Betänkande 2020/21:UU7    2021-01-15... läs mer »

En tillfällig covid-19-lag

Betänkande 2020/21:SoU23    2021-01-07... läs mer »

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Betänkande 2020/21:FiU2    2020-12-10... läs mer »

Sveriges genomförande av Agenda 2030

Betänkande 2020/21:FiU28    2020-12-10... läs mer »

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Betänkande 2020/21:FiU3    2020-12-10... läs mer »

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Betänkande 2020/21:FiU4    2020-12-10... läs mer »

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Betänkande 2020/21:FiU5    2020-12-10... läs mer »