text bild karta   info, a-ö

Sveriges Riksdag

North East West South

Riksdagsbeslut i korthet 

Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden

Betänkande 2019/20:AU13    2020-05-14... läs mer »

Extra ändringsbudget för 2020 - Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Betänkande 2019/20:FiU60    2020-06-02... läs mer »

Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning

Betänkande 2019/20:JuU21    2020-05-29... läs mer »

Vapenfrågor

Betänkande 2019/20:JuU33    2020-05-29... läs mer »

Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang

Betänkande 2019/20:SkU14    2020-05-27... läs mer »

Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning

Betänkande 2019/20:SoU16    2020-05-28... läs mer »

Covid-19 och ändringar i smittskyddslagen

Betänkande 2019/20:SoU19    2020-05-28... läs mer »

Vistelsekommuners ansvar för socialtjänstinsatser

Betänkande 2019/20:SoU24    2020-05-28... läs mer »

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2019

Betänkande 2019/20:UbU18    2020-05-28... läs mer »

Vitbok om artificiell intelligens

Betänkande 2019/20:UbU20    2020-05-28... läs mer »

Komvux för stärkt kompetensförsörjning

Betänkande 2019/20:UbU22    2020-05-28... läs mer »

Förutsättningar för etableringsjobb och vissa frågor om kontroll inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Betänkande 2019/20:AU12    2020-05-14... läs mer »

Några fastighetsrättsliga frågor

Betänkande 2019/20:CU20    2020-05-20... läs mer »

Rättelse i lagen om näringsförbud

Betänkande 2019/20:FiU58    2020-05-19... läs mer »

Extra ändringsbudget för 2020 - Anpassningar av reglerna om stöd vid korttidsarbete och tillfälliga anstånd samt ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket m.m. med anledning av coronaviruset

Betänkande 2019/20:FiU59    2020-05-26... läs mer »

Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

Betänkande 2019/20:JuU23    2020-05-14... läs mer »

Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet

Betänkande 2019/20:JuU24    2020-05-14... läs mer »