text bild karta   info, a-ö

Sveriges Riksdag

North East West South

Riksdagsbeslut i korthet 

Tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagen

Betänkande 2019/20:JuU2    2019-09-26... läs mer »

Riksrevisionens rapport om statens vägledning av kommunal tillsyn

Betänkande 2019/20:MJU3    2019-09-26... läs mer »

Ändring i det nordiska skatteavtalet

Betänkande 2019/20:SkU2    2019-09-26... läs mer »

Genomförande av direktivet om skattetvistlösningsmekanismer inom EU

Betänkande 2019/20:SkU3    2019-09-27... läs mer »

Genomförande av EU:s reviderade direktiv om säkerhet ombord på passagerarfartyg

Betänkande 2019/20:TU2    2019-09-20... läs mer »

Genomförande av EU:s direktiv om arbete ombord på fiskefartyg

Betänkande 2019/20:TU3    2019-09-24... läs mer »

Riksrevisionens rapport om jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken

Betänkande 2018/19:AU14    2019-06-14... läs mer »

ILO:s rekommendation om sysselsättning och anständigt arbete för fred och motståndskraft

Betänkande 2018/19:AU15    2019-06-14... läs mer »

Datalagring vid brottsbekämpning - anpassningar till EU-rätten

Betänkande 2018/19:JuU27    2019-06-12... läs mer »

Polisens tillgång till underrättelser från Försvarets radioanstalt

Betänkande 2018/19:JuU28    2019-06-11... läs mer »

Vapenfrågor

Betänkande 2018/19:JuU29    2019-06-11... läs mer »

Beskattning av uthyrning av vårdpersonal

Betänkande 2018/19:SkU25    2019-06-17... läs mer »

Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018

Betänkande 2018/19:UU8    2019-01-01... läs mer »

Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år

Betänkande 2018/19:AU12    2019-06-04... läs mer »

Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

Betänkande 2018/19:AU13    2019-06-13... läs mer »

Fler tillval för hyresgäster

Betänkande 2018/19:CU18    2019-06-07... läs mer »

Aktivitetsgrad i fondförvaltning

Betänkande 2018/19:FiU19    2019-06-14... läs mer »