text bild karta   info, a-ö

Sveriges Riksdag

North East West South

Riksdagsbeslut i korthet 

Ökad transparens för stora företags skattebetalningar

Betänkande 2022/23:CU19    2023-05-10... läs mer »

Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

Betänkande 2022/23:JuU21    2023-05-11... läs mer »

Avskaffat krav på tillstånd för offentlig danstillställning på plats som inte är offentlig

Betänkande 2022/23:JuU22    2023-05-11... läs mer »

Effektivare åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online

Betänkande 2022/23:JuU24    2023-05-11... läs mer »

Kultur för alla

Betänkande 2022/23:KrU8    2023-05-08... läs mer »

Skogspolitik

Betänkande 2022/23:MJU15    2023-05-12... läs mer »

Riksrevisionens rapport om spårbyte i migrationsprocessen – kontroller och uppföljning

Betänkande 2022/23:SfU13    2023-05-16... läs mer »

Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd

Betänkande 2022/23:SfU18    2023-05-16... läs mer »

Företag, kapital och fastighet

Betänkande 2022/23:SkU12    2023-04-27... läs mer »

Prioriteringar inom hälso- och sjukvården

Betänkande 2022/23:SoU13    2023-04-18... läs mer »

En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke

Betänkande 2022/23:SoU26    2023-05-17... läs mer »

Vägtrafik- och fordonsfrågor

Betänkande 2022/23:TU10    2023-05-12... läs mer »

Högskolan

Betänkande 2022/23:UbU10    2023-04-28... läs mer »

Spelfrågor

Betänkande 2022/23:KrU7    2023-05-09... läs mer »

Övergripande miljöfrågor

Betänkande 2022/23:MJU13    2023-05-03... läs mer »

Fiskeripolitik

Betänkande 2022/23:MJU14    2023-05-04... läs mer »

Näringspolitik

Betänkande 2022/23:NU16    2023-05-05... läs mer »