text bild karta   info, a-ö

Sveriges Riksdag

North East West South

Riksdagsbeslut i korthet 

Förlängd anmälningstid för avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete

Betänkande 2019/20:SkU28    2020-06-29... läs mer »

Särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19

Betänkande 2019/20:SoU26    2020-06-26... läs mer »

Extra ändringsbudget för 2020 - Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Betänkande 2019/20:FiU62    2020-06-22... läs mer »

Subsidiaritetsprövning av kommissionens ändrade förslag till beslut om Europeiska unionens egna medel

Betänkande 2019/20:FiU63    2020-06-22... läs mer »

Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd

Betänkande 2019/20:NU20    2020-06-30... läs mer »

Större komplementbyggnader

Betänkande 2019/20:CU22    2020-06-11... läs mer »

Riksrevisionens rapport om konsumentskyddet på det finansiella området

Betänkande 2019/20:CU24    2020-06-12... läs mer »

Riksrevisionens rapporter om stödet till kommuner för ökat bostadsbyggande och om stöd till renovering och energieffektivisering

Betänkande 2019/20:CU25    2020-06-12... läs mer »

Årsredovisning för staten 2019

Betänkande 2019/20:FiU30    2020-06-11... läs mer »

Extra ändringsbudget för 2020 - Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Betänkande 2019/20:FiU61    2020-06-16... läs mer »

Redovisning av skatteutgifter 2020

Betänkande 2019/20:SkU19    2020-06-11... läs mer »

Skatteförfarande och folkbokföring

Betänkande 2019/20:SkU24    2020-06-12... läs mer »

Vissa ändringar i avfallsskattelagen

Betänkande 2019/20:SkU25    2020-06-11... läs mer »

En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Betänkande 2019/20:SoU25    2020-06-16... läs mer »

Riksrevisionens rapport om resurseffektivitet och produktivitet vid Sveriges lärosäten i nordisk jämförelse

Betänkande 2019/20:UbU21    2020-06-05... läs mer »

Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad

Betänkande 2019/20:UbU23    2020-06-08... läs mer »

Mer likabehandling och ett stärkt skydd vid utstationering

Betänkande 2019/20:AU14    2020-06-05... läs mer »