text bild karta   info, a-ö

Sveriges Riksdag

North East West South

Riksdagsbeslut i korthet 

Ändringar i statens budget för 2020 - Anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, med anledning av coronaviruset

Betänkande 2019/20:FiU53    2020-03-24... läs mer »

Företag, kapital och fastighet

Betänkande 2019/20:SkU21    2020-03-20... läs mer »

Mervärdesskatt

Betänkande 2019/20:SkU23    2020-03-19... läs mer »

Arbetsrätt

Betänkande 2019/20:AU8    2020-03-18... läs mer »

Tydligare regler vid konsumentavtal

Betänkande 2019/20:CU19    2020-03-20... läs mer »

Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor

Betänkande 2019/20:FiU36    2020-03-19... läs mer »

Presentation av betalningssätt vid marknadsföring av betaltjänster online

Betänkande 2019/20:FiU37    2020-03-19... läs mer »

Ersättningsbeloppet i insättningsgarantin och vissa andra frågor

Betänkande 2019/20:FiU38    2020-03-19... läs mer »

Näringspolitik

Betänkande 2019/20:NU12    2020-03-19... läs mer »

Regional tillväxtpolitik

Betänkande 2019/20:NU13    2020-03-19... läs mer »

Extra ändringsbudget för 2020 - Kreditgarantier till flygföretag med anledning av coronaviruset

Betänkande 2019/20:FiU52    2020-03-18... läs mer »

Grundläggande frågor om utbildning

Betänkande 2019/20:UbU11    2020-03-13... läs mer »

Högskolan

Betänkande 2019/20:UbU15    2020-03-11... läs mer »

Lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid

Betänkande 2019/20:UbU25    2020-03-19... läs mer »

Kommissionens arbetsprogram 2020 och kommissionens meddelande om konferensen om Europas framtid

Betänkande 2019/20:UU5    2020-03-13... läs mer »

Konsumenträtt

Betänkande 2019/20:CU14    2020-03-13... läs mer »

Hushållningen med mark- och vattenområden

Betänkande 2019/20:CU15    2020-03-12... läs mer »