text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

FHM - hälsoskydd och miljöhälsa 

Ny tillsynsvägledning om temperatur inomhus

Folkhälsomyndigheten publicerar nu en ny tillsynsvägledning om temperatur inomhus. En förändring jämfört med tidigare är att de nya allmänna råden har ett större fokus på höga temperaturer.... läs mer »

Allt fler störs av buller och dålig inomhusmiljö

Miljöfaktorer både inomhus och utomhus kan påverka människors hälsa. En stor enkät från Folkhälsomyndigheten visar att allt fler upplever besvär som trötthet, huvudvärk och sömnsvårigheter…... läs mer »

Ny vägledning om inomhusmiljö i bostäder ska stötta kommunernas tillsynsarbete

Många människor upplever hälsorelaterade besvär på grund av sin inomhusmiljö. Folkhälsomyndigheten har därför tagit fram en ny vägledning och stödmaterial som ska hjälpa kommunerna i arbetet med…... läs mer »

Vistelse i naturmiljö positivt för barns hälsa

Natur och biologisk mångfald har positiva hälsofrämjande effekter för barns hälsa. Det visar en ny forskningssammanställning som tagits fram på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.... läs mer »

Nu införs anmälningsplikt för kyltorn

Regeringen har beslutat att införa anmälningsplikt för kyltorn för att förebygga risken för spridning av legionella. De nya bestämmelserna införs den 1 februari 2024 och innebär att verksamheter blir skyldiga att…... läs mer »

Miljöhälsoenkät 2023 skickas ut för att kartlägga hur befolkningens hälsa påverkas av miljön

Nu skickas Miljöhälsoenkät 2023 ut för att kartlägga hur Sveriges vuxna befolkning påverkas av den miljö som man bor och lever i. Deltagarna i undersökningen får bland annat svara på om de besväras av inomhusmiljön hemma, oroas av klimatförändringen eller…... läs mer »

Uppdaterad vägledning blir ett viktigt stöd vid tillsyn av inomhusmiljön i skolor och förskolor

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat tillsynsvägledningen om hälsoskydd i skolor och förskolor. Vägledningen är tänkt att stärka tillsynsmyndigheterna och hjälpa de som ansvarar för verksamheterna.... läs mer »