text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

FHM - smittskydd och sjukdomar 

Nya rekommendationer till personer som varit i Norge

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som reser in i Sverige från Norge, eller som nyligen har varit i Norge, att testa sig för covid-19 och undviker kontakt med andra.

... läs mer »

Nya rekommendationer för resenärer som varit i Brasilien

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som reser in i Sverige, och som har varit i Brasilien, testar sig för covid-19 och undviker kontakt med andra.

... läs mer »

Gradvis återgång till närundervisning på gymnasiet

Öppna skolor och tillgång till fritidsaktiviteter stärker hälsan hos barn och unga under pandemin. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att gymnasiet gradvis återgår till undervisning på plats i skolornas lokaler. Folkhälsomyndigheten anser också att barn och unga ska kunna delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter både inomhus och utomhus.

... läs mer »

Uppdaterad statistik för vaccinationer mot covid-19, 19 januari 2021

Folkhälsomyndigheten har nu fått in ytterligare data från regionerna om antalet vaccinerade i Sverige. Ingen region har rapporterat problem med genomförandet av vaccinationerna.

... läs mer »

Sverige får färre vaccindoser än utlovat

Sverige kommer från och med nästa vecka och en tid framöver att få färre leveranser av Pfizers vaccin mot covid-19 än planerat. Den första veckan rör det sig om ungefär 25 procent färre vaccindoser. Men regionerna rekommenderas inte att spara på några doser.

... läs mer »

Uppdaterad statistik om vaccinationer mot covid-19

Folkhälsomyndigheten har nu fått in de första rapporterna om antalet vaccinerade i Sverige. Ingen region har rapporterat problem med genomförandet av vaccinationerna.

... läs mer »

Statistik om vaccinationer mot covid-19

Folkhälsomyndigheten inväntar ytterligare data från Sveriges 21 regioner för antalet vaccinerade mot covid-19. Statistik kommer därför tidigast nästa vecka. Ingen region har rapporterat problem med genomförandet av vaccinationerna.

... läs mer »

Butiker, gym och köpcentrum måste begränsa antalet besökare

Folkhälsomyndigheten har beslutat föreskrifter som ansluter till den så kallade pandemilagen. Bland annat får butiker, gym och köpcentrum nya förhållningsregler. Verksamheter som bryter mot reglerna riskerar vite och i sista hand stängning.

... läs mer »

Undvik smittspridning i högstadieskolorna

Inför vårterminen 2021 uppmanar Folkhälsomyndigheten landets högstadieskolor att förstärka det förebyggande arbetet mot smittspridning gällande covid-19. Huvudmännen får ytterligare ett verktyg i arbetet när regeringen fattar beslut om möjlighet till distans- och fjärrundervisning för högstadiet.

... läs mer »

Gymnasieskolan fortsätter med distansundervisning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att landets gymnasieskolor fortsätter med fjärr- eller distansundervisning till och med den 24 januari 2021.

... läs mer »

Vaccinering för viss vårdpersonal kan tidigareläggas

På grund av hög vårdbelastning kan regionernas vaccinering mot covid-19 behöva tidigareläggas för viss vårdpersonal. Men vaccineringen bör ske parallellt med att boende och personal i den kommunala omsorgen vaccineras.

... läs mer »

Nya fall konstaterade av de brittiska och sydafrikanska virusvarianterna

Ett antal fall av de nya virusvarianterna från Storbritannien och Sydafrika har upptäckts i Sverige. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och rapporterar nya konstaterade fall på tisdagar.

... läs mer »

Fyra nya fall av den brittiska virusvarianten påvisade i Sverige

Ytterligare fyra fall av den variant av covid-19 som rapporterats från Storbritannien, har nu upptäckts. I Sverige har analysarbetet intensifierats, och att fler fall skulle upptäckas var inte oväntat.

... läs mer »

Försök till bedrägeri mot äldre

Folkhälsomyndigheten har fått information om att det i några fall förekommit försök att lura privatpersoner genom att använda myndighetens namn.

... läs mer »

Munskydd i kollektivtrafiken från den 7 januari

Från och med den 7 januari 2021 rekommenderas munskydd i kollektivtrafiken klockan 7–9 samt 16–18 vardagar, i hela landet.

... läs mer »

Alla över 70 står näst på tur för vaccin mot covid-19

Personer som är 70 år och äldre rekommenderas få tillgång till vaccin mot covid-19 när den andra fasen i vaccinationsinsatserna inleds. Folkhälsomyndigheten redovisar nu nästa steg i prioriteringsarbetet.

... läs mer »

Vaccinationerna i Sverige har inletts

Nu har de första doserna vaccin till skydd mot covid-19 getts i Sverige, och vaccinationsarbetet är igång. Under veckan väntas regionerna få påfyllning med nya doser.

... läs mer »