text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

FHM - alla nyheter 

Fortsätt arbeta hemma om det finns möjlighet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som har möjlighet att arbeta hemma fortsätter med det även under hösten. Detta bidrar till minskad trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlättar för de som måste ta sig till arbetet.

... läs mer »

Ny undersökning för att mäta förekomsten av covid-19 i Sverige

Folkhälsomyndigheten genomför nu en tredje nationell undersökning för att mäta förekomsten av covid-19 i Sverige. Undersökningen görs bland cirka 4 000 personer som är slumpvis utvalda från en deltagarpanel.

... läs mer »

Världshepatitdagen 2020

Världshälsoorganisationen WHO har utsett den 28 juli till Världshepatitdagen, för att årligen globalt uppmärksamma virala hepatiter som ett folkhälsoproblem.

... läs mer »

Ny vägledning för smittspårning av covid-19

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en ny vägledning till stöd för hälso- och sjukvårdsregionernas smittspårningsarbete.

... läs mer »

Vägledning för bedömning av immunitet efter infektion med covid-19

Folkhälsomyndigheten har nu tagit fram en vägledning som gör det tydligt vilka som bedöms ha någon form av immunitet mot covid-19, och vad det innebär för hur man kan ha nära kontakt med andra. Vägledningen riktar sig till regioner och kommuner.

... läs mer »

Scenarier för smittspridning av covid-19

Folkhälsomyndigheten har tagit fram scenarier för hur smittspridningen av covid-19 i Sverige skulle kunna se ut det kommande året. Scenarierna är ett regeringsuppdrag och ska utgöra underlag för myndigheternas planeringsarbete.

... läs mer »

Ny undersökning visar att många oroas för konsekvenserna av covid-19

De flesta tycker att de har ett bra allmäntillstånd under pandemin. Samtidigt oroas många över konsekvenserna av covid-19 och en del äldre personer är oroliga för att inte få vård om de behöver det. Det visar Folkhälsomyndighetens senaste undersökning om folkhälsan under pandemin.

... läs mer »

Laboratorienätverk inom mikrobiologi (SLIM) får fortsatt förtroende

Sveriges 21 regioner och Folkhälsomyndigheten har beslutat att verksamheten vid Svenskt laboratorienätverk inom mikrobiologi (SLIM) och 37 nationella referenslaboratorier för klinisk mikrobiologi fortsätter ytterligare fem år.

... läs mer »

Vissa riskgrupper kan få sjukpenning i förebyggande syfte

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de riskgrupper som anges i den nya förordningen om sjukpenning i förebyggande syfte avstår från förvärvsarbete utanför hemmet. Det innebär dock inte att alla som tillhör riskgrupperna automatiskt har rätt till sjukpenning.

... läs mer »

Ovanligt kort säsong för influensa och vinterkräksjuka

Åtgärderna för att minska smittspridningen av covid-19 ledde till att den gångna säsongen för influensa, vinterkräksjuka och RS-virus avstannade ovanligt tidigt. För dessa sjukdomar blev säsongen 2019-20 mild, visar Folkhälsomyndighetens sammanställning.

... läs mer »

Nya föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Föreskrifterna ska hjälpa caféer och restauranger att motverka spridning av covid-19.

... läs mer »

Rökfria miljöer bidrar till bättre folkhälsa

Den 1 juli har det gått ett år sedan rökförbud infördes på allmänna platser utomhus, som lekplatser, idrottsanläggningar och uteserveringar. En undersökning som Folkhälsomyndigheten låtit göra, tyder på att många känner till att fler rökfria miljöer kan bidra till förbättrad folkhälsa.

... läs mer »

Ny restauranglag ska bidra till minskad spridning av covid-19

Den 1 juli 2020 träder en ny lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen i kraft. Det innebär att serveringsställen såsom restauranger, barer och caféer enligt lag får ansvar för att vidta åtgärder för att förhindra spridning av covid-19.

... läs mer »

Så kan resultat från antikroppstester användas

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sin vägledning för antikroppspåvisning vid covid-19. Vägledningen tydliggör vad ett positivt antikroppstest bedöms innebära för individen, bland annat att personer över 70 år och personer som tillhör en riskgrupp kan umgås med familj och nära vänner i större utsträckning.

... läs mer »

Covid-19 inom olika yrkesgrupper

Förekomst av sjukdomsfall i covid-19 i Sverige skiljer sig åt mellan yrkesgrupper i befolkningen. Det visar en genomgång som Folkhälsomyndigheten har gjort.

... läs mer »

Stor majoritet har anpassat sitt beteende under pandemin

Undersökningar som Folkhälsomyndigheten gjort under våren visar att över 80 procent av befolkningen anpassat sitt vardagsliv under pandemin för att minska risken för smittspridning.

... läs mer »

Första resultaten om antikroppar efter genomgången covid-19 hos blodgivare

De första antikroppsanalyserna för påvisning av genomgången covid-19 hos blodgivare visar att andelen blodgivare med antikroppar förändrades från 1,6 procent till 5,0 procent under en period på sex veckor.

... läs mer »