text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

FHM - alla nyheter 

Beslut om skärpta allmänna råd i Stockholms län, Västra Götalands län och Östergötlands län

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkarna i Stockholm, Västra Götaland och Östergötland, fattat beslut om skärpta allmänna råd.

... läs mer »

De skärpta allmänna råden för Uppsala län förlängs

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om att förlänga de skärpta allmänna råden till och med den 17 november.

... läs mer »

Beslut om skärpta allmänna råd i Skåne län

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkaren i Region Skåne, fattat beslut om skärpta allmänna råd. De som vistas i Skåne län uppmanas nu att undvika kollektivtrafik och att avstå från att vistas i butiker och köpcentrum.

... läs mer »

Viktigt att alla tar ansvar när allmänna råd ändras för personer som är 70 år och äldre

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra. Orsaken är bland annat att vissa grupper drabbats av sämre psykisk hälsa. Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av covid-19.

... läs mer »

Beslut om skärpta allmänna råd i Uppsala län

Folkhälsomyndigheten har, i samråd med bland annat smittskyddsläkaren i region Uppsala, fattat beslut om skärpta allmänna råd. De som vistas i Uppsala län uppmanas nu i möjligaste mån bara umgås med dem man bor tillsammans med.

... läs mer »

Uppdaterade rekommendationer för PCR-provtagning av pågående infektion i covid-19

Efter en litteraturgenomgång har Folkhälsomyndigheten tagit fram en sammanställning om provtagningsområdets betydelse för att påvisa infektion med covid-19. För egenprovtagning rekommenderar Folkhälsomyndigheten en kombination av provtagning från näsa och hals samt saliv. När prov tas av hälso- och sjukvårdspersonal rekommenderas i första hand provtagning av nasofarynx, det vill säga området bakom näsan.

... läs mer »

Lokala allmänna råd vid utbrott av covid-19

För att underlätta bekämpningen av lokala utbrott av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om allmänna råd som ska kunna gälla under en begränsad tid inom ett geografiskt avgränsat område. Råden innebär fler åtgärder än de råd som gäller utanför det utpekade området.

... läs mer »

Barnvaccinationsprogrammet stabilt under pandemin

Covid-19-pandemin har påverkat vaccinationsprogram i många länder och WHO befarar att flera miljoner barn blir ovaccinerade. Men i Sverige har barnvaccinationsprogrammet fortsatt att fungera väl, visar en analys som Folkhälsomyndigheten gjort.

... läs mer »

Personer som bor med smittade av covid-19 ska betraktas som möjliga fall

Personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler.

... läs mer »

En god, jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell strategi för en god, jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i befolkningen.

... läs mer »

Folkhälsomyndigheten söker läkare för att följa spridningen av covid-19 och influensa

Folkhälsomyndigheten följer noggrant spridningen av covid-19 och influensa i landet. Ett enkelt näsprov kan bidra till att övervaka sjukdomarna. Nu söker myndigheten läkare som vill hjälpa till.

... läs mer »

Alla har ett stort ansvar för att minimera smittspridning när besöksförbudet upphör

Det tillfälliga besöksförbudet inom äldreomsorgen upphör att gälla från och med den 1 oktober. Folkhälsomyndigheten har tagit fram information som stöd för verksamheterna och för anhöriga om hur man kan bidra till att minimera smittspridning.

... läs mer »

Undersökning om hur covid-19 påverkat befolkningens hälsa och spel om pengar

Folkhälsomyndigheten genomför nu en undersökning som skickas ut till 6 000 personer i Sverige. Syftet är att undersöka hur förändringar i samhället på grund av covid-19 har påverkat människors hälsa och spel om pengar.

... läs mer »

Flera utbrott av covid-19 inom idrottslag och i samband med tävlingar

Efter utbrott av covid-19 i sportsammanhang påminner Folkhälsomyndigheten om att det är viktigt att utövare och arrangörer följer de allmänna råd och riktlinjer som finns. Samtidigt ser vi en ökning av fall i flera regioner som drabbar även äldre vuxna.

... läs mer »

Tillgången till narkotika är fortsatt hög i Europa

Omkring 1,3 miljoner narkotikabeslag rapporterades i Europa under 2018, och det som oftast beslagtogs var cannabis. Det visar en ny europeisk rapport. Kokainbeslagen var större än någonsin tidigare och mängden beslagtaget heroin nästan dubblerades jämfört med år 2017, vilket tros spegla en ökad tillgång på narkotikamarknaden.

... läs mer »

Resultat från undersökning för att mäta förekomsten av covid-19 på Campus Umeå

Mycket låg förekomst av covid-19 bland studenter och medarbetare på Campus Umeå vid höstens terminsstart visar ny undersökning.

... läs mer »

Svenska barn har fortsatt starkt vaccinationsskydd

Hela 97 procent av landets tvååringar har ett gott skydd mot svåra sjukdomar och anslutningen till det nationella vaccinationsprogrammet för barn är fortsatt hög. Dessutom ökar antalet flickor som vaccineras mot HPV, visar Folkhälsomyndighetens och Läkemedelsverkets gemensamma årsrapport för 2019.

... läs mer »