text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

FHM - alla nyheter 

Kikhosta ökar i Sverige

Antalet rapporterade fall av kikhosta ökar i Sverige efter att ha legat på låga nivåer sedan år 2020. För de yngsta barnen kan kikhosta vara en livshotande sjukdom. Det är viktigt att förebygga kikhosta genom att…... läs mer »

Remissförslag respektive vägledning för vaccination mot vattkoppor och bältros

Folkhälsomyndigheten konstaterar att vattkoppor uppfyller kriterierna för nationellt vaccinationsprogram, och ett förslag går nu ut på remiss till berörda instanser. Myndigheten har även tagit fram en vägledning om…... läs mer »

Vart femte dödsfall under 65 år kan kopplas till bruk av alkohol, narkotika eller tobaksrökning

En av fem personer som dog i förtid under år 2022 hade minst en dödsorsak som kunde kopplas till bruk av alkohol, narkotika eller tobaksrökning. Det visar Folkhälsomyndighetens årliga uppföljning om tillgång, bruk…... läs mer »

Europeisk undersökning ska ge kunskap om narkotika och dopningsmedel i Sverige

Under maj och juni pågår en europeisk webbundersökning för att få en bild av hur narkotika används i Sverige och Europa. I Sverige ingår även frågor om dopningsmedel. Undersökningen genomförs av…... läs mer »

25-årsjubileum för Stramadagen om Sveriges banbrytande arbete mot antibiotikaresistens

Den 15 maj hölls den 25:e Stramadagen i Stockholm med Folkhälsomyndigheten och Strama. Detta för att uppmärksamma Stramas viktiga del i det svenska arbetet mot antibiotikaresistens. Med anledning av jubileet närvarade Hennes Kungliga…... läs mer »

Stora skillnader mellan regionerna i andelen äldre vaccinerade mot covid-19

Vaccinationstäckningen hos äldre varierar stort i landets olika regioner. Effektiv informationspridning, god tillgänglighet till vaccination, enkla bokningsförfaranden och personliga kallelser är faktorer som påverkar positivt.... läs mer »

Ny tillsynsvägledning om temperatur inomhus

Folkhälsomyndigheten publicerar nu en ny tillsynsvägledning om temperatur inomhus. En förändring jämfört med tidigare är att de nya allmänna råden har ett större fokus på höga temperaturer.... läs mer »

Stor andel vårdrelaterade infektioner på svenska sjukhus jämfört med andra EU-länder

Sverige har den fjärde högsta förekomsten av vårdrelaterade infektioner i Europa, enligt en ny rapport från ECDC. Förekomsten av antibiotikaresistens i de vårdrelaterade infektionerna är låg jämfört…... läs mer »

Folkhälsomyndigheten föreslår att 11 substanser klassificeras som narkotika eller hälsofarlig vara

Folkhälsomyndigheten föreslår att regeringen ska klassificera nio substanser som narkotika och två substanser som hälsofarlig vara.... läs mer »

Utbrott av mpox i Stockholm utreds

Ett pågående utbrott av mpox utreds av hälso- och sjukvården och den regionala smittskyddsenheten i Stockholm med stöd av Folkhälsomyndigheten. Personer med ökad risk för att smittas med mpox rekommenderas även…... läs mer »

Folkhälsoarbetet ser olika ut i landet

Förutsättningarna för att arbeta med folkhälsa skiljer sig åt mellan olika kommuner, regioner och länsstyrelser. Det visar en kartläggning som Folkhälsomyndigheten genomfört.... läs mer »

Allt fler störs av buller och dålig inomhusmiljö

Miljöfaktorer både inomhus och utomhus kan påverka människors hälsa. En stor enkät från Folkhälsomyndigheten visar att allt fler upplever besvär som trötthet, huvudvärk och sömnsvårigheter…... läs mer »

Vaccinationsveckan uppmärksammar att vaccination skyddar genom hela livet

I år firar WHO:s globala vaccinationsprogram 50 år. Programmet har bidragit till att rädda miljontals liv världen över, och i Sverige beräknas att vaccination av barn har förebyggt runt en och en halv miljon fall av mässling…... läs mer »

Invasiva infektioner med grupp A-streptokocker fortsatt på hög nivå

Förra året ökade antalet rapporterade fall av TBE, gonorré och invasiva infektioner med grupp A-streptokocker, som fortsatt ligger kvar på en hög nivå. Det visar Folkhälsomyndighetens årssammanfattning för…... läs mer »

Fler i rekommenderade grupper behöver vaccinera sig mot covid-19 under april

Nu pågår vårens vaccinationsinsats mot covid-19. Hittills har ungefär 30 procent av de personer som är 80 år och äldre fått vårdosen. För att öka skyddet inom de grupper som rekommenderas vaccination…... läs mer »

Vägledning till förskolan för att minska risken för smittspridning

Folkhälsomyndigheten har sammanställt en uppdaterad vägledning för att minska risken för smittspridning på förskolor. Det handlar bland annat om rutiner för god hygien, hur smittkedjor kan brytas och vägledning…... läs mer »

Bättre beredskap för storskalig testning och smittspårning krävs för nästa pandemi

Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen utvärderat den storskaliga testningen av misstänkta fall av covid-19. Bedömningen är att det även vid nästa pandemi kommer att krävas en omfattande testning och…... läs mer »