text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

SMHI nyheter 

Cyanobakterierna har börjat blomma i Östersjön

Årets cyanobakterieblomning har börjat. Det visar satellitdata från SMHIs övervakningssystem ”Baltic Algae Watch System”.... läs mer »

Lansering av en bildtävling om marin miljö för studenter

En illustrationstävling med tema klimatpåverkan på den marina miljön lanseras idag, på FN:s havsmiljödag, av projektet ClimeMarine på SMHI och Havs- och vattenmyndigheten. Studenter i Sverige uppmanas att illustrera denna spännande och viktiga fråga.... läs mer »

Maj 2020 - Start på orkansäsongen på norra halvklotet

Maj 2020 var enligt Copernicus Climate Change Service globalt sett den varmaste maj som uppmätts. Orkansäsongen startade på norra halvklotet. Som kraftigast blev den tropiska orkanen Amphan som drog in över östra Indien och Bangladesh i mitten av månaden med kraftiga vindar, skyfall och jordskred som följd. I Östafrika fortsatte det falla kraftigt regn och i Victoriasjön noterades de högsta vattennivåerna som uppmätts.... läs mer »

Vårfloden avtar

Vårfloden fortsätter i Norrbottens län fjälltrakt där flödena är höga. Under veckan väntas de minska då snösmältningen avtagit. ... läs mer »

Så rustar kommunerna för ett förändrat klimat – ny rapport från SMHI

Storstäderna, kommuner i söder och kustnära kommuner är de kommuner som kommit längst i arbetet med att möta ett förändrat klimat. Överlag fokuserar kommunerna främst på att minska risker för översvämningar, ras, skred, erosion och vattenförsörjning. I en ny rapport från SMHI framgår också att många kommuner upplever att bristande stöd i olika former hindrar klimatanpassningsarbetet.... läs mer »

SMHI arrangerar europeisk workshop om att använda högupplöst klimatdata

I ett Copernicus-projekt är SMHI med och utvecklar en tjänst med högupplösta klimatdata. I början av året var utvecklingsarbetet av det nya modellsystemet klart och näst på tur står bland annat en workshop för att fler ska ta del av tjänsten med klimatdata som är fria för alla att använda.... läs mer »

Nätverk stärker kommunernas arbete med klimatanpassning

Kommunerna spelar en avgörande roll i arbetet med att klimatanpassa Sverige. I Göteborgsregionen drivs ett klimatanpassningsnätverk där medlemmarna delar med sig av sina erfarenheter och lär av varandra. Nätverket finns nu beskrivet som ett exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning.... läs mer »

Luftföroreningar från skogsbränder undersöks i nytt projekt

Flera stora skogsbränder i de stora skogstäckta områdena på norra halvklotet har de senaste åren har lett till ökad mängd luftföroreningar som påverkar människors hälsa. Nu ska forskare undersöka hur ett förändrat klimat med stigande temperaturer och fler extrema värmeböljor påverkar skogsbränder och vilka hälsoeffekter de ökade luftföroreningarna kan ge.... läs mer »

Fortsatt höga flöden i fjällen

Vårfloden fortsätter i delar av Norrland, men läget är nu lugnare än det varit tidigare under våren. Det finns dock snö kvar och vattenflödena fortsätter att öka i vissa vattendrag i Norrbottens fjälltrakter.... läs mer »

Globalt samarbete kring klimatinformation – WCRP bygger upp ny struktur

Den 18-22 maj 2020 genomförde WCRP (World Climate Research Program) sitt årliga utvärderingsmöte Joint Scientific Committee Session. En av målsättningarna för forskningsprogrammet är att förbättra kontakterna mellan klimatvetenskap och samhälle. Ett exempel på detta är skapandet av regionala samråd, bland annat tillsammans med representanter för den globala södern. I samband med detta intensifieras arbetet med framtagning av lokal och regional klimatinformation. ... läs mer »

Klimatförändringen gör det ännu viktigare att minska övergödningen

Kraftigt minskade näringsutsläpp från land kommer att leda till minskad övergödning i Östersjön och bättre havsmiljö fram till år 2100 – oavsett hur allvarliga effekterna från klimatförändringen blir. Detta visar forskning vid Stockholms universitets Östersjöcentrum och SMHI som nu sammanfattats i en rapport och en policy brief.... läs mer »

Juni 2020 - 38 grader varmt i Verchojansk

Enligt Copernicus Climate Change Service blev årets juni en av de allra varmaste globalt. Inte minst i Sibirien rådde mycket stora temperaturöverskott under månaden. Där hamnade den nordsibiriska staden Verchojansk i blickfånget under midsommarhelgen när man med 38° noterade den högsta temperatur som uppmätts i världen norr om polcirkeln. På andra sidan jordklotet spred sig stora mängder ökenstoft ända från Sahara till Västindien.... läs mer »

Vårfloden ger fortsatt höga flöden i fjällen

Vårfloden fortsätter i delar av Norrland, men läget är nu lugnare än det varit tidigare under våren. Det finns dock snö kvar och vattenflödena kommer att öka i många vattendrag, främst i fjälltrakterna.... läs mer »

Vårfloden är inte över, höga flöden i fjällen

Vårfloden fortsätter i delar av Norrland, men läget är nu lugnare än det varit tidigare under våren på de flesta håll. I översta delen av Torneälven mellan Abisko och Rautasälven är flödena dock mycket höga.... läs mer »

Vårfloden fortsätter i fjällen

Vårfloden fortsätter i delar av Norrland, men läget är nu lite lugnare än det varit de senaste veckorna. Det finns dock mycket snö kvar och vattenflödena kommer att öka i många vattendrag, främst i fjälltrakterna.... läs mer »

Juni 2020 - Rekordvarmt främst i mellersta Sverige

Det blev en väldigt varm junimånad med många nya temperaturrekord. Den högsta temperaturen, 34,0ºC, rapporterades från Skellefteå flygplats den 25 juni vilket är den högsta junitemperaturen på 50 år, då Köping i Västmanland uppmätte 34,3ºC den 19 juni 1970. En del rekordputsningar avseende månadsmedeltemperatur var också aktuella, t.ex. hade Frösön och Sveg sina varmaste junimånader sedan startår 1860 respektive 1875. Även en del nederbördsrekord sattes men det var i huvudsak torrare än normalt i större delen av landet. Det torra och varma vädret ledde till extremt stor brandrisk i stora delar av landet.... läs mer »

Avancerade beräkningar lägger grunden för nya översvämningsvarningar

När det förnyade vädervarningssystemet införs 2021 är översvämningsvarningar en nyhet. SMHI har därför nu utvecklat en ny metod för hydraulisk modellering för att kunna bedöma risken för översvämningar i samband med höga flöden. Modellen beräknar eventuella översvämningar med en upplösning på fem meter. Detta blir sedan underlag för att beräkna förväntad påverkan på byggnader, vägar, järnvägar, jordbruksområden eller samhällsfunktioner intill vattendrag. ... läs mer »