text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

SMHI nyheter 

Blåsvädret rensade Bottenviken från is

Bottenviken har inte varit helt igenfrusen på två år. I helgen såg det ut att vara dags igen. Men istället drevs isen undan och havet öppnade sig – trots många minusgrader i luften.... läs mer »

Fredagsfrys på Bottenviken

Till skillnad mot förra helgen så infriades prognosen om en helt istäckt Bottenvik till idag fredag den 12 februari. Nu återstår att se hur länge det varar.... läs mer »

En hållbar framtid – Rymdteknik för klimatet

För att kunna förstå såväl dåtid som nutid och framtid behövs en grund i form av fakta och information. Sedan den första vädersatelliten sändes upp 1960 har möjligheterna att använda satelliter och satellitdata ständigt utvecklats.... läs mer »

Anmälan öppen för Grundkurs i klimatanpassning 4-5 maj

Under hösten hölls SMHIs Grundkurs i klimatanpassning för första gången i virtuellt format. Även i vår kommer kursen att ske online. Anmälan har nu öppnat.... läs mer »

SMHIs tjänst Digitala Samråd för skogssektorn uppdateras med tätare prognoser

Nu uppdateras SMHIs abonnemangstjänster för skogsbranschen med tätare prognoser och bättre verktyg för Digitala Samråd. Tjänsterna underlättar för dig som arbetar i skog och mark, särskilt i perioder då det råder brandrisk.... läs mer »

Renskötseln anpassas för ett klimat i förändring

Ängeså sameby och tre andra samebyar har utfört klimat- och sårbarhetsanalyser och tagit fram handlingsplaner för klimatanpassning. Arbetet har skett inom ett pilotprojekt uppstartat av Sametinget och länsstyrelserna inom det svenska renskötselområdet. Processen och resultatet beskrivs i ett nytt klimatanpassningsexempel i SMHIs idésamling.... läs mer »

Var med och bidra till en bättre iskarta

Varje dag gör SMHI iskartor som hjälper sjöfarten att planera sina rutter i Östersjön. SMHI övervakar även isläget i Mälaren och Vänern. Genom ökade manuella observationer av is kan iskartorna bli ännu bättre och säkrare. Därför uppmanar nu SMHI allmänheten att skicka in sina egna isobservationer.... läs mer »

Forskare sätter fokus på havets tysta förändring

Under havsytan pågår en tyst förändring som kan bjuda på obehagliga överraskningar när okända trösklar, så kallade tipping points, passeras. I en ny vetenskaplig artikel belyser en internationell forskargrupp havets tysta förändring och vad samhället behöver göra för att ändra utvecklingen innan det är försent och har lett till effekter som inte går att återställa.... läs mer »

Första värdena för den nya normalperioden införda i avvikelsekartorna

Förberedelserna för införandet av den nya normalperioden har pågått länge och nu är värdena för temperatur och nederbörd införda i avvikelsekartorna på smhi.se.... läs mer »

Januari 2021 - Flera snöoväder

Januari 2021 blev en månad då flera intensiva snöfall berörde Sverige. I Norrland var det besvärligt väder med drivbildning då det blåste kraftigt i samband med det intensiva snöandet. Vid stationer i Ångermanland och Jämtland mättes en snödjupsökning på över 50 cm under ett dygn. Även i Götaland snöade det intensivt i början och slutet av månaden.... läs mer »

Digital internationell seminarieserie om framtida klimat

Inom ramen för det europeiska Copernicus-samarbetet kommer omkring 800 personer under kommande veckor att delta i en serie med fyra webbinarier om klimatberäkningar. Särskilt fokus läggs på högupplösta regionala beräkningar, som är viktiga för att kunna bedöma klimatförändringen och dess effekter, och avgörande för att kunna arbeta regionalt och lokalt med klimatanpassning.... läs mer »

Var med och expertgranska IPCC:s delrapport om Att begränsa klimatförändringarna

"Att begränsa klimatförändringarna" är en av tre avslutande delrapporter inom det sjätte arbetsprogrammet, AR6, för FN:s klimatpanel IPCC. Från den 18 januari 2021 är det andra utkastet till denna delrapport tillgängligt för expertgranskning. Välkommen att delta!... läs mer »

December 2020 - Kallt i inre Asien

Globalt sett var december 2020 den sjätte varmaste december hittills. Temperaturöverskotten var störst i Kanada, Skandinavien och delar av Arktis. Kalla områden fanns främst inne över Asien. Vid årsskiftet fanns både ett extremt högtryck över Centralasien och ett extremt lågtryck över Berings hav. I mitten av december passerade en kategori 5-orkan över Fiji.... läs mer »

Isbeläggning bromsar vindkraft

Isbeläggningar på vindkraftverk leder till minskad produktion. Samtidigt måste ett fungerande elsystem hela tiden ha en balans mellan produktion och förbrukning av el. Därför är prognoser för dessa produktionsförluster mycket viktiga, inte bara för själva elsystemet utan även för elhandeln. Jennie Molinders doktorsavhandling adresserar osäkerheter inom detta område med hjälp av probabilistiska maskininlärningsmetoder.... läs mer »

Nu börjar SMHI informera i sociala medier om det förnyade varningssystemet

I april 2021 införs ett förnyat system för vädervarningar. Varningarna blir konsekvensbaserade och därmed mer relevanta och användbara för samhället. Nu inleder SMHI en kunskapskampanj i sociala medier för att nå ut med informationen till allmänheten.... läs mer »

Dags för övning Klara 2021 – ett viktigt steg mot förnyade vädervarningar

I april 2021 införs ett förnyat system för vädervarningar. Varningarna blir konsekvensbaserade och därmed mer relevanta och användbara för samhället. Nu börjar en period av övningar där en rad samhällsaktörer i hela landet ska provköra systemet. Övning Klara är samlingsnamnet för sex nationella delövningar.... läs mer »

Skräddarsydd tjänst ger beslutsunderlag kring vattenförsörjning

SMHI Aqua är en ny användarvänlig webbaserad tjänst för dricksvattenproducenter och andra aktörer som hanterar vattenresurser, vilket möjliggör beslutsstöd för en hållbar vattenförsörjning.... läs mer »