text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

SMHI nyheter 

November 2019 - Torka och bränder i Australien

Globalt sett blev årets novembermånad en av de varmaste. Områden med kallare luft fanns bland annat i östra Kanada och USA samt i centrala Asien från Sibirien ner till Irans kust. November var rekordtorr i Australien som kämpade mot bränder. Däremot kom mycket regn i östra Afrika och längs centrala Medelhavet.... läs mer »

Långsamt kallare väder kan bygga på havsisen

Så här inför julhelgen kan det vara intressant att titta på hur långt isvintern har kommit till havs och vad vi kan vänta oss framöver. Just nu finns det egentligen bara stabil is i de inre norra skärgårdarna i Bottenviken. Tunnare is finns även i inre vikar ned till norra Bottenhavet, samt på delar av Ångermanälven. Långsamt kallare väder under julhelgen kan dock bygga på istäcket.... läs mer »

December 2019 - Blåsig, mild och blöt

Denna decembermånad kan sammanfattas som mild, blöt och blåsig. Större delen av månaden täcktes landet av ett grått molntäcke och nästan dagligen passerade fronter med nederbörd. Temperaturen låg flera grader över det normala med det största temperaturöverskottet i norra Norrland. Det föll också generellt sett mer nederbörd än normalt i landet med upp till dubbla månadsnederbörden i vissa områden.... läs mer »

Inte längre risk för vattenbrist i vattendrag – flödena har ökat

Under sommaren utfärdades risk för vattenbrist i många vattendrag i Sverige. Den första risken för vattenbrist utfärdades i Tidan i början av juni. Den sista risken för vattenbrist gällde Trosaån i Södermanland och den risken togs bort i november. Under november och december har flera långvariga regnområden fyllt på med vatten i stora delar av landet.  ... läs mer »

Mängden växthusgaser i atmosfären fortsätter öka även i år

Nivåerna av växthusgaser i atmosfären fortsätter öka, enligt världsmeteorologi-organisationen WMO. WMO menar att utvecklingen innebär att framtida generationer kommer att möta allt svårare effekter av klimatförändringen, som stigande temperaturer, mer extremt väder, problem med vatten, havsnivåhöjning och påverkan på ekosystemen till havs och på land.... läs mer »

WMO:s klimatrapport inför COP 25: Allvarligt läge för klimatet

Inför klimatmötet COP 25 i Madrid sammanfattar FN:s världsmeteorologiska organisation WMO klimatförhållanden under 2019 och det senaste årtiondet. Det står klart att det senaste årtiondet har präglats av exceptionell värme globalt, is som minskar och stigande havsnivåer, vilket påverkas av växthusgaser från mänskliga aktiviteter. ... läs mer »

December 2019 - Rekordvarmt och rekordtorrt i Australien

Australien hade utan någon nämnvärd tvekan det mest extrema vädret i december. På nationell basis var decembermånaden både den varmaste och torraste. Dessutom var deras skogsbrandindex det högsta för någon kalendermånad överhuvudtaget. Även i bland annat Europa var vädret ovanligt milt med flera nationella decemberrekord.... läs mer »

SMHIs klimatstatistik underlag för Carlsbergs ölexport

Den danska bryggerijätten Carlsberg har gett SMHI i uppdrag att ta fram statistik över temperatur och luftfuktighet. Statistiken som täcker hela världen ska ge ölproducenten viktiga beslutsunderlag för att planera sina transporter på den internationella marknaden.... läs mer »

November 2019 - Vart tog solen vägen?

Solen lyste med sin frånvaro under en stor del av november 2019, himlen dominerades av moln, det var disigt och dimmigt på många håll och antalet soltimmar var betydligt under det normala. Månaden inleddes kallt och den meteorologiska vintern anlände till södra Norrland och västra Svealand i början av månaden.  Från mitten av månaden drog mildare luft upp över landet, men under månadens sista dagar återkom kalluften och vi berördes av snöfall långt ner i Götaland. ... läs mer »

Hösten 2019 - En tämligen odramatisk höst

Hösten 2019 fick en ovanligt mild inledning. Den 1 september fick Karlskrona-Söderstjerna och Utklippan ett tropiskt dygn och Målilla och Norrköping fick nytt temperaturrekord. Hösten som helhet blev mild i Götaland och upp till Hälsingland.... läs mer »

WMO bekräftar: 2019 är det näst varmaste året som noterats

WMO, FN:s världsmeteorologiska organisation, har nu sammanställt data kring medeltemperaturen i världen 2019. De konstaterar att 2019 är det näst varmaste året, samt att de senaste fem respektive tio åren också är de varmaste sedan mätningarna inleddes i slutet av 1800-talet.... läs mer »

Högt vattenstånd i Mälaren och höga flöden i delar av Götaland och södra Svealand

SMHI har utfärdat klass 1-varningar för höga flöden i vissa, främst medelstora vattendrag i delar av Götaland och södra Svealand. Även i Mälaren är det högt vattenstånd och vattenståndet beräknas vara över varningsnivå kommande vecka. ... läs mer »

Antarktis smältande isar påverkar Sveriges havsnivåer

IPCC:s senaste specialrapport om havet och kryosfären i ett förändrat klimat ligger till grund för SMHIs pågående arbete med att uppdatera beräkningar och tjänster gällande havsnivåer runt Sveriges kuster, något som är viktigt för bland annat samhällsplanerare. ... läs mer »

Året 2019 - Varmt och blött

År 2019 blev varmare än normalt i hela Sverige. Det gäller i synnerhet i sydligaste delen av landet. På de flesta håll var det även blötare än normalt, vilket kan verka som en paradox eftersom det även var låga grundvattennivåer i framför allt södra Sverige. Vädermässigt var det kanske inte något av de mest extrema åren. Men stormen Alfrida på nyårsdagen blir nog länge ihågkommen i framför allt östra Svealand.... läs mer »

Ny satellit bidrar med väderdata över Arktis

En ny svenskledd satellit för att förbättra täckningen över Arktis har nu fått stöd av tillräckligt många länder inom den europeiska rymdorganisationen ESA för att nå en godkänd budget. Därmed kan arbetet gå vidare med att bygga en första prototyp av Arctic Weather Satellite, en polär satellit som har stor potential att förbättra väderprognoser i Arktis och området däromkring.... läs mer »

SMHI bidrar till stor satsning inom marina AI-innovationer

SMHI deltar tillsammans med flera samarbetspartners i projektet Ocean Data Factory Sweden (ODF), även känt som ”datafabriken”, som nyligen beviljats utvecklingsstöd från Vinnova. Syftet är att öka användningen av marina data med hjälp av artificiell intelligens (AI).... läs mer »

SMHIs första egna expedition med forskningsfartyget Svea

Nu har det nya forskningsfartyget Svea kastat loss från Åhus hamn. Det är första gången som SMHI genomför en alldeles egen expedition med detta fartyg. Uppdraget är att ta reda på hur havet mår. ... läs mer »