text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

SMHI nyheter 

Nytt verktyg ska utvärdera våtmarksprojekt redan i planeringsstadiet

För att de som arbetar med våtmarksprojekt ska få bättre beslutsunderlag inför anläggning och restaureringar av våtmarker ska nu SMHI vara med och ta fram ett webbaserat verktyg för detta. Inom projektet ska en referensgrupp med personer som arbetar med våtmarksfrågor bildas. Referensgruppen ska besvara en enkät för att identifiera vilken kunskap som saknas inom området.... läs mer »

Sommaren 2020 - Varm eller mycket varm i hela landet

Årets sommar bjöd på temperaturöverskott i hela landet. Efter en delvis rekordvarm juni följde en i allmänhet kylig eller mycket kylig juli innan värmen återkom med besked i början av augusti. Den torra augustimånaden medförde att det till slut bara var nordöstra Norrland som fick en mycket blöt sommar. Juli bjöd på blåsigt väder. Den 16 augusti noterade Tarfala i Lapplandsfjällen nytt svenskt byvindsrekord för augusti.... läs mer »

Juli 2020 - Värmerekord på Svalbard

Enligt Copernicus Climate Change Service blev årets juli den hittills tredje varmaste globalt. Men trots detta fanns även områden med förhållandevis kyligt väder. Förutom Nordeuropa gäller det även exempelvis Argentina och norra delen av Alaska. Kraftiga och omfattande monsunregn förekom i band som med vissa avbrott sträckte sig från Japan ända till Västafrika. På Atlanten har det varit en ovanligt aktiv start på den tropiska cyklonsäsongen.... läs mer »

Vårfloden avtar

Vårfloden fortsätter i Norrbottens län fjälltrakt där flödena är höga. Under veckan väntas de minska då snösmältningen avtagit. ... läs mer »

Förändringar på smhi.se

Nu kommer smhi.se att se lite annorlunda ut. Vädertjänsten får nytt utseende och en del nytt innehåll. Dessutom har webbplatsens navigering genomgått en översyn och får nytt utseende och funktion. Förändringarna syftar till att öka webbplatsens användbarhet och tillgänglighet.... läs mer »

Augusti 2020 - 54,4 grader varmt i Death Valley

Augusti var en varm månad globalt men på senare år har tre augustimånader varit ännu något varmare. Bland ovanligt varma områden kan nämnas sydvästra USA där Death Valley i Kalifornien hade hela 54,4 grader varmt den 16 augusti. Det var ovanligt varmt även över stora delar av Arktis och havsisens utbredning var en av de allra lägsta för årstiden. Liksom i juli var det kraftiga monsunregn från Ostasien till Sahelområdet i Afrika. Några av de svårast drabbade länderna var Sudan och Sydsudan.... läs mer »

Nystart för cyanobakterieblomningen i augusti

Sommarvärmens återkomst i augusti ledde till att cyanobakterierna blommade upp på nytt. Och till skillnad från blomningen kring midsommar var det nu inte enbart i Östersjön utan även i Bottenhavet och, ovanligt nog, i Kattegatt som cyanobakterierna visade sig.... läs mer »

Klimatförändringar och biologisk mångfald hänger ihop

En ny kunskapssammanställning från Naturvårdsverket och SMHI ger ett svenskt perspektiv på de starkt sammankopplade frågorna att begränsa klimatförändringarna och att bevara den biologiska mångfalden. För att främja synergieffekter och motverka målkonflikter är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv när olika åtgärder planeras.... läs mer »

Augusti 2020 - Lång period med högsommarvärme

Efter den svala julimånaden återkom sommarvärmen i augusti. De flesta dagar under drygt tre veckor var det på åtminstone en del håll i landet högsommarvärme med 25° eller till och med 30°. Samtidigt var det torrt eller mycket torrt frånsett regn- och åskskurar. Under den avslutande augustiveckan blev vädret påtagligt svalare och ostadigare.... läs mer »

SMHI arrangerar europeisk workshop om att använda högupplöst klimatdata

I ett Copernicus-projekt är SMHI med och utvecklar en tjänst med högupplösta klimatdata. I början av året var utvecklingsarbetet av det nya modellsystemet klart och näst på tur står bland annat en workshop för att fler ska ta del av tjänsten med klimatdata som är fria för alla att använda.... läs mer »

Internationella ozondagen uppmärksammar det livsviktiga ozonlagret

Den 16 september har av FN utpekats som den ”internationella ozondagen”, en dag att uppmärksamma våra gemensamma ansträngningar att skydda det livsviktiga ozonlagret. Det var idag 35 år sedan Wienkonventionen undertecknades – ändå har nya regionala bottenrekord för ozonskiktet noterats under 2020.... läs mer »

Webbinarium 30 sep: Vatten och klimatkrisen

Vattenfrågan var länge underordnad i klimatdebatten men nu börjar något hända. Allt fler inser att klimatanpassning handlar mycket om vatten och att vatten också är en nyckel till minskade utsläpp. Den 30 september samlar SMHI och SIWI Swedish Water House ledande experter till ett webbsänt seminarium om hur vatten kan hjälpa oss nå målen i Parisavtalet.... läs mer »

Juli 2020 - Kyligt i väster och mycket regn i nordost

Vädret i juli 2020 gjorde en helomvändning jämfört med den delvis rekordvarma junimånaden. I stället var det lågtryck, regnområden och blygsamma dagstemperaturer som dominerade i juli. Den enda egentliga högsommarvärmen hade vi från den 16 juli och en knapp vecka framåt.... läs mer »

Juni 2020 - 38 grader varmt i Verchojansk

Enligt Copernicus Climate Change Service blev årets juni en av de allra varmaste globalt. Inte minst i Sibirien rådde mycket stora temperaturöverskott under månaden. Där hamnade den nordsibiriska staden Verchojansk i blickfånget under midsommarhelgen när man med 38° noterade den högsta temperatur som uppmätts i världen norr om polcirkeln. På andra sidan jordklotet spred sig stora mängder ökenstoft ända från Sahara till Västindien.... läs mer »

Vårfloden är inte över, höga flöden i fjällen

Vårfloden fortsätter i delar av Norrland, men läget är nu lugnare än det varit tidigare under våren på de flesta håll. I översta delen av Torneälven mellan Abisko och Rautasälven är flödena dock mycket höga.... läs mer »

Nytt nätverk av mätstationer ger säkrare prognoser för havsnivån

SMHI har tillsammans med Sjöfartsverket etablerat ett nytt rikstäckande nätverk av femtiotalet mätstationer som mäter havets nivå relaterat till rikets höjdsystem RH 2000. Nätverkets användningsområden är flera.... läs mer »

Juni 2020 - Rekordvarmt främst i mellersta Sverige

Det blev en väldigt varm junimånad med många nya temperaturrekord. Den högsta temperaturen, 34,0ºC, rapporterades från Skellefteå flygplats den 25 juni vilket är den högsta junitemperaturen på 50 år, då Köping i Västmanland uppmätte 34,3ºC den 19 juni 1970. En del rekordputsningar avseende månadsmedeltemperatur var också aktuella, t.ex. hade Frösön och Sveg sina varmaste junimånader sedan startår 1860 respektive 1875. Även en del nederbördsrekord sattes men det var i huvudsak torrare än normalt i större delen av landet. Det torra och varma vädret ledde till extremt stor brandrisk i stora delar av landet.... läs mer »