text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

SMHI nyheter 

Klimatet i världen 2019 – WMO summerar

Världsmeteorologiorganisationen WMO:s slutliga sammanfattning av klimatet 2019 visar ett allvarligt läge. 2019 var det näst varmaste året som någonsin uppmätts, med höga koncentrationer av växthusgaser i atmosfären och en rad extrema väderhändelser, något som fortsatt under inledningen av 2020.... läs mer »

Lindrig isvinter hittills

Vintern har hittills inte gett särskilt goda förutsättningar för havsisen att växa till. Även Mälaren och Vänern är i stort sett isfria. Magnus Larsson vid istjänsten på SMHI konstaterar att havsisens utbredning i början av veckan var omkring 10 000 kvadratkilometer. Det är väldigt lite is för att vara så här långt fram på säsongen, jämfört med hur det sett ut tidigare vintrar.... läs mer »

Beror den varma vintern på ett förändrat klimat?

Vintern 2019/2020 kunde sammanfattas som varmare än normalt i hela landet. En vanlig fråga till SMHI är om den milda vintern beror på ett förändrat klimat.... läs mer »

Fortsatt extrem syrebrist i Östersjön

Utbredningen av syrefria bottnar i Östersjön har blivit större – det visar SMHIs sammanställningar av mätningar de senaste åren. ”Vi ser en ny fas. I områden som tidigare bara haft syrebrist ser vi nu helt syrefria områden regelbundet”, säger SMHIs expert Lena Viktorsson.... läs mer »

Februari 2020 - Ovanligt höga flöden såväl i söder som i norr

Mycket nederbörd gav mycket höga flöden i flera vattendrag i Götaland med översvämningar som följd. Månaden var ovanligt mild och flödena i både små och större vattendrag i norra Sverige har varit över det normala för årstiden. I Siljan var vattennivån rekordhög för månaden.... läs mer »

I Linköping blir analyser av luftmiljön viktigt beslutsunderlag vid stadsplanering

Genom analyser från SMHIs luftkvalitetsexperter kan Linköpings kommun konstatera att det gör skillnad om man kan minska biltrafiken i innerstaden. SMHI har på uppdrag av kommunen utfört en förstudie inför beslutet om huruvida ett nytt åtgärdsprogram ska sättas in och hur det i så fall bör utformas.... läs mer »

Mars 2020 - Återgång till det normala

Efter två månader som bjudit på mycket milt väder blev mars en mer normal månad både vad gäller temperaturen i synnerhet och växlingarna i väder i allmänhet. Mest spektakulärt var kanske stormen Laura som den 12 drog in över den sydligaste delen av landet med orkanstyrka i byarna. Annars präglades månaden av perioder av högtryck i stora delar av landet, särskilt mot slutet av månaden. Lapplandsfjällen fick dock den sista veckan en hel del snö och i Katterjåkk uppmättes 229 cm snödjup den 30. Våren gjorde väldigt blygsamma framsteg och bara ett litet område i Mellansverige gick över till vår under månaden, enligt den meteorologiska definitionen.... läs mer »

Var med och granska IPCC:s kommande rapport: ”Den vetenskapliga grunden”

I april 2021 ska FN:s klimatpanel IPCC färdigställa rapporten "Den vetenskapliga grunden”, som är den första av tre huvudrapporter inom panelens sjätte stora kunskapsutvärdering (AR6). Nu finns möjlighet för experter och medlemsländer att granska det andra utkastet av rapporten. Detta är en viktig del av den omfattande kvalitetssäkringen av klimatpanelens rapporter.... läs mer »

SMHI deltar i kampen mot översvämningar i Västafrika

I februari 2020 ledde SMHI en femdagars workshop i Abuja, Nigeria inom projektet FANFAR där vi tillsammans med systerorganisationer i Västafrika bygger ett varningssystem för översvämningar och höga vattenflöden.... läs mer »

Vintern 2020 - Ovanligt rekordrik vinter

Vintern 2019/2020 var mild under alla tre vintermånaderna och i januari slogs många temperaturrekord. Årstiden som helhet blev rekordmild i södra Sverige och även på flera håll i Norrland blev det rekord. På grund av mildluften som dominerade var det ovanligt snöfattigt i södra Sverige och våren kom tidigt till Götaland, södra Svealand och några kuststationer i Norrland. Vintern blev nederbördsrik på flera håll och i bland annat Borås och Växjö blev den rekordblöt.... läs mer »

Säsongen för gräsbränder igång

Under den tidiga våren har SMHI utfärdat risker för gräsbrand i flera län. Det beror på att det varit torrt väder och då kan det torra fjolårsgräset lätt börja brinna.  ... läs mer »

Februari 2020 - Fortsatt mycket milt i söder

Det blev ytterligare en mild eller mycket mild månad i landet. Utmed Götalands- och Svealandskusten blev det lokalt tangerade eller nya rekordvärden för februari. Den 9-10 drog ovädret Ciara in över landet i försvagat skick. Den 15-16 förde det intensiva lågtrycket Dennis på Atlanten in blåst och stora mängder nederbörd över landet.  I norra Norrland samt södra Norrlands fjälltrakter var det i allmänhet stora snödjup. I Götaland var det snöfattigt fram till slutet av månaden då kallare luft drog ner över landet. I södra och mellersta Svealand samt Gästrikland var det däremot mycket snöfattigt under hela månaden. ... läs mer »

Vårens första algblomning igång

Vid mars månads utsjöexpedition med forskningsfartyget Svea var det tydligt, vårblomningen av växtplankton i Västerhavet är i full gång.... läs mer »

Ny kunskapsfilm om alger och algblomning

Trots att de är mycket små har växtplankton en viktig roll i havets ekosystem. Nu finns en ny film som berättar om alger och algblomning, och växtplanktonens viktiga roll i havets ekosystem.... läs mer »

Världsmeteorologidagen 2020 fokuserar på klimat och vatten

WMO – världsmeteorologiorganisationen – uppmärksammar varje år Världsvattendagen och Världsmeteorologidagen som infaller den 22 respektive 23 mars. I år handlar båda dagarna om klimat och vatten.... läs mer »

Ansök om stöd för säkrad dricksvattentillgång

På länsstyrelsernas hemsidor finns just nu möjlighet att ansöka om Stöd för säkrad dricksvattentillgång. Kommuner och kommunala bolag kan ansöka om bidrag för åtgärder som förbättrar vattenhushållningen och tillgången till dricksvatten.... läs mer »

Februari 2020 - Fortsatt varmt, men kallt i Alaska och västra Arktis

Både globalt och i Europa blev det den hittills näst varmaste februarimånaden. Antarktiska kontinenten fick ett nytt absolut värmerekord. Områden med lägre temperaturer fanns bland annat på Grönland, i Alaska, ostligaste Sibirien och nordligaste Kanada. Stora regnmängder i östra Australien hjälpte till att få kontroll på många av bränderna.... läs mer »