text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

SMHI nyheter 

Ny istjänst inför ny issäsong

Inför årets issäsong lanseras en ny tjänst för havsis på smhi.se. Tjänsten Is till havs visar som tidigare en daglig analys av isläget. Nytt är att tjänsten nu också visar satellitbilder på is och ytvattentemperatur, något som varit mycket efterfrågat.... läs mer »

SMHIs expertis och verktyg kan komma till nytta i lokala vattenvårdsprojekt

Det finns fortfarande tid för en del kommuner och föreningar att ansöka om pengar till Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) för projekt som startas 2021. SMHI har lång erfarenhet av att arbeta med vattenfrågor och kan vara en resurs i kommande arbete med åtgärdsplaner.... läs mer »

Håkan Wirtén ny generaldirektör för SMHI

Regeringen har idag utsett Håkan Wirtén till ny generaldirektör för SMHI. Håkan Wirtén tillträder den 8 februari 2021. ... läs mer »

Oktober 2020 - Varm och nederbördsrik

Oktober 2020 blev mildare än normalt i hela Sverige. På det sättet är denna oktobermånad ett undantag på minst tio år. En ständig följd av nederbördssområden under framför allt andra halvan av månaden bidrog till att praktiskt taget hela Sverige fick mer nederbörd än normalt. Det enda undantaget är västra fjällen.... läs mer »

Ovanligt varm start på november

Just nu finns ett lågtryck på Atlanten som styr väderläget. Vi har gråmulet, regnigt och rejält blåsigt väder. Samtidigt rör sig för årstiden ovanligt mild luft norrut över landet och SMHI har redan (eftermiddagen den 2 nov) noterat ett antal nya preliminära temperaturrekord, bland annat i Vinga, Göteborg och Norrköping.... läs mer »

ForskarFredag 2020 - En hållbar framtid

På ForskarFredag den 27 november möter du forskare från SMHI och Stockholms universitet i ett livesänt samtal kring vad forskningen säger om jordens klimat, hur forskning går till och på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att hitta nya lösningar.... läs mer »

Ny funktionalitet med väderobservationer i SMHIs kundanpassade väderlarm

I oktober lanserade SMHI nya kundanpassade väderlarm med ett smidigt webbgränssnitt och en mer heltäckande prognosöverblick. Nu har abonnemangstjänsten, som riktar sig till verksamheter som är särskilt känsliga för oväder, uppdaterats med väderobservationer. Den nya funktionen gör det enkelt att analysera ett oväders framfart och styrka.... läs mer »

Sammanfattningar av IPCC:s två senaste specialrapporter finns nu på svenska

Nu finns sammanfattningar av IPCC:s specialrapporter om ”Klimatförändringar och marken” samt ”Havet och kryosfären i ett förändrat klimat” på svenska. Specialrapporterna handlar om vad som händer med marken, havet och kryosfären i ett allt varmare klimat och hur vi människor kan arbeta med möjliga lösningar i form av klimatanpassningar och utsläppsminskningar.... läs mer »

Hur ska Sverige möta klimatförändringen – expertråd höll bred dialog

Hela samhället påverkas av ett varmare klimat, något som kräver både minskade utsläpp av växthusgaser och klimatanpassning. Nationella expertrådet för klimatanpassning har en uppgift att flytta fram Sveriges positioner, och inför kommande rapport till regeringen arrangerades nyligen ett webbinarium med en rad aktörer. Särskilt lyftes kommunernas arbete, torka och vattenbrist och hur Sverige påverkas av klimatförändringar i andra länder.... läs mer »

Mängden växthusgaser i atmosfären fortsätter att öka – trots nedstängning vid covid-19

När FN:s meteorologiska världsorganisation WMO summerar halterna växthusgaser i atmosfären för 2019 noterar de än en gång högre halter än tidigare. Den nedstängning som följt på covid-19-pandemin innevarande år har inte påverkat koldioxidhalten i atmosfären mer än den normala variation som kan vara mellan olika år.... läs mer »

Uppdaterade väderlarm för bolag med känslig verksamhet

SMHI har utvecklat nya kundanpassade väderlarmsystem, med ett smidigt webbgränssnitt och en mer heltäckande prognosöverblick. Tjänsten riktar sig till verksamheter som är särskilt känsliga för oväder, ibland med kostsamma åtgärder medan SMHIs vädervarningar på smhi.se och i SMHIs väderapp ser till breda målgrupper.... läs mer »

Vinterprognos för Arktis presenterad på Arctic Climate Forum

Vid Arctic Climate Forum den 28-29 oktober presenterade Arctic Regional Climate Centre Network (ArcRCC-N), där SMHI ingår, en summering av sommarsäsongen i Arktis med avseende på temperatur, nederbörd och havsis, samt en prognos för den kommande vintersäsongen.... läs mer »

Oktober 2020 - Milt i Arktis och regnigt i Vietnam

Oktober blev rekordvarm i Europa och mycket mild även i Arktis. Havsisens utbredning i Arktis var rekordlåg för årstiden. Kalla områden fanns i Antarktis, centrala USA, södra Kanada samt i en halvbåge norr om Tibet. Orkansäsongen på Atlanten var fortsatt mer aktiv än normalt. I Vietnam bidrog tropiska cykloner till extremt mycket regn.... läs mer »

Nya bevattningsberäkningar ska underlätta planering av vattenuttag

Ett förändrat klimat gör att konkurrensen om vattnet ökar. Därmed ökar även behovet av att planera användningen av vattnet. Därför har SMHI tillsammans med Jordbruksverket tagit fram en modell för beräkning av bevattningsuttagets påverkan på vattenbalansen. Resultatet presenteras i rapporten ”Förbättrad vattenbalansberäkning genom inkludering av jordbruksbevattning”.... läs mer »

SMHI stärker klimatarbetet i södra Afrika

Hur kan klimatet förändras och vad kan man göra för att minska klimatriskerna? Dryga tjugotalet representanter från länder i södra Afrika har nu avslutat utbildningen ”Klimatförändring och klimatanpassning" som SMHI drivit på uppdrag av Sida. Stort fokus var att deltagarnas klimatarbete ska kunna fortsätta även efter utbildningen.... läs mer »

Bollnäs arbetar vidare med skyfallsrisker efter kartering av SMHI

I framtida klimat förväntas skyfallen inträffa oftare och med högre intensitet. SMHI har under 2020 tagit fram en skyfallskartering åt Bollnäs kommun. I oktober redovisades uppdraget brett över förvaltningar och kommunala bolag för att diskutera fortsatt arbete med skyfalls- och översvämningsrisker.... läs mer »

Smartare hantering av regnvatten minskar risken för översvämning

Med klimatförändringen väntas skyfallen i Sverige bli både vanligare och kraftigare. VA SYD uppmanar privata fastighetsägare att göra egna åtgärder för att minska belastningen på avloppsnätet, och därmed minska risken för översvämningar. Satsningen ”Tillsammans gör vi plats för vattnet” är ett nytt exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning.... läs mer »