text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

SMHI Forskningsnyheter 

Digital internationell seminarieserie om framtida klimat

Inom ramen för det europeiska Copernicus-samarbetet kommer omkring 800 personer under kommande veckor att delta i en serie med fyra webbinarier om klimatberäkningar. Särskilt fokus läggs på högupplösta regionala beräkningar, som är viktiga för att kunna bedöma klimatförändringen och dess effekter, och avgörande för att kunna arbeta regionalt och lokalt med klimatanpassning.... läs mer »

Mängden växthusgaser i atmosfären fortsätter att öka – trots nedstängning vid covid-19

När FN:s meteorologiska världsorganisation WMO summerar halterna växthusgaser i atmosfären för 2019 noterar de än en gång högre halter än tidigare. Den nedstängning som följt på covid-19-pandemin innevarande år har inte påverkat koldioxidhalten i atmosfären mer än den normala variation som kan vara mellan olika år.... läs mer »

WMO-rapport visar att världen går mot ett av de tre varmaste åren 2020

2020 är på väg att bli ett av de tre varmaste åren som uppmätts. 2011-2020 kommer att bli det varmaste decenniet som uppmätts, och de sex varmaste åren har alla inträffat sedan 2015, enligt FN:s meteorologiska världsorganisation WMO. Samtidigt konstaterar de att haven är rekordvarma.... läs mer »

En hållbar framtid – Rymdteknik för klimatet

För att kunna förstå såväl dåtid som nutid och framtid behövs en grund i form av fakta och information. Sedan den första vädersatelliten sändes upp 1960 har möjligheterna att använda satelliter och satellitdata ständigt utvecklats.... läs mer »

Nytt projekt om smittspridning i klimatförändringens spår

Klimatet förändras och det får många effekter i samhället. Nu ska forskare från bland annat SMHI undersöka vilka konsekvenser det får för smittspridning av olika typer av sjukdomar. I fokus står smittspridning via tigermyggan, fästingburen borrelia och säsongsmönster för covid-19.... läs mer »

Forskare sätter fokus på havets tysta förändring

Under havsytan pågår en tyst förändring som kan bjuda på obehagliga överraskningar när okända trösklar, så kallade tipping points, passeras. I en ny vetenskaplig artikel belyser en internationell forskargrupp havets tysta förändring och vad samhället behöver göra för att ändra utvecklingen innan det är försent och har lett till effekter som inte går att återställa.... läs mer »

Isbeläggning bromsar vindkraft

Isbeläggningar på vindkraftverk leder till minskad produktion. Samtidigt måste ett fungerande elsystem hela tiden ha en balans mellan produktion och förbrukning av el. Därför är prognoser för dessa produktionsförluster mycket viktiga, inte bara för själva elsystemet utan även för elhandeln. Jennie Molinders doktorsavhandling adresserar osäkerheter inom detta område med hjälp av probabilistiska maskininlärningsmetoder.... läs mer »

Forskare undersöker hur klimatet påverkas av pandemin

Nedstängningar av samhällen till följd av den pågående coronapandemin har lett till att de globala utsläppen av koldioxid har minskat under 2020. Regeringar använder både kortsiktiga krispaket och mer långsiktiga återstartspaket för att stimulera den samhällsekonomiska utvecklingen. Forskare på SMHI ska nu undersöka hur sådana stimulansåtgärder kan påverka klimatet. Det ger kunskap som är värdefull för att hantera framtida samhällskriser.... läs mer »

Kraftsamling för utveckling av beräkningsmodell för väderprognoser

SMHI blir del av ett nytt konsortium för att gemensamt utveckla beräkningsmodellen för väderprognoser.  Målet med samarbete är att gemensamt verka för en effektiv utveckling av ett toppmodernt väderprognos-system och stödja dess operativa uppbyggnad. Det nya konsortiet Accord ska koordinera och kombinera förbättringar från både nationella väderinstitut i 26 länder, och från det europeiska vädercentret ECMWF.... läs mer »

Forskning sätter den ovanliga sommaren 2018 i ett klimatperspektiv

Klimatforskare från SMHIs Rossby Centre har undersökt sannolikheten för en sommar som liknar den mycket varma svenska sommaren 2018. De kan konstatera att det var en mycket ovanlig sommar sett ur ett historiskt klimatperspektiv. Men den pågående klimatförändringen har ökat sannolikheten för liknande somrar.... läs mer »