text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

SMHI Forskningsnyheter 

ForskarFredag 2021: Att leva och bo med nya klimatförutsättningar

ForskarFredag visar vad vetenskap är, hur forskning går till och hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara. Det här webbsända eventet handlade om klimatförändringar, vad de betyder för oss och hur vi kan anpassa oss till dem.... läs mer »

Berit Arheimer utsedd till SMHIs professor i hydrologi

Berit Arheimer tillträder 1 december 2021 som SMHIs professor i hydrologi. "Berit Arheimer har en mycket hög vetenskaplig och pedagogisk kompetens. Hon har ett brett internationellt nätverk och gedigen erfarenhet av strategisk forskningsledning. I rollen som professor kommer hon ha möjlighet att utveckla SMHIs hydrologiska forskning ytterligare", säger Håkan Wirtén, SMHIs generaldirektör. ... läs mer »

Interaktivt verktyg ger vattenkraftsektorn beslutsunderlag om sediment

Sedimentering i vattenkraftsdammar är ett av de största problemen för vattenkraftsproducenter runt om i Europa och globalt. Nu finns en första utgåva av en helt ny webbportal som ger kraftproducenter möjlighet att enkelt kombinera satellitdata med modelldata och observationer för att utvärdera läget i dammar och floder.... läs mer »

WMO: Ökande halter koldioxid i atmosfären äventyrar målen i Parisavtalet

WMO rapporterar även i år om ökade halter av växthusgaser i atmosfären. Halten av koldioxid nådde 413,2 ppm 2020, 149 procent av förindustriell nivå. Coronapandemin och avmattningen i världsekonomin har bara tillfälligt minskat utsläppen som är fortsatt mycket stora.... läs mer »

SMHI-utvecklad global klimattjänst lanseras på COP26

SMHI och Världsmeteorologiorganisationen (WMO) lanserar i samband med COP26 en ny klimattjänst för att bistå låg- och medelinkomstländer med global klimatinformation. Tjänsten har utvecklats av SMHIs hydrologiska forskningsenhet på uppdrag av FN:s Gröna klimatfond.... läs mer »

Nu lanseras SMHI Luftwebb på smhi.se

SMHI har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram en samlingssida för luftkvalitetsrelaterade tjänster, SMHI Luftwebb. Sidan ska göra det enklare att hitta tjänster som rör luftkvalitet.... läs mer »

Klimatmodellering uppmärksammas genom årets Nobelpris i fysik

”Det här är ett Nobelpris som är jätteviktigt för den klimatmodellering som vi på SMHI arbetar med och som ligger till grund för samhällets hantering av klimatfrågan”. Så kommenterar Erik Kjellström, SMHIs professor i klimatologi, nyheten om att 2021 års Nobelpris i fysik tilldelats forskning som bidragit till att lägga grunden för kunskapen om jordens klimat och hur det förändras på grund av de mänskliga utsläppen av koldioxid.... läs mer »

Ny populärvetenskaplig skrift om klimatet

Vetenskapen säger om klimatet är en ny skrift från Kungliga Vetenskapsakademien i samarbete med Stiftelsen Natur & kultur. SMHI har bidragit i arbetet med skriften som vill nå ut med vetenskapssamhällets samlade syn på en fråga som berör alla.... läs mer »

Luftmiljöforskning med blick mot framtiden

Sverige har bland Europas lägsta halter av luftföroreningar, trots det uppskattar forskare att över 7 000 personer i Sverige dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar. Under många år har SMHI forskat om luftföroreningar och bidragit med kunskap värdefull för både människor och miljö. Framtida förändringar motiverar fortsatt forskning för att värna folkhälsa, miljö och klimat.... läs mer »

ForskarFredag 2021: Att leva och bo med nya klimatförutsättningar - hur ställer vi om?

Dagens klimatförändringar är en av mänsklighetens största utmaningar, vilket blivit ännu tydligare efter sommarens extrema väderhändelser och slutsatserna i FN:s klimatpanels senaste rapport "Den naturvetenskapliga grunden". Svårigheterna är många och stora, men det är även vår anpassningsförmåga och uppfinningsrikedom. De val vi gör i dag avgör hur klimatet kommer att se ut framöver – vi kan påverka vår framtid! Välkommen till ett livesänt samtal i tre delar under ForskarFredag den 24 september.
 ... läs mer »