text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Dagens Nyheter - Debatt 

”Här är SD:s alternativ för svensk migrationspolitik”

Jimmie Åkesson (SD) och Jonas Andersson (SD): Övriga partiers förslag i den migrationspolitiska kommittén har varit urvattnade och tandlösa…... läs mer »

”Varför räcker inte saklighet när forskare debatterar?”

Seniorprofessorn Johnny Ludvigsson: Varför måste forskare som vill att man ska följa just deras förslag kalla FHM för talanglösa eller tala…... läs mer »

”Låt inte prestige hindra omprövning av coronastrategin”

Lars Calmfors och Göran K Hansson: Nu krävs ett omtag där effektiva åtgärder sätts in för att skydda befolkningen.... läs mer »

”Det är inte lagstiftningen som är problemet”

Göran Lysén, professor emeritus i folkrätt: Mer smidighet skulle vara lämpligt i den praktiska hanteringen av besöksförbudet.... läs mer »

”EU-satsning på ekojordbruk riskerar livsmedelstryggheten”

Göte Bertilsson och Peter Sylwan: Kombinera ekologisk och konventionell odling till ett helt nytt ”ekokonventionellt” jordbruk.... läs mer »

”Grundlagsdebattörer slår in öppna dörrar”

Lars Jonung och Joakim Nergelius: Vi påstår inte att rörelsefriheten, myndigheternas självständighet eller det kommunala självstyret är…... läs mer »

”Människors materiella behov kan inte trollas bort”

Nätverket Population Matters Sweden: Människors materiella behov kan inte trollas bort av aldrig så smarta IT-system och robotar.... läs mer »

”Sveriges coronastrategi behöver ändras inför hösten”

Forskaren Tom Britton: Munskydd vid trånga folksamlingar inomhus bör rekommenderas.... läs mer »

”Lärare och rektorer verkar leva i skilda världar”

Fyra forskare: Lärare har svårt att hinna med, rektorer menar att tid finns. Lärare har svårt att arbeta ostört, rektorer säger att det går.... läs mer »

”Juridiskt ohållbart med förbud mot besök på äldreboenden”

Rättsexperten Jan Melander: Lagstiftning som påverkar fri- och rättigheter inte får vara mer långtgående än vad som verkligen behövs.... läs mer »

”Risk att migrationskommittén går emot svenska folkets vilja”

Tolv svenska kyrkoledare: Vi kan inte acceptera att medmänniskor på flykt avhumaniseras och reduceras till ett hot.... läs mer »

”Ökad elexport kräver stärkt nationellt elnät”

Magnus Olofsson och Karin Byman, IVA: Redan i dag begränsar elnätet överföring av vatten- och vindkraft från norra till södra Sverige.... läs mer »

”Vi inrättar forskningscentrum om kärnvapennedrustning”

Stefan Löfven (S) och Ann Linde (S): Tio miljoner kronor avsätts årligen för tvärvetenskaplig forskning och utbildning.... läs mer »

”Ett ensidigt fokus på elexport är allt för snävt”

Sex miljö- och energiforskare: Export av fossilfri el kan vara viktigt, men klimatomställningen kräver ett mycket bredare grepp än så.... läs mer »

”Säg ja till både energieffektivisering och elbilar”

Linda Burenius och Charlotte Unger Larson: Utsläppen måste minska både utomlands och i Sverige, både via ökad elexport och elektrifiering.... läs mer »

”Utredarens slutsatser om Grythyttan är inte trovärdiga”

Företrädare för gastronomi och restaurangbransch: Utredningens frågor är ledande och jämförelser saknas med likartade utbildningar.... läs mer »

”Stelbenta regler drabbar motionslopp och folkhälsa”

Företrädare för idrottsrörelsen: Regeringen måste nu gripa in så att inte stora värden och folkhälsan drabbas.... läs mer »