text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Dagens Nyheter - Debatt 

”Chattjänster bör lagra data i kampen mot kriminella”

Våra förslag om datalagring går inte så långt som de brottsbekämpande myndigheterna hade önskat, skriver regeringens särskilda utredare.... läs mer »

”Svenskarna tror på försvaret – men inte på att det kan skydda oss”

Tre forskare: En ny studie visar att vi litar mer på försvaret efter Rysslands anfall på Ukraina. Men över hälften tvivlar på att Sverige skulle klara ett militärt angrepp.... läs mer »

”Så ska du inte bemöta en våldsam man som anhörig”

Vänner och familj går en svår balansgång, skriver två forskare i socialt arbete.... läs mer »

”Det lär bli kaos på iva även vid nästa katastrof”

Beslut om vilka som måste väljas bort kräver fungerande system för prioriteringar, skriver sju vårdexperter. ... läs mer »

”Köp SBB:s fastigheter – men utan att berika profitörerna”

Regeringen måste snabbutreda en statlig förköpsrätt som är applicerbar på fallet SBB, skriver Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Ali Esbati.... läs mer »

DN Debatt. ”Dagens system är byggt för att skapa orättvisa betyg”

Betyg har stora fördelar som urvalsprincip för högre studier. Men svenska betyg är inte likvärdiga, och marknadsmekanismer är bara en liten…... läs mer »

”Polisen måste växa med rätt kompetens”

Fredrik Modigh, Polismyndigheten: Påståendet att vi är beredda att offra kvaliteten för att nå ökad polistäthet stämmer inte.... läs mer »

”Svenska modellen ökade inkomstskillnader under pandemin”

Ny ESO-rapport om stödåtgärder under coronapandemin.... läs mer »

”Livsmedelsverket måste ta socker på större allvar”

Ann Fernholm, vetenskapsskribent: Livsmedelsverkets prioriteringar genomsyrar Sveriges folkhälsoarbete – då måste sockerkonsumtionen lyftas…... läs mer »

"Att sänka våra arvoden hotar rättssäkerheten”

Möjligheten till ett bra försvar i brottmål kan bli en klassfråga, skriver 36 advokater. ... läs mer »

”Miljöprövningar tar tid – men den tiden ska inte överdrivas”

Johanna Sandahl och Oscar Alarik, Naturskyddsföreningen: Miljölagarna ger oss mindre klimatpåverkan, bättre hälsa och skyddar värdefulla…... läs mer »

”Snabbutbildade B-poliser klarar inte brottsligheten”

Regeringen vill skaffa nya poliser snabbt, men verkar vara beredd att offra kvaliteten, skriver Polisförbundets Katharina von Sydow.... läs mer »

”Att flytta hem till Sverige var som att kliva in i en Kafkaroman”

Med ett svenskt pass i handen, men utan fungerande personnummer, blir livet i stort omöjligt, skriver hemvändaren Fredrik Granlund. ... läs mer »

”Byråkraten slåss hela tiden för – och mot – sina ideal”

Vi kräver av våra byråkrater att de följer reglerna, men också sin moraliska kompass, skriver statsvetaren Karin H Zelano. ... läs mer »

”Kommuner slipper undan när deras skolor misslyckas”

Regeringen bör sluta göda vänsterns falska myter, skriver skolentreprenören Anders Hultin.... läs mer »

”Sverige ska stödja Ukraina – men glöm inte omvärlden”

Tio kyrkoledare: Både den förra och nuvarande regeringen står för en oroväckande svängning.... läs mer »

”Livsmedelsverket underskattar inte problemet med socker”

Britta Ekman, Livsmedelsverket: Det är felaktigt att påstå att Livsmedelsverket utgår från fel data.... läs mer »