text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Dagens Nyheter - Debatt 

”413 av 1020 platser tomma på våra polisutbildningar”

Ansvariga för polisutbildningarna: Utbildningen behöver förlängas och ge legitimerande yrkes­examen med behörighet till fortsatta högskolestudier.... läs mer »

”Regeringen kan göra Säpos arbete svårare”

Säpos chef kritiserar nej till EU-direktiv: Får allvarliga konsekvenser för svensk brottsbekämpning.... läs mer »

”Brå-rapporten håller rimlig kvalitetsnivå”

REPLIK DN DEBATT 19/1. Brå-rapporten håller enligt min uppfattning god kvalitet, även om informanternas olika utsagor…... läs mer »

”Målet att göra EU klimatneutralt till 2050 är nödvändigt - inte populistiskt”

REPLIK DN DEBATT 16/1. Hur vi får fram de stora investeringar som krävs för att vi ska kunna nå våra högt uppsatta mål…... läs mer »

”Viktigt att yrkesutbildningarna håller hög kvalitet”

SLUTREPLIK DN DEBATT 13/1. Branscher och företag måste få ett större inflytande över utformningen av…... läs mer »

”MP vill nu ha kraftfullare åtgärder mot hedersnormer”

Per Bolund (MP) och Åsa Lindhagen (MP): Åtgärderna mot hedersförtryck i januariavtalet är nödvändiga men inte tillräckliga.... läs mer »

”Det är investeringar - inte teknik - som saknas för energiomställningen”

REPLIK DN DEBATT 16/1. Att hävda att ”målet att göra Europa klimatneutralt till 2050 är orealistiskt” för att det…... läs mer »

”Ekonomiskt, miljömässigt och energipolitiskt sunt att bevara Ringhals 1 och 2”

SLUTREPLIK DN DEBATT 14/1. De dagar det inte blåser är Sverige, liksom Tyskland, beroende av annan elproduktion.... läs mer »

”Vår studie är granskad av mycket meriterade forskare”

REPLIK DN DEBATT 19/1. Vår rapport om Brå är vetenskapligt granskad av mycket meriterade forskare.... läs mer »

”Kvinnors obetalda arbete är värt 100 biljoner kronor”

Johan Pettersson, Oxfam Sverige: För att få ett slut på den ojämna fördelningen krävs omfattande politiska åtgärder.... läs mer »

”Allvarliga kvalitetsbrister i granskningen av Brå”

28 utredare vid Brå: Vi vill att en oberoende aktör granskar vetenskapligheten i den omskrivna granskningen.... läs mer »

”Lär publiken att medierna inte speglar verkligheten”

Staffan Dopping och Stig-Björn Ljunggren: Den populistiska strömningen i vårt samhälle har fått näring av den mediala logikens utbredning.... läs mer »

”Språkpoliserna gör ingen nytta men mycken skada”

SLUTREPLIK DN DEBATT 12/1. Lita mer på det goda samtalet än på språkaktivisterna, för det är i vardagliga möten mellan…... läs mer »

”Sjukvårdens kris är skapad av organisation och ledning”

Organisationsforskare och överläkare: Splittrad organisation med oklar makt, bristande ledningskompetens och övertro på digitalisering driver kostnader.... läs mer »

”Fristående gymnasieskolor lyckas sämre med yrkesutbildningarna”

REPLIK DN DEBATT 13/1. När det gäller gymnasieskolans yrkesprogram glömmer Svenskt Näringsliv att redovisa en…... läs mer »

”Att rätta politiskt inkorrekt språk kan bli ett substitut för handling”

REPLIK DN DEBATT 12/1. Jag håller delvis med Lars Melin. Men av andra skäl än de han anför.... läs mer »

”Smyg inte igenom civilplikt också i fredstid”

SLUTREPLIK DN DEBATT 11/1. Dan Eliasson och MSB tycks redan ha dragit slutsatsen att civilplikt behövs.... läs mer »