text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Dagens Nyheter - Debatt 

DN Debatt. ”Inga bevis för att chefer blir bättre av att gå på kurs”

Två forskare: Risken är att cheferna efter en kurs får en mer idealiserad bild av sin roll som inte stämmer med vardagens verklighet.... läs mer »

”Om vi sorterar ut plasten minskar utsläppen av koldioxid”

Ulf Wikström, Stockholm Exergi: Utsläppen av koldioxid från avfallsbehandling måste minska och det mest effektiva sättet är att öka…... läs mer »

”Naturvårdsverkets rapportering av växthusgaser i otakt med Sveriges klimatmål”

Forskarna Anders Lindroth och Lars Tranvik: Sverige bör verka internationellt för att klimatrapporteringen görs mer fullständig.... läs mer »

DN Debatt. ”Nytt lagförslag omöjliggör kampen mot hundsmuggling”

Jordbruksverket och Tullverket: I praktiken innebär förslaget till ny djurhälsolag fri lejd för kriminella djursmugglare.... läs mer »

”Kritiken mot Sveriges strategi blir inte bättre av att upprepas 100 gånger”

Infektionsprofessorn Anders Björkman: Skriv vetenskapligt vederhäftiga konstruktiva debattinlägg i stället för inte känslomässiga dåligt…... läs mer »

”Inget motsatsförhållande mellan primära råvaror och återvinning”

Företrädare för branschorganisationen Svemin: Takten i den gröna omställningen direkt relaterad till tillgången på kritiska råmaterial.... läs mer »

DN Debatt. ”Enkelspårig debatt om skogen kan bromsa klimatarbetet”

Annie Lööf (C) med flera: Riskfylld strategi när debattörer och EU-kommissionen hävdar att det bästa för klimatet är att låta skogen stå.... läs mer »

”Argument saknas för kommunalt monopol på företagens avfallshantering”

Ethel Forsberg, regeringens utredare: Avancerad materialåtervinning kräver specialistkunskap och hantering av många olika materialflöden,... läs mer »

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering”

SLU-forskare ansvariga för för redovisning av upptag och utsläpp från markanvändningssektorn i Sverige: Klimatrapporteringen ska rapportera…... läs mer »

DN Debatt. ”Hundratusentals ton koldioxid ska släppas ut i Stockholm”

Miljöprofessorn Göran Finnveden: Stockholms stad bör stoppa avfallsförbränningsanläggningen i Lövsta.... läs mer »

DN Debatt. ”Regeringen motsäger sig själv om framtida gruvbrytning”

KTH-forskaren Nils Johansson: Regeringen behöver bestämma sig: ska gruvproduktionen öka eller minska?... läs mer »

DN Debatt. ”Allt fler falska mediciner mot covid-19 i omlopp”

Fyra forskare: Ny undersökning visar att allt fler söker på nätet efter mediciner och skydd mot covid-19.... läs mer »

DN Debatt. ”Ras i mattekunskaper hot mot klimatomställningen”

Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörer: Trots satsningar på matematik sjunker betygen samtidigt som skillnaderna mellan barnen ökar.... läs mer »

DN Debatt. ”Vi budgetsatsar 45 miljarder för att ta Sverige ur krisen”

Magdalena Andersson (S) och Åsa Lindhagen (MP): Vi vill förstärka den gröna ekonomiska åter­starten för att bygga ett mer hållbart samhälle…... läs mer »

”Kommunerna ingen broms för företagens avfallsåtervinning”

Lasse Stjernkvist och Robin Holmberg, Avfall Sverige: Vad som hamnar i soppåsen handlar inte om vem som hämtar avfallet utan om vad som…... läs mer »

DN Debatt. ”Vi var 22 oroade forskare som ville nå de politiskt ansvariga”

Forskare i Vetenskapsforum covid-19: Den 14 april förra året publicerade vi en artikel på DN Debatt som fick ett enormt genomslag.... läs mer »

”Fakta är att obehöriga lärare kostar mindre och har sämre anställningsskydd”

Tankesmedjan Arena Idé: I sakfrågan, varför friskolor trots samma ersättning som kommunala skolor har en lägre andel behöriga lärare, är…... läs mer »