text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Dagens Nyheter - Debatt 

”Klåfingriga politiker vill göra universitet till fabriker”

Företrädare för för Uppsala universitet: Regeringen låtsas veta exakt vad individ och samhälle behöver. Men högre utbildning har fler uppgifter än att fylla luckor i bristyrken.... läs mer »

”USA:s och EU:s största misstag sedan Irakkriget”

Mellanösternkännaren Paul Levin om parallellerna mellan västs agerande i Israel-Gaza-kriget i dag och en katastrofal felbedömning för 20 år sedan.... läs mer »

”Naturvårdsverket saknar respekt för människors vardagsproblem”

Peter Eriksson, Svenska Jägareförbundet: Samhällskostnaderna för stenmården kommer att skena – frågan är om regering och riksdag agerar när…... läs mer »

”Ryska blodspengar i väst måste genast tas i beslag”

Gunnar Hökmark och Anders Åslund, Frivärld: Argumenten mot konfiskering av ryska pengar i väst håller inte. Använd dem för det krigsskadestånd Ukraina har rätt till.... läs mer »

”Inför kilometerskatt som gynnar eldrivna lastbilar”

Per Kågeson, miljösystemanalytiker: Fossilfria lastbilar är för dyra. Lösningen är en kilometerskatt på fordon över 3,5 ton, olika hög beroende på koldioxidutsläpp.... läs mer »

“Regeringen stjäl godis från framtidens småbarn”

Två miljöprofessorer vid KTH om politiker som gärna skyller på väljarnas ”acceptans” för att undvika obekväma beslut.... läs mer »

”Utropa seger mot inflationen och sätt fart på framtiden”

Ekonomen Klas Eklund om Sveriges gynnsamma position inför en ekonomisk omstart – där ramarna skiftat på kort tid.... läs mer »

”SD och M sämst i klassen när det gäller klimat och miljö”

Naturskyddsföreningen släpper ny rapport där man granskat de svenska EU-parlamentarikernas insatser 2019–2024.... läs mer »

”Bara 3 procent av barnen i Sverige lever hälsosamt”

Företrädare för tre organisationer om årets Pep-rapport.... läs mer »

”Svårt men nödvändigt att avsluta insatsen mot stenmården”

Carl-Johan Lindström och Maria Widemo, Naturvårdsverket: Kraftigt neddragna anslag gör att vi måste prioritera annat – stenmården är inget…... läs mer »

”Företag flyr fältet när de lämnas ensamma med kriminella”

Stiftelsen Tryggare Sverige med ny rapport om företagarnas otrygghet – såväl i städer som på landsbygden.... läs mer »

”Stenmården riskerar att bli Sveriges nya mördarsnigel”

Naturvårdsverket låter snålheten bedra visheten med vårt senaste invasiva skadedjur, skriver Svenska Jägareförbundet.... läs mer »

”Sverige gör om Danmarks största misstag med gängen”

Danska sociologen Aydin Soei om hur överfyllda fängelser kan skapa en grogrund för nya och farligare nätverk.... läs mer »

”300 miljoner kronor extra till Sis-hem”

Regeringen och SD tillför extra medel till Sis i vårbudgeten för att säkra platstillgången när antalet dömda ungdomar ökar.... läs mer »

”Forskning på mänskliga embryon bör tillåtas under längre tid”

Företrädare för Statens medicinsk-etiska råd föreslår att den tillåtna tiden fördubblas till 28 dagar.... läs mer »

”Sverige måste ha mer el – och använda den smartare”

Åtta företrädare för industrin om vad som krävs för att både näringsliv och hushåll ska få tillräckligt med el.... läs mer »

”Partierna håller inte vad de lovar om pensionerna”

Företrädare för LO hotar med att dra tillbaka sitt stöd för ett pensionssystem som inte fyller sin funktion.... läs mer »