text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Dagens Nyheter - Debatt 

”Stark vetenskaplig evidens för reformbehov på arbetsmarknaden”

Forskarna Nils Karlson och Charlotta Stern: Det finns starka skäl att ifrågasätta om dagens arbetsmarknadsregleringar ligger i…... läs mer »

”Varför inte satsa på krispaket med klimatprofil också i Sverige?”

Mattias Goldmann: MP-ministrarna kan ta initiativ till att inte bara EU utan också Sverige ger stimulanspaketen en klimatprofil.... läs mer »

”Vårt förslag skulle kunna leda till minskat drickande”

Forskare och branschföreträdare: Systembolagets försämrade öppettider och lägre priser leda till att alkoholdrycker bunkras hemma.... läs mer »

”Risk att auktoritära stater nu tar över svenska företag”

Olle Wästberg och Erik Åsbrink: Regeringen måste nu skyndsamt vidta åtgärder för att förhindra detta.... läs mer »

”Sänkta krav på skyddsutrustning saknar vetenskaplig grund”

17 infektionsspecialister och läkarföreträdare: Dåligt skydd för vårdpersonal kan minska vårdkapaciteten och då öka dödligheten i covid-19.... läs mer »

”Vi måste vara öppna också för skrämmande prognoser”

Forskarna Tove Fall, Stefan Engblom, Richard Torkar, Fredrik Elgh och Björn Olsen: Ett osäkert kunskapsläge kräver saklig och öppen debatt.... läs mer »

”Använd den gröna given till att rädda Europas ekonomi”

Fem ledande MP-politiker: Viktigt att EU nu inte gör samma misstag som efter finanskrisen 2008 då klimatinvesteringarna minskade.... läs mer »

”Se över lagstiftningen om prioriteringar när krisen är över”

Torbjörn Tännsjö: Jämför man vad Socialstyrelsen skriver nu med prioriteringsplattformen inser man att det finns oklarheter i rättsläget.... läs mer »

”Cyniskt att använda coronakrisen för alkohollobbying”

Johnny Mostacero, IOGT-NTO: Att som föreslå att bryta upp alkoholmonopolet för att lindra Coronakrisen är som att släcka en eldsvåda med…... läs mer »

”Förändringar i arbetsrätten riskerar att förvärra situationen”

Göran Arrius, Saco: Både arbetsgivare och arbetstagare behöver i nuläget väl kända regler för villkoren på arbetsmarknaden. ... läs mer »

”Med den svenska partsmodellen har vi redan en flexibel arbetsmarknad”

Företrädare för Sveriges Ingenjörer och Akademikerförbundet SSR: Partsmodellen ger en möjlighet att snabbt hitta en väg framåt i kristider.... läs mer »

”Skräckprognoser om corona försvårar för beslutfattare”

Infektionsprofessorn Anders Björkman: Vi behöver inga skräckprognoser över antalet döda som skapar panik hos människor och näringsliv.... läs mer »

”Vilka åtgärder, hur stränga och hur långa ska vi acceptera?”

Statsvetaren Staffan I Lindberg: Det handlar inte om att väga ekonomi mot liv, det handlar om i vilka samhällen vi vill leva i när den…... läs mer »

”Överraskar inte att nyliberalerna nu blir upprörda”

Företrädare för S-föreningen Reformisterna: De pratar om annat när vi påtalar konsekvenserna av deras ideologiska käpphästar.... läs mer »

”Arbetsmarknadens flexibilitet avgör hur vi klarar krisen”

Forskarna Nils Karlson och Charlotta Stern: Precis som vid tidigare kriser kommer coronakrisen att leda till stora strukturförändringar.... läs mer »

”Coronarestriktionerna riskerar öka kriminalitet och social oro”

Kriminologiprofessorn Henrik Andershed: För att förhindra en dramatisk ökning av kriminalitet och oro behövs nu förebyggande åtgärder.... läs mer »

”Byt coronastrategi och isolera bara utsatta riskgrupper”

Forskare knutna till Science for life laboratory: Med en snabb uppbyggnad av covid-19-diagnostik kan vi välja en alternativ strategi.... läs mer »