text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Dagens Nyheter - Debatt 

”M kan bli den starkaste rösten för ett jämställt Sverige”

Josefin Malmqvist (M): Men det förutsätter att partiet kommer till rätta med de jämställdhetsutmaningar som finns inom partiet.... läs mer »

”Skolans överdrivna fokus på individen har varit destruktivt”

Isak Skogstad: Skolan är en kollektivistisk institution och bör behandlas därefter. För mig som liberalt sinnad har det tagit emot att inse detta.... läs mer »

”Kreditprövningen av lån till konsumtion fungerar dåligt”

Eva Redhe och Erika Eliasson: Sverige behöver en mer gedigen kreditprövning. Och Finansinspektionen bör ges det samlade tillsynsansvaret.... läs mer »

”Olustig argumentation som vill väcka misstro mot cancervården”

REPLIK DN DEBATT 6/10. Artikelförfattarna har rätt i att hälso- och sjukvårdssverige måste ta Patientlagen på större…... läs mer »

”Riksbanken ska få tydligare ansvar för finansiell stabilitet”

Riksbankskommittén: Riksbanken ska bidra till en balanserad utveckling av produktion och sysselsättning, utan att frångå målet om låg och stabil inflation.... läs mer »

”76 punkter för ett Sverige där hela landet får leva”

Ebba Busch Thor (KD) och Magnus Oscarsson (KD): Med ett nytt landsbygdspolitiskt program vill vi göra det lättare att bo och verka i landsbygd.... läs mer »

”Vi har socialdemokratin att tacka för välfärdens sönderfall”

SLUTREPLIK DN DEBATT 3/10. Socialdemokraterna är i allra högsta grad ansvariga för det sönderfall av välfärden som blir…... läs mer »

”3.000 bostadsrättsföreningar utsatta för ekobrott på fem år”

Fastighetsägarna Stockholm: Bostadsrättsföreningarnas skydd måste skyndsamt ses över för att värna de 1,7 miljoner svenskar som bor i dem.... läs mer »

”Halva EU-budgeten måste gå till klimatsatsningar”

Alice Bah Kuhnke (MP) och Pär Holmgren (MP): Inför dagens utfrågning av klimatkommissionären Frans Timmermans ställer vi gröna fyra krav på en ”Green deal”.... läs mer »

”Bromma är en angelägenhet för hela landet”

REPLIK DN DEBATT 7/10. Bromma flygplats är inte en enskild angelägenhet för Stockholm.... läs mer »

”Utan globalt mål för befolkningsminskning förtigs en grundorsak till världens problem”

SLUTREPLIK DN DEBATT 29/9. Befolkningsökningen, särskilt i Afrika, kan bli en lika förödande orsak till matbrist, misär…... läs mer »

”Vi har ett ansvar att kräva en mycket mer kraftfull klimatpolitik”

SLUTREPLIK DN DEBATT 26/9. Som forskare uppmanar vi till protest mot att politiken inte tar hänsyn till den omfattande…... läs mer »

”Orimligt att subventionera Bromma med 50 miljoner”

Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd, Stockholm: Det är orimligt att skattepengar går till att göra flyget billigare i jämförelse med tåget.... läs mer »

”För få patienter känner till rätten till en ’second opinion’”

Tre cancerläkare: Mindre än 10 procent av patienterna får information om sin rätt och än färre får en ”second opinion”.... läs mer »

”Arbetskraftsinvandrare utnyttjas i skönhetsbranschen”

Susanna Gideonsson och Ola Palmgren: Handel med arbetstillstånd, påtvingade löneåterbetalningar och otillåtna arbetstider är exempel på missförhållanden.... läs mer »

”Visst vågar forskare studera folkökningens betydelse för klimatet”

REPLIK DN DEBATT 29/9. Sambandet mellan befolkning och miljöpåverkan är inte alls försummat.... läs mer »

”SD:s budgetförslag är en giftcocktail för kommunernas ekonomi”

REPLIK DN DEBATT 3/10. SD:s budget skjuter över ansvaret på kommunerna – vilket skulle vara ett dråpslag för välfärden.... läs mer »