text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Statistiska Centralbyrån - Nyheter 

Emitterade värdepapper, december 2019

Den totala svenska räntebärande värdepappersskulden uppgick vid utgången av december till 7 671 miljarder kronor, vilket är en minskning med 156 miljarder sedan november. Det är framförallt den minskade upplåningen i penningsmarknadsinstrument som har bidragit till denna förändring.... läs mer »

Faktorprisindex för byggnader, december 2019

Faktorprisindex för flerbostadshus sjönk med 0,1 procent mellan november och december 2019. På årsbasis var faktorpriserna 2,9 procent högre i december i år än förra året.... läs mer »

Konsumentprisindex (KPI), december 2019

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 1,7 procent i december 2019. Det är en oförändrad inflationstakt jämfört med november. Månadsförändringen från november till december var 0,4 procent.... läs mer »

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, november 2019

Hushållens konsumtion ökade med 2,3 procent i november 2019, jämfört med november 2018, i kalenderkorrigerade siffror och fasta priser. Under den senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 2,8 procent i fasta kalenderkorrigerade tal, jämfört med samma tremånadersperiod föregående år. Mätt i säsongrensade tal förblev hushållskonsumtionen oförändrad jämfört med oktober 2019.... läs mer »

Taxeringsutfallet 2019

Den slutliga skatten från privatpersoner ökade med 12 miljarder mellan deklarationsår 2018 och 2019. Från juridiska personer ökade den slutliga skatten med 10 miljarder.... läs mer »

Industrins orderingång och omsättning, november 2019

Industrins totala orderingång ökade med 0,8 procent i november 2019 jämfört med oktober, i säsongrensade tal. Jämfört med november föregående år minskade orderingången med 1,2 procent i kalenderkorrigerade tal.... läs mer »

Produktionsvärdeindex, november 2019

Produktionsvärdeindex för det totala näringslivet ökade med 1,8 procent i november 2019 jämfört med november 2018, i kalenderkorrigerade tal. Jämfört med oktober 2019 ökade produktionen med 0,5 procent i säsongrensade tal.... läs mer »

Detaljhandelns försäljning, november 2019

Den kalenderkorrigerade försäljningsvolymen ökade med 1,3 procent i november 2019 jämfört med motsvarande månad 2018. Dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget ökade med 0,9 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 1,5 procent.... läs mer »

Fordonsstatistik, december 2019

Under december 2019 nyregistrerades 48 365 personbilar. Det är en ökning med 106,6 procent jämfört med december föregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.... läs mer »

Finansmarknadsstatistik, november 2019

I november 2019 hade hushållens lån från monetära finansinstitut en årlig tillväxttakt på 5,0 procent. Det innebär att tillväxttakten är oförändrad jämfört med oktober (reviderat).... läs mer »