text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Statistiska Centralbyrån - Nyheter 

Offentligt ägda företag 2018

År 2018 ökade antalet offentligt ägda företag med 56 företag till 2 886. Tillväxten ligger hos de statliga bolagen som ökade med 64 företag till 922 år 2018. De kommun- och landstingsägda bolagen minskade däremot med 8 företag.... läs mer »

Konjunkturstatistik över sjuklöner, 3:e kvartalet 2019

Antalet sjukdagar per anställd minskade under tredje kvartalet 2019 jämfört med motsvarande kvartal 2018. Det totala antalet sjukdagar under sjuklöneperioden var 1,27 dagar per anställd.... läs mer »

Produktionsvärdeindex, oktober 2019

Produktionsvärdeindex för det totala näringslivet ökade med 0,4 procent i oktober 2019 jämfört med oktober 2018, i kalenderkorrigerade tal. Jämfört med september 2019 ökade produktionen med 0,2 procent i säsongrensade tal.... läs mer »

Skörd av potatis 2019. Preliminär statistik

Hektarskörden av matpotatis beräknas för år 2019 till 33 050 kilo per hektar. Det är 18 procent mer än 2018, då det var missväxt till följd av fjolårets sommartorka. Totala skörden av matpotatis är 3 procent över femårssnittet.... läs mer »

Industrins orderingång och omsättning, oktober 2019

Industrins totala orderingång minskade med 1,9 procent i oktober 2019 jämfört med september, i säsongrensade tal. Jämfört med oktober föregående år minskade orderingången med 5,4 procent i kalenderkorrigerade tal.... läs mer »

Småhusbarometern t.o.m.november 2019

Småhuspriserna på riksnivå steg med nästan 2 procent under tremånadersperioden september–november 2019, jämfört med juni–augusti samma år. Jämfört med samma period förra året har priserna stigit med 4 procent på riksnivå under september–november.... läs mer »

Grönytor och grönområden i tätorter 2015

För första gången har SCB kartlagt grönstrukturen i landets samtliga cirka 2 000 tätorter. Förra gången undersökningen om grönytor och grönområden genomfördes 2010, kunde bara statistik för de 37 största tätorterna tas fram. Nu täcker statistiken allt från miljonstaden Stockholm ner till de minsta tätorterna med omkring 200 invånare.... läs mer »

Betalningsbalansen, 3:e kvartalet 2019

Överskottet i bytesbalansen uppgår till 68,8 miljarder kronor under tredje kvartalet 2019. Det är en ökning med 30,9 miljarder jämfört med tredje kvartalet 2018. Handelsbalansen är den främsta bidragande faktorn till det ökade överskottet.... läs mer »

Fordonsstatistik, november 2019

Under november 2019 nyregistrerades 31 126 personbilar. Det är en ökning med 18,1 procent jämfört med november föregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.... läs mer »

Partisympatiundersökningen (PSU) i november 2019 - Val idag

Partisympatiundersökningen visar valresultatet om det skulle vara riksdagsval i november 2019, samt de förändringar som har skett sedan maj 2019 och sedan riksdagsvalet 2018.... läs mer »