text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Statistiska Centralbyrån - Nyheter 

Miljöskyddskostnader 2018

Den svenska industrins totala kostnader för miljöskydd uppgick till 17,3 miljarder kronor år 2018. Det är en ökning med 12 procent jämfört med 2017. Ökningen återfinns i investeringar för skydd av biologisk mångfald och landskap.... läs mer »

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, augusti 2019

Hushållens konsumtion ökade med 2,9 procent i augusti 2019, jämfört med augusti 2018, i kalenderkorrigerade siffror och fasta priser. Under den senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 1,8 procent i fasta kalenderkorrigerade tal, jämfört med samma tremånadersperiod föregående år. Mätt i säsongrensade tal ökade hushållskonsumtionen med 0,8 procent jämfört med juli 2019.... läs mer »

Småhusbarometern t.o.m. september 2019

Småhuspriserna på riksnivå steg med 3 procent under tredje kvartalet 2019 jämfört med andra kvartalet i år. Även jämfört med tredje kvartalet förra året har priserna stigit med drygt 3 procent på riksnivå.... läs mer »

Konsumentprisindex (KPI), september 2019

Inflationstakten enligt KPIF var 1,3 procent i september 2019, att jämföra med 1,3 procent i augusti 2019. KPIF steg med 0,5 procent från augusti till september. Inflationstakten enligt Konsumentprisindex (KPI) var 1,5 procent i september 2019, vilket är en ökning sedan augusti då den låg på 1,4 procent.... läs mer »

Industrins orderingång och omsättning, augusti 2019

Industrins totala orderingång minskade med 1,8 procent i augusti 2019 jämfört med juli, i säsongrensade tal. Jämfört med augusti föregående år minskade orderingången med 1,1 procent i kalenderkorrigerade tal.... läs mer »

Produktionsvärdeindex, augusti 2019

Produktionsvärdeindex för det totala näringslivet ökade med 2,9 procent i augusti 2019 jämfört med augusti 2018, i kalenderkorrigerade tal. Jämfört med juli 2019 ökade produktionen med 0,6 procent i säsongrensade tal.... läs mer »

Hyror i bostadslägenheter 2019

2019 års hyresförändring är i genomsnitt 1,9 procent i beståndet. Det är den högsta hyreshöjningen sedan 2013. En lägenhet på tre rum och kök kostar nu i snitt 7 147 kronor i månaden.... läs mer »

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2018

Hyran per kvadratmeter för nybyggda hyreslägenheter 2018 var 1 780 kr/kvm för riket som helhet. Den siffran kan jämföras med 2017 då motsvarande belopp var 1 742 kr/kvm. Detta innebär att hyran i 2018 års nyproducerade hyresbostäder är 2,2 procent högre i genomsnitt, än föregående års nyproducerade hyresbostäder. Den procentuella ökningen är högre än 2017.... läs mer »

Livsmedelsförsäljning fördelad på varugrupper 2018

Den totala försäljningen av livsmedel och drycker uppgick 2018 till 296 miljarder kronor och ökade därmed med hela 15 miljarder kronor jämfört med 2017. Detta motsvarar en uppgång på 5,3 procent. Uppgången beror på att volymen sålda livsmedel och drycker ökade med 3,1 procent samtidigt som priserna ökade med 2,1 procent.... läs mer »

Företagens utgifter för it, 2018

Företagens utgifter för data- och teleutrustning samt mjukvara uppgick till 61,5 miljarder kronor 2018. Det är en minskning med drygt 5,5 procent jämfört med 2017. Utgifter för leasing av it har däremot ökat med cirka 7 procent under samma period.... läs mer »