www.guteinfo.com
Boge kyrka
Kyrka, Boge socken


Boge kyrka är byggd under 1200-talet. Tornet skadades allvarligt av storm 1857 och rasade tillsammans med långhusets valv med mera året därpå. Det återuppfördes i slutet av 1800-talet, mittkolonn och valv först 1925. Sydportalen från mitten av 1300-talet.

Boge kyrka

Målad fris 1400-tal.

Boge kyrka

Altartavla från 1700, och för den som kikar efter står en figur till höger om målningen ovan och meddelar de underliga orden Urim och Thummin.

Boge kyrka

Osmyckad dopfunt 1200-tal. I korvalvet en medeltida ljuskrona av järn. Predikstol 1737.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
Väg 147 mot Slite. Sväng till vänster i korsningen alldeles före Slite.
Copyright © 2019 Buffert 4 - www.guteinfo.com