text bild karta   info, a-ö

Historia Gotland




Guide till Gotlands historia »

Nedan visas en rubriklista, se också årtalslista och konsthistoria.

1100-talstaket i Garde kyrka »GardaHitta
1300-talet - ett bedrövligt århundrade »Gotland 
1353 - ett brev från rådmännen i Visby »VisbyHitta
 
1361 - massgravar på Solens berg »VisbyHitta
1361 i Mästerby »MästerbyHitta
1436 - Erik av Pommern belägras »GotlandHitta
 
1437 - tre smeck paa Rumpen »Gotland 
1446 e.Kr. - krigståg till Gotland »Gotland 
1525 - vad hände egentligen »GotlandHitta
 
Ajmunds bro - Gotlands nyckel »MästerbyHitta
Allén till kyrkan från Kungsgården »RomaHitta
Allmän värnplikt sen vikingatiden »Gotland 
 
Anckarströms änka »AlskogHitta
Andrées Gotlandsresa »Fröjel 
Artlenburgprivilegiet 1161 »Gotland 
 
Atterdag på landet 1361 - Hundens like »FideHitta
Avrättningsplatser »Gotland 
Axelssönerna »Visby 
 
Brandskattningen av Visby 1361 »VisbyHitta
Braskens brev, reformationen »Gotland 
Briggen Alfhilde förliste 1829 »HamraHitta
 
Bronsåldern = 1.600 f.Kr. - 500 f.Kr »Gotland 
Brudkorset i Silte »SilteHitta
Byzantios och ortodoxi »Gotland 
 
Båt med likadana ändar »BroHitta
Båtsman Lindgrens grav »ÖstergarnHitta
Dannebrogen och Strelow i Fole »FoleHitta
 
De gothers konge - Valdemar Atterdag »Gotland 
Dei jär mi traugt »Gotland 
Den medeltida inkörsporten »TingstädeHitta
 
Den påstått delade ön »Visby 
Den unika predikstolen i Grötlingbo »GrötlingboHitta
Det medeltida människovärdet »Gotland 
 
Det medeltida världsalltet »EskelhemHitta
Det står det inte alls i Gutasagan »Gotland 
Digerdöden - ett straff från ovan »LärbroHitta
 
Diie Rostocker Skipper »FröjelHitta
Domarringen vid Sojvide i Sjonhem »SjonhemHitta
Dryckeshornen från äldre järnåldern »GotlandHitta
 
Dösen på Gotland »ToftaHitta
Edsöre »Gotland 
Elvatusen jungfrur »VisbyHitta
 
En flyktingbåt »BogeHitta
En kalkugn från 1200-talet »NorrlandaHitta
En nedbränd kyrka »VallHitta
 
En romersk bronsmask, 100-talet e.Kr. »Hellvi 
En stor katastrof 1566 »VisbyHitta
En svärdslipningssten vid ån »DalhemHitta
 
Erik av Pommern »Gotland 
Ett eller en hult »Gotland 
Ett skott i tornet »VisbyHitta
 
Ett vendeltida skeppsvarv vid Paviken »VästergarnHitta
Fader vår på gutniska »HavdhemHitta
Fattigstugan i Atlingbo »AtlingboHitta
 
Festplatsen i Buttle »ButtleHitta
Fetaliebröder »Gotland 
Fiskerännorna i Västergarn »VästergarnHitta
 
Florensdokumentet »Gotland 
Flytande järn »AngaHitta
Forntida gudar, eller underliga saker »Gotland 
 
Foro de vida - runristningar »Gotland 
Fredsavtalet med svearna »Gotland 
Fångar i Bergen-Belsen och Auschwitz »LärbroHitta
 
Gaitkörku - kyrkoruin... »LevideHitta
Galgberget »VisbyHitta
God Gardesten »GardaHitta
 
Goter och gutar »Gotland 
Gotland - en tidig demokrati »Gotland 
Gotland blir svenskt »Gotland 
 
Gotland och sveariket »Gotland 
Gotlands försvar i början på 1500-talet »Visby 
Gotlands handel genom tiderna »Gotland 
 
Gotlands organisation »Gotland 
Gotlands sigill och vapen »GotlandHitta
Gotlands skriftligt kända historia »Gotland 
 
Gråbröder - Franciskaner »VisbyHitta
Gustav Vasas brev 1526 »Gotland 
Gutarnas kolonier - vendeltiden »GotlandHitta
 
Guteriddaren »HallaHitta
Gutnaltinget - marknadsplats, varv »RomaHitta
Gutniska stenkors på Isle of Man »Gotland 
 
Gårdskors på Gotland »EkstaHitta
Gårdsporten vid Riddare »HejnumHitta
Hagelheim bro »GuldrupeHitta
 
Halshuggningen 1342 »VisbyHitta
Henrik Lejonet »VisbyHitta
Hertig Erik »Visby 
 
Hjorters kapell »BursHitta
I begynnelsen »Gotland 
Idyller med tankar »ÖstergarnHitta
 
In Gothlandia et Mari spes mea »VisbyHitta
Inbördeskriget 1288 »HallaHitta
Infördes tull till Visby 1288 »VisbyHitta
 
Ingermans båtmanstorp »ÖstergarnHitta
Inledning sjörövare »GotlandHitta
Inledning till medeltiden »Gotland 
 
Jacobs minnessten, ringkors »GuldrupeHitta
Jägarna på Kutatavlan »FåröHitta
Järn på Gotland »Gotland 
 
Järnugnar - Sveriges äldsta »GotlandHitta
Järnåldern på Gotland »Gotland 
Kalk och kalksten på Gotland »OthemHitta
 
Kalkstensbrytning i Garde »GardaHitta
Kastalen i Ardre »ArdreHitta
Kastalen i Gammelgarn »GammelgarnHitta
 
Kastalen i Gothem »GothemHitta
Kastalen i Lau »LauHitta
Kastalen i Västergarn »VästergarnHitta
 
Kastalen i Öja »ÖjaHitta
Kastalet i Ala »AlaHitta
Koleragraven vid Kajlungs »LärbroHitta
 
Komme om sydher j skilsmessone »Gotland 
Konkret järnålder »Gotland 
Krampmacken »SandaHitta
 
Krig på Gotland »GotlandHitta
Kriget med Unionen 1403-1404 »OthemHitta
Kristi riddares gård på riddarnas ö »VisbyHitta
 
Kristna symboler - fiskhuvudformiga hängen »GotlandHitta
Kung David den helige av Skottland »HablingboHitta
Kyrkan som står barfota »GardaHitta
 
Kyrkornas ålder på Gotland »Gotland 
Kämpgravar - stafgarþa »Gotland 
Ledung »Gotland 
 
Lichnat ei Stainkörke »StenkyrkaHitta
Lite mer om Garde kyrka »GardaHitta
Lite om frihandelns historia »Gotland 
 
Lokalpatriotism »Gotland 
Långhusportalen i Stånga kyrka »StångaHitta
Långt i Aifur »BogeHitta
 
Maktkampen i början av 1500-talet »GotlandHitta
Malmö recess »Gotland 
Malstainar »Gotland 
 
Mariaprocessionen »VisbyHitta
Medeltida grindstolpar i Vamlingbo »VamlingboHitta
Medeltida gårdsport i Garde »GardaHitta
 
Medeltida minneskors vid Västers »BogeHitta
Medeltida ringkors vid Laxarve »BogeHitta
Medeltidens försvarsverk, kyrktornen »GotlandHitta
 
Minnessten - vägen till framtids båtnad »AtlingboHitta
Månens betydelse »GotlandHitta
Namnet Gotland »Gotland 
 
Nestorskrönikan - vilka var ruserna »GotlandHitta
Nordens största gravklot »HallaHitta
Något om den medeltida tankevärlden »Gotland 
 
Nåt läskigt »Gotland 
Om tecknet þ »Gotland 
Om trälar »Gotland 
 
Ormicas bynahus på S:t Olofsholm »HellviHitta
Petrus de Dacia - Sveriges första författare »VisbyHitta
Petrus Harding i Vall »VallHitta
 
Ringkorset i Mästerby »MästerbyHitta
Rosenby båtmanstorp »VäteHitta
Russgift och lambgift »SilteHitta
 
Ryttaren på Fardhem kyrka »FardhemHitta
Rövar Lilja »VästerhejdeHitta
S:t Olof kristnade inte Gotland I »LärbroHitta
 
S:t Olof kristnade inte Gotland II »GotlandHitta
Sitt andaktsfullt »LärbroHitta
Sjörövare på Vivesholm »SandaHitta
 
Skampålen på Klinttorget »VisbyHitta
Skeppsristningar i Ala »AlaHitta
Skyddslandet Gotland »GotlandHitta
 
Skyltinformation vid Roma kloster »RomaHitta
Skärselden och Lidfrid i Klinte »KlinteHitta
Slaget i Mästerby 1361 »MästerbyHitta
 
Slaget på Röcklinge backe 1313 »LärbroHitta
Slungsten »Garda 
Snickeri från 1900-talets början »AlaHitta
 
Snäckänge med länningar »NorrlandaHitta
Sproge kyrkas byggnadsår stämmer »SprogeHitta
Stadens blomstring »VisbyHitta
 
Staten Gotland »Gotland 
Stavkyrkor »Gotland 
Stenhuggarmärken »VäteHitta
 
Stensarkofagen i Eke (Åhus) »Eke 
Stenåldern = Big bang - 1.600 f.Kr. »Gotland 
Stora förvar - kannibalerna »EkstaHitta
 
Strandridare Ahlboms väg »LärbroHitta
Svartbröder - Dominikaner »GotlandHitta
Svärdslipningsstenar i Ronehamn »RoneHitta
 
Sysne och Sandviken »ÖstergarnHitta
Sören Norby »VisbyHitta
Sören Norby slår bondekungen »VisbyHitta
 
Tavlan flyttas icke »FåröHitta
Tecktors grav »StenkumlaHitta
Thielward landsteg på Tjäldersholm »BogeHitta
 
Tillverkning av stenyxor »Gotland 
Tiondeladan i Hablingbo »HablingboHitta
Tornet på Dalhem kyrka »Dalhem 
 
Tre kända sjörövarfästen på Gotland »Gotland 
Två hundra hästar med folk av bönderna anno 1523 »VisbyHitta
Tvångskristnandet och Strelow »LärbroHitta
 
Underkastelse, ledungsflotta »Gotland 
Vad betydde kristendomen »GotlandHitta
Vad kallas hela jorden på gutniska »Gotland 
 
Vad sa Linné »Visby 
Vad sa Petrus de Dacia 1288 »VisbyHitta
Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås »VisbyHitta
 
Var kommer gutar ifrån »Gotland 
Varför byggde vikingar broar »Hangvar 
Varför byggdes nästan 100 kyrkor »Gotland 
 
Varför den första kyrkan inte brändes »VisbyHitta
Varför Hansan förlorade sin roll »Visby 
Varför ruinerades Visby »VisbyHitta
 
Vattenvägar på Gotland »GotlandHitta
Vem byggde kyrkorna »Gotland 
Vendeltiden på Gotland »Gotland 
 
Vikingar i Eskelhem »EskelhemHitta
Vikingarnas Västergarn »VästergarnHitta
Vikingatida verktyg från Mästermyr »Sproge 
 
Vikingatiden på Gotland »Gotland 
Vilka var ruserna »GotlandHitta
Vilket land tillhörde Gotland 1280 »GotlandHitta
 
Visbjerg ting »GardaHitta
Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna »VisbyHitta
Visby lades i aska 1362 »VisbyHitta
 
Visby stadslag »VisbyHitta
Visby under medeltiden »VisbyHitta
Visby under stenåldern »VisbyHitta
 
Visby underkastelsebrev »VisbyHitta
Visbys storhet under medeltiden »VisbyHitta
Wulfstan »Gotland 
 
Vårt språk »Gotland 
Världsarvet Visby »VisbyHitta
- Är det svårt att bestämma sig? Klicka på illustrationen ovan till vänster.