text bild karta   info, a-ö

Evenemang på Gotland

 

Fågelskådning, Östergarns Prästänge


- Ornitologi, onsdag 14/6-2017, kl. 18

Fåglar och folklore - berättelser i ett Gotländskt änge. Fågelskådning på vanliga fågelarter typiska för ett änge, samt en del om den folktro och berättelse som finns runt dessa arter. Samling vid kyrkan strax bredvid klockan 18.00.

Leder gör Tomas Carlsson 070-2122591.

Ta med egen fika.

Arrangör: Gotlands Ornitologiska Förening

Välkommen!

- Sök mer inom Ornitologi, mer info om Östergarn
Från Guteinfos arkiv

Östergarns prästäng

Ängen, Östergarn

Prästänget i Östergarn, strax efter kyrkan, hyser bl a blodtopp och svensk ögontröst
Änget utgörs av en större öppen yta, en slåtterglänta, eller som gotlänningen kallar det: braidsräum.Omväxlande öppna gläntor och mindre lövdungar med skugga ger lagom fuktighet och ljus i änget.Gräs- och örtfloran är rik med slåttergynnade arter som blodtopp (Sanguisórba officinális), ögontröst (Euphrásia stricta), såväl späd som svensk, samt ett flertal orkidéer exempelvis sankt pers nycklar (Orchis máscula) och brudsporre (Gymnadénia conópsea). Andra arter som påträffas i prästänget är darrgräs (Briza média), svinrot (Scorzonéra húmilis), jungfrulin (Polýgala vulgáris) samt vildlin (Linum cathárticum).

På bilden ovan ser du mandelblom och midsommarblomster.Och i all sin älskvärdhet är också Östergarn prästäng ett underbart ställe att stilla promenera och låta världens skönhet och många generationers omtanke få ta plats; ängarna på Gotland kan vara över ett par tusen år gamla, kulturmark på riktigt.Och för den som behöver en stunds vila under en magisk tall så har vänligt folk ställt ut bänkar för att du bekvämt skall kunna packa upp den medhavda fikakorgen och njuta Gotland när det är som bäst i sin överväldigande självklarhet.

/text och foto Bernt Enderborg
14 ons
jun 2017
Vecka 24

Håkan, Hakon

Internationella blodgivardagen. Haquin Spegel föddes 1645, Nicolaus Otto 1832, Georg Henrik von Wright 1916, Suzanne Reuter 1952.

 

Evenemangstips här.