text bild karta   info, a-ö

Evenemang på Gotland

 

Ejderspaning med korvgrillning


- Ornitologi, söndag 9/4-2017, kl. 9

Ejderspaning med korvgrillning vid Tomsarve kvarn (Tomsare kvänn) på Ekstakusten. Vi hoppas att korven smakar och att många fåglar drar förbi.

Föreningen bjuder på grillkorv. Ta med egen dryck.

Start kl. 9.00, men man är välkommen när man kommer.

Kontaktperson: Sven-Olof Lundgren tel. 070 2677324

Arrangör: Gotlands Ornitologiska Förening

Välkommen!

Ps. Tilläggs till vägbeskrivningen nedan: fortsätt den lilla vägen söder om fiskeläget så kommer du småningom till en kvarn. Den. Ds.

- Sök mer inom Ornitologi, mer info om Eksta
Från Guteinfos arkiv

Ekstakusten

Naturreservat, Eksta

Ett stycke väldigt skön västkust
Areal: 38 hektar. Reservatet omfattar ett ca 4 km långt avsnitt av kusten innanför Lilla och Stora Karlsö och sträcker sig från ca 600 m NO Skansudde söderut t.o.m. Hammarudd, Gotlands västligaste udde.Hela kuststräckan präglas av vackert utbildade strandvallar av grus och sten. Den strandnära delen av reservatet är fattig på växtlighet.Det enda som växer här är torktåliga gräs och örter som fårsvingel, backtimjan, gulmåra, gul fetknopp, kattfot, spåtistel, mattfibbla och blåeld samt lavar och mossor. På sandigare partier uppträder sandrör, sandsallat, strandvial, saltarv och marviol.Omedelbart norr om Kronvalls fiskeläge finns ett litet bestånd av den fridlysta växten martorn, det enda på den gotländska västkusten.Längre in från havet vidtar en lågvuxen strandskog, där de yttersta tallarna och granarna är hårt tuktade av vind och saltstänk och formligen kryper längs marken.Från den kustväg som löper genom hela reservatet har man en enastående utsikt över havet i väster och de båda Karlsöarna. Till Lilla Karlsö, som ligger närmast, är det knappt 3 km från Skansudd.I den mellersta delen av reservatet ligger Kronvall, ett fiskeläge som i äldre tider var mycket större än vad det är i dag. Enligt sägnen var det vid Kronvall som den danske kungen Valdemar Atterdag och hans här landsteg den 22 juli 1361.

Skansudd har fått sitt namn efter den skans som ligger här. Försvarsanläggningen, som uppfördes under åren 1712-1713, består av en ca 130 m lång, 4-6 m bred och 1-1,5 m hög vall av grus och sand.

I söder gränsar reservatet till Ugnens fågelskyddsområde.

/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Bernt Enderborg
sön
apr 2017
Vecka 14

Otto, Ottilia

Amerikanska inbördeskriget slut 1865, Georgien självständigt 1991. Baudelaire föddes 1821. Hugh Hefner 1926, Dennis Quaid 1954, Johan Glans 1974. William Ockham dog 1347 (eller 1350), Rabelais 1553, Mikael Agricola 1557, Francis Bacon 1626, Vilgot Sjöman 2006.

 
 

Evenemangstips här.