text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Region Gotland Bygga, bo och miljö 

Begränsningar i sophämtningen

På grund av stora nederbördsmängder den senaste tiden är framkomligheten för sopbilarna kraftigt försämrad på många mindre vägar.... läs mer »

Intresseanmälan för dubbel markanvisning öppnar

Region Gotland hoppas få entreprenörer att bygga nya bostäder både i Visby och på landsbygden. Metoden kallas dubbel markanvisning och ska nu testas för första gången på Gotland.... läs mer »

Klart med pengar till DISA

Nu är det klart att projektet DISA – Digital samhällsbyggnad får finansiering med 26 miljoner kronor. Detta innebär att Region Gotland nu gör en storsatsning på digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.... läs mer »

Vattenproblem i Roma

Den stora nederbörden gör att grundvattnet i Roma har blivit ytvattenpåverkat. För att säkra upp dricksvattnet har vi därför bytt kloreringsmetod. När man byter kloreringsmetod så kan det under några dagar bli lukt- och smakproblem.... läs mer »

Bygglovschef Bo Eriksson tog emot Finsams hederspris

Under fredagens frukostmöte delade FinsamGotland ut sina årliga priser. Hederspriset gick i år till samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare Bo Eriksson som med lyhördhet och värme tagit emot några personer med varierande behov av stöd, vilket sedan lett till anställning.... läs mer »

Vill du vara med och utveckla Visby?

Massor händer just nu inom stadsutvecklingssidan på Region Gotland! Kanske är du en av de många personer vi söker som vill vara med att planera, utveckla och förnya Visby?... läs mer »

Region Gotlands nya filmbil

Region Gotland har satsat på en ny filmbil som hittar stopp i vatten- och avloppsledningssystemen. På så sätt kan rören lagas snabbt, och läckage ut ur eller in i rörsystemen minimeras.... läs mer »

Tänk på att sortera plasten

Det är skillnad på plast och plast. Plastförpackningar ska sorteras för sig. Lägg plastförpackningar lösa i behållaren, inte i säck eller påse. Genom att du sorterar ditt avfall hjälper du till att spara stora mängder energi och minska användningen av jordens resurser.... läs mer »

Ökad kalkbrytning får inte riskera vattnet

Tekniska nämnden har idag behandlat ett ärende rörande SMA Minerals förfrågan angående brytning av kalksten om 900 000 ton/år på fastigheten Klinte, Klintebys 1:4. Tekniska nämnden vill ha undersökningsmaterial som visar att grundvattennivåerna inte påverkar den kommunala vattentäkten i närheten av fastigheten samt de privata brunnar som finns i området.
- Det är viktigt att dessa undersökningar görs. Brytningen får inte riskera vårt grundvatten, säger tekniska nämndens ordförande, Tommy Gardell.... läs mer »

Reducerade anläggningsavgifter för vatten och avlopp för mindre hyreslägenheter

Regionens anläggningsavgifter är enligt gällande taxa desamma för alla typer av lägenheter oaktat dess storlek och upplåtelseform. Detta ändras nu.... läs mer »

EPC-projektet spar miljontals kronor per år

Vid tekniska nämndens möte idag informerade Björn Sandqvist, chef för fastighetsförvaltningsavdelningen, om ett energibesparingsprojekt (EPC) som sparar miljontals kronor per år inom Region Gotland. Det kan handla om ventilationsåtgärder, solpaneler, energisparande belysning, kranar med mera.... läs mer »

Gotland blir centrum för nya smarta lösningar att minska vattenbristen

Under flera år har Gotland drabbats av stor dricksvattenbrist. IVL Svenska Miljöinstitutet har nu tillsammans med Region Gotland fått bidrag från innovationsmyndigheten Vinnova för att bygga upp en så kallad testbädd på Storsudret på Gotland. Där kommer olika tekniker och system för en hållbar vattenförsörjning att utvecklas och testas.... läs mer »

Gotland får EU-pris för bredbandsutbyggnaden

”And the EU Broadband Award goes to… Gotland!”... läs mer »

11,6 miljoner i byggbonus till ön

På ett år påbörjades 458 nya bostäder på Gotland. Det innebär att Region Gotland får 11,6 miljoner kronor från regeringens byggbonus.... läs mer »

Förseningar i sophämtningen

Åkericentralen har förseningar gällande tömning av hushållsavfall i områdena Stenkumla, Eskelhem och Hogrän. Det gäller drygt ett hundratal abonnenter.... läs mer »

Lyckat första spadtaget i Kvarnåkershamn

Regionstyrelsens ordförande, Meit Fohlin, tog den 17 november det första grävskopetaget för bräckvattenverket i Kvarnåkershamn. Många deltog vid detta evenemang.... läs mer »

Välkommen till första spadtag för bräckvattenverket i Kvarnåkershamn

På fredag den 17 november klockan 14.00 tas första spadtaget för bräckvattenverket i Kvarnåkershamn.... läs mer »