text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Region Gotland Bygga, bo och miljö 

Ratta Grönt-projektet deltar i Almedalsveckan

Ratta Grönt kommer att delta på två seminarier under Almedalsveckan.... läs mer »

Fortsätt sortera dina förpackningar

Det går att återvinna förpackningar utan att slösa vatten. Förpackningar behöver inte vara helt rena för att kunna återvinnas, men det är bra om det inte finns matrester kvar som börjar lukta illa när förpackningarna samlas in.... läs mer »

Välkommen till sommaren 2017

Här är det sommarbrev som går ut till alla våra sommarabonnenter med information om sophämtning, latrinhämtning, slamtömning m.m.... läs mer »

Stanna vid en pusshållplats

Årets "happening" är en liten överraskning utan stora kostnader som är tänkt att roa besökare och boende på Gotland. Varje sommar hittar Region Gotland på något som har som har koppling till delar inom gata- och parkavdelnings ansvarsområde.... läs mer »

Skyltning och vatteninformation för besökare

Även våra besökare måste informeras om den rådande vattensituationen på Gotland. I fastlandshamnarna har skyltar satts upp, precis som vid utkörningen från hamnområdet i Visby.... läs mer »

Ny webbenkät om Klintehamn

Dialog Klintehamn 2030 har startat. Vad är Klintehamns identitet och vilka kvaliteter finns idag? Vilka är utmaningarna och möjligheterna för utveckling fram till 2030? Dialog om Klintehamn har dragit igång och nu finns det en webbenkät om Klintehamn som du kan fylla i.
... läs mer »

Gotland föredöme inom cirkulär ekonomi

Gotland är en av fyra kommuner som får stå som goda exempel på cirkulär ekonomi - det vill säga god resurshushållning.... läs mer »

Hur vill du ha det i Klintehamn 2030?

Vi söker dig som vill berätta om Klintehamn och förmedla dina visioner och tankar om Klintehamns framtid. Den 12 och 13 juni arrangerar vi workshops. Välkommen!... läs mer »

Beslut om Visby vattenskydd i regeringen

Regeringen upphävde den 11 maj 2017 länsstyrelsens beslut om att undanröja regionfullmäktiges beslut. Detta innebär att Regionfullmäktiges beslut om Visby vattenskyddsområde och föreskrifter står fast.... läs mer »

Peter pratar vatten med barn på Humlegårdsskolan

Barn ger fantastiska och smarta tips på svåra vattenfrågor.
"Använd sugrör när du dricker", "Spara vatten - drick mjölk", "Man kan leka att man badar", "Visste du att vatten är dinosauriekiss..."... läs mer »

Ny besökstid för Klart Vatten

Klart Vatten kommer från och med 1 juni flytta sin besökstid på torsdagar till 13:00-15:00 istället för tidigare tid 10:00-12:00.

Besökstiderna är nu:

Tisdagar 10:00-12:00

Torsdagar 13:00-15:00

Ni är välkomna in med era frågor som rör enskilda avlopp.

Hälsningar, Klart Vatten

... läs mer »

Förbered er för vattenbrist

Nio statliga myndigheter varnar för den värsta vattenbristen på 100 år i stora delar av landet och uppmanar allmänheten att stärka beredskapen.... läs mer »

Lämna kreosotimpregnerat avfall eller få det hämtat

Har du tryckimpregnerat trä liggande i din trädgård? Gamla telefonstolpar eller järnvägssyllar?... läs mer »

Snilleblixten som lagrar 130 kubikmeter spolvatten invigdes i dag

Här inviger tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell det 130 kubikmeter stora vattenmagasinet med spolvatten från Bingeby vattenverk.
Vattnet, som alltså inte är dricksvatten, kommer att användas till bevattning, fordonstvätt, dammbindning med mera.
- Den här miljösnilleblixen kommer även att hålla fotbollsplanerna gröna under Island Games i sommar, påpekade Tommy Gardell.... läs mer »

Fyra testpiloter rattar nu grönt!

Nu har alla fyra testpiloter fått sina bilar och rullat ut på de gotländska vägarna.... läs mer »

Välkommen till Elbilsdagarna

Energi- och klimatrådgivningen och Ratta Grönt deltar på Elbilsdagarna den 18-20 maj.... läs mer »

Ny frågor och svar om vatten

Det är många som har frågor om vatten och om det aktuella läget på Gotland.... läs mer »