text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Region Gotland Bygga, bo och miljö 

Byggnadsnämnden instiftar arkitekturpris

Vi vill uppmärksamma och lyfta fram goda exempel på nya byggnader och platser på Gotland. I vår delar därför byggnadsnämnden ut arkitekturpriset för första gången.... läs mer »

Välbesökt möte om VA-ledningar

Onsdagen den 31 januari hölls ett möte om överföringsledningar Eksta-Klintehamn. Bakgrunden är att till sommaren 2019 ska Kvarnåkershamn bräckvattenverk vara i drift och Burgsvik reningsverk avvecklas.... läs mer »

15 nya tjänster inom stadsutveckling

Vill du vara med och utveckla Visby? Idag har vi lagt ut cirka 15 nya tjänster att söka!... läs mer »

Ansökan från nationalsocialistiskt parti diskuterades i tekniska nämnden

Vid tekniska nämndens sammanträde onsdagen den 31 januari talade man även om en utredning kring effekterna att införa ett vattenskyddsområde i Roma, samt hur Visby återvinningscentral kan byggas om för att bli bättre logistiskt men även nyttjas för återbruk.... läs mer »

Underhållsbehov i Hemsebadet

Att hålla Hemsebadet öppet i tio år till kommer att kosta mellan 40 och 50 miljoner kronor, visar en fördjupad analys.... läs mer »

Förseningar i sophämtning på grund av snö och väglag

Eftersom det har snöat de senaste dagarna kan förseningar i sophämtningen förekomma. Sophämtningen utförs så snart som framkomligheten blir bättre.... läs mer »

Projekt Visborg - stadsutveckling i framtidsregion

Rekryteringskampanjen Projekt Visborg – Stadsutveckling är idag med i en riksbilaga i Svenska Dagbladet med en artikel och en helsidesannons.... läs mer »

Panta hela säcken på en gång!

På Visby återvinningscentral kan du panta snabbt och smidigt i pantmaskinen Pantamera Express. Du häller panten i ett fack och låter maskinen sköta resten.... läs mer »

Information om avfall och återvinning inför helgerna

Sophämtningen sker som vanligt måndagar till fredagar under jul- och nyårshelgerna. Återvinningscentralerna håller stängt söndagar och helgdagar (röda dagar i kalender).... läs mer »

Årets ekokommunpristagare hyllades

Ekokommunpriset 2017 går till Fenomenalen - Science Center på Gotland för konceptet Planetskötare. I går var det högtidlig prisutdelning i samband med fullmäktiges sammanträde.... läs mer »

Högskolestudenter utvecklar vattenspel

Region Gotland samarbetar med Uppsala universitet Campus Gotland på många olika plan. Campus Gotland tar även ett ansvar i lokala problemställningar. Några studenter har nu bland annat utvecklat ett vattenspel för barn/ungdomar i mellanstadiet. Detta arbete presenterades fredagen den 15 december.... läs mer »

Enig nämnd beslutade hyra ut mark till Medeltidsveckan AB

En enig teknisk nämnd beslutade idag att godkänna det av teknikförvaltningen framlagda förslaget att hyra ut mark till Medeltidsveckan AB.... läs mer »

Begränsningar i sophämtningen

På grund av stora nederbördsmängder den senaste tiden är framkomligheten för sopbilarna kraftigt försämrad på många mindre vägar.... läs mer »

Intresseanmälan för dubbel markanvisning öppnar

Region Gotland hoppas få entreprenörer att bygga nya bostäder både i Visby och på landsbygden. Metoden kallas dubbel markanvisning och ska nu testas för första gången på Gotland.... läs mer »

Klart med pengar till DISA

Nu är det klart att projektet DISA – Digital samhällsbyggnad får finansiering med 26 miljoner kronor. Detta innebär att Region Gotland nu gör en storsatsning på digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.... läs mer »

Vattenproblem i Roma

Den stora nederbörden gör att grundvattnet i Roma har blivit ytvattenpåverkat. För att säkra upp dricksvattnet har vi därför bytt kloreringsmetod. När man byter kloreringsmetod så kan det under några dagar bli lukt- och smakproblem.... läs mer »

Bygglovschef Bo Eriksson tog emot Finsams hederspris

Under fredagens frukostmöte delade FinsamGotland ut sina årliga priser. Hederspriset gick i år till samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare Bo Eriksson som med lyhördhet och värme tagit emot några personer med varierande behov av stöd, vilket sedan lett till anställning.... läs mer »