text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Region Gotland Bygga, bo och miljö 

Djurfoder kan tas från regionens mark

Den extrema torkan är pÃ¥ väg att orsaka akut brist pÃ¥ djurfoder i stora delar av Sverige. MÃ¥nga kommuner har upplÃ¥tit obrukad mark till bete eller slÃ¥tter och det kommer även Region Gotland att göra.... läs mer »

Bevattningsförbud över hela ön från lördag 14 juli

Den extremt varma väderleken och den rådande grundvattensituationen med sjunkande nivåer gör att bevattningsförbud införs över hela ön från 14 juli för abonnenter anslutna till det kommunala vattenledningsnätet.
... läs mer »

Fler organisationer blir kranmärkta

Flera organisationer väljer att lÃ¥ta sig kranmärkas under Almedalsveckan. En sÃ¥dan är Djurens Rätt, som tycker detta är en viktig handling.... läs mer »

Första steget mot digital brevlåda klart

Nu är avtalen med leverantören för arbetet med Mina meddelanden pÃ¥ Region Gotland klara.... läs mer »

Länsstyrelsen uppmanar till sparsamhet med vatten från egen brunn

En stor del av de enskilda brunnarna pÃ¥ Gotland fÃ¥r sitt vatten frÃ¥n smÃ¥ grundvattenmagasin. Mätningar i juni visar att grundvattennivÃ¥erna i de smÃ¥ magasinen är mycket under det normala. Länsstyrelsen uppmanar de som har egen brunn att vara sparsamma med sitt vatten.... läs mer »

Teknikförvaltningen bjuder på kranmärkt kranvatten

Under Almedalsveckan bjuder Region Gotland, teknikförvaltningen, pÃ¥ gratis kranvatten pÃ¥ flera platser i Visby.... läs mer »

Wisbygymnasiets och Kulturskolans nya lokaler vinner arkitekturpriset

Av totalt tolv nomineringar valde till slut en enhällig jury att utse ombyggnaden av det tidigare F-huset till lokaler för Wisbygymnasiet, gymnasiesärskolan och Kulturskolan som vinnare av 2018 års arkitekturpris.

... läs mer »

Ã?ppet kontor om Klintehamns utveckling

Samhällsbyggnadsförvaltningen vid Region Gotland bjuder in till ett öppet kontor, för att under fyra dagar diskutera Klintehamns utveckling med er som bor och verkar i trakten.... läs mer »

TN-beslut om landsbygdssatsning och fri buss för ungdomar

Tekniska nämnden beslutade onsdagen den 20 juni om att göra en stor landsbygdssatsning.... läs mer »

Sittkuddar stulna!

Tre sittkuddar som Region Gotland placerat ut i Tallunden i Visby har stulits under natten till måndagen. Sittkuddarna placerades ut i förra veckan, och var väl förankrade i marken med kedja.
... läs mer »

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kranmärkt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har vid tisdagens nämndmöte beslutat att kranmärka nämnden och nämndens verksamheter.... läs mer »

Gotlandshem vill bygga i Slite och Fårösund

Region Gotlands bostadsbolag Gotlandshem vill bygga i Slite och FÃ¥rösund och i dag togs ett steg pÃ¥ vägen.... läs mer »

Två nya kranmärkningar

Allt fler företag, organisationer med mera kranmärker sig. Nu har Tofta WebbyrÃ¥ AB och Moderaterna Gotland lÃ¥tit kranmärka sig. Det innebär att man väljer kranvatten framför flaskvatten eftersom att det är bättre för bÃ¥de för miljön och för plÃ¥nboken.... läs mer »

Miljöteknisk markundersökning klar â?? medel för sanering ska sökas

De miljötekniska markundersökningarna i kvarteren Sillen, Siken, Sjötungan, Rödspottan och Guldfisken i Visby har nu slutförts. Markförorening har pÃ¥visats i halter som överskrider NaturvÃ¥rdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning för bostadsmark. De boende i omrÃ¥det är informerade. Region Gotland har för avsikt att ansöka om medel frÃ¥n NaturvÃ¥rdsverket för sanering.... läs mer »

Kuddmys årets happening

Ã?rets "happening" är en liten överraskning som är tänkt att roa besökare och boende pÃ¥ Gotland. Det har varit blommande skottkärror, talande sopkorgar, hängmattor och pusskyltar - Ã¥rets happening pÃ¥ Gotland blir kuddmys i form av kuddhögar.... läs mer »

Gotlandshem har blivit kranmärkta

Gotlandshems VD, Elisabeth Kalkhäll, är idag mycket glad! För Gotlandshem har låtit kranmärka sig.
Detta innebär att företaget väljer kranvatten framför flaskvatten eftersom att det är bättre för bÃ¥de för miljön och för plÃ¥nboken. Gotlandshem blir därmed ytterligare en god förebild för att sprida medvetenheten om att det är bättre att välja kranvatten istället för att köpa flaskvatten.... läs mer »

Tekniska nämnden beslutade om husbilsplatser i Visby

Tekniska nämnden har haft möte. Nämnden gav ett remissvar gällande grindhämtning av Ã¥tervinningsmaterial. Man tog ocksÃ¥ beslut om ett 20-tal ställplatser i Region Gotlands regi i Visby för husbilar, ett beslut som gladde ordförande Tommy Gardell mycket.... läs mer »