text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Region Gotland Regional utveckling 

Gotland får EU-pris för bredbandsutbyggnaden

”And the EU Broadband Award goes to… Gotland!”... läs mer »

Nytt grepp ska ge nya bostäder på hela ön

Region Gotland hoppas få entreprenörer att bygga nya bostäder både i Visby och på landsbygden. Metoden kallas dubbel markanvisning och ska nu testas för första gången på Gotland.... läs mer »

Snart dags för Företagardagen 2017

Torsdagen den 19 oktober är det dags för årets Företagardag på Gotland. Region Gotland är en av fyra guldpartners för dagen.... läs mer »

Hållbara Gotland - så stärks regionens näringsliv långsiktigt

Nu har Region Gotland och Tillväxtverket satt igång det praktiska arbetet med att genomföra satsningen Hållbara Gotland. Det handlar om investeringar i projekt som långsiktigt ska stärka det gotländska näringslivet.... läs mer »

Oförändrat för Gotland i företagsklimatranking

Idag presenterar Svenskt Näringsliv sin årliga rankning av det lokala företagsklimatet. Rankingen är en lista över var i Sverige det (utifrån Svenskt Näringslivs utvalda faktorer) är bäst att starta och driva företag, den visar inte vilka kommuner som gör mest för sitt företagsklimat.
... läs mer »

Projekt som ska stärka det gotländska näringslivet

Region Gotland har tillsammans med Tillväxtverket träffat projekten som långsiktigt ska stärka det gotländska näringslivet.... läs mer »

Landsbygden utvecklas med nytt samarbete

Nya färistar, parkeringsplatser och bostadsbyggande fanns bland önskemålen när tre lokala utvecklingsbolag och Region Gotland i går inledde ett nytt samarbete under parollen Landsbygdsutveckling 2.0.... läs mer »

Goda tider för Gotlands småföretagare

Gotlands småföretagare har haft ett bra år och de ser mycket ljust på framtiden. Tillväxten kunde vara ännu starkare – svårigheterna att hitta lämplig arbetskraft är det främsta hindret.... läs mer »

Gotländskt EU-handslag för ökad EU-kompetens

Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län och Uppsala universitet ingick det så kallade EU-handslaget med EU- och handelsminister Ann Linde under Almedalsveckan.... läs mer »

Välkommen till frukostmöte för företagare

Hej företagare! På fredag, den 9 juni, arrangeras ett frukostmöte för företagare på Gotland.... läs mer »

Miljoner till hållbar tillväxt

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade idag, inom ramen för Hållbara Gotland, om sammanlagt 43 miljoner kronor till projekt som ska bidra till att skapa långsiktiga värden som stärker det gotländska näringslivet.... läs mer »

Företagsklimat: Bästa omdömet sedan 2011

De gotländska företagarna är nöjdare med företagsklimatet än de varit sedan 2011, visar årets undersökning. Omdömet 2,7 är dock en bra bit under rikssnittet på 3,36.... läs mer »

25 miljoner till gotländskt företagande

Regionstyrelsen beslutade idag att godkänna ett projekt om 25 miljoner kronor som stöd till små och medelstora företag på Gotland. Projektet är en del av det så kallade Hållbara Gotland-paketet.... läs mer »

10-åring har gett 900 miljoner till besöksnäringen

Den 14 april 2007 invigdes Wisby Strand. 10-åringen har sedan dess lockat över 400 000 besökare till Gotland vilket inneburit intäkter på 900 miljoner kronor, enligt en ny rapport.... läs mer »

Workshops – en del i ett större arbete att skapa ett bättre företagsklimat

I morgon, torsdag, genomförs den andra och sista workshopen om ”myndighetsutövning, rådgivning och service” för handläggare och chefer på samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen. Workshopserien ligger som en del i ett större arbete att skapa ett bättre företagsklimat på Gotland.... läs mer »

Regionen erbjuder mark för nytt bryggeri

Gotlands Bryggeri har accepterat ett erbjudande om en industritomt på Österby i Visby. Därmed tas ett viktigt steg för att all produktion ska kunna ske på Gotland.... läs mer »

Byggbar mark till salu

Idag släpptes fyra nya marker i Lärbro och i Slite till salu. Samtliga marker ligger inom detaljplanelagt område och varierar i storlek från 8000 kvadratmeter till 13 hektar.... läs mer »