text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Region Gotland Regional utveckling 

10-åring har gett 900 miljoner till besöksnäringen

Den 14 april 2007 invigdes Wisby Strand. 10-åringen har sedan dess lockat över 400 000 besökare till Gotland vilket inneburit intäkter på 900 miljoner kronor, enligt en ny rapport.... läs mer »

Workshops – en del i ett större arbete att skapa ett bättre företagsklimat

I morgon, torsdag, genomförs den andra och sista workshopen om ”myndighetsutövning, rådgivning och service” för handläggare och chefer på samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen. Workshopserien ligger som en del i ett större arbete att skapa ett bättre företagsklimat på Gotland.... läs mer »

Regionen erbjuder mark för nytt bryggeri

Gotlands Bryggeri har accepterat ett erbjudande om en industritomt på Österby i Visby. Därmed tas ett viktigt steg för att all produktion ska kunna ske på Gotland.... läs mer »

Byggbar mark till salu

Idag släpptes fyra nya marker i Lärbro och i Slite till salu. Samtliga marker ligger inom detaljplanelagt område och varierar i storlek från 8000 kvadratmeter till 13 hektar.... läs mer »

Nu startar utställningen för den fördjupade översiktplanen för Östergarnslandet och Katthammarsvik

Översiktsplanen ska kartlägga hur Östergarnslandet under en 20-års period kan utvecklas i samklang med områdets höga natur- och kulturvärden. I förslaget pekas bland annat ut områden för nyetableringar av villor och flerfamiljshus och samt hur det lokala företagandet kan utvecklas.... läs mer »

Ny taxa för plan- och bygglagens område

För ärenden registrerade efter den 1 januari 2017 gäller en ny taxa för plan- och bygglagens verksamhetsområden. Den nya taxan är enkel, tydlig och transparent.... läs mer »

Regionen och Uppsala universitet bildar strategiskt partnerskap

Region Gotland och Uppsala universitet fördjupar sitt samarbete med ett strategiskt partnerskap, som i dag undertecknades vid regionfullmäktiges sammanträde.... läs mer »

Fler attraktiva bostäder på gång

Idag blev det klart vilka två byggherrar som får markanvisning för kvarteret Järnvägen precis utanför ringmuren och för kvarteret Malajen vid A-7 området. Beslutet innebär ännu ett steg mot att bygga fler attraktiva bostäder på Gotland.... läs mer »

Informationsmöte om handlingsprogram för skydd mot olyckor

Torsdagen den 8 december klockan 18.00 hälsas du välkommen till Visborg på ett informationsmöte om ”Vägen till nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor.”... läs mer »

Näringslivspaketets förstudier klara

De förstudier som närmare beskriver hur 100 miljoner kronor från staten ska fördelas är nu klara och inlämnade till Region Gotland och Tillväxtverket.... läs mer »

Globala Pickit fick besök

Från basen i Visby jobbar Pickit mot världsmarknaden. I tisdags fick företaget besök av regionrådet Meit Fohlin och näringslivsstrategen Michael Enlund.... läs mer »

Cecilia Österlind slutar som VD för Inspiration Gotland

Cecilia Österlind har meddelat styrelsens ordförande Björn Jansson att hon lämnar uppdraget som VD för Inspiration Gotland.... läs mer »

Inspirationsföreläsning om hållbarhet och tillväxt den 29 november

Tisdagen den 29 november utses Årets Tillväxtföretag på Gotland. I samband med det erbjuder Almi en inspirationsföreläsning med Per Grankvist om hållbarhet och tillväxt.
... läs mer »

Avtalad arkitekt utformar kryssningscenter och infrastrukturslösning

Region Gotland har anlitat en och samma arkitektbyrå för utformning av kryssningscenter och infrastrukturlösning för gångstråk till och från kajområdet. Det ger fördelar i form av samordning och helhetstänk.... läs mer »

Se filmen Gotland - högtryck året om

Nyhetskanalen EFN har producerat en film som bekräftar det vi redan vet - att det råder högtryck på Gotland året om. I filmen möter du några av våra gotländska företagare som berättar om sin vardag och sin bild av företagsklimatet här på Gotland.... läs mer »

Från idé till projekt - inspirationsmöte den 10 november

Vill du vara med och genomföra utvecklingsarbete på Gotland? Har du en projektidé som du vill genomföra men vet inte hur? Kom på möte den 10 november och träffa några som har gjort resan från idé till pågående projekt. Vi bjuder på fika och inspiration!... läs mer »

Träffa oss på Företagardagen den 20 oktober

På torsdag är det dags för Företagardagen. Temat för i år är digitalisering och vi är självklart på plats på dagen på Wisby Strand.... läs mer »