text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Region Gotland Regional utveckling 

Landsbygden utvecklas med nytt samarbete

Nya färistar, parkeringsplatser och bostadsbyggande fanns bland önskemålen när tre lokala utvecklingsbolag och Region Gotland i går inledde ett nytt samarbete under parollen Landsbygdsutveckling 2.0.... läs mer »

Goda tider för Gotlands småföretagare

Gotlands småföretagare har haft ett bra år och de ser mycket ljust på framtiden. Tillväxten kunde vara ännu starkare – svårigheterna att hitta lämplig arbetskraft är det främsta hindret.... läs mer »

Gotländskt EU-handslag för ökad EU-kompetens

Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län och Uppsala universitet ingick det så kallade EU-handslaget med EU- och handelsminister Ann Linde under Almedalsveckan.... läs mer »

Välkommen till frukostmöte för företagare

Hej företagare! På fredag, den 9 juni, arrangeras ett frukostmöte för företagare på Gotland.... läs mer »

Miljoner till hållbar tillväxt

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade idag, inom ramen för Hållbara Gotland, om sammanlagt 43 miljoner kronor till projekt som ska bidra till att skapa långsiktiga värden som stärker det gotländska näringslivet.... läs mer »

Företagsklimat: Bästa omdömet sedan 2011

De gotländska företagarna är nöjdare med företagsklimatet än de varit sedan 2011, visar årets undersökning. Omdömet 2,7 är dock en bra bit under rikssnittet på 3,36.... läs mer »

25 miljoner till gotländskt företagande

Regionstyrelsen beslutade idag att godkänna ett projekt om 25 miljoner kronor som stöd till små och medelstora företag på Gotland. Projektet är en del av det så kallade Hållbara Gotland-paketet.... läs mer »

10-åring har gett 900 miljoner till besöksnäringen

Den 14 april 2007 invigdes Wisby Strand. 10-åringen har sedan dess lockat över 400 000 besökare till Gotland vilket inneburit intäkter på 900 miljoner kronor, enligt en ny rapport.... läs mer »

Workshops – en del i ett större arbete att skapa ett bättre företagsklimat

I morgon, torsdag, genomförs den andra och sista workshopen om ”myndighetsutövning, rådgivning och service” för handläggare och chefer på samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen. Workshopserien ligger som en del i ett större arbete att skapa ett bättre företagsklimat på Gotland.... läs mer »

Regionen erbjuder mark för nytt bryggeri

Gotlands Bryggeri har accepterat ett erbjudande om en industritomt på Österby i Visby. Därmed tas ett viktigt steg för att all produktion ska kunna ske på Gotland.... läs mer »

Byggbar mark till salu

Idag släpptes fyra nya marker i Lärbro och i Slite till salu. Samtliga marker ligger inom detaljplanelagt område och varierar i storlek från 8000 kvadratmeter till 13 hektar.... läs mer »

Nu startar utställningen för den fördjupade översiktplanen för Östergarnslandet och Katthammarsvik

Översiktsplanen ska kartlägga hur Östergarnslandet under en 20-års period kan utvecklas i samklang med områdets höga natur- och kulturvärden. I förslaget pekas bland annat ut områden för nyetableringar av villor och flerfamiljshus och samt hur det lokala företagandet kan utvecklas.... läs mer »

Ny taxa för plan- och bygglagens område

För ärenden registrerade efter den 1 januari 2017 gäller en ny taxa för plan- och bygglagens verksamhetsområden. Den nya taxan är enkel, tydlig och transparent.... läs mer »

Regionen och Uppsala universitet bildar strategiskt partnerskap

Region Gotland och Uppsala universitet fördjupar sitt samarbete med ett strategiskt partnerskap, som i dag undertecknades vid regionfullmäktiges sammanträde.... läs mer »

Fler attraktiva bostäder på gång

Idag blev det klart vilka två byggherrar som får markanvisning för kvarteret Järnvägen precis utanför ringmuren och för kvarteret Malajen vid A-7 området. Beslutet innebär ännu ett steg mot att bygga fler attraktiva bostäder på Gotland.... läs mer »

Informationsmöte om handlingsprogram för skydd mot olyckor

Torsdagen den 8 december klockan 18.00 hälsas du välkommen till Visborg på ett informationsmöte om ”Vägen till nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor.”... läs mer »

Näringslivspaketets förstudier klara

De förstudier som närmare beskriver hur 100 miljoner kronor från staten ska fördelas är nu klara och inlämnade till Region Gotland och Tillväxtverket.... läs mer »