text bild karta   info, a-ö

Sveriges Domstolar

North East West South

Nyheter och pressmeddelanden 

Hovrätten var inte jävig att fortsätta huvudförhandlingen i ett brottmål för att ta upp kompletterande bevisning

En tid efter att huvudförhandlingen i hovrätten hade avslutats, men innan dom hade meddelats, gav den tilltalade in ny bevisning. Hovrätten bestämde att huvudförhandlingen skulle fortsätta med samma domare. Den tilltalade ansåg att hovrätten borde ha beslutat att ny huvudförhandling skulle ha hållits med andra domare.... läs mer »

Åtal väckt i mål om vapenfynd i container i Taberg

Åklagaren har väckt åtal mot den man som har varit häktad sedan sommaren 2018 såsom misstänkt för att ha innehaft vapen och vapendelar i en container i Taberg. Åklagaren yrkar att tingsrätten ska döma mannen för synnerligen grovt vapenbrott.... läs mer »

Polisens beslut att under begränsad tid tilllåta böneutrop står fast

Kammarrätten ändrar inte Polisens beslut att tillåta en moské i Växjö att via högtalare sända ut böneutrop under 3 minuter och 45 sekunder en gång i veckan.... läs mer »

Man döms för försök till mord i Vallentuna

I december 2018 kom en helt vitklädd person in på ett bilföretag i ett industriområde i Vallentuna och stack en kniv i bröstkorgen på en anställd. Skadorna blev livshotande. En man som varit anhållen och häktad sedan några timmar efter händelsen har nu, mot sitt nekande, dömts för försök till mord.... läs mer »

Förutsättningarna för utvisning på grund av brott när den tilltalade har vistats länge i Sverige

När en utlänning har vistats länge i Sverige kan utvisning på grund av brott ske endast om det finns synnerliga skäl. Högsta domstolen har i en dom som meddelats i dag utvecklat vad som kan utgöra synnerliga skäl och hur olika faktorer som är relevanta ska vägas mot varandra.... läs mer »

Dom i mål om mord i Hjällbo

Hovrätten har i dag meddelat dom i målet om mordet på den man som hittades död i ett dike vid en cykelväg i Hjällbo den 21 oktober 2017. Den åtalade mannen döms av hovrätten för mord till 18 års fängelse.... läs mer »

I Högsta domstolens mål B 184-19 ang våldtäkt meddelas avgörande den 25 april 2019

... läs mer »

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Jönköpings administrativa beslut 2019-02-22 i ärende 81-2019/54.... läs mer »

Dom från Migrationsöverdomstolen

Den tid en tredjelandsmedborgare som haft härledd uppehållsrätt suttit frihetsberövad som häktad och därefter avtjänat fängelsestraff kan inte beaktas vare sig vid bedömningen av permanent uppehållsrätt eller vid bedömningen av bibehållen uppehållsrätt.... läs mer »

Det s.k. Östersundsmålet

Huvudförhandlingen med början den 24 april 2019 har ställts in.... läs mer »

Norsk jägare döms för grovt vållande till kroppsskada efter att ha skjutit joggare

Helsingborgs tingsrätt har i dag dömt den man som i media benämnts ”den norske jägaren” för grovt vållande till kroppsskada och grovt jaktbrott. Påföljden har bestämts till fängelse i ett år. Målsäganden får skadestånd.... läs mer »

Ytterligare ett prejudikat om penningtvättsbrott

I ett mål om penningtvättsbrott behandlar Högsta domstolen dels hur det brottet förhåller sig till ett bedrägeri som förbrott, dels straffvärdebedömningen.... läs mer »

Dom i mål om inkomstskatt

Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt under vilka förutsättningar ett företag får fortsätta att tillämpa räkenskapsenlig avskrivning av inventarier efter en fusion med ett företag som inte hade rätt att använda den metoden.... läs mer »

Linköpings kommuns beslut om avgift för kopior av allmänna handlingar strider inte mot lag

Förvaltningsrätten har bedömt att Linköpings kommuns beslut om avgift för kopior av allmänna handlingar inte strider mot kommunallagen eller tryckfrihetsförordningen.... läs mer »

Northvolt AB får miljötillstånd till utökad produktion i Skellefteå

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt har i dag lämnat Northvolt AB ett nytt tillstånd till att anlägga en fabrik för tillverkning av litiumjonbatterier i Skellefteå. Bolaget får nu tillverka mer än dubbelt så stor mängd litiumjonbatterier och metalloxider än vad bolaget fick tillstånd till genom en dom förra året.... läs mer »

Tillstånd till övertäckning av fornlämning står fast

Länsstyrelsens beslut att ge Bostadsrättsföreningen Sjögatan i Falsterbo tillstånd att övertäcka delar av en fornlämning vid nybyggnad av sex flerbostadshus ändras inte. Riksantikvarieämbetet, som yttrat sig i målet, anser att länsstyrelsens tillståndsbeslut var riktigt. Kammarrätten ansluter sig till den bedömningen och avslår Falsterbonäsets naturvårdsförenings överklagande.... läs mer »

Dom i mål om vårdslöshet i trafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada, mål B 2412-18 vid Borås tingsrätt

Tingsrätten har idag den 17 april 2019 meddelat dom i ett uppmärksammat mål där en busschaufför åtalats för vårdslöshet i trafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Tingsrätten har ogillat samtliga åtal. Tingsrätten har kommit fram till att det är utrett att trafikolyckan har uppkommit till följd av att föraren tappat kontrollen över bussen. Det har i sin tur berott på att...... läs mer »