text bild karta   info, a-ö

Sveriges Domstolar

North East West South

Nyheter och pressmeddelanden 

Svea hovrätt söker tekniskt råd

Svea hovrätt söker ett tekniskt råd, läs annonsen här .... läs mer »

Huvudförhandling i mål om grov underrättelseverksamhet mot person

I förra veckan väckte åklagaren åtal mot en person för brottet grov underrättelseverksamhet mot person.... läs mer »

Nya domarutnämningar

Regeringen har 2018-04-19 utnämnt:... läs mer »

Tingsrätten har idag fattat beslut om att efter närmare 20 år avsluta konkursen i Prosolvia AB

Prosolvia AB försattes i konkurs den 28 december 1998. Konkursen avslutas med utdelning till bolagets borgenärer och ett överskott, vilket innebär att bolaget nu träder i likvidation.... läs mer »

Nu är det dags att träffa vår notarie Julia igen!

Men ni kommer också att få lära känna notarien Felix.... läs mer »

Remissvar: Betänkandet Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov (SOU 2017:100)

... läs mer »

En högskola ska betala tillbaka del av studieavgift till en student på grund av bristande kvalitet i utbildningen

Högsta domstolen har avgjort en tvist mellan Mälardalens högskola och en amerikansk medborgare som läst på högskolan och betalat studieavgift för utbildningen. Efter några terminer valde studenten dock att avsluta sin utbildning och begära återbetalning, eftersom hon ansåg att utbildningen var av bristande kvalitet. HD har nu funnit att studenten har rätt att få tillbaka två tredjedelar av...... läs mer »

Prövningstillstånd meddelat i mål om bilstöd

Fråga om anpassningsbidrag kan utgå för en löstagbar bilbarnstol (Mål nr 195-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4782-17).... läs mer »

Hovrätten dömer en man till tio års fängelse för sexualbrott via internet

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål där en 41-årig man åtalades för att via internet ha begått sexualbrott mot ett 20-tal barn. Hovrätten gör delvis andra bedömningar än tingsrätten när det gäller brottsrubriceringarna, men fastställer tingsrättens fängelsestraff på tio års fängelse. Hovrätten höjer också de skadestånd som mannen ska betala till brottsoffren.... läs mer »

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenninggrundande inkomst

Fråga om hur inbetalning till och uttag från skogskonto inverkar på beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst. (Mål nr 5563-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1596-17).... läs mer »

Friande dom mot samtliga tilltalade i insidermål

Stockholms tingsrätt har idag meddelat en friande dom mot samtliga de tilltalade som varit åtalande för grovt insiderbrott och obehörigt röjande av insiderinformation gällande bolaget Scandinavian Enviro Systems AB (SES) i december 2017 och januari 2018.... läs mer »

Dom i mål om assistansersättning

Egenvård som avser något av de grundläggande behov som anges i 9 a § första stycket lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan – om den hjälp som behövs är av tillräckligt integritetskänslig karaktär – ge rätt till insatsen personlig assistans och även ligga till grund för prövningen av rätten till assistansersättning. Sondmatning ska betraktas som intag av en...... läs mer »

Nämndeman som misstänks ha lurat kommunen skiljs från nämndemannauppdraget

Den nämndeman som enligt uppgifter i media misstänks för att ha lurat till sig pengar från Eskilstuna kommun har hos tingsrätten begärt att få sluta som nämndeman... läs mer »

Husqvarna Holding AB får inte dra av ränteutgifter till belgiskt koncernbolag

Kammarrätten har i domen tagit ställning till om de svenska reglerna om avdrag för ränteutgifter för bolag i intressegemenskap strider mot EU-rätten. Reglerna skärptes år 2013 för att förhindra skatteplanering med ränteavdrag. Kammarrätten anser att regleringen medför en inskränkning av den s.k. etableringsfriheten som gäller enligt EU-rätten, men att inskränkningen kan rättfärdigas av skäl som...... läs mer »

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning

Fråga om det kan anses oskäligt att pröva en försäkrads arbetsförmåga mot förvärvsarbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden (Mål nr 7175-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 536-17).... läs mer »

Ändrad plan för huvudförhandlingen i mål om bl.a. grovt vållande till annans död genom nätförsäljning av fentanylanaloger

Huvudförhandlingen i tingsrättens mål angående bl.a. grovt vållande till annans död genom nätförsäljning av fentanylanaloger i nässprej har pågått sedan den 4 april 2018.... läs mer »

Nya domarutnämningar

Regeringen har 2018-04-12 utnämnt:... läs mer »