text bild karta   info, a-ö

Sveriges Domstolar

North East West South

Nyheter och pressmeddelanden 

Dom i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning rörande förundersökningstillstånd enligt expropriationslagen.... läs mer »

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt

Fråga om en utfästelse om avgångspension, att utbetalas fram till 65 års ålder och under kortare tid än tre år, ryms inom det skattemässiga begreppet allmän pensionsplan och därmed uppfyller villkoren för en pensionsförsäkring. (Mål nr 4815--4816-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3014--3015--16).... läs mer »

Regeringens utnämningar

Regeringen har den 13 december 2017... läs mer »

Två domar från Migrationsöverdomstolen: Förlängning av uppehållstillstånd för arbete beviljas efter helhetsbedömning

Migrationsöverdomstolen bifaller överklaganden angående förlängning av uppehållstillstånd för arbete eftersom anställningsvillkoren har varit uppfyllda under tidigare tillståndsperioder.... läs mer »

Nytt inlägg på domarbloggen

I veckans inlägg skriver rådmannen Karin Påle Bartes om tingsrättens ordningsvakter.... läs mer »

Vid växelvis boende ska vårdnadshavarna bestämma förskoleplacering tillsammans

En stadsdelsnämnds beslut att bevilja förskoleplacering utan båda vårdnadshavarnas godkännande underkänns av Kammarrätten i Göteborg. Kammarrätten delar därmed förvaltningsrättens bedömning att beslut om placering i förskola för barn med växelvis boende måste fattas gemensamt av vårdnadshavarna.... läs mer »

Tingsrätten meddelar dom i HQ-tvistemålet den 14/12 kl. 11:00

Tingsrätten har hållit huvudförhandling i det s.k. HQ-tvistemålet. Förhandlingen pågick mellan den 8 november 2016 till den 20 juni 2017. Tingsrättens dom meddelas på torsdag den 14 december 2017 kl. 11:00.... läs mer »

Friande dom för skjutningnen utanför McDonald’s den 17 maj

Den åtalade 34-åringen frikänns från åtalet för försök till mord. Tingsrätten finner det bevisat att den tilltalade befunnit sig på platsen vid skjutningen. Men det finns minst en alternativ gärningsman och det går inte att fastställa att det var den tilltalade som sköt.... läs mer »

Fällande domar i mål om grovt insiderbrott med anknytning till ett Växjöföretag

Stockholms tingsrätt har i dag meddelat fällande domar för insiderbrott.... läs mer »

Europakonventionen kan ge rätt att slippa flytta från LSS-boende

En man med funktionsnedsättning som bott i en LSS-bostad i mer än 20 år har enligt europakonventionen rätt till respekt för sitt hem. Mannen är mycket känslig för förändringar. Kammarrätten bedömer att han inte får goda levnadsvillkor om han måste flytta. Han får därför rätt att bo kvar.... läs mer »

Dom i mål om inkomstskatt

Vid beräkning av avskrivningsunderlag för en byggnad som förvärvats tillsammans med tomträtt får hela utgiften för förvärvet hänföras till byggnaden.... läs mer »

Svea hovrätt skärper straffet och beslutar om utvisning för mordet vid Stensjön

Hovrätten har i dag skärpt straffet för den 50-årige man som dömts för mord på en släkting i samband med en fisketur vid Stensjön i Dalarna. Hovrätten har dessutom utvisat mannen på livstid.... läs mer »

Mål om grov våldtäkt i Fittja

Huvudförhandlingen mot de fem män som åtalats för grov våldtäkt och medhjälp till grov våldtäkt i Fittja sommaren 2016 avslutades i onsdags, den 6 december.... läs mer »

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att två fåmansföretag bedriver samma eller likartade verksamhet när det ena företagets djurbesättning har överlåtits till det andra företaget.... läs mer »

Nya domarutnämningar

Regeringen har 2017-12-07... läs mer »

Prövningstillstånd i migrationsmål

Fråga om förutsättningar för att betraktas som alternativt skyddsbehövande. (UM 14311–17)... läs mer »

Frister för förvar enligt Dublinförordningen

Om en asylsökande som ska överföras enligt Dublinförordningen tas i förvar först efter det att den mottagande medlemsstaten har accepterat återtagandet, får förvaret bestå i högst två månader. Den omständigheten att den asylsökande inte själv begärt att överföringsbeslutet ska inhiberas hindrar inte att sökanden kan hållas i förvar i ytterligare sex veckor från dagen då inhibitionsbeslutet hävs.... läs mer »