text bild karta   info, a-ö

Sveriges Domstolar

North East West South

Nyheter och pressmeddelanden 

Hovrätten dömer mamma och styvpappa för synnerligen grov misshandel av sexårig dotter

Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål där en kvinna och man åtalats för synnerligen grov misshandel av kvinnans sexåriga dotter. De båda tilltalade frikändes i tingsrätten. Hovrätten dömer båda tilltalade för synnerligen grov misshandel. Åtalet bygger på att mamman och styvpappan ska ha försatt dottern i ett livsfarligt tillstånd genom att bada henne i kallt vatten eller på annat sätt orsak...... läs mer »

Kammarrätten avslår begäran om att Nordiska motståndsrörelsens demonstrationstillstånd i Kungälv tills vidare inte ska gälla

Polismyndigheten har gett Nordiska motståndsrörelsen tillstånd att anordna allmänna sammankomster i Kungälvs kommun. Kungälvs kommun överklagade Polismyndighetens beslut och ansåg att tillstånd borde vägras främst på grund av risken för ordningsstörningar. Förvaltningsrätten i Göteborg avslog överklagandena. Mötesfriheten är skyddad enligt grundlagen och får bara begränsas bl.a. om det är...... läs mer »

Förvaltningsrätten ändrar inte Polismyndighetens beslut – Nordiska motståndsrörelsen får anordna torgmöten och dela ut flygblad i Kungälvs kommun

Förvaltningsrätten i Göteborg har efter överklagande från Kungälvs kommun prövat Polismyndighetens beslut att ge tillstånd till Nordiska motståndsrörelsen att anordna två torgmöten samt att dela ut flygblad, valsedlar och att använda fanor och banderoller och dylikt fram till och med den 16 september 2018. Domstolen anser inte att det finns skäl att vägra Nordiska motståndsrörelsen sökta...... läs mer »

Hovrätten fastställer tingsrättens dom om mord i Piteå

Hovrätten meddelar idag dom mot en 20-årig man som av tingsrätten dömts för mord till fängelse i 12 år och 6 månader. Även hovrätten dömer mannen för mord till samma straff.... läs mer »

Förvaltningsrätten ingriper inte mot upphandlingen av linbanan i Göteborg

Förvaltningsrätten anser inte att Peab Anläggning AB har visat att det finns skäl att ingripa mot upphandlingen av linbanan i Göteborg. Upphandlingen kan därför fortsätta.... läs mer »

Prövningstillstånd ej meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd i mål om rätt att ta del av allmän handling hos Svenska Akademien.... läs mer »

Mark- och miljödomstolens dom angående Biltema/Karlslund

Mark- och miljödomstolen har idag beslutat upphäva Kommunfullmäktiges i Östersunds kommun beslut den 19 juni 2017 i ärende dnr 1952/2015, att anta detaljplan för Karlslund 3:4 m.fl. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en etablering av Biltema i Lillänge.... läs mer »

Gotlands tingsrätt meddelar idag den 6 augusti 2018 dom i målet B 552-16

Gotlands tingsrätt meddelar idag den 6 augusti 2018 en dom med följande innehåll:... läs mer »

Prövningstillstånd i migrationsmål

Migrationsöverdomstolen har idag meddelat prövningstillstånd i två mål om uppehållstillstånd med stöd av den nya lagstiftningen om tillstånd på grund av gymnasiestudier som trädde i kraft den 1 juli 2018.... läs mer »

Huvudmän i assistansmålet döms till fleråriga fängelsestraff för grova bidragsbrott

Malmö tingsrätt har idag meddelat dom i den första av två rättegångar som gäller påstående om brott vad gäller personlig assistans. De två män och två kvinnor som tingsrätten ansett vara huvudmän har dömts till fängelse mellan tre år och tre år och sex månader för grova bidragsbrott. Tre personer har dömts till fängelse runt ett år för grova bidragsbrott medan ytterligare sex personer dömts til...... läs mer »

Nytt inlägg på domarbloggen

I veckans blogginlägg skriver chefsrådmannen Erica Hemtke om utredningen där hon var särskild utredare.... läs mer »

Migrationsdomstolen i Göteborg hämtar in ett förhandsavgörande från EU-domstolen om den s.k. gymnasielagens förenlighet med EU-rätten

Mot bakgrund av att migrationsdomstolarna har gjort olika bedömningar av om den s.k. gymnasielagen är förenlig med EU-rätten har Migrationsdomstolen i Göteborg beslutat att hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen.... läs mer »

Huvudförhandling i mål rörande bl.a. påstått mord på Ålidhem

Umeå tingsrätt inleder tisdagen den 7 augusti 2018 en rättegång som rör bl.a. åtalet för mord på en person i Umeå.... läs mer »

Dubbelmordet i Mantorp

Hovrätten fastställer tingsrättens dom på livstids fängelse mot en 24-årig man från Mullsjö för mord i två fall och bedrägeri.... läs mer »

En person döms för mord på Järntorget i Örebro

Tingsrätten har idag dömt en 19-åring för att uppsåtligen ha knivhuggit en man till döds på en offentlig toalett på Järn-torget i Örebro i januari i år. 19-åringen har nekat till brott... läs mer »

Grovt olaga hot vid polisstationen i Täby

Attunda tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål om grovt olaga hot. En 29-årig man döms till skyddstillsyn med särskild föreskrift.... läs mer »

Patent- och marknadsdomstolen har meddelat dom i ett mål angående Bookings avtal med hotell i Sverige

Patent- och marknadsdomstolen har funnit att Bookings avtalsvillkor om att hotell inte får sätta lägre pris på hotellrum på sin egen webbplats än på Bookings webbplats strider mot förbudet mot konkurrensbegränsande avtal. Booking har ålagts att ta bort sådana villkor i sina avtal med hotell i Sverige.... läs mer »