text bild karta   info, a-ö

Sveriges Domstolar

North East West South

Nyheter och pressmeddelanden 

Nytt inlägg på domarbloggen

I veckans inlägg på domarbloggen beskriver rådmännen Lisa Anestål och Susanne Forssman hur handläggningen av arbetstvister går till, både i tingsrätt och Arbetsdomstolen.... läs mer »

Beslut om köpstopp av premiepensionsfond kan inte överklagas till förvaltningsdomstol

Beslut om köpstopp av en fond i premiepensionssystemet kan inte överklagas till förvaltningsdomstol, konstaterar Kammarrätten i Stockholm i en dom i dag. Skälet är att beslutet är en konsekvens av det samarbetsavtal som finns mellan Pensionsmyndigheten och fondbolaget.... läs mer »

Dom i mål om inkomstskatt m.m.

Kravet i 42 kap. 15 a § inkomstskattelagen på att ett utländskt företag ska vara föremål för en inkomstbeskattning som är jämförlig med inkomstbeskattningen av ett svenskt företag för att utdelningen från det ska tas upp till fem sjättedelar har ansetts utgöra en inskränkning av den fria rörligheten för kapital som inte kan rättfärdigas.... läs mer »

Två personer med anknytning till Allra Pension AB häktade misstänkta för trolöshet mot huvudman, grovt brott

Tingsrätten har idag häktat två personer med anknytning till Allra Pension AB misstänkta för trolöshet mot huvudman, grovt brott, och grovt boföringsbrott respektive trolöshet mot huvudman, grovt brott.... läs mer »

Dom i mål om bostadstillägg

Vid bedömningen enligt 113 kap. 3 § socialförsäkringsbalken av om ett beslut blivit oriktigt på grund av uppenbart felaktig rättstillämpning har ledning hämtats från resningsgrunden i rättegångsbalken om uppenbart lagstridig rättstillämpning.... läs mer »

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

... läs mer »

Prövningstillstånd i migrationsmål

Fråga om det krävs att en familj ska vara bildad i den första medlemsstaten när en utlänning ansöker om uppehållstillstånd som familjemedlem till en utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat. (UM 11460-17)... läs mer »

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

Fråga om vilken prövning en förvaltningsdomstol ska göra vid ett överklagande av en myndighets beslut som det enligt tillämplig reglering inte ankommer på myndigheten att fatta. (Mål nr 4538-17, Kammarrätten i Stockhols mål nr 7644-16).... läs mer »

Två bröder döms för bl.a. människorov, grov våldtäkt och försök till utpressning till fängelse och utvisning.

Malmö tingsrätt har i dag meddelat dom i det mål där två bröder från Syrien stått åtalade för bl.a. människorov, grov våldtäkt och försök till utpressning på Snödroppsgatan i Malmö i april 2017.... läs mer »

Nya domarutnämningar

Regeringen har 2017-10-12... läs mer »

Även hovrätten dömer idrottsprofilen för grovt olaga tvång

Blekinge tingsrätt dömde den 22 juni 2017 en man för grovt olaga tvång vid 42 tillfällen och bestämde straffet till sex års fängelse. Hovrätten har i dag fastställt den domen.... läs mer »

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

... läs mer »

Stockholms tingsrätt har idag helt frikänt den person som varit åtalad för grovt givande av muta i samband med en offentlig upphandling av järnvägsarbeten år 2013 i Azerbajdzjan.

Tingsrätten har grundat den frikännande domen på att åklagarna inte har bevisat att den åtalade har lovat eller erbjudit en otillbörlig förmån vilket är en förutsättning för att mutbrott ska föreligga.... läs mer »

2017-08-22 - Ansökan Kungörs

Ny tunnelbana till Arenastaden... läs mer »

Hovrätten ogillar åtal för efterforskande av källa

Tingsrätten dömde en tidigare prefekt vid Göteborgs universitet för brott mot efterforskningsförbudet i bland annat tryckfrihetsförordningen. Hovrätten ogillar nu åtalet på grund av bristande uppsåt.... läs mer »

Klart för tillbyggnad av Attunda tingsrätt

Regeringen har nu gett klartecken för en tillbyggnad av Attunda tingsrätt i Sollentuna. De nya lokalerna, som beräknas stå klara våren 2020, ger Attunda tingsrätt välbehövliga extra utrymmen. Samtidigt får ett stort antal domstolar i närområdet tillgång till nya stora och säkra förhandlingssalar.... läs mer »