text bild karta   info, a-ö

Sveriges Domstolar

North East West South

Nyheter och pressmeddelanden 

Dom i målet som rör skottlossningen i Huskvarna i slutet av december förra året

Den 33-årige man som åtalats för inblandning i skottlossningen döms av tingsrätten för bl.a. försök till grovt rån och vållande till kroppsskada, grovt brott, till fängelse 4 år och 6 månader. Mannen frikänns från försök till mord. Han ska också betala skadestånd till målsägandena. Mannen ska vara fortsatt häktad.... läs mer »

Drunkningen i Anundsjön

Ångermanlands tingsrätt har idag meddelat dom i ett mål som gäller ett mål där en tolvårig pojke drunknade i Anundsjön. Tingsrätten dömer den tilltalade för vållande till annans död, grovt brott.... läs mer »

Romer får skadestånd för att de funnits med i Kringresanderegistret enbart på grund av etniskt ursprung

Svea hovrätt har i dag dömt Staten att betala skadestånd till elva personer med 30 000 kr var för att de har funnits med i Kringresanderegistret hos skånepolisen enbart på grund av etnisk tillhörighet.... läs mer »

Nya domarutnämningar

Regeringen har 2017-04-27... läs mer »

Svea hovrätt meddelar dom i mål om grov våldtäkt

Svea hovrätt har i dag fastställt tingsrättens friande dom i ett mål där tre män åtalats för grov våldtäkt.... läs mer »

Kammarrätten i Stockholm har i dag meddelat 85 domar om beskattning av inkomster från riskkapitalfonder, s.k. carried interest

Domarna gäller personer som har varit verksamma i företag som ingår i riskkapitalgrupper med samlingsnamnen Altor, EQT, IK, Litorina, Nordic Capital, Segulah och Triton. De domar som gäller Altor, EQT, Litorina, Segulah och Triton innebär i huvudsak att den utdelning eller kapitalvinst som personerna har fått, delvis ska beskattas som inkomst av tjänst enligt de s.k. fåmansföretagsreglerna i...... läs mer »

Besök Lunds tingsrätt virtuellt inför besöket

Lunds tingsrätt har spelat in en 360-gradersfotografiering av domstolens lokaler, som finns tillgänglig på hemsidan och som gör att man kan göra en virtuell rundtur i bl.a. salar och väntrum.... läs mer »

Hovrätten fastställer tingsrättens friande dom angående mord på Morö Backe torg

Hovrätten för Övre Norrland har i dag fastställt den frikännande domen för den 26-årige man som åtalats för mordet på Morö Backe torg i oktober 2016. Hovrätten anser att eftersom den 26-årige mannen angreps med kniv i samband med ett rånförsök mot honom hade han rätt till nödvärn.... läs mer »

Ändrad tid för dom i mål B 7141-16 ang. personrån i bl.a. Kista

Tiden för meddelande av dom i målet har ändrats från den 28 april till den 5 maj 2017 kl. 11.00.... läs mer »

Nytt inlägg på domarbloggen

I veckans inlägg på domarbloggen får vi för första gången möta tingsnotarien Julia.... läs mer »

Hovrätten för Övre Norrland flyttar fram huvudförhandlingen om rånmordet i Kalamark en vecka

Åklagaren har begärt att hovrätten ska senarelägga den planerade huvudförhandlingen. Nu har hovrätten beslutat att förhandlingen ska inledas tisdagen den 16 maj i Umeå i stället för som tidigare sagts den 9 maj. Förhandlingen beräknas pågå maj månad ut.... läs mer »

Mordrättegång

Åklagaren har den 20 april 2017 väckt åtal för mord mot en 20-åring vid Halmstads tingsrätt.... läs mer »

Dom i uppmärksammat våldtäktsmål

Tingsrätten har i dag dömt tre män för våldtäkt, medhjälp till våldtäkt, underlåtenhet att avslöja våldtäkt samt för grovt förtal. Påföljden har i samtliga fall bestämts till fängelse. Männen ska även betala skadestånd till målsäganden.... läs mer »

Den 43-åriga mannen döms för mord på sin fru till 18 års fängelse och utvisas från Sverige

43-åringen har erkänt att han avsiktligt har dödat sin 30-åriga fru genom att hugga henne i bröstet med en kniv. Han anser att det finns förmildrande omständigheter som gör att brottet är mindre grovt och att han därför ska dömas för dråp. Tingsrätten delar inte hans mening, han döms därför till 18 års fängelse.... läs mer »

Svea hovrätt lanserar ny presstjänst

I dag lanserar Svea hovrätt sin nya presstjänst Svea hovrätts pressrum . Journalister kommer att kunna nå Svea hovrätt via en särskild presstelefon, även utanför kontorstid (070-183 66 93). Specifika frågor om enskilda mål hänvisas i regel till de som dömer i det aktuella målet. Presstjänsten kommer också bistå journalister i frågor av allmän och principiell karaktär. - Syftet med den nya...... läs mer »

Dom i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning angående utvidgat strandskydd för Värmdö kommun.... läs mer »

Dom: Revisor varnas för att ha åsidosatt god revisorssed

... läs mer »