text bild karta   info, a-ö

Sveriges Domstolar

North East West South

Nyheter och pressmeddelanden 

Nytt inlägg på domarbloggen

Bedöms brott som begås under alkohol- eller narkotikapåverkan annorlunda?... läs mer »

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att samtidig avyttring av andelar i flera olika företag mot ersättning i form av andelar i ett annat företag inte utgör ett enda gemensamt andelsbyte enligt bestämmelserna om framskjuten beskattning vid andelsbyten i inkomstskattelagen.... läs mer »

Dom i mål om rättsprövning

Dom i mål om rättsprövning av ett regeringsbeslut om fastställelse av vägplan inom Umeå kommun... läs mer »

Nobel Center på Blasieholmen.

Mark- och miljööverdomstolen avskriver målet om detaljplan för Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Mark- och miljödomstolens dom där detaljplanen upphävs står därmed fast.... läs mer »

Nobel Center på Blasieholmen.

Mark- och miljööverdomstolen avskriver målet om detaljplan för Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Mark- och miljödomstolens dom där detaljplanen upphävs står därmed fast.... läs mer »

Ändringar i tillhandahållandeförordningen

Förvaltningsrätten i Linköpings yttrande gällande ändringar i tillhandahållandeförordningen... läs mer »

Remisspromemoria Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m.

Förvaltningsrätten i Linköpings yttrande avseende Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m.... läs mer »

Dom i mål om arbetsskadeförsäkring

Fråga om ett olycksfall vid färd mellan hemmet och arbetsstället ska bedömas som ett olycksfall i arbetet.... läs mer »

Filmen ”Spider-Man: Into the Spider-Verse” tillåts från sju år

Statens medieråd beslutade att godkänna den animerade filmen ”Spider-Man: Into the Spider-Verse” för offentlig visning med åldersgränsen från elva år. Efter överklagande från filmdistributören United International Pictures AB har förvaltningsrätten beslutat att sänka åldersgränsen för filmen till sju år.... läs mer »

Dom i mål om tillsyn över offentlig upphandling

Ett beslut av Konkurrensverket i dess egenskap av tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen har ansetts överklagbart. Beslutet har undanröjts eftersom verket ansetts ha agerat utanför sin kompetens.... läs mer »

Domsjö Fabriker AB beviljas tillstånd

Mark och miljödomstolen har idag gett Domsjö Fabriker AB tillstånd att vid anläggningen i Domsjö, Örnsköldsviks kommun, få fortsätta produktionen. Tillståndet är förenat med krav på att bolaget ska utreda vissa frågor närmare.... läs mer »

Beslut i mål om bl.a. mord och människorov

Uddevalla tingsrätt har idag beslutat att dom i mål gällande bland annat mord och människorov kommer att meddelas den 19 december 2018 kl. 11.00.... läs mer »

Mordrättegång

Åklagaren har den 23 november 2018 väckt åtal vid Halmstads tingsrätt mot en man för mordet i Torup. Åklagaren har även väckt åtal för försök till mord, grovt olaga hot och grovt vapenbrott.... läs mer »

Begäran om förhandsavgörande i frågan om hyrbilsfirma överför musik från sina bilar till allmänheten

Upphovsrättsorganisationen Stim har yrkat ersättning från ett biluthyrningsföretag. Stim har gjort gällande att den som hyr ut bilar utrustade med radio tillgängliggör musikaliska verk för allmänheten i upphovsrättslig mening. Tingsrätten och hovrätten har kommit fram till att biluthyrningen innebar att upphovsrättsligt skyddad musik gjorts tillgänglig för allmänheten.... läs mer »

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Paintball har ansetts utgöra idrott.... läs mer »

Även hovrätten dömer man för mord i Vetlanda

Eksjö tingsrätt dömde i september en man för mord, mordförsök och grov misshandel till 18 års fängelse. Även hovrätten dömer mannen för mord. Hovrätten dömer dock mannen för grov misshandel i stället för mordförsök och misshandel i stället för grov misshandel. Till följd av detta sätts straffet ned till 16 års fängelse... läs mer »

En motorcykel som köpts för brottsskadeersättning fick inte utmätas

En man som utsattes för allvarlig brottslighet fick brottsskadeersättning för personskada och kränkning. Han köpte en motorcykel för en del av ersättningen. Kronofogdemyndigheten beslutade att utmäta motorcykeln för mannens skulder.... läs mer »