text bild karta   info, a-ö

Sveriges Domstolar

North East West South

Nyheter och pressmeddelanden 

Västlänken P 11082-17

Mark- och miljööverdomstolen har idag meddelat beslut att inte ge prövningstillstånd i målet angående detaljplaner för järnvägstunneln i projektet Västlänken. Det innebär att detaljplanerna ligger fast. Mark- och miljööverdomstolens beslut kan inte överklagas.... läs mer »

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till vad som gäller när allmänna handlingar i ett bolags verksamhet endast kan sökas fram genom handlingar i den del av bolagets verksamhet som inte är offentlig.... läs mer »

Västlänken P 11082-17

Mark- och miljööverdomstolen har idag meddelat beslut att inte ge prövningstillstånd i målet angående detaljplaner för järnvägstunneln i projektet Västlänken. Det innebär att detaljplanerna ligger fast. Mark- och miljööverdomstolens beslut kan inte överklagas.... läs mer »

Dom i mål om rättsprövning

Rättsprövning i fråga om utvidgat strandskydd för Upplands Väsby kommun.... läs mer »

Nya domarutnämningar

Regeringen har 2018-02-22... läs mer »

Hovrätten meddelar dom i Arbogamålet

Tisdagen den 27 februari 2018 klockan 14.00 meddelar hovrätten dom i det s.k. Arbogamålet. I samband med att domen meddelas kommer hovrätten att publicera ett pressmeddelande med en sammanfattning av vad hovrätten har kommit fram till. Hovrätten kommer också att hålla en pressträff.... läs mer »

2018-02-22 Tid för dom

Mark- och miljödomstolens ställningstagande till landstingets ansökan om tillstånd till grundvattenbortledning m.m. redovisas i en dom som ges den 25 maj 2018. Domen är tillgänglig fr.o.m. kl. 14.00.... läs mer »

Inget prövningstillstånd i mål om licensjakt efter varg 2018

Högsta förvaltningsdomstolen har i dag, den 22 februari 2018, beslutat att inte meddela prövningstillstånd i mål om licensjakt efter varg under tiden 2 januari 2018 till och med 15 februari 2018 i Dalarnas län, Gävleborgs län, Värmlands län, Västmanlands län och Örebro län. Det innebär att domstolen inte kommer att ta upp målen till prövning.... läs mer »

Svenska Handbollslandslaget vinner i kammarrätten

Kammarrätten i Stockholm har ändrat förvaltningsrättens dom i ett skattemål och bifallit Svenska Handbollslandslaget AB:s överklagande.... läs mer »

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Förhandsbesked angående inkomstskatt.... läs mer »

Nytt blogginlägg om livstids fängelse

I veckans blogginlägg skriver tingsfiskalen Carolina Wiger om livstids fängelse.... läs mer »

Dom i mål om inkomstskatt

En begränsat skattskyldig juridisk person som förvärvat en fordran på en del av resultatet i ett svenskt kommanditbolag har inte ansetts vara delägare i bolaget och är därför inte skattskyldig för inkomsten här.... läs mer »

Tryckfrihetsåtal avvisas pga. preskription

En 23-årig man åtalades för att ha hissat en naziflagga på Fristadstorget i Eskilstuna. Eftersom flaggan var framställd i tryckpress gäller tryckfrihetsförordningens särskilda regler för rättegången. Tingsrätten anser att det inte är klarlagt att åtalet har väckts inom den tid som tryckfrihetförordningen kräver. Åtalet har därför avvisats.... läs mer »

Långa fängelsestraff för synnerligen grov narkotikasmuggling

Södertörns tingsrätt har i dag dömt fyra personer till långa fängelsestraff för synnerligen grov narkotikasmuggling.... läs mer »

Fängelsestraff för brott mot äldre

En kvinna och en man har idag dömts till fängelse för bland annat grova stölder mot äldre. Kvinnan döms till fängelse 3 år och 3 månader och mannen till 3 år och 5 månader. Alla målsägandena, dvs. de som utsatts för brotten, var över 90 år.... läs mer »

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

Fråga om när en familjestiftelses rätt till avdrag för periodiskt understöd infaller. (Mål nr 2345-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2727-16).... läs mer »