text bild karta   info, a-ö

Sveriges Domstolar

North East West South

Nyheter och pressmeddelanden 

Två personer häktas misstänkta för försök till mord

Södertörns tingsrätt har häktat två personer så som på sannolika skäl misstänkta för försök till mord den 10 juni 2019 på Snösätravägen, Bandhagen, Stockholm.... läs mer »

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om inkomstskatt

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att ett förhandsavgörande ska hämtas in från EU-domstolen avseende frågan om det är förenligt med etableringsfriheten att vägra ett svenskt bolag avdrag för ränta som har betalats till ett bolag som ingår i samma intressegemenskap och som hör hemma i en annan medlemsstat.... läs mer »

Trafikverket måste genomföra arbetsmiljöåtgärder vid arbetet med Förbifart Stockholm

Efter att Trafikverket överklagat Arbetsmiljöverkets beslut att vissa arbetsmiljöåtgärder ska genomföras vid arbetet med Förbifart Stockholm har förvaltningsrätten i en dom bedömt att Trafikverket, i egenskap av byggherre, har ett ansvar för de brister som Arbetsmiljöverket gjort gällande.... läs mer »

Två män döms för ett mord och ett mordförsök i Brandbergen

Tingsrätten har idag dömt två män för mord och försök till mord. Det gäller en händelse i ett bostadsområde i Brandbergen i augusti 2018, då de båda männen med knivar attackerade en annan man och en kvinna i hans sällskap. Straffet har för båda männen bestämts till 18 års fängelse.... läs mer »

Prövningstillstånd meddelat i mål om bostadsbidrag

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller tillämpningen av reglerna om bostadsbidrag när makar i ett polygamt äktenskap är folkbokförda på skilda adresser. (Mål nr 1549-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3707-18).... läs mer »

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Handlingar som ingick i en av Kriminalvården granskad och kvarhållen försändelse till en intagen var allmänna eftersom undantaget för befordran av brev inte ansetts tillämpligt.... läs mer »

Man misstänkt för bombhot av Malmö centralstation häktad

Den man som är misstänkt för att i måndags ha bombhotat Malmö Centralstation har idag häktats såsom på sannolika skäl misstänkt för grovt olaga hot... läs mer »

Ny domarutnämning

Regeringen har den 13 juni... läs mer »

Amerikansk dom om fastställt moderskap efter ett surrogatarrangemang erkänns i Sverige

Ett svenskt sambopar genomförde ett surrogatarrangemang i Kalifornien, USA, med donerat ägg och spermier från mannen. En amerikansk domstol förklarade att den svenska kvinnan var barnets rättsliga mor. Enligt Högsta domstolen är det nödvändigt att erkänna domen för att tillgodose barnets rätt till privatliv och för att uppfylla principen om barnets bästa.... läs mer »

Dom i mål om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är inte förhindrad att pröva en anmälan om återkallelse av legitimation på grund av att en fastställd prövotidsplan inte följs, när beslutet om prövotid gäller omedelbart men inte har vunnit laga kraft.... läs mer »

Förvaltningsrättens verksamhet återupptas i morgon

Polisens avspärrningar runt Garnisonen är nu hävda. Förvaltningsrättens verksamhet återupptas i morgon, torsdagen den 13 juni.... läs mer »

Tingsrättens verksamhet återupptas i morgon

Polisens avspärrningar runt Garnisonen i Linköping är nu hävda. Tingsrättens verksamhet återupptas i morgon, torsdagen den 13 juni.... läs mer »

Man döms till rättspsykiatrisk vård för mord på sin granne

En man hemmahörande i Tumba döms för mord på sin granne. Straffet bestäms till rättspsykiatrisk vård.... läs mer »

Stockholms tingsrätt avslår begäran om skadestånd för felaktig myndighetsutövning

Stockholms tingsrätt har i målet funnit att Naturvårdsverket, och senare förvaltningsrätten, inte haft fog för att återkalla ett typgodkännande för en fångstbur för vildsvin. Beslutet har dock legat inom en bedömningsmarginal som myndigheterna haft och det har inte varit fråga om ett förbiseende av någon rättsregel. Tingsrätten anser därför att något skadeståndsgrundande fel eller försummelse...... läs mer »

NCC förlorar entreprenadtvist

NCC Sverige AB (NCC) byggde på uppdrag av Västra Götalandsregionens (VGR) den rättspsykiatriska vårdanläggningen Rågården för kontraktssumman 499 miljoner.... läs mer »

Dom i mål om förberedelse till terroristbrott

Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål om bland annat förberedelse till terroristbrott. Hovrätten frikänner den person som av tingsrätten dömdes för förberedelse till terroristbrott. Hovrätten fastställer tingsrättens frikännande dom mot en annan person som varit åtalad för samma brott. Båda dessa personer och ytterligare en annan person döms, precis som i tingsrätten, för brott mot den så...... läs mer »

Dagens förhandlingar inställda

Området Garnisonen i Linköping har spärrats av. Tingsrätten, förvaltningsrätten och hyres- och arrendenämnden i Linköping ligger innanför avspärrningen. Alla dagens förhandlingar är därför inställda. Så snart avspärrningarna har hävts så återkommer vi med mer besked.... läs mer »