text bild karta   info, a-ö

Sveriges Domstolar

North East West South

Nyheter och pressmeddelanden 

Åtal mot 17 personer för bl.a. grova bedrägerier med statligt tandvårdsstöd

Nu skickas stämningarna ut i ett mål där åtal har väckts mot 17 personer för bl.a. flera fall av grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott alt. näringspenningtvätt avseende det statliga tandvårdsstödet. Huvudförhandlingen beräknas preliminärt pågå i 70-80 förhandlingsdagar med start under hösten 2018.... läs mer »

Nacka tingsrätt flyttar den 1 oktober 2018!

Tingsrätten flyttar till nya lokaler i Sickla den 1 oktober 2018. I det nya tingshuset kommer även Hyres- och arrendenämnden i Stockholm att ha sina lokaler. På kartan nedan kan du se var det nya huset finns och hur man hittar dit.... läs mer »

Fällande dom i målet om mord på en hemlös på hundrastgården vid Möllevångstorget

Tingsrätten dömer den 37-årige mannen som åtalats för mordet på en hemlös den 28 maj 2017 i Malmö till fängelse 13 år och 10 månader.... läs mer »

Dom i mål om grov olovlig underrättelseverksamhet mot person

Södertörns tingsrätt dömer idag en man för grov olovlig underrättelseverksamhet mot person, s.k. flyktingspionage.... läs mer »

Hovrättens dom i det så kallade jaktmålet

Hovrätten meddelar idag dom mot de fem män från Norrbotten som av tingsrätten dömdes för grov jaktbrottslighet med mera. Samtliga döms även av hovrätten. Tre av männen får sänkta straff på grund av att hovrätten ogillar åtalet rörande en björnjakt.... läs mer »

Två män döms till fängelse för innehav av barnpornografi

Tingsrätten har idag dömt två män för grovt barnpornografibrott. Den ene mannen döms till fängelse i 8 månader och den andre till fängelse i 1 år. De båda männen döms för att de, var och en för sig, innehaft barnpornografiska bilder och filmer i sina hem. Barnpornografibrotten har bedömts som grova eftersom många bilder och filmer har skildrat grova övergrepp på barn.... läs mer »

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Ett aktiebolag, som förvärvat aktier i ett annat bolag och som i samband därmed tecknat en s.k. transaktionsförsäkring, har medgetts avdrag för utgiften för premien. Förhandsbesked om inkomstskatt.... läs mer »

Dom i migrationsmål

Nöjdförklaring kan endast avse ett beslut om avvisning eller utvisning som kan överklagas.... läs mer »

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 14 juni 2018... läs mer »

Dom i mål om garantipension

Mål om garantipension för en pensionstagare som har bott och arbetat såväl i Sverige som i ett annat EU-land.... läs mer »

Ett kommunalt bolags leverans av dricksvatten omfattas av produktansvarslagen

Dricksvatten som levererats av ett kommunalt bolag innehöll s.k. PFAS-ämnen. Ett antal personer har stämt bolaget och yrkat ersättning för personskada. Högsta domstolen har kommit fram till att de kan få en prövning enligt produktansvarslagen som har ett strikt skadeståndsansvar.... läs mer »

Smuggling av icke rabiesvaccinerade hundar har bedömts som grova smugglingsbrott och påföljden har bestämts till fängelse

Två personer förde vid tre tillfällen in sammanlagt nio hundar från Serbien till Sverige. Samtliga hundar saknade veterinärintyg, rabiesvaccinering och godkänd antikroppskontroll avseende rabies. Hundarna såldes vidare genom annonser på internet.... läs mer »

Ett åtal för sexuellt ofredande alternativt ofredande har ogillats

En man har av hovrätten dömts för sexuellt ofredande bestående i bl.a. att han smekt en 15-årig flicka på hennes underben utanpå kläderna vid två tillfällen. Den huvudsakliga frågan i Högsta domstolen har varit om mannens handlande har haft en så tydlig sexuell inriktning att det är straffbart som sexuellt ofredande.... läs mer »

Fällande dom för överträdelse av näringsförbud genom deltagande i närståendes näringsverksamhet.

En kvinna som hade näringsförbud tog återkommande emot uppdrag i makens nystartade företag. Högsta domstolen dömer henne till två månaders fängelse för att hon brutit mot näringsförbudet och domstolen förlänger förbudet med ett år.... läs mer »

En advokat har bedömts inte ha gjort sig skyldig till skadeståndsgrundande vårdslöshet

En bostadsrättsförening, som förlorade en entreprenadtvist, ansåg att den advokat som hade företrätt föreningen genom bristande rådgivning och processföring hade orsakat den skada.... läs mer »

Att arbeta på departement, nytt blogginlägg!

Hur är det att arbeta på departement?... läs mer »

Prövningstillstånd i migrationsmål

Fråga om det föreligger synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter på grund av praktiskt verkställighetshinder... läs mer »