text bild karta   info, a-ö

Sveriges Domstolar

North East West South

Nyheter och pressmeddelanden 

Dom i Arbogamålet måndagen den 21 augusti

Domen i det så kallade Arbogamålet kommer att meddelas av Västmanlands tingsrätt måndagen den 21 augusti kl 11.00.... läs mer »

Högsta domstolen meddelar dom i mål om olovlig parkering och prövar om skyltningen var tydlig

En man parkerade tidigt på morgonen sin bil på parkeringsområdet Badhuset i Borås. Han betalade inte någon avgift för parkeringen. Parkeringsbolaget utfärdade en kontrollavgift för olovlig parkering avseende bilen. Enligt bolaget gällde för parkering inom det aktuella området bl.a. det villkoret att avgift skulle betalas oavsett när på dygnet parkering skedde. Skyltningen vid det parkeringsområ...... läs mer »

Svea hovrätt söker hovrättslagman

Hovrätten söker en hovrättslagman, ställföreträdande chef för Mark- och miljööverdomstolen, läs annonsen här .... läs mer »

Svea hovrätt söker hovrättsråd

  Hovrätten söker ett eller flera hovrättsråd, tillika vice ordförande, läs annonsen här . Hovrätten söker även ett eller flera hovrättsråd, läs den annonsen här .  ... läs mer »

Rättspsykiatrisk vård för sabotage

Södertörns tingsrätt har i dag dömt en man till rättspsykiatrisk vård för bland annat sabotage. Brottsligheten har bestått i ett mycket stort antal obefogade telefonsamtal till både myndigheter och privatpersoner.... läs mer »

Känd bedragare dömd till fängelse

Tingsrätten har idag meddelat dom i ett uppmärksammat och omfattande mål där en äldre man stod åtalad för bland annat ett flertal grova bedrägerier genom att ha lurat till sig bankkort och tillhörande kod av äldre kvinnor. Åtalet omfattade ett stort antal punkter avseende, förutom grova bedrägerier och försök därtill, även stölder, riktade mot ett fyrtiotal målsäganden. Mannen döms till fängels...... läs mer »

Fem års fängelse för dödsolyckan utanför Fliseryd

Vid en kollision mellan två bilar i närheten av Fliseryd omkom två personer i den påkörda bilen och en skadades allvarligt. Kalmar tingsrätt dömer den man som vållade olyckan till fängelse i fem år.... läs mer »

Åklagaren får förlängd åtalstid i målet om misstänkt terroristbrott i Stockholm

I målet om misstänkt terroristbrott i Stockholm den 7 april 2017 har åklagaren kommit in med en framställan om förlängd åtalstid.... läs mer »

Extended time for the prosecutor to bring charges in the case of suspected terrorist crime in Stockholm

The prosecutor has requested for an extension of time to bring charges against the person suspected for terrorist crime in Stockholm on April 7th 2017.... läs mer »

Prövningstillstånd i migrationsmål

Fråga om det vid förordnande av offentligt biträde föreligger särskilda skäl att frångå den enskildes önskemål om visst biträde. (UM 8311-17)... läs mer »

Huvudförhandling i mål om grov smuggling m.m.

Ekobrottskammaren i Linköping har väckt åtal vid Göteborgs tingsrätt för bl.a. vad åklagaren påstår utgjort organiserad smuggling av alkohol från Tyskland till Sverige under perioden den 1 oktober 2013 till den 23 maj 2016. 24 personer är åtalade i målet.... läs mer »

Kristianstads tingsrätt stänger av nämndeman från tjänstgöring

  Tingsrätten har uppmärksammats på att en nämndeman gjort inlägg på det sociala mediet Facebook med ett innehåll som kan medföra att han anses olämplig som nämndeman. Tingsrätten har kallat honom till möte för att kunna ta ställning till fortsatt tjänstgöring. Nämndemannen har med kort varsel utan giltigt skäl avbokat mötet. Tingsrätten har därför beslutat att med omedelbar verkan stänga av...... läs mer »

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i ett mål angående grovt folkrättsbrott.

Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett mål angående grovt folkrättsbrott.... läs mer »

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i ett mål angående grovt sexuellt övergrepp mot barn m.m.

Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett mål angående grovt sexuellt övergrepp mot barn m.m.... läs mer »

Friande dom för föräldrar

Dom har i dag meddelats i ett mål där en 24-årig kvinna och en 22-årig man stått åtalade för att i en ort utanför Kristianstad under perioden augusti–september 2016 ha misshandlat ett spädbarn synnerligen grovt och för att av oaktsamhet ha orsakat barnets död. Kvinnan och mannen frikänns i alla avseenden.... läs mer »

Grov stöld/försök till grov stöld

Åklagaren har den 11 juli 2017 väckt åtal mot tre personer för bland annat grov stöld och försök till grov stöld.... läs mer »