text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Svenska Dagbladet - Brännpunkt 

”Vårt civila försvar är nästan helt avvecklat”

Om statsminister Stefan Löfvén skulle få frågan om vårt lands beredskap i dag för de nya hoten vi står inför skulle han tvingas svara: Vår beredskap är inte god! Det skriver flera debattörer som efterlyser beslut som leder till att Sverige på nytt får ett modernt totalförsvar.

... läs mer »

Fi: Låt kommuner bli fristäder för papperslösa

Fi Stockholm gick till val på att driva frågan om att göra Stockholm till en fristad för papperslösa. Nu föreslår partiledningen till kongressen att Fi ska driva frågan i samtliga kommuner. Det skriver Fi-politikerna Anna Rantala Bonnier, Meriam Chatty och Lisa Hartwig Eriksson.

... läs mer »

”Riksintressen skapar inte levande städer”

Våra innerstäder har utvecklats och förändrats i alla tider. Ibland till det bättre, ibland till det sämre. Staden måste hela tiden kunna anpassas till dess förändrade funktion, skriver representanter för Levande Staden i en slutreplik.

... läs mer »

”Religion och skola behöver hållas isär”

Motståndet mot de religiösa friskolorna, handlar för oss om att säkerställa att alla barn får rätt till en objektiv och jämlik skolgång där barn från olika världar möts. Det skriver företrädare för Liberala Kvinnor i en slutreplik.

... läs mer »

”Inget hinder att forska kring åldrande”

Vi ser inte att klassificeringen av sjukdomar och relaterade hälsoproblem är ett hinder för att driva forskning kring åldrande, skriver Mona Heurgren, Socialstyrelsen, i en replik.

... läs mer »

”Ett dödspiller garanterar inte en lugn och värdig död”

Att tillåta läkarassisterat självmord är inte alls så enkelt som det framställs i debatten. Det finns stora problem med vilka patienter som erbjuds självmordet och på vilka kriterier. Det skriver läkarna Mikaela Luthman och Anne-Berit Ekström, i en replik.

... läs mer »

Mediechefer: Sätt gränser för public service

De framtida villkoren för pub­lic service får inte enbart vara en fråga för de offentligt finansierade bolagen SVT, SR och UR. Frågor som rör finansiering, anslagsnivå och uppdrag bör utredas och behandlas gemensamt och utifrån situationen på mediemarknaden som helhet, skriver sju vd:ar i mediebranschen.

... läs mer »

”Vårdvalen i Stockholm ett hot mot primärvården”

Gällande vårdvalssystem i Sockholms läns landsting behöver förändras, eftersom det även slår mot primärvården. Hela sjukvårdssystemet riskerar annars att brytas sönder, skriver flera professorer och läkare.

... läs mer »

S och MP: Vi investerar i kvalitet i förskolan

Grupperna i förskolan ska inte växa, och ett riktmärke för antal barn ska tas fram. Kvaliteten i förskolan är avgörande för att lägga grunden för hela skolan. Det skriver Gustav Fridolin (MP) och Lena Hallengren (S).

... läs mer »

”Religiösa skolor är en tillgång – inte ett hot”

Vi behöver göra upp med den beröringsskräck som finns för religion och konfessionella friskolor. Vårt samhälle vinner på kunskap och erfarenheter av varandra. Som liberaler tror vi på människors frihet att välja, även om vi själva inte hade gjort det valet. Det skriver de liberala politikerna Jakob Olofsgård och Anna Ekström i en replik till partikollegor.

... läs mer »

”Dödshjälp är inget sluttande plan”

Kan frivillig dödshjälp accepteras när allt hopp är ute och bara lidande återstår – och särskilt lidande som den palliativa medicinen inte rår på? Myndigheterna i Oregon har nyligen publicerat en rapport om 20 års unika erfarenheter av lagfäst, frivillig dödshjälp, som kan tillföra den svenska debatten viktig kunskap, skriver professor Staffan Bergström och dr Pete Reagan, Oregon, USA.

... läs mer »

”Mr Trump, vi har redan prövat vinstdrivna skolor”

Vi kanske ska berätta för Donald Trump och hans anhängare att vi har prövat metoden med vinstdrivna skolor i Sverige och att vi inte kan se att det har fixat något? Tvärtom har vi haft nedåtgående kunskapsresultat och en förfärande försämring av likvärdigheten, skriver Per Kornhall, författare och forskare.

... läs mer »

”Valfriheten ska utvecklas, inte avvecklas”

25 socialdemokrater i Stockholms län försöker på SvD Debatt att skapa ett motsatsförhållande mellan privata vårdgivare och satsningar på sjukvården. Vi utvecklar sjukvården och stärker samtidigt patientens valfrihet, skriver Alliansens gruppledare i Stockholms läns landsting.

... läs mer »

”Liberaler som blundar för mänskliga rättigheter”

Liberala Kvinnor vill bryta mot alla grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter, när de vill förbjuda religiösa friskolor. Det skriver företrädare för Kristna Friskolerådet i en replik.

... läs mer »

”Högre statlig skatt slår mot samhällsbärarna”

Tvärtemot Vänsterpartiet, vill Liberalerna att färre ska betala statlig skatt. Utbildning, ansvarstagande och strävsamhet ska löna sig. Det skriver Mats Persson (L) i en replik till Vänsterpartiet.

... läs mer »

MP-politiker: Vi driver på för hållbara storstäder

I städerna finns en enorm potential för grön omställning, en omställning som drivs av Miljöpartiet. Det är i städerna vi har möjligheten att gå före och visa vägen, skriver MP-politikerna Daniel Helldén, Ulf Kamne och Märta Stenevi.

... läs mer »

V: Fler med hög inkomst ska betala statlig skatt

Vi kan nu presentera två förändringar av skatterna som vi har kommit överens med regeringen om. Det är viktiga förändringar som leder till 3 miljarder kronor mer till vår gemensamma välfärd och som minskar klyftorna, skriver Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson, Vänsterpartiet.

... läs mer »