text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Svenska Dagbladet - Brännpunkt 

”Lita på skogsägarnas ansvar och kompetens”

Att vi fortfarande har stora miljövärden i den svenska skogen beror på att den brukas av en mångfald av långsiktiga ägare. Men tar man från ägarna förfoganderätten så blir ägandet meningslös symbolik, skriver Björn Hägglund, tidigare bland annat professor.

... läs mer »

”Morgans mission gör magplask i viktig debatt”

När tv-programmet ”Morgans mission” väljer att beskriva problem i arbetslivet på ett liknande sätt som på skolgården tar det bort fokus från det växande problemet med maktens övergrepp mot enskilda, skriver Töres Theorell, professor emeritus i psykosocial medicin, och Börje Eriksson, författare.

... läs mer »

Alliansen: Nu måste S ge besked om välfärden

Vi i Alliansen vill se en långsiktig överenskommelse om välfärdens villkor. Det är dags för Socialdemokraterna att ge besked. Antingen genomför de Ilmar Reepalus utredning eller så lägger de den i pappers­korgen för att kunna bidra till en bred samsyn, skriver Anna Kinberg Batra (M), Annie Lööf (C), Jan Björklund (L) och ­Jakob Fors­smed (KD).

... läs mer »

”Bombningarna av civila i Mosul måste stoppas”

Bombningarna mot den irakiska staden Mosul strider mot de folkrättsliga principerna eftersom civila mål attackeras. Vi uppmanar den svenska regeringen att i FN:s säkerhetsråd protestera mot bombningar som drabbar civila, skriver flera debattörer.

... läs mer »

”Utlandsfödda behöver en skola de kan klara”

Utlandsfödda utan skolutbildning och kunskaper om det svenska samhället skickas till olika arbetslivsinriktade projekt och program som de inte kan tillgodogöra sig. En lösning kan vara en anpassad, komprimerad grundskoleutbildning, skriver Leif Styfberg, tidigare chef för SFI Stockholm.

... läs mer »

”Vad gör vi om nästa terrorist agerar helt annorlunda?”

För att bekämpa terrorn måste vi tänka strategiskt och kunna ha mer än en tanke i huvudet samtidigt. Att falla in i kören och producera förslag med mycket begränsad effekt riskerar bara att göra oss än mer sårbara, skriver säkerhetsexpert Dan Larsson.

... läs mer »

”Ge Livsmedelsverket bättre chans att stoppa matfusket”

För att bättre kunna upptäcka matfusk behöver Sverige en nationell, specialiserad enhet på Livsmedelsverket som leder arbetet mot livsmedelsbedrägerier. Det skriver företrädare för livsmedelsbranschen efter nya rapporter om fusk.

... läs mer »

”Därför marscherar vi för vetenskapen i dag”

Vetenskapen åtnjuter ännu stor respekt hos många. Men med stöd av populistiska partier verkar i dag starka krafter för att ­förvanska fakta och ersätta sanningar med ­falska påståenden. Därför marscherar vi för vetenskapen i dag, skriver preses för vetenskapsakademierna i Sverige, Danmark och Norge.

... läs mer »

”Svenskt skogsbruk – ett storskaligt felsteg?”

Bilden som målas upp av svenskt skogsbruk som hållbart och ett internationellt föredöme stämmer inte. Istället missgynnas många arter och det saknas forskning kring vad som händer på längre sikt. Det skriver flera debattörer i ett kritiskt inlägg om svenskt skogsbruk.

... läs mer »

”Barnen fick ha hörselskydd om de ville ha studiero”

Debatt direkt | Hur är det med disciplinen i svenska skolan? SvD har i en serie artiklar granskat ordningen i skolan. På Debatt direkt fick läsarna själva diskutera. Mer ordning i klassrummen var en vanlig åsikt. Här samlar vi några av läsarnas svar.

... läs mer »

”Därför bör läkare inte medverka vid utvisningar”

Att mot patientens vilja tvångsmedicinera med exempelvis lugnande medel för att göra en utvisningstransport möjlig är inte förenligt med läkares yrkesetik. Därför bör vi inte heller medverka vid utvisningar, skriver Elin Karlsson, Läkarförbundets Etik och ansvarsråd, i en replik.

... läs mer »

”EU:s undfallenhet ger Erdogan legitimitet”

Folkomröstningen i söndags ger Erdogan rätt att regera helt utan begränsningar. Nu måste EU stå upp för grundläggande principer om demokrati och mänskliga rättigheter, rikta tydlig kritik mot den turkiska statens auktoritära maktutövning och kräva att rapporter om valfusk utreds, skriver Jesper Bengtsson och Anna Sundström.

... läs mer »

”Ge kommuner mer makt över bostadsbyggandet”

Staten bör ställa hårdare krav på kommunerna att planera för bostäder till hushåll med låga inkomster. Men kommunerna måste samtidigt ges mer makt att påverka vilka typer av bostäder som byggs, även för projekt som sker på privat mark. Det skriver professorerna Thomas Kalbro och Hans Lind.

... läs mer »

”Vårdresurser ska inte gå till könsstympning”

Som det ser ut idag subventioneras könsstympning kraftigt av Region Skåne. Det kostar skattebetalarna i Skåne ungefär 3 miljoner kronor per år med könsstympning av barn. Pengar som istället hade kunnat användas på ett så mycket bättre sätt för att bättre tjäna skattebetalarna, skriver ungdomspolitiker från Luf och Grön Ungdom.

... läs mer »

SD: Regeringen visar inte hela sanningen

Vi i Sverigedemokraterna ställer oss frågande till Magdalena Anderssons beskrivning av samhällsutvecklingen. Att gömma verkligheten bakom siffertrixande och kreativt språkbruk ger inte ett seriöst intryck, skriver Jimmie Åkesson (SD) och Oscar Sjöstedt (SD) med anledning av regeringens vårbudget.

... läs mer »

”Placera Nobel Center i nya universitetsområdet”

Vi vill framföra ett förslag på bättre placering av Nobel Center än Blasieholmen. Med vårt förslag berikas Nationalstadsparken samtidigt som Stockholms city slipper förstörelse av ett nationellt kulturarv. Det skriver Gunnar Aronsson och Ludvig Rasmusson som föreslår att Nobel Center placeras nära KTH.

... läs mer »

”Mer kan göras för att hindra självmorden”

Bland personer i åldern 15-19 år ökar självmorden i Sverige, medan de minskar bland äldre. Det är en oroväckande utveckling som skiljer sig från våra nordiska grannländer. Dessutom ges alldeles för lite stöd till efterlevande som drabbas av suicid trots att det är en viktig insats för att förebygga självmord, skriver Magnus Jägerskog och Sofia Grönkvist, Bris.

... läs mer »