text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Uppsala Nya Tidning - Debatt 

Fler ska kunna leva livet i Eriksberg

Replik på Per G Berg m fl (UNT 12/3).

... läs mer »

Plötsligt är svenskarna skakade av en film

Det är inte helt lätt att säga exakt när rasismen mot samer tog fart i Sverige.

... läs mer »

Uppror från mitten

De två invanda politiska blocken har problem inför det franska presidentvalet.

... läs mer »

Varje steg i slutförvaret granskas

I Upsala Nya tidning förs en debatt på insändarsidorna om Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) planer på att uppföra ett slutförvar för använt kärnbränsle från de svenska kärnkraftverken.

... läs mer »

De poliserna är viktigast

Poliser som förebygger brott måste få betydligt högre status.

... läs mer »

Ifrågasätt och tänk nytt

Tillsätt först en bred utredning om sjukvården.

... läs mer »

Srebrenica borde inte missbrukas

Det ännu blödande såret Srebrenica förpliktar, på olika sätt.

... läs mer »

Springare är otänkbar som polis

Inrikesminister Anders Ygeman vill avvakta polisens egen utredning av Örebropolisen Peter Springares nya roll som krönikör på en så kallad ”alternativ nyhetssajt”.

... läs mer »

Täljstenen ett kulturarv

Rasera inte Stig Anckers kulturarv i Eriksberg.

... läs mer »

Freda gående och prioritera cykeln

Cykelfrämjandet instämmer i att man inte bör cykla på trottoaren.

... läs mer »

Låt trottoarcyklarna skämmas

Inför skamstraff i trafiken.

... läs mer »

Osmart att straffa klimatsmarta flyg

Att enligt regeringens förslag beskatta alla flygningar lika, oavsett bränsle, straffar även de klimatsmartare flygningarna, skriver Mats Persson och Maria Weimer.

... läs mer »

Turesson värd ett minnesmärke

Det är nog inte så många, som känner till bakgrunden till den björkallé, som pryder Dag Hammarskjölds väg genom Ultuna området.

... läs mer »

Vem vill bo i storstaden Uppsala?

Låt Eriksberg bli början på en tillnyktring av Uppsalas ohejdbara tillväxt.

... läs mer »

Utveckla, inte avveckla

Om Arbetsförmedlingen avvecklas kommer fattigdomen och utanförskapet att öka i många områden, skriver Amil Sarsour.

... läs mer »

Växande klyftor skadar samhället

Utan internationellt samarbete kommer man inte åt problemet med kraftigt ökande förmögenhetsklyftor, skriver Christian Hårleman.

... läs mer »

Varför växer bara Centern?

När Moderaterna trampat fel så har väljare alltid strömmat över till Folkpartiet.

... läs mer »