text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Expressen - Debatt 

När blev mitt barn av med rätten till sitt eget liv?

Allt fler nekas personlig assistans av Försäkringskassan. Samtidigt går familjer under. 

Marie Winald Karlström, vars son har Downs syndrom, skriver brev till ministern Åsa Regnér.

... läs mer »

Ge försvaret mindre pengar – inte mer

Försvarsuppgörelsen mellan regeringen, Moderaterna och Centerpartiet är naiv. I dag är de säkerhetspolitiska hoten globala, inte nationella, skriver Gudrun Schyman, partiledare för Feministiskt initiativ

... läs mer »

För få unga tror på Socialdemokraterna

Kraftigt höjt barn- och studiebidrag. Bostad som rättighet. En jämlik skola. 

För att Socialdemokraterna ska lyckas i valet 2018 krävs omfattande nysatsningar i den kommande höstbudgeten, skriver SSU:s ordförande Philip Botström. 

... läs mer »

Vi måste sluta skratta åt radikalhögerns ironier

Den nya radikalhögern har skapat en nätkultur baserad på ironiska skämtbilder. En kultur som spridit sig även till svenska riksdagsmän och debattörer. 

Men efter terrorattacken i Charlottesville vet vi att de faktiskt menar allvar, skriver Daniel Wiklander, chefredaktör på Expo. 

... läs mer »

Sluta med tomma hot, Kinberg Batra

I dag presenterade Alliansen nya förslag för att få in unga och nyanlända på arbetsmarknaden.  

"Alliansen måste leverera skarpt. Inte presentera tomma hot som de gjorde på sin presskonferens", skriver nu Benjamin Dousa, ordförande i Moderata ungdomsförbundet.

... läs mer »

Äldre dricker som aldrig förr

På sjuttiotalet uppmanades de att "spola kröken". Nu dricker våra äldre mer än någon tidigare generation. Men samhället tar inte problemet på allvar, skriver dagens debattör. 

... läs mer »

Diskriminering ingen anledning att skippa utbildning

Det är sant att utrikes födda diskrimineras på arbetsmarknaden. Men det får inte skymma att utbildning är lönsam även för den gruppen, skriver Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi.

... läs mer »

Skolan får inte vara en frizon för radikalisering

Skolan får inte bli stillastående när elever hyllar terroristorganisationer, motarbetar jämställdhet eller uttrycker sig rasistiskt.

Enligt Skolinspektionen är arbetet med demokrati och värdegrund bristfälligt på många skolor, skriver debattörerna. 

... läs mer »

Förbättra SGI-skyddet för de som studerar

Vi vill stärka skyddet för den som går från arbete till studier genom ett förbättrat SGI-skydd.

Detta för att underlätta för karriärväxling och omställning, skriver Annika Strandhäll (S) och Gustav Fridolin (MP). 

... läs mer »

Skolan måste se dem som lever i hederskulturen

Skolan har en oerhört viktig roll genom att se och upptäcka de barn som lever i hederskulturen.

För att de ska kunna göra det krävs satsningar på kompetensutveckling, skriver Gulan Avci från Liberala kvinnor. 

... läs mer »

Ungdomarna på Mynttorget visar äkta kurage

Förtvivlade, panikslagna ungdomar stirrar framför sig med tom blick och frågar vad de har gjort för fel? Varför vill ingen ha dem? Varför är de inte välkomna någonstans? skriver Terese Hansen.

... läs mer »

Sluta utvisa våra kollegor

Just nu överklagas minst en handfull avslagna arbetstillstånd för spelutvecklare hos Migrationsverket. Det är som ett lotteri för att bli beviljad, och de långa ledtiderna skapar onödig stress och osäkerhet hos våra medarbetare, skriver företrädare för Dataspelsbranschen.

... läs mer »

Föräldrarna bär ansvar för barns övervikt

Det är dags att vi på allvar börjar prata om föräldrars ansvar för barns övervikt.

Vi kommer inte undan med att skylla på samhället, skolan, mataffärerna eller generna, skriver Madeleine Rybeck.

... läs mer »

Det måste bli attraktivt att vara polis

Regeringen måste prioritera arbetet för att säkra polisutbildningen och polisyrkets attraktivitet. 

Det är avgörande om vi ska återupprätta förtroendet för staten som garant för lag och ordning, skriver Roger Haddad (L). 

... läs mer »

Det går visst att vara både lärare och vän

Ömsesidig respekt är ingen envägskommunikation. Jag ser ingen motsättning i att som lärare vara både akademisk förebild och intresserad av elevernas fritidsintressen, skriver läraren Maria Wiman.

... läs mer »

Patienterna vet inte hur illa ställt det är

Vi känner stort obehag när vi numera sitter framför en patient som delger oss sin allra mest personliga information – i tron att vi fortfarande har journalsekretess i sjukvården, skriver debattörerna.

... läs mer »

Jag ser hur SFI-elevers drivkraft förtas

SFI-utbildningen i Sverige behöver moderniseras. Vi behöver en utbildning som skapar förutsättningar för ett tryggt arbete där arbetsspråket och arbetsnormen förstås, skriver SFI-läraren Jessica Schedvin.

... läs mer »