text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Reforminstitutet - Nyheter 

IMF omfamnar Reforminstitutets förslag

År 2015 publicerade Stefan Fölster och Dag Detter boken ”The Public Wealth of Nations” som visade hur länder väsentligt bättre kunde förvalta och använda offentlig förmögenhet såsom statliga bolag och fastigheter. Boken kom med bland Financial Times och Economists Book of the Year. Den följdes också av ”The Public Wealth of Cities” år 2017. Nu […]... läs mer »

Hitta inspiration i Reformbanken

På  länken till Reformbanken nedan hittar du ett levande smörgåsbord av förslag med konkreta reformidéer och lösningsförslag för de som inom politik eller övriga delar av samhället vill bidra till ett bättre samhälle. Syftet är att inspirera debatten, och i synnerhet valdebatten 2018, att diskutera förslag som är offensiva, dynamiska och involverar flera goda krafter i […]... läs mer »

Innovationstävlingar kan lyfta Sverige

Nu har Konkurrensverket publicerat vår rapport om möjligheter till så kallade Grand Challenge innovationstävlingar i Sverige. I Sverige genomförs en del innovationstävlingar, men det är nästan uteslutande ”blue sky” tävlingar där en mindre prissumma delas ut till någon som anses ha gjort en bra innovationsinsats. De stora framgångarna för innovationstävlingar i USA och några andra […]... läs mer »

Mycket lönsamt med åtgärder i stadsdelar med utanförskap

En mängd kommissioner, lokala projekt och skatte- och bidragsändringar har inte räckt för att bryta trenden med fler stadsdelar där fler lever i olika former av utanförskap. Ändå visar ny forskning att ett samlat grepp vore mycket lönsamt och har goda utsikter att bli framgångsrik. Särskilt fokus måste då ligga på uppväxtvillkoren för de yngre […]... läs mer »

Bratislava har gått om Stockholm i ”brain business jobs”

Sverige leder Europa-ligan i andelen jobb som kan klassas som ”brain business jobs”, dvs jobb som är kunskapsintensiva, i framkanten när det det gäller innovation, och dessutom kommersiellt framgångsrika. Men Europakartan håller på att ritas om. Flera östeuropeiska städer är på snabb frammarsch, och en har rentav gått om Stockholm. Läs artikeln här.... läs mer »

Därför går digitaliseringen inom sjukvården långsam

I en artikel i Global Health Action visar Stefan Fölster att många digitala hjälpmedel tas fram för hälsa- och sjukvård, men få används och sprids. Det skulle kunna fungera bättre om finansiärer följde ett antal kriterier för utveckling av digital teknik inom vården. Läs hela artikeln i Global Health Action här.... läs mer »

Financial Times berömmer ”The Public Wealth of Cities”

Läs artikel från Financial Times här.... läs mer »

Ny bok – Public Wealth of Cities

Efter den internationella succén ”The Public Wealth of Nations” av Dag Detter och Stefan Fölster – utsedd bland ”best books of the year 2015 – kommer nu ”The Public Wealth of Cities”, Brookings förlag. Den visar hur de flesta städer sitter på en guldgruva som de inte lyckas använda eller förvalta väl. Några städer lyckas […]... läs mer »

En modern socialförsäkring

För bara några år sedan var svenskar världens mest sjukskrivna folk. Det tvingade fram en för många smärtsam åtstramning. I den politiska rekylen luckrades reglerna upp igen och sjukfrånvaron har åter ökat kraftigt. De tvära kasten mellan frikostighet och åtstramning i Sveriges bidrags- och socialförsäkringssystemen beror på den ålderdomliga konstruktionen. Den är orättvis, krånglig och […]... läs mer »

Det våras för fuskarna

Ansedda tidningen Prospect Magazine publicerar idag vår första artikel om vågen av ”laglig fusk” som rycker undan mattan för många människors inkomster, livskvalitet och även hälsa. Denna artikel är också startskottet för arbetet med en ny book på detta tema: Las artikeln i Prospect magazine här.... läs mer »

Robotisering räddar den svenska modellen

Robotar och digitalisering ersätter visserligen många jobb. En del befarar därför att den svenska modellen på arbetsmarknaden är hotad. Sanningen kan dock snarare visa sig vara tvärtom. Robotar är räddningen för den svenska modellen. Läs debattduellen mellan Stefan Fölster och Eva Nordmark här. Och varför Bill Gates idé om en robotskatt är en dålig idé […]... läs mer »

Äldre har mycket mer att ge

Äldre har tappat status och viktiga uppgifter i samhället. Äldreomsorgsdebatten handlar mest om funktionalism och omhändertagande. Ändå visar forskning tydligt att ett samhälle har mycket att vinna på att engagera äldre till meningsfulla uppgifter, och att äldre mår bättre av att ha något meningsfullt att göra. Reforminstitutet publicerar en bok skriven tillsammans med tre författare […]... läs mer »

Så blir städer rika!

I maj publicerar Brookings vår nya bok ”The Public Wealth of Cities”. Redan nu publicerar The Guardian en artikel om den. Ämnet är hur städer kan vända sin ekonomi och bli rika, inte bara ekonomiskt utan även avseende socialt och humant kapital. Läs artikeln i The Guardian här.... läs mer »

Digitalisera eller dö

Stefan Fölster resonerar om vinnare och förlorare i digitaliseringsracet, baserat på den nya boken ”Framtidens Jobb” (med Nima Sanandaji) och ”Robotrevolutionen – Sverige i den nya maskinåldern”, båda utgivna av Volante förlag. Lyssna på podden här.  ... läs mer »

Ny bok: Framtidens Jobb – Sverige måste kompetensväxla bättre

I ”Framtidens jobb” (Volante förlag) granskar Stefan Fölster och Nima Sanandaji arbetsgivares önskemål i tusentals jobbannonser och visar hur snabbt kompetenskraven skiftar inom elva yrkesområden som omfattar större delen av arbetsmarknaden. Utifrån en inventering av kommande teknik och ny organisation analyseras också hur kraven ändras under de kommande 15 åren. Läs artikeln på DN-debatt här.... läs mer »

Digitalisering kan täcka välfärdens kostnadsexplosion

Fram till år 2030 ökar antal svenskar över 80 år från en halv miljon till 800 000. Även flyktingvågen kostar. Ändå är det möjligt att täcka dessa kostnadsökningar med smart digitalisering. Stefan Fölster beskriver hur det skulle kunna ske. Den egentliga utmaningen ligger i de offentliga verksamheters handlingskraft. Läs hela artikeln i Dagens Samhälle här.... läs mer »

Den digitala revolutionen kräver ny ekonomisk politik

Ett omfattande skifte sker till digital konsumtion och produktion. Den förblir osynlig i statistiken om tillväxt, levnadsstandard och jämlikhet. Därför kommer skatte- och fördelningspolitiken att slå allt mer slint. Penningpolitiken kan ge upphov till nya finansiella kriser. Nu behöver regering och Riksbanken förklara hur de beaktar den ekonomiska politikens allt större döda vinkel och hur […]... läs mer »