text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Statistiska Centralbyrån - Nyheter 

Emitterade värdepapper, juli 2019

Den svenska räntebärande värdepappersskulden uppgick totalt till 7 770 miljarder kronor i slutet av juli. Det är en ökning med 94 miljarder sedan slutet av föregående månad. Ökningen orsakas uteslutande av värdepapper denominerade i utländska valutor.... läs mer »

Faktorprisindex för byggnader, juli 2019

Faktorprisindex för flerbostadshus var oförändrat mellan maj och juni 2019, liksom mellan juni och juli 2019. På årsbasis var faktorpriserna 3,9 procent högre i juni och 3,6 procent högre i juli.... läs mer »

Konsumentprisindex (KPI), juli 2019

Inflationstakten enligt KPIF var 1,5 procent i juli 2019 (1,7 procent i juni). KPIF steg med 0,4 procent från juni till juli. Inflationstakten enligt Konsumentprisindex var 1,7 procent i juli, vilket är en sänkning sedan juni då inflationstakten var 1,8 procent.... läs mer »

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, juni 2019

Hushållens konsumtion minskade med 0,3 procent i juni 2019, jämfört med juni 2018, i kalenderkorrigerade siffror och fasta priser. Under den senaste tremånadersperioden minskade konsumtionen med 0,5 procent i fasta kalenderkorrigerade tal, jämfört med samma tremånadersperiod föregående år. Mätt i säsongrensade tal ökade hushållskonsumtionen med 0,2 procent jämfört med maj 2019.... läs mer »

Tjänsteprisindex, kvartal 2 2019

Tjänsteprisindex steg med 1,3 procent från första kvartalet till andra kvartalet 2019. Sedan andra kvartalet 2018 har tjänstepriserna stigit med 2,5 procent. Motsvarande årstakt föregående kvartal var 1,6 procent.... läs mer »

Småhusbarometern t.o.m. juli 2019

Småhuspriserna på riksnivå steg med nästan 3 procent under tremånadersperioden maj–juli 2019, jämfört med tremånadersperioden före, februari–april. Jämfört med maj till juli 2018 har priserna stigit med 3 procent på riksnivå.... läs mer »

Industrins orderingång och omsättning, juni 2019

Industrins totala orderingång ökade med 0,2 procent i juni 2019 jämfört med maj, i säsongrensade tal. Jämfört med juni föregående år ökade orderingången med 7,5 procent i kalenderkorrigerade tal.... läs mer »

Produktionsvärdeindex, juni 2019

Produktionsvärdeindex för totala näringslivet ökade med 0,8 procent i juni 2019 jämfört med juni 2018, i kalenderkorrigerade tal. Jämfört med maj 2019 minskade produktionen med 0,2 procent i säsongrensade tal.... läs mer »

Fordonsstatistik, juli 2019

Under juli månad 2019 nyregistrerades 24 951 personbilar, en ökning med 80,8 procent jämfört med juli månad föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.... läs mer »

Arbetskostnadsindex, maj 2019

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för maj 2019 beräknats till 131,3 för arbetare och 134,5 för tjänstemän. Sedan maj 2018 har arbetskraftskostnaden ökat med 1,9 procent för arbetare respektive 2,5 procent för tjänstemän.... läs mer »