text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Statistiska Centralbyrån - Nyheter 

Hushållen sparar allt mer på bankkonton

Hushållen satte in 25 miljarder kronor netto på bankkonton under första kvartalet 2018. Det är den högsta noteringen för ett första kvartal sedan 2007. Även investeringar i aktier och fonder ökade under kvartalet liksom nettoköp av bostadsrätter.... läs mer »

Antalet fast anställda kvinnor ökar

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 101 000 i maj 2018, icke säsongrensat. Det är en ökning med 118 000 jämfört med maj 2017. Bland kvinnor ökade antalet fast anställda med 82 000 till 1 892 000. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 159,8 miljoner per vecka, vilket kalenderkorrigerat motsvarar en ökning med 3,5 procent. Antalet arbetslösa minskade med 35 000 till 352 000 och...... läs mer »

Ökad upplåning i SEK

Den totala upplåningen av räntebärande värdepapper denominerade i SEK uppgick till 4 237 miljarder kronor vid slutet av maj, en ökning med 131 miljarder kronor jämfört med föregående månad. Det är främst bostadsinstitut och övriga monetära finansinstitut som ligger bakom ökningen.... läs mer »

Byggkostnaderna ökade med 3,1 procent på årsbasis

Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 0,7 procent mellan april och maj 2018. På årsbasis har faktorpriserna höjts med 3,1 procent.... läs mer »

Tre av fyra barn bor med båda sina föräldrar

I Sverige bor tre av fyra barn under 18 år med båda sina föräldrar. Att bo med båda föräldrarna är vanligast bland yngre barn och barn vars föräldrar har eftergymnasial utbildning. Andelen är högst i Habo kommun och lägst i Skinnskatteberg, Degerfors och Norberg.... läs mer »

Inflationstakten enligt KPIF 2,1 procent

Inflationstakten enligt KPIF var 2,1 procent i maj 2018 (1,9 procent i april). KPIF steg med 0,3 procent från april till maj. Inflationstakten enligt måttet KPI var 1,9 procent i maj (1,7 procent i april).... läs mer »

Fortsatt hög tillväxt i Sveriges ekonomi

Sveriges ekonomi fortsatte att uppvisa god tillväxt under första kvartalet i år. BNP-tillväxten låg kvar på 0,7 procent och ekonomin växte därmed i samma takt som genomsnittet de senaste fem åren. Det var främst de fasta bruttoinvesteringarna som höjde tillväxten. Vid sidan av dessa fortsatte även hushållens konsumtion att öka.... läs mer »

Skörden av energitorv minskade under 2017

Skörden av energitorv minskade under 2017. Minskningen blev 23 procent jämfört med 2016. Orsaken var främst vädret sommaren 2017, som var mindre gynnsamt för torven, jämfört med sommaren före. Torvskörden gynnas av varmt och torrt väder.... läs mer »

Partisympatier maj 2018

Partisympatiundersökningen visar i vilka demografiska grupper de olika partierna har sitt starkaste stöd. Partisympati avser ingen specifik politisk nivå och ingen hänsyn tas till om man skulle rösta eller inte. Undersökningen redovisar även väljarkårens EU- och eurosympatier.... läs mer »

Sjunkande småhuspriser

Småhuspriserna sjönk med nästan 1 procent under den senaste tremånadersperioden mars – maj 2018, jämfört med den föregående perioden december 2017 – februari 2018. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med drygt 3 procent.... läs mer »