text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Statistiska Centralbyrån - Nyheter 

Bättre lönsamhet - främsta skälet till innovationer inom logistik

43 procent av svenska företag som bedriver innovationsverksamhet introducerade en innovation inom logistik under åren 2014-2016. Främsta skälet till det var att förbättra företagets resultat. Det visar den senaste innovationsundersökningen.... läs mer »

Taxeringsvärdet ökade för jämförbara lantbruksenheter

Taxeringsvärdet för lantbruksenheter med typkoderna 110 Lantbruksenhet, obebyggd och 120 Lantbruksenhet, bebyggd blev totalt 1 070 miljarder kronor i och med den allmänna fastighetstaxeringen för år 2017.... läs mer »

Värdet av hushållens bostadsrätter minskade

Hushållens finansiella nettoförmögenhet, mätt som de finansiella tillgångarna minus skulderna, minskade och uppgick vid slutet av fjärde kvartalet 2017 till 9 175 miljarder kronor. Prisnedgång på bostadsrätter bidrog till den lägre förmögenheten.... läs mer »

Fordonsindustrin fortsätter att öka

Det fjärde kvartalet 2017 ökade antalet anställda med 2,4 procent jämfört med samma kvartal året innan. Lönesumman ökade med 4,6 procent och antalet lediga jobb ökade med 10,0 procent.... läs mer »

Sysselsättningen ökade främst bland utrikes födda under 2017

Under 2017 var i genomsnitt 5 022 000 sysselsatta i åldern 15–74 år, vilket är en ökning med 112 000 jämfört med 2016. Sysselsättningen ökade främst bland utrikes födda. Antalet arbetslösa uppgick till 358 000. Det motsvarar en arbetslöshet på 6,7 procent, en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med 2016. Ungdomsarbetslösheten minskade för tredje året i följd. Under 2017 minskade den med 1,...... läs mer »

Fondförmögenheten fortsätter att öka

Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade investeringsfonder uppgick vid utgången av december 2017 till 3 763 miljarder kronor. Detta är en ökning med 73 miljarder jämfört med föregående kvartal.... läs mer »

Flera miljongränser passerades under 2017

I början av 2017 passerades en historisk befolkningsgräns när Sveriges folkmängd översteg tio miljoner. Under 2017 ökade befolkningen med 125 089 personer och på nyårsaftonen fanns 10 120 242 folkbokförda personer i landet. I slutet av 2016 blev männen fler än 5 miljoner och i maj 2017 passerade kvinnorna samma gräns. Vid årets slut var 5 037 580 kvinnor och 5 082 662 män bosatta i Sverige.... läs mer »

Inflationstakten enligt KPIF 1,7 procent

Inflationstakten enligt KPIF var 1,7 procent i januari 2018 (1,9 procent i december 2017). KPIF sjönk med 0,9 procent från december till januari. Inflationstakten enligt KPI var 1,6 procent i januari (1,7 procent i december).... läs mer »

64 000 lägenheter påbörjade under 2017

Preliminärt påbörjades nybyggnation av ca 64 000 lägenheter under 2017. Det är 8 procent fler lägenheter jämfört med 2016 då 59 518 lägenheter började byggas.... läs mer »

Andelen i arbete under fattigdomsgräns oförändrad

7 procent av svenskar som arbetar har en inkomst under EU:s gräns för risk för fattigdom. Genomsnittet för EU-länderna är 10 procent. I Sverige är det vanligare att yngre, ensamstående med barn och utrikes födda har en låg inkomst trots att de arbetar.... läs mer »