text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Statistiska Centralbyrån - Nyheter 

Minskad upplåning i utländska valutor

Den totala svenska skulden i räntebärande värdepapper denominerade i utländska valutor uppgick vid utgången av juli till 3 766 miljarder kronor, en minskning med 57 miljarder kronor jämfört med juni. Minskningen berodde till störst del på att kronan förstärkts mot euron, dollarn och pundet.... läs mer »

Byggkostnaderna ökade med 3,6 procent i juli på årsbasis

Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 0,2 procent mellan maj och juni och 0,3 procent mellan juni och juli 2018. På årsbasis har faktorpriserna höjts med 3,2 procent i juni och med 3,6 procent i juli.... läs mer »

Ökad hushållskonsumtion i juni

Mellan maj och juni ökade hushållens konsumtion med 0,3 procent i säsongrensade tal. Under senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 1,6 procent, i säsongrensade tal, jämfört med föregående tremånadersperiod. Hushållskonsumtionen ökade med 4,3 procent under juni 2018 jämfört med motsvarande månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal.... läs mer »

Fortsatt stigande tjänstepriser

Tjänsteprisindex steg med 0,4 procent från första till andra kvartalet 2018. Föregående kvartal var motsvarande förändring också 0,4 procent. Sedan andra kvartalet 2017 har tjänstepriserna stigit med 0,7 procent. Motsvarande årstakt föregående kvartal var en uppgång på 0,8 procent.... läs mer »

Inflationstakten enligt KPIF 2,2 procent

Inflationstakten enligt KPIF var 2,2 procent i juli 2018 (2,2 procent i juni). KPIF steg med 0,5 procent från juni till juli. Inflationstakten enligt måttet KPI var 2,1 procent i juli (2,1 procent i juni).... läs mer »

Oförändrade småhuspriser

Småhuspriserna var oförändrade under den senaste tremånadersperioden maj – juli 2018, jämfört med den föregående perioden februari – april 2018. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med nästan 1 procent.... läs mer »

Industrins orderingång minskade i juni

Industrins totala orderingång minskade med 5,8 procent i juni 2018 jämfört med maj, i säsongrensade tal. Jämfört med juni föregående år minskade orderingången med 3,5 procent i kalenderkorrigerade tal.... läs mer »

Ökad produktion inom näringslivet i juni

Produktionsvärdeindex för totala näringslivet ökade med 4,1 procent i juni 2018 jämfört med maj föregående år, i kalenderkorrigerade tal. Jämfört med maj ökade produktionen med 0,3 procent, i säsongrensade tal.... läs mer »

Nybilsregistreringarna i juli minskade, som förväntat, med 47,3 procent

Under juli månad 2018 nyregistrerades 13 798 personbilar, en minskning med 47,3 procent jämfört med juli månad föregående år. Den stora minskningen är en konsekvens av ett rekordhögt antal nyregistreringar i juni. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.... läs mer »

Arbetskraftskostnaderna ökade i maj

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för maj 2018 beräknats till 128,8 för arbetare och 131,2 för tjänstemän. Sedan maj 2017 har arbetskraftskostnaden ökat med 3,0 procent för arbetare respektive 3,2 procent för tjänstemän.... läs mer »