text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Privata Affärer - Nyheter 

Stark rapport från Volvo

Analytikerna hade räknat med ett justerat rörelseresultat på 10 001 miljoner kr, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten. Den justerade rörelsemarginalen blev 11,1 procent för kvartalet. Väntat var en justerad marginal på 9,9 procent. Försäljningen uppgick till 103 623 miljoner kr för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 101 223 miljoner kr. Volvo arbetar […]... läs mer »

Något sämre för Essity

Nettoomsättningen uppgick till 29 721 miljoner kr mot väntade 29 567. Den justerade ebita-marginalen blev 11,3 procent. Väntat här var en marginal om 11,4 procent.  ... läs mer »

Nordea sänkte kostnaderna

Räntenettot blev 1 073 miljoner euro, mot väntade 1 065 miljoner euro, och kreditförlusterna uppgick till 59 miljoner euro. Väntat var kreditförluster på netto 73 miljoner euro. Det är osannolikt att Nordeas återkommande intäkter för helåret 2018 når samma nivå som under 2017. Det skriver Casper von Koskull i vd-ordet. I samband med bokslutet för […]... läs mer »

Fingerprint sämre än befarat

Analytikerna hade i snitt räknat med ett rörelseresultat på -544 miljoner kr, enligt SME Direkt. I resultatet ingår engångsposter om -495 miljoner kr för nedskrivningar av lagervärdet och aktiverade FoU-projekt samt omstruktureringskostnader. Analytikerna hade räknat med engångsposter om -479 miljoner kr, enligt SME Direkt. Exklusive engångsposterna blev rörelsemarginalen -21 procent (15) och bruttomarginalen 15 procent […]... läs mer »

ABB klarade förväntningarna

Intäkterna uppgick till 8 889 miljoner dollar (8 454), att jämföra med analytikernas förväntningar på 9 020 miljoner dollar. Orderingången landade på 9.483 miljoner dollar (8 349). SME-prognosen på denna punkt låg på 9 197 miljoner dollar.  ... läs mer »

Wall Street runt nollan

Dow Jones industriindex stängde upp 0,3 procent till 25.196 medan S&P 500 steg 0,2 procent till 2.815. Teknikorienterade Nasdaq var nära oförändrat på 7.854. Sektorsvis var finans vinnare med en uppgång på 1,5 procent medan dagligvaror sjönk 0,6 procent. EU har under onsdagen beslutat att bötfälla Google med 4,3 miljarder euro, ett nytt rekord för […]... läs mer »

Tele2 och Ericsson rapportvinnare på stark onsdagsbörs

Handeln inleddes något avvaktande men tog fart efter någon timma och vid stängning hade Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 stigit med 0,9 procent till nivån 1.570. Aktier till ett värde om drygt 21 miljarder hade omsatts. Även de större börserna ute i Europa avancerade, om än inte fullt lika mycket som i Stockholm. Huvudindexen i Frankfurt, Paris […]... läs mer »

Analytiker om Electrolux: Låg värdering inget skäl för köp

Morgan Stanley lyfter i en analys fram två tolkningar att se rapporten på. De som vill tolka rapporten negativt ser på ett svagt kassaflöde och en mer dämpad prognos för affärsområdena Nordamerika, Latinamerika och Australien på grund av högre priser orsakat av högre råmaterialkostnader och tullar. Dessutom var kostnadsbesparingarna mindre än väntat. Morgan Stanley konstaterar […]... läs mer »

Oro över Getinges vinstutveckling och kassaflöde

Det framgår av en analys där riktkursen sänks till 70 kronor från 73 med upprepad sälj-rekommendation, vilket Nyhetsbyrån Direkt rapporterat om tidigare på onsdagen. ”Trots en organisk försäljningstillväxt på 6 procent i det andra kvartalet sjönk justerad ebita med 23 procent. Vinstminskningen förklaras av sjunkande bruttomarginal och verksamhetskostnaderna växte med 7 procent”, påpekar analyshuset och […]... läs mer »

Rekordresultat för Hexpol men aktien faller något

”Det andra kvartalet 2018 var ytterligare ett starkt kvartal – vårt bästa kvartal hittills för såväl försäljningen som rörelseresultatet. /…/ Försäljningen har påverkats positivt av att försäljningspriserna har varit högre då priserna på våra huvudsakliga råmaterial har ökat”, kommenterar vd Mikael Fryklund i delårsrapporten. Försäljningen har varit stabil till fordonsrelaterade kunder och till bygg- och […]... läs mer »